Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
А. А. Кирилова. Науково-практичний коментар до Федерального закону "Про основи охорони здоров'я громадян у Російській Федерації", 2012 - перейти до змісту підручника

Стаття 100. Прикінцеві положення

Коментар до статті 100
Дана стаття містить прикінцеві положення, які одночасно є перехідними, оскільки встановлюють умови для поетапного введення в дію норм коментованого Закону і відповідно терміни дії колишніх правил, що регулюють окремі питання.


Частина
статті
Зміст заходів Період
(термін
дії)
Частина 1 Умови і строки їх дії для
реалізації права на здійснення
медичної фармацевтичної діяльно-
сти в Російській Федерації.
По-перше, право на здійснення
медичної діяльності мають особи,
які:
1) отримали вищу або середню
медичну освіту в РФ в
відповідно до федеральних
державними освітніми
стандартами;
2) мають сертифікат фахівця.
По-друге, право на заняття
фармацевтичною діяльністю в
Російської Федерації мають особи,
які:
1) отримали вищу або середню
фармацевтична освіта в РФ в
відповідно до федеральних
державними освітніми
стандартами;
2) мають сертифікат фахівця;
3) володіють правом на заняття
медичною діяльністю;
4) отримали додаткове
професійну освіту в частині
роздрібної торгівлі лікарськими
препаратами;
5) працюють у розташованих в сільських
населених пунктах, в яких
відсутні аптечні організації,
відокремлених підрозділах медичних
організацій (амбулаторіях, фельдшерських
та фельдшерсько-акушерських пунктах,
центрах (відділеннях) загальної лікарської
(сімейної) практики), що мають ліцензію
на здійснення фармацевтичної
діяльності. Особи, які отримали
медична або фармацевтична об-
разование, що не працювали по своїй
спеціальністю більше п'яти років, можуть бути
допущені до медичної діяльності або
фармацевтичної діяльності в
відповідно з отриманою спеціальністю
після проходження навчання по до-
нительно професійним
освітніми програмами
(професійної перепідготовки).
При цьому обов'язковою умовою допуску
є наявність сертифіката
фахівця.
Особи, які отримали медичну або
фармацевтична освіта в
іноземних державах, допускаються до
медичної діяльності або
фармацевтичної діяльності після
встановлення в Російській Федерації
еквівалентності документів іноземних
держав про освіті. Наказом
освіти та науки Росії від 14.04.2009 N 128
(1) затверджено Порядок визнання і
встановлення в Російській Федерації
еквівалентності документів іноземних
держав про освіту. Крім того,
такі особи повинні скласти іспит з
спеціальності, а також отримати
сертифікат фахівця, якщо інше не
передбачено міжнародними договорами
РФ
До 1
січня
2016 м.
Частина 2 Сертифікати фахівця, видані
медичним та фармацевтичним
працівникам до 1 Січень 2016,
діють до закінчення зазначеного в них
терміну. Форма, умови та порядок видачі
сертифіката фахівця встановлюються
уповноваженим федеральним органом
виконавчої влади
До закін-
ня
зазначеного
в них терміну
Частина 3 Освітні програми, за якими
можливе отримання медичного чи
фармацевтичної освіти, їх со-
змістовні особливості і терміни
дії. Відповідна освіта
може бути отримано за програмами
початкової, середньої, вищої, послево-
зовского професійної освіти
(інтернатура, ординатура, аспірантура,
докторантура), а також за додатковими
професійним освітнім
програмами (підвищення кваліфікації, про-
професійна перепідготовка)
 
Частина 4 Підготовка за програмами інтернатури
забезпечує придбання фахівцем
необхідного рівня знань, умінь і
навичок, а також кваліфікації, дозволяю-
щей обіймати посади медичних
працівників і фармацевтичних
працівників. Тривалість навчання в
інтернатурі не може перевищувати один рік
(див. коментар до ст. 77 Закону)
До
вступу
в силу
Федерально-
го Закону
про
освіті
Частина 5 Підготовка за програмами ординатури
забезпечує набуття фахівцями
знань, умінь і навичок, необхідних
для здійснення професійної
діяльності з певної медичної
фахом або фармацевтичної
спеціальності, а також придбання
кваліфікації, що дозволяє займати
посади медичних працівників та
фармацевтичних працівників по
певної медичної або
фармацевтичної спеціальності (див.
коментар до ст. 77 Закону)
До
вступу
в силу
Федерально-
го
Закону про
освіті
Частина 6 Післявузівська медичне та
фармацевтична освіта може бути
отримано в ординатурі, аспірантурі та
докторантурі
З 1
вересні
2017
Частина 7 Фінансове забезпечення надання
спеціалізованої медичної допомоги
(за винятком високотехнологічної
медичної допомоги) в медичних
організаціях, підвідомчих
федеральним органам виконавчої
влади, державним академіям наук,
здійснюється за рахунок бюджетних
асигнувань федерального бюджету і
коштів обов'язкового медичного
страхування в рамках територіальних
програм обов'язкового медичного
страхування
До 1
січня
2015
Частина 8 Фінансове забезпечення повноважень
Російської Федерації і суб'єктів РФ по
надання швидкої медичної допомоги здійсню-
ществляется відповідно за рахунок
бюджетних асигнувань федерального
бюджету і бюджетних асигнувань
бюджетів суб'єктів РФ і засобів
обов'язкового медичного страхування в
рамках територіальних програм
обов'язкового медичного страхування
До 1
січня
2015
Частина 9 Фінансове забезпечення високотехнологічних-
ної медичної допомоги здійснюється
за рахунок бюджетних асигнувань
федерального бюджету і бюджетів
суб'єктів РФ, в тому числі коштів,
переданих до бюджетів територіальних
фондів обов'язкового медичного
страхування
До 1
січня
2015
Частина 10 1. Уповноважений державний орган
виконавчої влади формує перелік
видів високотехнологічної медичної
допомоги з урахуванням можливого надання від-
слушних її видів в рамках первинної
спеціалізованої медико-санітарної та
спеціалізованої медичної допомоги.
2. Ліцензування медичної
діяльності, що передбачає надання
послуг з надання високотехнологічної
медичної допомоги, є повноваженням
Російської Федерації
До 1
січня
2015
Частина 11 Медичними організаціями можуть
застосовуватися порядки надання медичної
допомоги та стандарти медичної допомоги,
затверджені уповноваженим федеральним
органом виконавчої влади в
відповідно до цього
законом, у тому числі в рамках реалізації
регіональних програм модернізації
охорони здоров'я суб'єктів РФ
До 1
січня
2013
Частина 12 Будівлі, споруди, обладнання,
транспортні засоби та інше
майно, використовувані органами
місцевого самоврядування з метою охорони
здоров'я і знаходяться в муніципальній
власності до дня набрання чинності
цього Закону,
передаються у власність
відповідних суб'єктів РФ в порядку,
встановленому законодавством РФ
До 1
січня
2013
Частина 13 Будинки , споруди, обладнання,
транспортні засоби та інше
майно, використовувані органами
місцевого самоврядування з метою охорони
здоров'я і знаходяться в муніципальній
власності до передачі здійснення
повноважень органам місцевого
самоврядування, можуть бути збережені в
власності муніципальних утворень
за умови їх використання за цільовим
призначенням
 
Частина 14 Медичні працівники та фармацевтичні
працівники зберігають право користування
службовими житловими приміщеннями,
наданими їм у період роботи в
медичних організаціях муніципальної
системи охорони здоров'я
На період
роботи в
медичних
організа-
циях дер-
дарчим
системи
здравоохра-
нения
суб'єктів
РФ
Частина 15 Ліцензії на здійснення окремих
видів діяльності, видані до 1 січня
2012 медичним організаціям му-
муніципальні системи охорони здоров'я, що не
підлягають переоформленню у зв'язку з
передачею зазначених медичних
організацій до складу державної
системи охорони здоров'я. Ліцензії на
здійснення медичної діяльності,
видані до 1 січня 2012 р. Медичний
організаціям, не підлягають переоформленню
у зв'язку із зміною класифікації видів
медичної допомоги та переліку надаваних
послуг, встановленого Положенням про
ліцензування медичної діяльності
До закін-
ня
зазначеного
в них
терміну
Частина 16 Особам, які мають право на вибір лікаря та
вибір медичної організації, первинна
лікарська медико-санітарна допомога
виявляється в медичних організаціях,
в яких вказані особи перебували на
медичному обслуговуванні , лікарями-
терапевтами, лікарями-терапевтами участ-
ковимі, лікарями-педіатрами, лікарями-
педіатрами дільничними, лікарями загальної
практики (сімейними лікарями) і
фельдшерами, які здійснювали медичне
обслуговування зазначених осіб
До
моменту
реалізації
зазначеного
права в
відпо-
відно до
п. 2 ст. 21
Закону
Частина 17 Російська Федерація в установленому
порядку передає органам державної
влади суб'єктів РФ здійснення
повноваження з ліцензування медичної
діяльності (за винятком
діяльності, що передбачає надання
послуг з надання високотехнологічної
медичної допомоги):
1) медичних організацій,
підвідомчих суб'єкту РФ і
знаходяться станом на 1 січня
2011 р. в муніципальній власності;
2) медичних організацій муніципальної
 та приватної систем охорони здоров'я
 З 1
 січня по
 31 грудня
 2012
 Частина 18  Реалізація програми державних
 гарантій безкоштовного надання громадянам
 медичної допомоги та територіальних
 програм державних гарантій
 безкоштовного надання громадянам
 медичної допомоги здійснюється у
 відповідно до нормативних правових
 актами, прийнятими на виконання ст. 20.1
 Основ законодавства РФ про охорону
 здоров'я громадян від 22 липня 1993
 N 5487-1
 2012

  ---
  (1) Наказ Міністерства освіти та науки Росії від 14.04.2009 N 128 (ред. від 08.11.2010) "Про затвердження Порядку визнання і встановлення в Російській Федерації еквівалентності документів іноземних держав про освіту" / / Російська газета. 2009. N 108.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Стаття 100. Прикінцеві положення"
 1.  Глава V. Прикінцеві положення
    Глава V. Прикінцеві
 2.  Розділ XIV. Прикінцеві положення
    Розділ XIV. Прикінцеві
 3.  Розділ IX. Прикінцеві положення
    Розділ IX. Прикінцеві
 4.  Глава 5. Прикінцеві та перехідні положення
    Глава 5. Прикінцеві та перехідні
 5.  Розділ VIII. Прикінцеві положення
    Розділ VIII. Прикінцеві
 6. Стаття 22
    1. Ця Конвенція відкрита для підписання на заключному засіданні Дипломатичної конференції про представництво при міжнародній купівлі-продажу товарів і залишатиметься відкритою для підписання всіма державами в Берні до 31 грудня 1984 року. 2. Ця Конвенція підлягає ратифікації, прийняттю або затвердженню державами. 3. Ця Конвенція відкрита для
 7. Стаття 54. Прикінцеві положення
    Коментар до статті 54 1. Обов'язки, про продовження виконання яких йдеться в ч. 1 коментованої статті, поліція не продовжує виконувати. Вона є правонаступником міліції, яка дані обов'язки реалізовувала. Поліція ж з моменту свого створення наділяється правами по здійсненню адміністративного видворення іноземних громадян та осіб без громадянства за межі Російської
 8. Стаття 86. Висновок експерта
    Коментар до статті 1. Норми коментованої статті в чому повторюють положення ст. 25 Закону про судово-експертної діяльності. Висновок експерта включає в себе три частини: вступну, дослідницьку і заключну. Висновки містяться у заключній (резолютивній) частині. Всі три частини висновку експерта є обов'язковими. Відповідно до ст. 25 Закону про судово-експертної
 9. § 4. Структура Конституції Республіки Білорусь
    Структура Конституції являє собою систему угруповання конституційних норм і послідовне їх розташування. Конституційні норми включаються в розділи і глави. Структура Конституції Республіки Білорусь є стандартною: вона має преамбулу, основну частину і заключні перехідні положення. В цілому Конституція виглядає наступним чином: Преамбула Розділ I. Основи
 10. 48. Що таке "Статут Суду"?
    Статут Суду - основне джерело, що закріплює внутрішню організацію і порядок функціонування судової влади Європейського Союзу. Хоча у назві Статуту зазначено тільки слово "Суд", його норми поширюються і на Трибунал першої інстанції, і на судові палати (коли вони будуть створені). Діючий Статут Суду прийнятий в 2001 р. і, з урахуванням наступних змін і доповнень, включає в себе
 11. Глава 32. ЗОБОВ'ЯЗАЛЬНЕ ПРАВО ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН
    Зобов'язальне право - найважливіший розділ цивільного права, оскільки саме в зобов'язаннях відносини майнового обороту набувають свою основну правову форму. Найважливішим підставою виникнення зобов'язань виступає договір. Історично виникли відмінності в концепціях договору в країнах common law і країнах континентальної системи права піддаються нині дії динамічних
 12. Стаття 225. Зміст ухвали суду
    1. Ухвала суду складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної частин. Вступна частина всіх виносяться в нарадчій кімнаті визначень включає в себе відомості про час і місце його винесення, найменуванні суду, склад суду, секретарі судового засідання. Крім того, повинні бути названі особи, що у справі, прокурор, представники сторін, якщо вони брали участь у
 13. 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах
    Поняття процесу в цивільному і кримінальному праві. Цивільне судочинство (цивільний процес) - врегульована цивільним процесуальним правом діяльність суду, що у справі осіб та інших учасників процесу, а також органів виконання судових постанов (судових виконавців). Цивільний процес являє собою поступальний рух, що складається з ряду стадій.
 14. Стаття 230. Порядок оформлення матеріалів розслідування нещасних випадків
    1. Документальне оформлення та облік нещасного випадку на виробництві мають важливе значення, тому по кожному нещасному випадку на виробництві складається відповідний акт, порядок і технологія заповнення якого встановлюються статтею коментарів. 2. В акті про нещасний випадок на виробництві повинні бути докладно викладені обставини та причини нещасного випадку, названі особи,
 15. 2. Загальні положення
    Прийнятий 24 травня 1996 КК Російської Федерації знаменує собою новий етап у кримінальній політиці щодо неповнолітніх. При розробці нового КК були враховані досвід застосування колишнього законодавства в цій області, досягнення радянської науки кримінального права, кримінального законодавства інших країн. У новому КК отримали подальший розвиток принципи винної відповідальності,
© 2014-2022  yport.inf.ua