Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 235. Клопотання про виключення доказів-тва

1. Сторони вправі заявити клопотання про виключення з переліку доказів, що пред'являються в судовому розгляді, лю-бого докази. У разі заяви клопотання його копія передається іншій стороні в день подання клопотання до суду.
2. Клопотання про виключення докази повинно містити вказівки на:
1) доказ, про виключення якого клопоче сторона;
2) підстави для виключення докази, передбачені цим Кодексом, та обставини , обгрунтовують ходатай-ство.
3. Суддя має право допитати свідка і долучити до кримінальної справи документ, зазначений у клопотанні. У разі, якщо одна зі сторін заперечує проти виключення докази, суддя вправі оголосити протоколи слідчих дій та інші документи, маю-щиеся в кримінальній справі та (або) представлені сторонами.
4. При розгляді клопотання про виключення докази, заявленого стороною захисту на тій підставі, що доказ було отримано з порушенням вимог цього Кодексу, тягар спростування доводів, представлених стороною захисту, лежить на прокурорі. В інших випадках тягар доведення лежить на стороні, яка заявила клопотання.
5. Якщо суд прийняв рішення про виключення докази, то даний доказ втрачає юридичну силу і не може бути покладено в основу вироку чи іншого судового рішення, а також досліджуватися і використовуватися в ході судового розгляду.
6. Якщо кримінальна справа розглядається судом за участю присяжних засідателів, то сторони або інші учасники судового за-сідання не вправі повідомляти присяжним засідателям про існування докази, виключеного за рішенням суду.
7. При розгляді кримінальної справи по суті суд за клопотанням сторони вправі повторно розглянути питання про визнання виключеного докази допустимим.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 235. Клопотання про виключення доказів-тва "
 1. Стаття 271. Заява та дозвіл клопотань
  1. Головуючий опитує боку, чи є у них клопотання про виклик нових свідків, експертів і фахівців, про витребування речових доказів та документів або про виключення доказів, отриманих з порушенням вимог цього Кодексу. Особа, яка заявила клопотання, повинна його обгрунтувати. 2. Суд, вислухавши думки учасників судового розгляду, розглядає
 2. Стаття 88. Правила оцінки доказів
  1. Кожний доказ підлягає оцінці з точки зору належності, допустимості, достовірності, а всі зібрані докази в сукупності - достатності для вирішення кримінальної справи. 2. У випадках, зазначених у частині другій статті 75 цього Кодексу, суд, прокурор, слідчий, дізнавач визнає доказ неприпустимим. 3. Прокурор, слідчий, дізнавач вправі визнати
 3. Стаття 79. Огляд і дослідження речових доказів, що швидко псуються
  Коментар до статті Правила, передбачені ст. 79 АПК РФ про огляд та дослідженні швидкопсувних об'єктів, вкрай рідко застосовуються арбітражними судами. Цей порядок аналогічний тому, який передбачений у ст. 78 АПК РФ, за одним винятком - речові докази, що швидко псуються, повинні оглядатися і досліджуватися
 4. Стаття 87. Перевірка доказів
  Перевірка доказів проводиться дізнавачем, слідчим, прокурором, судом шляхом зіставлення їх з іншими доказів-тельствами, наявними у кримінальній справі, а також встановлення їх джерел, отримання інших доказів, що підтверджують або спростовують проверяемое
 5. Стаття 120. Заява клопотання
  1. Клопотання може бути заявлено в будь-який момент провадження у кримінальній справі. Письмове клопотання долучається до кримінальної справи, усне - заноситься до протоколу слідчої дії чи судового засідання. 2. Відхилення клопотання не позбавляє заявника права знову заявити
 6. Стаття 86. Допустімість доказу
  1. Доказ візнається допустимим, ЯКЩО ВІН отриманий у порядку, встановленому Цім Кодексом. 2. Неприпустимо доказ НЕ может буті використаних при прійнятті процесуальних РІШЕНЬ, на нього НЕ может посілатіся суд при ухваленні суднового
 7. Стаття 84. Докази
  1. Доказ в крімінальному провадженні є Фактичні дані, Отримані у Передбачення Цім Кодексом порядку, на підставі якіх Слідчий, прокурор, Слідчий суддя и суд встановлюються наявність чи відсутність Фактів та известить, что мают значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. 2. Процесуальна Джерелами доказів є показання, речові докази, документи, Висновки
 8. Стаття 122. Дозвіл клопотання
  Про задоволення клопотання або про повну або часткову відмову в його задоволенні дізнавач, слідчий, суддя виносять постанову, а суд - ухвалу, яке доводиться до відома особи, заявив клопотання. Рішення за клопотанням може бути оскаржене в порядку, встановленому главою 16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 05.06.2007 N
 9. Стаття 98. Речові докази
  1. Речовий доказ є Матеріальні об'єкти, Які були знаряддям Вчинення кримінального Правопорушення , зберіглася на Собі его Сліди або містять Інші Відомості, Які могут буті вікорістані як доказ факту чи известить, что встановлюються во время кримінального провадження, в тому чіслі предмети, что були об'єктом кримінально протиправного Дій, гроші, цінності та Інші РЕЧІ, набуті кримінально протиправного
 10. Стаття 296. Повернення заяви або подання
  Коментар до статті Заява про перегляд судового акта в порядку нагляду у справі про визнання недійсним договору оренди земельної ділянки повернуто заявнику, оскільки фонд звернувся з даною заявою, пропустивши встановлений законодавством тримісячний строк для звернення до суду наглядової інстанції, і клопотання про відновлення терміну фондом не подавалася. Див, наприклад:
 11. Стаття 176. Порядок поводження з клопотанням про помилування
  (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) Засуджений має право звернутися до Президента Російської Федерації з клопотанням про помилування. Клопотання про помилування засуджений подає через адміністрацію установи або органу, виконуючого
 12. Стаття 121. Строки розгляду клопотання
  Клопотання підлягає розгляду та вирішенню безпосередньо після його заяви. У випадках, коли негайне ухвалення рішення за клопотанням, заявленому в ході попереднього розслідування , неможливо, воно повинно бути дозволено не пізніше 3 діб з дня її
 13. Стаття 105. Реструктуризація боргу
  1. Під реструктуризацією боргу в цілях цього Кодексу розуміється засноване на угоді припинення боргових зобов'язань, що становлять державний чи муніципальний борг, із заміною зазначених боргових зобов'язань іншими борговими зобо-в'язання, що передбачають інші умови обслуговування і погашення зобов'язань. (п. 1 в ред. Федерального закону від 05.08.2000 N 116-ФЗ) 2 .
© 2014-2022  yport.inf.ua