Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 173.1. Встановлення адміністративного нагляду щодо особи, що звільняється з місць позбавлення волі

(введена Федеральним законом від 06.04.2011 N 66-ФЗ)
1. Відносно повнолітньої особи, що звільняється з місць позбавлення волі, якщо ця особа відбувала покарання за вдосконалення-шення злочину при небезпечному або особливо небезпечному рецидиві злочинів або за вчинення злочину проти статевої недоторканності і статевої свободи неповнолітнього, судом встановлюється адміністративний нагляд у відповідності з федеральним законом.
2. Відносно повнолітньої особи, що звільняється з місць позбавлення волі і відбував покарання за скоєння тяж-кого або особливо тяжкого злочину або злочину при рецидиві злочинів або умисного злочину щодо несо-вершеннолетніе, за винятком злочинів, зазначених у частині першій цієї статті, судом встановлюється адміністративний нагляд у відповідності з федеральним законом у разі, якщо ця особа в період відбування покарання у місцях позбавлення волі призна-валось злісним порушником встановленого порядку відбування покарання.
3. Адміністрація виправної установи не пізніше ніж за два місяці до закінчення визначеного вироком суду терміну відбування засудженим покарання подає до суду заяву про встановлення адміністративного нагляду з підстав, передбачених федеральним законом.
4. Адміністрація виправної установи після набрання законної сили рішення суду про встановлення административ-ного нагляду щодо особи, що звільняється з місць позбавлення волі, протягом семи днів надсилає копію зазначеного рішення до органу внутрішніх справ за обраним цією особою місцем проживання або перебування.
5. При звільненні з місць позбавлення волі особі, щодо якої встановлено адміністративний нагляд, адміністрація виправної установи вручає припис про виїзд до обраного ним місця проживання або перебування із зазначенням терміну при-ку, встановленого з урахуванням необхідного для проїзду часу, і попереджає дана особа про кримінальну відповідальності за ухилі-ня від адміністративного нагляду.
6. У приписі, зазначеній у частині четвертій цієї статті, проводиться запис про встановлення адміністративного надзо-ра і вказується адреса обраного місця проживання або перебування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 173.1. Встановлення адміністративного нагляду щодо особи, що звільняється з місць позбавлення волі "
 1. Стаття 19.24. Невиконання особою, звільненим з місць відбування позбавлення волі, обов'язків, встановлених щодо його судом відповідно до федеральним законом
  встановлених щодо його судом відповідно до федеральним законом, - тягне за собою попередження або накладення адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати праці або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти
 2. 15.3. Заходи адміністративного попередження
  адміністративного попередження це різновид заходів адміністративного примусу, спрямованих на попередження правопорушень і запобігання обставин, що загрожують безпеці особистості, суспільства, держави. Підставою застосування заходів адміністративного попередження виступають презумпції (припущення) про намір особи вчинити правопорушення або про можливість настання
 3. Коментар до статті 19.24
  встановлені судом стосовно особи, звільненого з місць позбавлення волі, повинні застосовуватися у відповідності з федеральним законом. 2. За змістом цієї статті мається на увазі призначення судом покарання у вигляді позбавлення права займати певні посади або займатися певною діяльністю, в тому числі у випадках, коли дане покарання призначається як додаткового виду
 4. Стаття 32.7. Обчислення строку позбавлення спеціального права
  адміністративного покарання у вигляді позбавлення відповідного спеціального права. 2. У разі ухилення особи, позбавленої спеціального права, від здачі відповідного посвідчення (спеціального дозволу) або інших документів термін позбавлення спеціального права переривається. Перебіг строку позбавлення спеціального права починається з дня здачі особою або вилучення у нього відповідного посвідчення
 5. Стаття 8.29. Знищення місць проживання тварин
  адміністративного штрафу в розмірі від трьохсот до п'ятисот рублів. (В ред. Федерального закону від 22.06.2007 N
 6. Стаття 19.24. Недотримання адміністративних обмежень і невиконання обов'язків, що встановлюються при адміністративний нагляд
  встановлено адміністративний нагляд, адміністративні обмеження або обмежень, встановлених йому судом у відповідності з федеральним законом, якщо ці дії (бездіяльність) не містять кримінально караного діяння, - тягне за собою накладення адміністративного штрафу в розмірі від однієї тисячі до однієї тисячі п'ятисот рублів або адміністративний арешт на строк до п'ятнадцяти діб. 2. Невиконання
 7. Стаття 23.30. Органи державного енергетичного нагляду
  статтями 7.19, 9.7 - 9.12, 11.20 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор Російської Федерації з енергетичного нагляду, його заступники; 2) старші державні інспектори з енергетичного нагляду; 3) державні інспектори з
 8. Стаття 8.29. Знищення місць проживання тварин
  адміністративного штрафу в розмірі від трьох до п'яти мінімальних розмірів оплати
 9. Стаття 32.5. Органи, що виконують постанови про позбавлення спеціального права
  нагляд за технічним станом тракторів, самохідних машин та інших видів техніки. 3. Постанова судді про позбавлення права керування судном (у тому числі маломірних) виповнюється посадовими особами органів, які здійснюють державний нагляд за дотриманням правил користування судами (у тому числі маломірними). 4. Постанова судді про позбавлення права на експлуатацію радіоелектронних засобів
 10. Стаття 181. Надання допомоги засудженим, звільняються від відбування покарання
  установленому порядку можуть бути направлені в школу-інтернат, інше навчально-виховний заклад на державне піклування або передані органам опіки та піклування. До вирішення питань трудового і побутового влаштування вивільнюваних неповнолітніх засуджених залучаються піклувальні ради виховних
 11. Коментар до статті 3.8
  статтями).
 12. Стаття 2.1. Адміністративне правопорушення
  встановлена ??адміністративна відповідальність. 2. Юридична особа визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено, що у нього була можливість для дотримання правил і норм, за порушення яких цим Кодексом або законами суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність, але даною особою не були прийняті всі залежні від
 13. Стаття 2.1. Адміністративне правопорушення
  встановлена ??адміністративна відповідальність. 2. Юридична особа визнається винним у вчиненні адміністративного правопорушення, якщо буде встановлено, що у нього була можливість для дотримання правил і норм, за порушення яких цим Кодексом або законами суб'єкта Російської Федерації передбачена адміністративна відповідальність, але даною особою не були прийняті всі залежні від
 14. 23.1. Поняття і сутність адміністративного нагляду
  адміністративного нагляду. Ряд вчених вважають, що він є різновидом контролю, маючи при цьому свої особенності1. На противагу цьому думку Д. М. Овсянко вважає, що адміністративний нагляд є самостійним видом контрольно-наглядової діяльності, якому притаманні свої особенності2. Ю. П. Битяк висловлює думку про те, що «нагляд здійснює єдиний державний
 15. Стаття 23.34. Органи, що здійснюють державний пожежний нагляд
  статтями 8.32, 11.16, 20.4 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення і призначати адміністративні покарання від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) головний державний інспектор Російської Федерації з пожежного нагляду, його заступники; 2) головні державні інспектори суб'єктів Російської Федерації з пожежного
 16. Коментар до статті 32.6
  адміністративні правопорушення, тягнуть за собою застосування даного адміністративного покарання, див. коментар до ст. 32.5. Відповідно до КпАП можуть бути застосовані позбавлення права керування транспортним засобом відповідного виду або іншими видами техніки, а також позбавлення права полювання. Призначення адміністративного покарання у вигляді позбавлення права на експлуатацію радіоелектронних засобів або
 17. Стаття 71. Наслідки позбавлення батьківських прав
  стаття 87 цього Кодексу), а також право на пільги і державні допомоги, встановлені для громадян, які мають дітей. 2. Позбавлення батьківських прав не звільняє батьків від обов'язку утримувати свою дитину. 3. Питання про подальше спільне проживання дитини і батьків (одного з них), позбавлених батьківських прав, вирішується судом у порядку, встановленому житловим
 18. Стаття 30.16. Межі та строки розгляду в порядку нагляду скарги, протесту
  адміністративне правопорушення, рішення за результатами розгляду скарг, протестів перевіряються виходячи з доводів, викладених у скарзі, протесті, і заперечень, що містяться у відгуку на скаргу, протест . 2. Суддя, який прийняв до розгляду в порядку нагляду скаргу, протест, в інтересах законності має право перевірити справу про адміністративне правопорушення у повному обсязі. 3. Рішення по