Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 318. Порушення кримінальної справи приватного обви-нения

1. Кримінальні справи про злочини, зазначені в частині другій статті 20 цього Кодексу, порушуються стосовно конкурують-ного особи шляхом подачі потерпілим або його законним представником заяви до суду, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 частини першої та частиною четвертою статті 147 цього Кодексу.
(Частина перша в ред. Федерального закону від 12.04.2007 N 47-ФЗ)
2. У разі смерті потерпілого кримінальна справа порушується шляхом подачі заяви його близьким родичем або в порядку, встановленому частиною третьою цієї статті.
3. Кримінальну справа порушується слідчим, а також за згодою прокурора дізнавачем у випадках, передбачених частиною чет-верте статті 20 цього Кодексу. При цьому слідчий приступає до провадження досудового розслідування, а дізнавач - дізнання.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 05.06.2007 N 87-ФЗ)
4. Вступ до кримінальну справу прокурора не позбавляє сторони права на примирення.
5. Заява повинна містити:
1) найменування суду, до якого вона подається;
2) опис події злочину, місця, часу, а також обставин його вчинення;
3) прохання, адресоване суду, про прийняття кримінальної справи до провадження;
3.1) дані про потерпілого, а також про документи, що засвідчують його особу;
(п. 3.1 введений Федеральним законом від 12.04.2007 N 47-ФЗ)
4) дані про особу, яка притягається до кримінальної відповідальності;
5) список свідків, яких необхідно викликати до суду;
6) підпис особи, яка її подала.
6. Заява подається до суду з копіями за кількістю осіб, щодо яких порушується кримінальна справа приватного звинувачення. Зая-витель попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдивий донос у відповідності зі статтею 306 Кримінального кодексу Рос-сийской Федерації, про що в заяві робиться відмітка, яка засвідчується підписом заявника. Одночасно світової суддя роз '-ясняет заявнику його право на примирення з особою, щодо якої подано заяву.
(В ред. Федерального закону від 12.04.2007 N 47-ФЗ)
7. З моменту прийняття судом заяви до свого провадження, про що виноситься постанова, особа, його подала, є ча-стним обвинувачем. Йому повинні бути роз'яснені права, передбачені статтями 42 і 43 цього Кодексу, про що складається про-токола, що підписується суддею і особою, яка подала заяву.
(В ред. Федерального закону від 12.04.2007 N 47-ФЗ)
8. Якщо після прийняття заяви до провадження буде встановлено, що потерпілий в силу залежного або безпорадного со-стояння або з інших причин не може захищати свої права та законні інтереси, то світовий суддя вправі визнати обов'язковою участь у справі законного представника потерпілого та прокурора.
(Частина восьма введена Федеральним законом від 12.04.2007 N 47-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 318. Порушення кримінальної справи приватного обви-нения"
 1. Стаття 146. Порушення кримінальної справи публічного об-винен
  стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, на підставі яких порушується кримінальна справа. 3. Якщо кримінальна справа направляється прокурору для визначення підслідності, то про це в постанові про порушення кримінальної справи робиться відповідна відмітка. 4. Копія постанови керівника слідчого органу, слідчого, дізнавача про порушення кримінальної справи незамедлілі-тельно
 2. Стаття 315. Порядок заяви клопотання
  кримінальної справи, про що робиться відповідний запис у протоколі ознайомлення з ма-теріалів кримінальної справи відповідно до частини другої статті 218 цього Кодексу; 2) на попередньому слуханні, коли воно є обов'язковим у Відповідно до статті 229 цього
 3. Стаття 147. Порушення кримінальної справи приватного і приватно-публічного обвинувачення
  318 цього Кодексу; 2) щодо особи, зазначеного в статті 447 цього Кодексу, - в порядку, встановленому статтею 448 цього Кодексу. 2. Якщо заяву подано стосовно особи, дані про якого потерпілому не відомі, то світовий суддя відмовляє у прийнятті заяви до свого провадження і направляє зазначену заяву керівнику слідчого органу або начальнику органу
 4. Стаття 156. Початок виробництва попереднього розслідування
  порушення кримінальної справи, про що слідчий, дізнавач, орган доз-нания виносить відповідну постанову. У постанові слідчий, дізнавач також вказує про прийняття ним кримінальної справи до свого провадження. (В ред. Федеральних законів від 04.07.2003 N 92-ФЗ, від 05.06.2007 N 87-ФЗ) 2. Якщо слідчому або дізнавачу доручається виробництво по вже порушеній кримінальній справі,
 5. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
  Порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої КПК України, або запобіжний захід до пред'явлення об-винен (ст. 46 КПК РФ). Обвинуваченим визнається особа, у відношенні якого в передбаченому законом порядку винесено постанову про притягнення як обвинуваченого або обви-Передачі акт (ст. 47 КПК РФ). Об'єктивна сторона злочину виражається лише у формі
 6. Стаття 226. Окремі ухвали суду
  порушення кримінальної справи, про те, що при розгляді справи в діях сторони, інших учасників процесу, посадової особи чи іншої особи виявлено ознаки кримінального правопорушення. На відміну від ЦПК РРФСР 1964 р. новий Кодекс не надає суду право самостійно порушити кримінальну справу стосовно названих осіб. Дане питання стосовно кримінального судочинства був
 7. Стаття 149. Напрямок кримінальної справи
  порушення кримінальної справи в порядку, встановленому статтею 146 цього Кодексу: 1) втратив чинність. - Федеральний закон від 05.06.2007 N 87-ФЗ; 2) слідчий приступає до провадження досудового слідства; 3) орган дізнання проводить невідкладні слідчі дії і направляє кримінальну справу керівникові слідчого органу, а по кримінальних справах, зазначених у частині третій статті 150
 8. Стаття 7. Підстави виконання покарань та примі-вати інших заходів кримінально-правового характеру
  кримінально-правового характеру є вирок чи змінюють його визначення або постанова суду, що набрали законної сили, а також акт помилування або акт про
 9. Стаття 154. Виділення кримінальної справи
  порушеної кримінальної справи і долучаються до кримінальної справи щодо підозрюваного або обвинуваченого, виділеному в від-слушна виробництво; (п. 4 введений Федеральним законом від 29.06.2009 N 141-ФЗ) 5) окремих підозрюваних, щодо яких попереднє розслідування проводиться в порядку, встановленому главою 32.1 цього Кодексу, якщо стосовно інших підозрюваних або
 10. Стаття 176. Підстави проведення огляду
  порушення кримінальної справи. (Частина 2 в ред. Федерального закону від 04.03.2013 N
 11. Стаття 88. Правила оцінки доказів
  статтями 234 і 235 цього
 12. 15.3. Роль лікаря-експерта в кримінальному та цивільному процесах
  порушення справи до винесення рішення чи іншого заключного постанови); виробництво в суді другої інстанції (оскарження та перегляд рішень і ухвал, що не вступили в законну силу); провадження з перегляду рішень, ухвал і постанов у порядку нагляду; провадження з перегляду рішень, ухвал і постанов за нововиявленими обставинами;
 13. Стаття 312. Вручення копії вироку
  обві нітелей. У той же термін копії вироку можуть бути вручені потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх пред-ставники при наявності клопотання зазначених
 14. Стаття 106. Застава
  порушеній відповідно до статті 108 цього Кодексу, розглядає питання про обрання щодо підозрюваного або обвинуваченого іншого запобіжного заходу. 8. Якщо внесення застави застосовується замість раніше обраного запобіжного заходу, то цей запобіжний захід діє до внесення зало-га. 9. У разі порушення підозрюваним чи обвинувачуваним зобов'язань, пов'язаних з внесеним заставою, застава
© 2014-2022  yport.inf.ua