Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами

1. Скарга може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин.
394

2. Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається за правилами подання касаційних скарг у касаційному провадженні.
3. За формою і змістом скарга повинна відповідати вимогам статті 326 цього Кодексу. До скарги повинні бути додані копії судових рішень, які оскаржуються.
4. У разі надходження скарги, оформленої без дотримання вимог, зазначених у цій статті, або у разі несплати суми судового збору чи неоплати витрат на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи застосовуються правила, встановлені статтею 121 цього Кодексу, про що суддею-доповідачем протягом десяти днів з дня отримання скарги постановляється відповідна ухвала.
5. За подання і розгляд скарги з підстави, встановленої пунктом 2 етапі 354 цього Кодексу, судовий збір та витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи не оплачуються.
1. Дана стаття встановлює порядок подання скарги про пере гляд рішення у зв'язку з винятковими обставинами.
По-перше, стаття встановлює строк подання скарги: один місяць із дня відкриття виняткових обставин. По-друге, оскільки цей перегляд є різновидом касаційного провадження, то більшість загальних правил останнього є обов'язковими й у цьому перегляді з урахуванням особливостей, зазначених у главі 3 розділу 5 цього Кодексу. Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається у письмовій формі. У ній повинно бути зазначено: найменування суду, до якого подається скарга; ім'я (найменування) скаржника, його місце проживання або знаходження; ім'я (найменування) осіб, які беруть участь у справі, їх місце проживання або знаходження; рішення, що оскаржується; наявність підстав перегляду; клопотання скаржника; перелік доданих до скарги матеріалів (документ про повноваження представника, копії скарги та доданих матеріалів по кількості осіб, які беруть участь у справі).
2. Якщо скарга, подана з мотиву неоднакового застосування судом одного і того самого положення закону, оформлена з пору шенням вимог до неї чи не сплачено судовий збір або витрати на інформаційно-технічне забезпечення розгляду справи, вона зали шається без руху, про що повідомляється заявник, і йому надається строк для усунення недоліків. Якщо заявник впорається з цим у встановлений строк, скарга вважається поданою у день первісного її подання, інакше така скарга вважається неподаною і повертаєть ся заявникові.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами"
 1. Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами
  Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією у складі семи суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги. Одночасно може бути вирішене питаная про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами. 2. Скарга вважається допущеною до провадження у
 2. Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей Кодекс набирає чинності 1 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства Украї ни. (пункт І розділу XI Ь мінами, внесеними згідно s Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. N2747-IV) 2. Частина друга статті 84 цього Кодексу набирає чинності з момен ту набрання чинності відповідним законом. До цього часу граничний
 3. § 3. Право спільної сумісної власності подружжя
  Право спільної сумісної власності подружжя займає центральне місце у системі майнових відносин між ними. Визначальним тут є принцип спільності нажитого у період шлюбу майна. Юридичне закріплення цей принцип дістав ще у Сімейному кодексі УРСР 1926 p. (повна назва - Кодекс законів про сім'ю, опіку, шлюб і акти громадянського стану Української РСР)', зберіг свою життєздатність і в чинному
 4. Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів
  1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. 2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. 3. Неустойка не сплачується, якщо
 5. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  Відповідно до ст. 4 Закону щодо боржника застосовуються такі судові процедури: 1. процедура розпорядження майном боржника; 2. процедура санації; 3. укладення мирової угоди; 4. ліквідаційна процедура. Процедура розпорядження майном боржника, є однією з процедур, що застосовуються ос боржника для відновлення його платоспроможності і недопущення погіршення його майнового стану.
 6. Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб,яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
  Органи та інші особи, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду. 2. Відмова органів та інших осіб, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої
 7. Стаття 223. Набрання рішенням суду законної сили
  Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку по-дання заяви про апеляційне оскарження, якщо заяву про апеляційне оскарження не було подано. Якшо було подано заяву про апеляційне оскарження, але апеляційна скарга не була подана у строк, встановлений статтею 294 цього Кодексу, рішення суду набирає законної сили після закінчення цього строку. У разі подання апеляційної скарги рішення,
 8. Стаття 318. Порядок розгляду апеляційної скарги, що надійшла до апеляційного суду після закінчення апеляційного розгляду справи
  Якщо апеляційні скарги на рішення або ухвалу суду першої інс-танції були подані в установлені цим Кодексом строки, але надійшли до суду після закінчення апеляційного розгляду справи або коли строки на подання апеляційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин були поновлені або продовжені і особа, яка подала апеляційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, апеляційний суд
 9. Стаття 348. Порядок розгляду касаційної скарги, що надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи
  Якщо касаційну скаргу на судове рішення було подано в уста-новлені цим Кодексом строки, але вона надійшла до суду касаційної інстанції після закінчення касаційного розгляду справи або коли строки на подання касаційної скарги у зв'язку з пропущенням їх з поважних причин було поновлено або продовжено і особа, яка подала касаційну скаргу, не була присутня під час розгляду справи, суд касаційної
 10. Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами
  1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права і обов'язки, мають право оскаржити до Верховного Суду України судові рішення у цивільних справах у зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду у касаційному порядку. 1. Коментована стаття та глава 3 розділу 5 ЦПК регулює провад ження у зв'язку з
© 2014-2022  yport.inf.ua