Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі

1. Тривалість робочого часу засуджених до позбавлення волі, правила охорони праці, техніки безпеки і виробничої санітарії встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації про працю. Час початку і закінчення роботи (зміни) визначається графіками змінності, що встановлюються адміністрацією виправної установи за погодженням з адміністрацією підприємства, на якому працюють засуджені.
2. З урахуванням характеру робіт, виконуваних засудженими, які у виправних установах і тюрмах, допускається підсумований облік робочого часу.
3. Час залучення засуджених до оплачуваної праці зараховується їм у загальний трудовий стаж. Облік відпрацьованого часу покладається на адміністрацію виправної установи і проводиться за підсумками календарного року. При систематичному ухилі-ванні засудженого від виконання роботи відповідний період часу виключається за рішенням адміністрації виправної установи з його загального трудового стажу. Рішення адміністрації виправної установи може бути оскаржено засудженим до суду.
4. Працюючі засуджені мають право на щорічну оплачувану відпустку: тривалістю 18 робочих днів - для отби вающих позбавлення волі у виховних колоніях; 12 робочих днів - для відбувають позбавлення волі в інших виправних уч-нов. Зазначені відпустки надаються з виїздом за межі виправної установи або без нього у відповідності зі стати-їй 97 цього Кодексу. Час утримання засудженого в приміщенні камерного типу, єдиному приміщенні камерного типу та одиночній камері в термін, необхідний для надання щорічної оплачуваної відпустки, не зараховується.
5. Засудженим, перевиконують норми виробітку або зразково виконуючим встановлені завдання на важких роботах, а також на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підприємствах, розташованих у районах Крайньої Півночі і прирівняний-них до них місцевостях, або працюють за своїм бажанням засудженим, які є інвалідами першої або другої групи, осуж-денним чоловікам старше 60 років і засудженим жінкам старше 55 років тривалість щорічної оплачуваної відпустки може бути збільшена до 18 робочих днів, а неповнолітнім засудженим - до 24 робочих днів.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 104. Умови праці засуджених до позбавлення волі "
 1. Стаття 103. Залучення до праці засуджених до позбавлення волі
  умови забезпечення належної охорони і изоля-ції засуджених. (Частина перша в ред. Федерального закону від 06.06.2007 N 91-ФЗ) 2. Засуджені чоловіки старше 60 років і засуджені жінки старше 55 років, а також засуджені, які є інвалідами пер-виття або другої групи, залучаються до праці за бажанням відповідно до законодавства Російської Федерації про працю та зако-нодательством Російської
 2. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  засуджений недобросовісно ставиться до праці, або не повідомила про зміну місця проживання, або не з'явився до інспекції за викликом, із засудженим в інспекції проводиться бесіда. Якщо засуджений не вийшов на роботу без поважних причин або порушив трудову дисципліну, інспекція виносить йому письмове попередження. 2. Якщо засуджений визнається злісно ухиляються від відбування покарання,
 3. Стаття 314. Ухилення від відбування позбавлення волі Коментар до статті 314
  умов можлива відстрочка виконання вироку, наприклад, зважаючи на хворобу засудженого, що перешкоджає відбуванню покарання, - до одужання. 2. Відповідальність виключається за наявності поважних причин неявки у встановлений строк у місця позбавлення волі. 3. Злочин вважається закінченим з моменту закінчення строку, встановленого для повернення до виправної установи, або терміну
 4. Стаття 102. Матеріальна відповідальність осуж-денних до позбавлення волі
  засуджені до позбавлення волі несуть матеріальну відповідальність: за шкоду, заподіяну при виконанні засудженими трудових обов'язків, - у розмірах, передбачених законодавством Російської Федерації про працю; за шкоду, заподіяну іншими діями засуджених, - у розмірах, передбачених цивільним законодавством Росій-ської Федерації. 2. Засуджений повинен відшкодовувати збитки,
 5. Стаття 72. Матеріально-побутове забезпечення і медичне обслуговування засуджених до арешту
  умовах загального режиму у в'язниці, а неповнолітніх засуджених - за нормами, встановленими для виховних колоній (Постанова Уряду РФ від 11 квітня 2005 р. N 205 "Про мінімальні норми харчування та матеріально-побутового забезпечення засуджених до позбавлення волі, а також норми харчування та матеріально-побутового забезпечення підозрюваних і звинувачених у вчиненні злочинів, що знаходяться в
 6. Стаття 126. Виправні колонії особливого режиму для засуджених, відбувають довічне позбавлення волі
  статтях хоча й обмовляється, що особи, засуджені до довічного позбавлення волі, утримуються окремо від інших засуджених, проте прямо вказується, що такі засуджені направляються для відбування покарання у виправні колонії особливого режиму, як це і передбачено ст. 58 КК РФ. --- Див: Ухвала Конституційного Суду РФ від 18 квітня 2006 N 131-О
 7. Стаття 128. Колонії-поселення
  умов життя на волі. 2. У колоніях-поселеннях відбувають покарання особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і що раніше не відбували позбавлення волі, особи, вперше засуджені за вчинення умисних злочинів невеликої або середньої тяжкості; особи, засуджені за злочини, вчинені з необережності, і раніше відбували позбавлення волі. Останньою категорією
 8. § 13. Довічне позбавлення волі
  умовно-досроч-но, якщо судом буде визнано, що воно не потребує далекій-Шем відбування цього покарання і фактично відбуло не менше 25 років позбавлення волі. Довічне позбавлення волі передбачено кримінальним законодавством багатьох держав. Наприклад, вказаний вид покарання міститься в КК ФРН (§ 38). Як і в Росії, довічне позбавлення волі тут не абсолютно, а відносно,
 9. Стаття 106. Залучення засуджених до позбавлення волі до робіт без оплати праці
  статтями 77.1, 77.2 і 106 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації ". 3. Виконання робіт без оплати праці з благоустрою виправних установ і прилеглих до них територій є обов'язком засуджених, встановленої законом. Але в обов'язковому порядку до таких робіт можуть залучатися лише працездатні засуджені. Засуджені, які є інвалідами першої або
 10. Стаття 105. Оплата праці засуджених до позбавлення волі
  стаття ще раз констатує право засуджених на оплату праці відповідно до законодавства про працю. Заробітна плата кожного працівника залежить від його кваліфікації, складності виконуваної роботи, кількості і якості витраченої праці, виробленого продукту і максимальним розміром не обмежується. На засуджених, відбувають позбавлення волі, також поширюються і інші положення
 11. Стаття 124. Виправні колонії особливого режиму
  умов відбування покарання: звичайні, полегшені і строгі. У звичайних умовах у виправних колоніях особливого режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, що надійшли в дане виправний заклад зі слідчих ізоляторів, крім засуджених за умисні злочини, вчинені в період відбування позбавлення волі. Якщо в період перебування у слідчому ізоляторі до
 12. Стаття 49 . Обчислення строку обмеження волі
  засудженого на облік кримінально-виконавчою інспекцією. При цьому в термін обмеження свободи, призначеного як основного виду покарання, зараховується час утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу з розрахунку один день перебування під вартою за два дні обмеження волі. Однак обмеження свободи може призначатися і в якості додаткового виду покарання до
© 2014-2022  yport.inf.ua