Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 264.4. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету

1. Річний звіт про виконання бюджету до його розгляду в законодавчому (представницькому) органі підлягає зовнішньої перевірки, яка включає зовнішню перевірку бюджетної звітності головних адміністраторів бюджетних коштів і підготовку за-ключення на річний звіт про виконання бюджету.
2. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету здійснюється Рахунковою палатою Російської Федеративної-ції в порядку, встановленому цим Кодексом.
Зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації здійснюється органом державного-венного фінансового контролю суб'єкта Російської Федерації, утвореним законодавчим (представницьким) органом державного-кої влади суб'єкта Російської Федерації, у порядку, встановленому законом суб'єкта Російської Федерації з дотриманням ви-мог цього Кодексу.
Зовнішня перевірка річного звіту про виконання місцевого бюджету здійснюється органом муніципального фінансового кон-тролю, сформованим на муніципальних виборах, або представницьким органом муніципального освіти у порядку, встановленому муніципальним правовим актом представницького органу муніципального утворення з дотриманням вимог цього Кодексу.
За зверненням представницького органу поселення зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету поселення може здійснюватися контрольним органом муніципального району чи органом державного фінансового контролю суб'єкта Російської Федерації, створеним відповідно представницьким органом муніципального району чи законодавчим (представницьким) органом влади суб'єкта Російської Федерації.
3. Вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації являє звіт про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації для підготовки висновку на нього не пізніше 15 квітня поточного року. Підготовка висновків-ня на річний звіт про виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації проводиться у строк, що не перевищує 1,5 місяця.
Місцева адміністрація представляє звіт про виконання місцевого бюджету для підготовки висновку на нього не пізніше 1 ап-реля поточного року. Підготовка висновку на річний звіт про виконання місцевого бюджету проводиться в строк, що не перевищує один місяць.
4. Орган державного (муніципального) фінансового контролю готує висновок на звіт про виконання бюджету з урахуванням даних зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності головних адміністраторів бюджетних коштів.
(В ред. Федерального закону від 27.07.2010 N 216-ФЗ)
5. Висновок на річний звіт про виконання бюджету подається органом державного (муніципального) фінансового контролю в законодавчий (представницький) орган з одночасним направленням відповідно в Уряд Російської Фе-ської Федерації, вищий виконавчий орган державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцеву адміністрацію.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 264.4. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету "
 1. Стаття 264.9. Зовнішня перевірка річного звіту про виконання федерального бюджету
  264.10-1.
 2. Контрольні заходи
  зовнішня перевірка звіту про виконання бюджету. Метою проведення зовнішньої перевірки річної бюджетної звітності є визначення достовірності показників річної бюджетної звітності та відповідність ведення бюджетного обліку законодавству. Завданнями проведення зовнішньої перевірки річного звіту про виконання бюджету є: - визначення дотримання єдиного порядку складання та
 3. Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  річного звіту про виконання бюджету встановлюється відповідаю-щим законодавчим (представницьким) органом відповідно до положень цього Кодексу. 2. Одночасно з річним звітом про виконання бюджету представляються проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання відповідного бюджету та бюджетна звітність про виконання
 4. 27. Звіт про виконання бюджету
  зовнішня перевірка зазначеного звіту (п. 3 ст. 272 НК РФ). Зовнішня перевірка звіту про виконання бюджету здійснюється відповідними контрольними органами представницьких органів (п. 4 ст. 272 НК РФ). Зовнішня перевірка звіту про виконання бюджету проводиться відповідними контрольними органами представницьких органів: 1) на федеральному рівні - Рахунковою палатою РФ, 2) на рівні
 5. 54. Звітна стадія бюджетного процесу (основи складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності).
  Перевірки обставин невідповідності виконання бюджету прийнятому закону (рішенню) про бюджет у разі перевищення прав, наданих органу, виконуючому бюджет, щодо скорочення витрат, переміщенню асигнувань та блокування витрат та притягнення до відповідальності винних посадових осіб. Щорічно не пізніше 1 червня поточного року Уряд РФ представляє в Державну Думу і Рахункову
 6. § 37. Стадія складання, зовнішньої перевірки, розгляду і затвердження бюджетної звітності
  2647 Бюджетного кодексу звіт про виконання федерального бюджету за перший квартал, півріччя і дев'ять місяців поточного фінансового року після його затверджений-ня Урядом Російської Федерації направляється в Го жавну Думу, Рада Федерації і Рахункову палату Рос сийской Федерації. Звіт про виконання бюджету повинен содер жати дані про виконання бюджету по
 7. Розділ 8. Стадія складання та затвердження звіту про виконання бюджету
  зовнішня перевірка річного звіту про виконання бюджету 3) розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Бюджетна звітність включає в себе: звіт про виконання бюджету містить дані про виконання бюджету за доходами, видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету; баланс виконання бюджету містить дані про нефінансових і фінансових активах, зобов'язаннях РФ, суб'єктів РФ
 8. Питання для самоконтролю
  зовнішню перевірку звіту про виконання бюджету. 20. Які в БК РФ виділяються форми фінансового контролю. 21. Які ви знаєте види контрольних заходів. 22. Які ви знаєте акти бюджетного контролю. 23. Чим відрізняється подання від приписи. 24. Що таке імунітет бюджету. 25. Який нормативний акт регулює звернення стягнення на кошти бюджетної
 9. 49. Поняття, стадії (коротка характеристика) бюджетного процесу.
  Зовнішньої перевірки, розгляду та затвердження бюджетної звітності. Виходячи з визначення, бюджетний процес може бути розділений на п'ять стадій (етапів): 1 складання проекту бюджету; 2 розгляд проекту бюджету; 3 затвердження бюджету; 4 виконання бюджету; 5 розгляд і затвердження звіту про виконання бюджету. Проект бюджету складається Мінфіном. У нього закладаються доходи і
 10. 8.6. Складання, зовнішня перевірка, розгляд і затвердження бюджетної звітності
  зовнішня перевірка бюджетної звітності; в) розгляд бюджетної звітності; г) затвердження бюджетної звітності. До складу бюджетної звітності на всіх рівнях бюджетної системи Російської Федерації включаються п'ять документів: а) звіт про виконання бюджету містить дані про виконання бюджету за доходами, видатками та джерелами фінансування дефіциту бюджету відповідно до бюджетної
© 2014-2022  yport.inf.ua