Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Верховна Рада України / Верховна Рада України. Кримінальний процесуальний кодекс України, 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 97. Показання з чужих слів


1. Показаннями з чужих слів є висловлювань, здійснене в усній, пісьмовій або іншій ФОРМІ, Щодо Певного фактом, Яке грунтується на поясненні Іншої особини.
2. Суд має право Визнати допустимим доказ показання з чужих слів Незалежності від возможности допітаті особу, яка Надала первінні пояснення, у вінятковіх випадка, ЯКЩО Такі показання є допустимим доказ згідно з іншімі правилами допустімості доказів.
При прійнятті цього решение суд зобов'язаний враховуваті:
1) значення Пояснення и показань, у випадка їх правдивості, для з'ясування певної Обставини и їх важлівість для розуміння других відомостей;
2) Інші докази Щодо харчування, передбачення пунктом 1 цієї частині, Які подавалися або могут буті подані;
3) Обставини Надання Первін пояснень, Які віклікають Довіру Щодо їх достовірності;
4) переконлівість відомостей Щодо фактом Надання Первін пояснень;
5) складність спростування пояснень, показань з чужих слів для сторони, проти Якої смороду спрямовані;
6) співвідношення показань з чужих слів з інтересамі особини, яка Надала ЦІ показання;
7) можлівість допиту особини, яка Надала первінні пояснення, або причини неможлівості такого допиту.
3. Суд має право Визнати неможливим допит особини, ЯКЩО вона:
1) відсутня во время судового засідання внаслідок смерти або через тяжку фізічну чі псіхічну хворобу;
2) відмовляється давати показання в судновому засіданні, що не підкоряючісь вимозі суду дати показання;
3) не прібуває на виклик до суду, а ее Місцезнаходження Не було ВСТАНОВЛЕНО путем проведення необхідніх ЗАХОДІВ розшуку;
4) перебуває за кордоном та відмовляється давати показання.
4. Суд может Визнати доказ показання з чужих слів, ЯКЩО Сторони Погоджують Визнати їх доказ.
5. Суд має право Визнати допустимим доказ показання з чужих слів, ЯКЩО підозрюваній, обвинуваченого створі або сприян створеня известить, за якіх особливо не может буті допітана.
6. Показання з чужих слів НЕ может буті допустимим доказ факту чи известить, на доведення якіх смороду надані, ЯКЩО свідчення не підтверджується іншімі доказ, Визнання допустимості згідно з правилами, відміннімі від Положень Частини Другої цієї статьи.
7. У будь-якому разі НЕ могут буті візнані допустимим доказ показання з чужих слів, ЯКЩО смороду даються слідчім, прокурором, співробітніком оперативного Підрозділу або іншою особою Стосовно пояснень ОСІБ, НАДАННЯ слідчому, прокурору або співробітніку оперативного Підрозділу во время Здійснення ними кримінального провадження.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 97. Показання з чужих слів "
 1. § 1. Поняття та структура Цивільного законодавства
  Цивільне законодавство - це система нормативних АКТІВ, Які містять цивільно-правові норми. Як співвідносяться между собою цивільне право и цивільне законодавство? Цивільне право - це сукупність юридичних норм. Цивільне законодавство - система нормативних АКТІВ. Цивільне право - внутрішня форма права, Зміст Якого візначається соціально-економічнімі особливая суспільних відносін, что ним
 2. Стаття 127. Катувань
  1. Катувань, тоб умисне Заподіяння сильного фізічного болю або фізічного чі морального страждань путем Нанесення побоїв, мучення або других насільніцькіх Дій з метою прімусіті потерпілого чи іншу особу вчинити Дії, что суперечать їх Волі, у тому чіслі отріматі від нього або Іншої особини Відомості чі Визнання, або з метою покараті его чі іншу особу за Дії, скоєні ним або іншою особою чи у
 3. Стаття 352. Допит свідка
  1. Перед допиті свідка Головуючий встановлює Відомості про его особу та з'ясовує стосунки свідка з обвинуваченого и потерпілім. Крім того, Головуючий з'ясовує чи получил свідок пам'ятку про права та обов'язки свідка, чи зрозумілі смороду Йому, и в разі необхідності роз'яснює їх, а такоже з'ясовує, чи не відмовляється ВІН з підстав, встановленного Цім Кодексом, від давання показань, и попереджає его
 4. Стаття 351. Допит обвинуваченого
  1. Допит обвинуваченого ПОЧИНАЄТЬСЯ з Предложения головуючого надаті показання Щодо кримінального провадження, после чего обвинуваченого дерло допітує прокурор, а потім захисник. После цього обвинуваченого могут буті поставлені запитання потерпілім, іншімі обвинуваченого, цівільнім позивачем, цівільнім відповідачем, а такоже Головуючого и суддю. Крім того, Головуючий має право ПРОТЯГ Всього
 5. Глава 24 Формування нової системи права
  Основним джерелом права в період становлення абсолютної монархії залишалось Соборне Укладення 1649 р., чия правова сила неодноразово підтверджувалася указами. У першій чверті XVIII в. коло джерел суттєво змінився: він поповнився маніфестами, іменними указами, статутами, регламентами, установами, оголошеними указами (усними актами), затвердженими доповідями (резолюції монарха) і
 6. 1. Договір дарування за російським дореволюційному цивільному праву
  Поняття та правова природа дарування До революції 1917 р. правовідносини, пов'язані з даруванням, були предметом жвавих теоретичних дискусій. Цивільне законодавство і цивільно - правова доктрина того часу не давали чітких однозначних відповідей на питання про поняття дарування, його правовою природою, місці цього інституту в системі цивільного права. Досить сказати, що в
 7. II. Зберігання на товарному складі
  Автор вийшов в 1927 р. дослідження, присвяченого цьому виду зберігання, М.В. Зимелева розглядала "поклажу в товарних складах" як продукт диференціації торгівлі, що настала лише в епоху сучасного капіталізму. Відповідно підкреслювалося, що "товарні склади набули характеру самостійних підприємств тільки тоді, коли в розвитку торгівлі позначилося взагалі прагнення до
 8. 5.1. Комерційне представництво
  Загальні правила про представництво містяться в ст. 182 ГК РФ. Угода, укладена однією особою (представником) від імені іншої особи (яку представляють) в силу повноваження, заснованого на довіреності, вказівки закону або акті уповноваженого на те державного органу або органу місцевого самоврядування, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права та обов'язки
 9. 8.3. Правочини з дефектами форми
  Згідно Зі ст. 218 ЦК Недодержання сторонами Письмової форми правочину, яка встановлено законом, що не має наслідком его Недійсність, крім віпадків, встановленного законом. Отже, загальне правило про Наслідки Недодержання вимоги Щодо "простої" Письмової форми правочину Полягає у встановленні презумпції дійсності такого правочину, ЯКЩО законом не передбачення наслідок у вігляді Визнання правочину
 10. § 3. Форма заповіту
  ФОРМІ заповіту у ЦК присвячено ст.ст. 1247-1257. Заповіт Складається в пісьмовій ФОРМІ Із зазначенням місця и годині его Складення. Вимога закону про зазначення місця та часу Складення заповіту має ВАЖЛИВО значень у випадка оспорюваними дійсності заповіту, або ВИНИКНЕННЯ спору про дієздатність заповідача на годину складання заповіту, або коли існують 2 або больше заповітів и звітність, Встановити,
© 2014-2022  yport.inf.ua