Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
B.I. Тертишніков. Цивільний процесуальний кодекс України: Науково-практичний коментар, 2007 - перейти к содержанию учебника

Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами

Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи вирішується колегією у складі семи суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів з дня надходження скарги. Одночасно може бути вирішене питаная про поновлення строку на оскарження у зв'язку з винятковими обставинами.
2. Скарга вважається допущеною до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і справа вигребовується, якщо хоча б три судді дійіпли висновку про необхідність цього.
3. Про допуск скарги і витребування справи або відмову у цьому суд постановляє ухвалу, яка оскарженню не підлягає. Ухвала про допуск скарги і витребування справи надсилається до відповідного суду.
4. Копія ухвали про допуск скарги і витребування справи надсилається разом з копією скарги особам, які беруть участь у справі, а у разі відмови у допуску - особі, яка подала скаргу.
5. Якщо скарга допущена до провадження у зв'язку з винятковими обставинами, суд своєю ухвалою може зупинити виконання відповідних рішень.
6. До скарги, поданої з підстави, встановленої пунктом 2 статті 354 цього Кодексу, положення частин першої- четвертої цієї статті не застосовуються.
1. Коментована стаття встановлює порядок допуску скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами.
2. Питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами і витребування справи, якщо мотивом оскарження є неоднакове застосування судом (судами) касаційної інстанції одного і того самого положення закону, вирішується колегією у складі семи суддів без виклику осіб, які беруть участь у справі, протягом п'ятнадцяти днів із дня надходження справи. Якщо строк оскарження був пропущений, то, одночасно з попереднім питанням, вирішується і питання про поновлення строку. Скарга вважається допущеною до провадження і справа витребується, якщо хоча б три судді дійшли цього висновку. Про допуск скарги постановляється ухвала, яка оскарженню не підлягає, тому що така ухвала не є перепоною для розвитку процесу. Така ухвала надсилається суду, у якому знаходиться справа, а її копії - особам, які беруть участь у справі. Разом із допуском скарги суд може вирі-3%
шіітп своєю ухвалою і питання про зупинення виконання відповідного рішення.
3. Коментована стаття у частині 6 встановлює не зовсім зро-зуміле правило: до скарги, мотивом якої є визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикція якої визнана Україною, таким, то порушує міжнародні зобов'язання України, не застосовуються положення частин 1-4 цієї статті. Таким чином, ця частина передбачає, що викладений раніше порядок допуску скарги до таких скарг не застосовується. А який застосовується? Луспеник Д.Д. у цитованій роботі зазначає відносно даної статті лише одне: колегією суддів у складі семи суддів не вирішується питання про допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами (с. 436). З цим твердженням можна погодитися. А ким вирішується? Вихід з цієї ситуації один: по цих скаргах питання про допуск скарги взагалі не вирішується. Тобто подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами з мотиву визнання судового рішення міжнародною судовою установою, юрисдикцію якої визнано Україною, таким, що порушує міжнародні зобов'язання України, за умов додержання ст.ст. 354 - 355 ЦПК тягне за собою «автоматичне» відкриття провадження у справі. Але тоді виникає питання, хто вирішує заяву про поновлення строку на оскарження (частина 1 цієї статті), про зупинення виконання оскарження рішення (частина 5 цієї статті), про відкриття провадження? Відповідь одна, як уявляється, - це суддя-доповідач.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Стаття 356. Допуск скарги до провадження у зв'язку з винятковими обставинами"
 1. Стаття 353. Право оскарження судових рішень у зв'язку з винятковими обставинами
  1. Сторони та інші особи, які беруть участь у справі, а також особи, які не брали участі у справі, коли суд вирішив питання про їх права і обов'язки, мають право оскаржити до Верховного Суду України судові рішення у цивільних справах у зв'язку з винятковими обставинами після їх перегляду у касаційному порядку. 1. Коментована стаття та глава 3 розділу 5 ЦПК регулює провад ження у зв'язку з
 2. Стаття 355. Порядок подання скарги у зв'язку з винятковими обставинами
  1. Скарга може бути подана протягом одного місяця з дня відкриття виняткових обставин. 394 2. Скарга у зв'язку з винятковими обставинами подається за правилами подання касаційних скарг у касаційному провадженні. 3. За формою і змістом скарга повинна відповідати вимогам статті 326 цього Кодексу. До скарги повинні бути додані копії судових рішень, які оскаржуються. 4. У разі
 3. Стаття 358. Повноваження Верховного Суду України при розгляді справи у зв'язку з винятковими обставинами
  1. Розглядаючи справу в порядку провадження у зв'язку з винятковими обставинами, Верховний Суд України мас право: 1) постановити ухвалу про відхилення скарги і залишення рішення, ухвали без змін; 2) постановити ухвалу про повне або часткове скасування судового рішення і направити справу відповідно на новий розгляд у суд першої, апеляційної або касаційної інстанції; 3) постановити ухвалу про
 4. Розділ XI. ПРИКІНЦЕВІ ТА ПЕРЕХІДНІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей Кодекс набирає чинності 1 січня 2005 року, але не раніше набрання чинності Кодексом адміністративного судочинства Украї ни. (пункт І розділу XI Ь мінами, внесеними згідно s Кодексом адміністративного судочинства України від 06.07.2005р. N2747-IV) 2. Частина друга статті 84 цього Кодексу набирає чинності з момен ту набрання чинності відповідним законом. До цього часу граничний
 5. Стаття 78. Порядок проведення документальних позапланових перевірок
  78.1. Документальна позапланова виїзна перевірка здійснюється за наявності хоча б однієї з таких обставин: 78.1.1. за наслідками перевірок інших платників податків або отримання податкової інформації виявлено факти, що свідчать про можливі порушення платником податків податкового, валютного та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого покладено на органи державної податкової
 6. Стаття 94. Адміністративний арешт майна
  94.1. Адміністративний арешт майна платника податків (далі -арешт майна) є винятковим способом забезпечення виконання платником податків його обов'язків, визначених законом. 94.2. Арешт майна може бути застосовано, якщо з'ясовується одна з таких обставин: 94.2.1. платник податків порушує правила відчуження майна, що перебуває у податковій заставі; 94.2.2. фізична особа, яка має
 7. Стаття 196. Відповідальність за прострочення сплати аліментів
  1. При виникненні заборгованості з вини особи, яка зобов'язана сплачувати аліменти за рішенням суду, одержувач аліментів має право на стягнення неустойки (пені) у розмірі одного відсотка від суми несплачених аліментів за кожен день прострочення. 2. Розмір неустойки може бути зменшений судом з урахуванням матеріального та сімейного стану платника аліментів. 3. Неустойка не сплачується, якщо
 8. § 4. Судові процедури, які застосовуються до боржника
  Відповідно до ст. 4 Закону щодо боржника застосовуються такі судові процедури: 1. процедура розпорядження майном боржника; 2. процедура санації; 3. укладення мирової угоди; 4. ліквідаційна процедура. Процедура розпорядження майном боржника, є однією з процедур, що застосовуються ос боржника для відновлення його платоспроможності і недопущення погіршення його майнового стану.
 9. Стаття 21. Недопустимість повторної участі судді в розгляді справи
  1. Суддя, який брав участь у вирішенні справи в суді першої інстанції, не може брати участі в розгляді цієї самої справи в судах апеляційної і касаційної інстанцій, у перегляді справи у зв'язку з винятковими обставинами, а так само у новому розгляді її судом першої інстанції після скасування попереднього рішення або ухвали про закриття провадження в справі. 2. Суддя, який брав участь у
 10. Стаття 46. Процесуальні права органів та осіб,яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб
  Органи та інші особи, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб або державних чи суспільних інтересах, мають процесуальні права й обов'язки особи, в інтересах якої вони діють, за винятком права укладати мирову угоду. 2. Відмова органів та інших осіб, які відповідно до статті 45 цього Кодексу звернулися до суду в інтересах інших осіб, від поданої
© 2014-2022  yport.inf.ua