Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Петришин та ін. КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Науково-практичний коментар, 2003 - перейти до змісту підручника

Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого и неупередженогорозподілу суспільного багатства между Громадянам и Територіальними громадами.

Виключно законом про Державний бюджет України візначаються будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби його розмір и цільове спрямування ціх видатків.
Держава прагнем до збалансованості бюджету України. Регулярні Звіти про доходи І видатки Державного бюджету України мают буті опрілюднені.
Коментована стаття Присвячую принципам Формування
бюджетної системи України.
Без бюджету не может існуваті Держава і органі місцевого самоврядування, оскількі без фінансового опосередкування НЕ МОЖНА НЕ Тільки Виконати Функції Щодо соціально-економічно-го розвітку, забезпечення оборони і Безпека країни, правопорядку, альо й Прийняти ї Виконати управлінське решение будь-якого уровня. Державний бюджет Забезпечує Функціонування держави, а Місцеві - службовці фінансовою основою розвітку и Здійснення місцевого самоврядування.
При формуванні и віконанні державного и місцевіх бюджетів реалізується загальний (Публічний) фінансовий Інтерес (держави, области, району, села, селища). У бюджетах концентрується значний частина ФІНАНСОВИХ ресурсів Держава і органів місцевого самоврядування. Бюджетний кодекс візначає бюджет як план Формування та Використання ФІНАНСОВИХ ресурсів для забезпечення Завдання и функцій, Які здійснюються органами ДЕРЖАВНОЇ влади, органами влади Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим та органами місцевого самоврядування (ст. 2 Бюджетного Кодексу). Слід Зазначити, что цею Основний фінансовий план держави або певної территории обов'язково затверджується актом органу, Який пріймає бюджет. Право на погодження матеріалів бюджету своєї территории є Виключно правом органу законодавчої влади або представницький органу місцевого самоврядування, оскількі ЦІ органі втілюють загальний (Публічний) фінансовий Інтерес. Частина 2 ст. 92 конституції України встановлює, что Державний бюджет України и бюджетна система встановлюються законами. Державний бюджет України щороку затверджується Верховною Радою України, а бюджетна система та ее принципи на підставі конституції України встановлені Бюджетним Кодексом, Який прийнять Верховна Рада України и Який 21 червня 2001 р. БУВ підпісаній Президентом України.
Закон «Про Державний бюджет України» Затверджує план Утворення и Використання загальнодержавного фонду коштів, тоб бюджет можна розглядаті І як централізованій фонд коштів держави, а Кожна адміністративно-Територіальна одиниця має свой централізованій фонд коштів - місцевий бюджет . У Законі про Державний бюджет або рішенні місцевої ради про місцевий бюджет органом держави або місцевого самоврядування встановлюється Завдання досягнутості питань комерційної торгівлі НАСЛІДКІВ - ПРОТЯГ бюджетного року мобілізуваті ЗАТВЕРДЖЕНИЙ Верховною Радою України суму доходів (не менше, чем затверджено) та вікорістаті суму коштів (Не больше, чем затверджено) на безперебійне Функціонування Суспільства.
Джерела доходів и склад видатків Установлені Бюджетних класифікацією, а порядок надходження доходів и їх витрачання візначається чіннім фінансовим законодавством. ПРОТЯГ року передбачені актом про бюджет (законом або рішенням місцевої ради) доходи повінні планомірно надходіті до бюджету и по мірі їх надходження використовуват для Виконання функцій держави в цілому и органів місцевого самоврядування в адміністративно-територіальних одиниць, Які віражають Публічний фінансовий Інтерес и Надаються послуги фізічнім и юридичним особам. Якшо смороду НЕ мают в розпорядженні фонду коштів у вігляді бюджету, смороду НЕ зможуть Виконувати свои Функції. Тому Кожна держава має свой бюджетний устрій и бюджетну систему, побудовану на принципах, закріпленіх законодавством.
Під Бюджетним устроєм держави розуміють організацію бюджетної системи и принципи ЇЇ побудова. Бюджетний устрій візначається державним устроєм. Україна - унітарна держава, тому бюджетна система Складається з двох рівнів - державного бюджету та місцевіх. Бюджет винна мати Кожна адміністративно-Територіальна одиниця.
Стаття 5 Бюджетного кодексу України от 21 червня 2001 р. ВСТАНОВИВ, что бюджетна система України Включає державний
бюджет и Місцеві бюджети.
Бюджетна система держави - це засновалося на Економічних відносінах та адміністративно-теріторіальному поділі и врегульована правовими нормами сукупність державного та місцевіх
бюджетів.
Кожна ланка бюджетної системи формується и затверджується представницький органом Певного уровня - сільською, селищною, районних, міською, Обласний радою. Державний бюджет затверджується Верховною Радою України. Для возможности розрахунків мінімальніх СОЦІАЛЬНИХ и ФІНАНСОВИХ норм бюджетного забезпечення громадян, для АНАЛІЗУ и прогнозування економічного и СОЦІАЛЬНОГО розвітку держави складаються Зведені (консолідовані) бюджети на Рівні держави, Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, области, району. Зведений бюджет України Включає показатели Державного бюджету України, Зведення бюджету Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, Зведення бюджетів областей и міст Києва та
Севастополя.
Зведений бюджет Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим Включає показатели бюджету Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, Зведення бюджетів ее районів та бюджетів міст республіканського значення. Зведений бюджет области Включає показатели обласного бюджету, Зведені показатели бюджетів районів и бюджетів міст обласного значення цієї области. Зведений бюджет району Включає показатели районних бюджетів, бюджетів міст районного значення, селищних та Сільських бюджетів цього району. Зведений бюджет міста з районним поділом Включає показатели Міського бюджету та бюджетів районів, что входять до йо складу. У разі, коли місту або району в городе підпорядковані Інші міста, селища чи села, Зведений бюджет міста або району в городе Включає показатели бюджетів ціх міст, селищ та СІЛ.
Зведені бюджети не затверджуються. У них відбіваються Наслідки проведення фінансової політики и умови збалансованості доходів и видатків бюджетів.
У статьи 7 Бюджетного кодексу України сформульовані принципи побудова и Функціонування бюджетної системи держави: Єдності; збалансованості; самостійності; повнотіла; обгрунтованості; ефектівності; субсидіарності; цільового Використання бюджетних коштів; справедливості и неупередженості; публічності та прозорості ; відповідальності учасников бюджетного процеса.
Принцип Єдності означає єдність правової бази, грошової системи, бюджетної класіфікації, Принципів бюджетного процеса, форм бюджетної документації, єдиного порядку фінансування видатків Із усіх ланок бюджетної системи України.
Принцип збалансованості означає, что ОБСЯГИ Передбачення бюджетних видатків, Які візначають Повноваження на Здійснення витрат бюджетних коштів, повінні відповідаті ОБСЯГИ доходів бюджету на бюджетний Период.
Принцип самостійності передбачає, что бюджет затверджується законодавчо (Верховною Радою України) або представницький органом місцевого самоврядування. Кожна ланка бюджетної системи має візначені законодавством дохідні джерела, а органі ДЕРЖАВНОЇ власти І місцевого самоврядування самостійно візначають напрями витрачання коштів свого бюджету. Принцип повнотіла вімагає відображення Формування бюджету на надійності Показників прогнозом соціально-економічного розвітку відповідної территории и реалістічність розрахунків доходів и видатків бюджету.
Принцип ефектівності передбачає необхідність Досягнення запланованіх цілей Із Залучення мінімальніх Розмірів бюджетних коштів для одержании максимального результату.
Принцип субсидіарності (subsidiarius - резервний, допоміжній) передбачає Розподіл видатків между державним и місцевімі бюджетами, а такоже между місцевімі бюджетами так, щоб за раху-
нок бюджетних коштів Суспільні послуги Надавали на максимально можливий набліженні до їхнього безпосередно спо-зсівача, а в разі шлюбу коштів на місцях їх надає безпосередно віщестоящій бюджет, Але слід зауважіті, что ВСІ розрахунки проводяться при плануванні бюджетів.
Принцип цільового Використання коштів візначає віділення коштів у Розпорядження одержувачів и з визначенням скерування їх на фінансування конкретної мети.
Принцип справедливості и неупередженості передбачає побудову бюджетної системи на засідках справедливого и неупередже-ного розподілу суспільного багатства между Громадянам та Територіальними громадами.
Принцип публічності та прозорості означає, что бюджети всех ланок бюджетної системи України затверджуються відповіднімі радами. Ними ж пріймаються Звіти про Виконання бюджетів. Акти про бюджети опрілюднюються для відома всех юридичних
и фізічніх ОСІБ.
Прозорість бюджету означає, что цифри, Які вміщені в Статтей бюджету на поточний рік, повінні показати, Звідки и скільки буде надходіті доходів, як смороду перерозподілятімуться и на что вітрачатімуться. Тоб будь-який громадянин України як платники податків может із Законом про Державний бюджет сделать Висновок, як вітрачаються внесені до бюджету его кошти. На жаль, тепер із Законом про Державний бюджет таких деталей Неможливо з'ясувати, оскількі законодавець відсілає громадян до ДОПОВНЕННЯ до бюджету, Які є невід'ємною Частин бюджету. ЦІ ДОПОВНЕННЯ до засобой масової ІНФОРМАЦІЇ НЕ публікуються, а Офіційні видання до широкого читача НЕ доводящего.
Принцип відповідальності учасников бюджетного процеса візначає відповідальність за свои Дії та бездіяльність шкірного учасника бюджетного процеса на всех его стадіях.
Конституція України встановлює, что будь-які видатки держави на загальносуспільні потреби його розмір та їх цільове спрямування візначаються Виключно законами про Державний бюджет України. Те саме можна Сказати и про видатки органів місцевого самоврядування, Які візначаються рішеннями місцевіх радий про
відповідні бюджети.
Стаття 24 Бюджетного кодексу передбачає Існування в державному бюджеті та місцевіх бюджетах резервних фондів. Розмір
резервного фонду не может перевіщуваті одного відсотка ОБСЯГИ видатків загально фонду відповідного бюджету. Резервний фонд бюджету формується для Здійснення непередбаченіх видатків, что НЕ мают постійного характеру и не могли буті передбачені при складанні проекту бюджету. Порядок Використання коштів Із резервного фонду бюджету візначається Кабінетом Міністрів України. Рішення про віділення коштів з резервних фондів відповідніх бюджетів пріймається Кабінетом Міністрів України, Радою Міністрів Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, місцевімі державности адміністраціямі та виконавчими органами місцевого самоврядування. ЦІ органі щомісяця звітують відповідно перед Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим та місцевімі радами про витрачання коштів резервного фонду відповідного бюджету.
Держава прагнем збалансованості бюджету України, тоб намагається складаті проект бюджету и затверджуваті так, щоб першочергові витрати, Які заплановані в бюджеті, булу можлівість покритием запланованімі доходами. Чи не всегда це Можливо, альо Небагато держав світу зводять бюджети без дефіціту. Добре, коли держава прагнем збалансованості и знає, як боротися Із дефіцітом. Стаття 14 Бюджетного кодексу України ВСТАНОВИВ, что Прийняття Державного бюджету, бюджету Автономної РЕСПУБЛІКИ Крим, місцевого бюджету на відповідній бюджетний Период Із дефіцітом дозволяється в разі наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіціту.
Бюджетний кодекс України Визначи джерела фінансування дефіціту бюджетів - Державні внутрішні и Зовнішні запозичення. Кабінет Міністрів України может брати позики в межах, визначених законом про Державний бюджет України. Однак запозичення НЕ Використовують для забезпечення фінансовим ресурсами поточних видатків держави, за вінятком віпадків, коли це звітність, для Збереження Загальної Економічної рівновагі в Країні.
Оскількі одним Із Принципів бюджетної системи України є публічність, Конституція вімагає Оприлюднення регулярних звітів про доходи І видатки Державного бюджету України. Чи не Тільки в офіційніх виданнях, альо й в засобой масової ІНФОРМАЦІЇ регулярно публікуються ПОВІДОМЛЕННЯ про Хід Виконання дохідної и відаткової частин Державного бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 95. Бюджетна система України будується на засадах справедливого и неупередженогорозподілу суспільного багатства между Громадянам и Територіальними громадами. "
 1. Контрольні питання і завдання
  1. Що є основою бюджетної системи Російської Федера ції? 2. Охарактеризуйте структуру бюджетної системи. 3. Які принципи лежать в основі побудови бюджетної системи Російської Федерації? 4. Що включає в себе термін «бюджетні повноваження»? 5. Які бюджетні повноваження закріплені за Російською Федера цією? 6. Які бюджетні права (повноваження) суб'єктів
 2. Д.А. Пашкевич. Бюджетне право. Шпаргалки, 2008
  У книзі розкрито основні поняття бюджетного права та процесу - предмет і система бюджетного права, його джерела та норми, принципи бюджетного права та процесу, бюджетна система Російської Федерації. Студенту без шпаргалки нікуди! Зручне і гарне оформлення, відповіді на всі екзаменаційні питання провідних вузів
 3. 30. Бюджетна система РФ: поняття і структура.
  Бюджетна система РФ - це заснована на економічних відносинах і держ. устрої РФ, регульована законодавством РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів держ. позабюджетних фондів. Включення в бюджетну систему бюджетів держ. позабюджетних фондів є досить умовним, оскільки такі фонди істотно відрізняються від держ. та місцевих бюджетів
 4. 29. Бюджетне пристрій Російської Федерації: поняття і склад. Загальна характеристика елементів бюджетного пристрої
    Бюджетне устрій країни визначається її державним устроєм. Так, для Росії як федеративної держави характерні три рівня бюджетної системи - федеральний бюджет, державні бюджети суб'єктів РФ та місцеві бюджети (в т.ч. бюджети наукоградов і ЗАТО). Всі вони є самостійними частинами бюджетної системи країни. Кожен з бюджетів служить фінансовою базою для
 5. Стаття 544. Надання та Отримання міжнародної правової ДОПОМОГИ чі Іншого міжнародного співробітніцтва без договором
    1. За відсутності міжнародного договору України міжнародна правова допомога чи Інше співробітніцтво может буті надано на підставі запиту Іншої держави чі живиться на засідках взаємності. 2. Уповноважений (центральний) орган України, направляючій до Такої держави запит, письмовий гарантує запитуваній стороні Розглянуто в Майбутнього ее запит Про надання такого самого виду міжнародної правової
 6. Стаття 550. Доказова сила офіційніх документів
    1. Документи, Які направляються у зв'язку Із Запитів про міжнародне співробітніцтво, ЯКЩО їх складі, засвідчено у відповідній ФОРМІ офіційною особою компетентного органу Запитуючої Сторони або запитуваної сторін І. скріплено гербовою печаткою компетентного органу, пріймаються на территории України без Додатковий засвідчення (легалізації) у разі , ЯКЩО це передбача міжнароднім договором
 7. 32. Поняття і предмет бюджетного права Російської Федерації. Бюджетне право в системі фінансового права, його взаємозв'язок з інститутами фінансового права.
    У зв'язку з функціонуванням державних і місцевих бюджетів виникає широке коло суспільних відносин, які регулюються особливим підрозділом фінансового права - бюджетним правом. Бюджетне право - центральний розділ особливої частини фінансового права, пов'язаний з іншими розділами та інститутами останнього, що обумовлено положенням бюджету у фінансовій системі РФ, його
 8. Стаття 5. Співвідношення податкового законодавства з іншімі законодавчо актами
    5.1. Поняття, правила та положення, Установлені Цім Кодексом та законами по вопросам мітної справи, застосовуються Виключно для регулювання відносін, передбачення статтей 1 цього Кодексу. 5.2. У разі, ЯКЩО Поняття, Терміни, правила та положення других АКТІВ суперечать Поняття, термінам, правилам та положенням цього Кодексу, для регулювання відносін оподаткування застосовуються Поняття, Терміни,
 9. Стаття 17. Спеціалізовані митні встанови та організації
    У межах бюджетних коштів, передбачення для утримання митної служби України, Виключно для забезпечення Виконання Завдання, Покладення на митні органи, відповідно до цього Кодексу та Законів України в мітній службі України могут створюватіся експлуатаційні, транспортні, інформаційно-аналітічні, кінологічні Спеціалізовані встанови та освітні організації . Створення, реорганізація та ліквідація
 10. Стаття 15.14. Нецільове використання бюджетних коштів
    Використання бюджетних коштів одержувачем бюджетних коштів на цілі, що не відповідають умовам їх отримання, визначеним у затвердженому бюджеті, бюджетного розпису, повідомлення про бюджетні асигнування, кошторисом доходів і витрат або в іншому документі, що є підставою для отримання бюджетних коштів, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу на посадових осіб у розмірі від сорока до
 11. 31. Принципи бюджетної системи.
    1) принцип єдності бюджетної системи - єдність бюджетного законодавства РФ, принципів організації та функціонування бюджетної системи, форм бюджетної документації та звітності, бюджетної класифікації, єдиний порядок встановлення і виконання видаткових зобов'язань (ст. 29 БК РФ), 2) принцип розмежування доходів і витрат між бюджетами різних рівнів - закріплення доходів і витрат
 12. 5. Бюджетна система та її принципи
    Бюджетна система РФ є засновану на економічних відносинах і державному устрої РФ сукупність федерального бюджету, бюджетів суб'єктів РФ, місцевих бюджетів та бюджетів державних позабюджетних фондів, регульовану нормами права. Згідно ст. 10 БК РФ до складу бюджетної системи РФ включаються: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів;
 13. 33. Джерела бюджетного права Росії. Загальна характеристика Бюджетного кодексу РФ.
    Джерела БП - Конституція РФ (ст.ст. 71, 72), закон РФ «про основи бюджетного устрою і бюджетного процесу», ФЗ «про загальні принципи організації МСУ в РФ», укази Президента РФ, постанови Уряду РФ, правові акти Міністерства фінансів РФ, а також Бюджетний кодекс РФ, прийнятий 31 липня 1998р. і введений в дію з 1 січня 2000р. Основним джерелом бюджетного права в РФ є
 14. 39. Кошторис доходів і видатків бюджетної установи
    Кошторис доходів і видатків бюджетної установи - документ, що визначає обсяг і цільове спрямування бюджетних асигнувань даної установи, затверджений у встановленому порядку і містить розрахункові дані по кожному цільовим направленням бюджетних асигнувань. Порядок складання та затвердження кошторису доходів і видатків бюджетної установи встановлено ст. 221 БК РФ. Після затвердження
 15. Уряд України. Митний кодекс України, 2004
    Митний кодекс України візначає засади організації та Здійснення мітної справи в Україні, регулює економічні, організаційні, правові, кадрові та Соціальні аспекти ДІЯЛЬНОСТІ митної служби України. Кодекс спрямованостей на забезпечення захисту Економічних інтересів України, создания сприятливі умів для розвитку ее ЕКОНОМІКИ, захисту прав та інтересів суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ та громадян,
 16. Контрольні питання і завдання
    1. Дайте визначення бюджетного процесу. 2. Які принципи бюджетного процесу? 3. Хто є учасником бюджетного процесу? 4. Назвіть стадії бюджетного процесу. 5. Охарактеризуйте стадію складання проекту бюджету. 6. Який порядок розгляду і затвердження проекту бюджету? 7. Які функції Федерального казначейства на стадії исполне ня бюджету? 8. У яких
 17. Стаття 5. Здійснення Правосуддя на засідках поваги до честі и гідності, рівності перед законом и судом
    1. Суд зобов'язаний поважати честь и Гідність усіх учасников Цивільного процеса и Здійснювати Правосуддя на засідках їх рівності перед законом и судом Незалежності від раси, кольору шкірі, політічніх, релігійніх та других Переконаний, Статі, етнічного та СОЦІАЛЬНОГО похід-ження, майнового стану, місця проживання, мовних та других ознакой. 1. Коментована стаття візначає засади такого міжгалузевого
© 2014-2022  yport.inf.ua