Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 390. Вступ вироку в законну силу і об-рощення його до виконання

(в ред. Федерального закону від 29.12.2010 N 433-ФЗ)
1. Вирок суду першої інстанції набирає законної сили після закінчення строку його оскарження в апеляційному порядку, якщо він не був оскаржений сторонами.
2. Вирок суду апеляційної інстанції набирає законної сили з моменту його проголошення і може бути переглянутий лише в порядку, встановленому главами 47.1, 48.1 і 49 цього Кодексу.
3. У разі подання скарги, подання в апеляційному порядку вирок набирає законної сили в день винесення рішення судом апеляційної інстанції, якщо він не скасовується судом апеляційної інстанції з передачею кримінальної справи на новий судовий розгляд або з поверненням кримінальної справи прокурору.
4. Вирок звертається до виконання судом першої інстанції протягом 3 діб з дня його вступу в законну силу або віз-обертання кримінальної справи з суду апеляційної інстанції.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 390. Вступ вироку в законну силу і об-рощення його до виконання "
 1. Стаття 394. Повідомлення про звернення вироку до ис-полнению
  1. Після набрання законної сили вироком, за яким засуджений, який утримується під вартою, засуджений до арешту або позбавлення волі, адміністрація місця утримання під вартою відповідно до статті 75 Кримінально-виконавчого кодексу Рос-сийской Федерації сповіщає одного з близьких родичів або родичів засудженого про те , куди він направляється для відбування покарання. 2. Про
 2. Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
  Коментар до статті 31 січня. Штраф виповнюється судовими приставами-виконавцями Федеральної служби судових приставів Мін'юсту Росії. Порядок виконання штрафу регламентується ДВК РФ і Федеральним законом від 14 вересня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження". Засуджений до штрафу без розстрочки виплати зобов'язаний оплатити його протягом 30 днів після вступу вироку в законну силу.
 3. Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
  (в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) 1. Засуджений до штрафу без розстрочки виплати зобов'язаний сплатити штраф протягом 30 днів з дня набрання вироком суду за-кінну силу. 2. У разі, якщо засуджений не має можливості одноразово сплатити штраф, суд за його клопотанням може розстрочити уп-лату штрафу на строк до трьох років. (В ред. Федерального закону від 02.10.2007 N 225-ФЗ)
 4. Стаття 61. Виконання вироку суду про позбавлення спеці-ального, військового або почесного звання, класного чину і дер-жавних нагород
  1. Суд, який виніс вирок про позбавлення засудженого спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державного-ських нагород, після набрання ним законної сили направляє копію вироку посадовій особі, який привласнив засудженому звання, класний чин чи нагороди його державною нагородою. 2. Посадова особа в установленому порядку вносить до відповідних документів запис
 5. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду Коментар до статті 83
  Вирок підлягає приведенню у виконання по вступі його в законну силу. Вирок вважається не приведеним у виконання, якщо він з якихось причин не був спрямований органу, виконуючому покарання, або не був реалізований. Неприведення вироку у виконання протягом тривалого терміну після винесення обвинувального вироку і вступу його в законну силу істотно знижує його
 6. Стаття 392. Обов'язковість вироку, визначенні-ня, постанови суду
  1. Набрали законної сили вирок, ухвалу, постанову суду обов'язкові для всіх органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об'єднань, посадових осіб, інших фізичних і юридичних осіб і підлягають неухильному виконанню на всій території Російської Федерації. 2. Невиконання вироку, ухвали, постанови суду тягне за собою
 7. § 8. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду
  Давністю обвинувального вироку суду вважається закін-ня встановлених у кримінальному законі строків, після чого вине-сенний вирок не може бути приведений у виконання і осуж - денний повинен бути звільнений від призначеного йому покарання. Вступив у законну силу вирок суду може бути не при-веден у виконання в силу різного роду обставин: тривалого-ная хвороба засудженого, війна,
 8. Стаття 401.6. Поворот до гіршого при перегляді вироку, ухвали, постанови суду в касаційній інстанції
  Перегляд у касаційному порядку вироку, ухвали, постанови суду з підстав, що тягне погіршення становища засудженого, виправданого, особи, щодо якої кримінальну справу припинено, допускається в термін, що не перевищує одного року з дня набрання ними законної сили, якщо в ході судового розгляду були допущені вплинули на результат справи порушення закону, які спотворюють саму
 9. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду Коментар до статті 83
  1. Причини, з яких вирок не виконувався, можуть бути самими різними (тривала хвороба, надана відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до 14 років, стихійні лиха і т.д.). 2. КК РФ передбачає тільки одну підставу до призупинення строків давності виконання вироку: це ухилення від відбування покарання (зміна місця
 10. Стаття 393. Порядок звернення до виконання запро-злодія, ухвали, постанови суду
  1. Звернення до виконання вироку, ухвали, постанови суду покладається на суд, що розглядав кримінальну справу в першій інстанції. 2. Копія обвинувального вироку направляється суддею або головою суду в той заклад або в той орган, на які мож-ложено виконання покарання. Для виконання вироку в частині майнових стягнень разом з копією вироку судового
 11. Стаття 303. Складання вироку
  1. Після вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні.
 12. Коментар до п. 7
  46. Федеральним законом "Про внесення змін у федеральний закон" Про військовий обов'язок і військову службу "від 6 липня 2006 N 103-ФЗ уточнено порядок вступу громадян у військові освітні установи професійної освіти, а також укладання контрактів про проходження військової служби з громадянами, які навчаються у військових освітніх установах професійної освіти. В
© 2014-2022  yport.inf.ua