Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 399. Порядок вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку

1. Питання, пов'язані з виконанням вироку , розглядаються судом:
1) за клопотанням реабілітованого - у випадку, зазначеному в пункті 1 статті 397 цього Кодексу;
2) за клопотанням засудженого - у випадках, зазначених в пунктах 3 (відповідно до частини другої статті 78 Кримінально-виконавчого кодексу Російської Федерації), 4, 5, 6, 9, 11 - 15 статті 397 і частинах першій та другій статті 398 цього Кодексу;
(в ред. Федерального закону від 01.12.2012 N 208-ФЗ)
3) за поданням органу внутрішніх справ або установи (органу) кримінально-виконавчої системи за місцем затримання осу-дженого - у випадках , зазначених у пунктах 18 і 18.1 статті 397 цього Кодексу;
(в ред. Федеральних законів від 22.12.2008 N 271-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
4) з урахуванням вимог статей 469 - 472 цього Кодексу - у випадках, зазначених у пунктах 20 і 21 статті 397 справжнього Кодек-са;
4.1) за поданням закладу або органу, виконуючого покарання, - у випадках, зазначених у пункті 12 статті 397 цього Кодексу, щодо особи, яка засуджена за вчинення у віці старше вісімнадцяти років злочини проти статевої недоторканності неповнолітнього, який не досяг віку чотирнадцяти років, та визнано страждаючим розладом сексуальної переваги (педофілією), не виключає осудності;
(п. 4.1 введений Федеральним законом від 29.02.2012 N 14-ФЗ)
5) за поданням закладу або органу, що виконує покарання , - у випадках, зазначених у пунктах 2 - 5, 7 - 8.1, 10, 12, 13, 15, 17 - 17.2 і 19 статті 397 цього Кодексу;
(п. 5 в ред. Федерального закону від 01.12.2012 N 208-ФЗ)
6) відповідно до частини другої статті 432 цього Кодексу - у випадку, зазначеному в пункті 16 статті 397 справжнього Кодек-са.
(П. 6 введений Федеральним законом від 01.12.2012 N 208-ФЗ)
(частина перша в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
2. Зазначені у частині першій цієї статті особи, установи та органи повинні бути повідомлені про дату, час і місце судового засідання не пізніше 14 діб до дня судового засідання. У судове засідання викликається представник установи, що виконує покарання, або компетентного органу, за поданням якого дозволяється питання, пов'язане з виконанням покарання. Якщо питання стосується виконання вироку в частині цивільного позову, то в судове засідання можуть бути викликані цивільний позивач і цивільний відповідач. За наявності клопотання засудженого про участь у судовому засіданні суд зобов'язаний забезпечити його безпосередню участь в судовому засіданні або надати можливість викласти свою позицію шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку. Питання про форму участі засудженого в судовому засіданні вирішується судом. Клопотання засудженого про участь у судовому засіданні може бути заявлено одночасно з його клопотанням з питань, пов'язаних з виконанням вироку, або протягом 10 діб з дня отримання засудженим сповіщення про дату, час і місце судового засідання.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 40-ФЗ)
3. У разі, коли в судовому засіданні бере участь засуджений, він має право знайомитися з представленими до суду матеріалами, навчаючи-ствовать у їх розгляді, заявляти клопотання і відводи, давати пояснення, подавати документи.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 40-ФЗ)
4. Засуджений може здійснювати свої права за допомогою адвоката.
5. Втратив силу. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ.
6. У судовому засіданні вправі брати участь прокурор.
7. Судове засідання починається з доповіді представника установи або органу, що подав подання, або з пояснення заявника. Потім досліджуються подані матеріали, вислуховуються пояснення осіб, що з'явилися в судове засідання, думка про-курор, після чого суддя виносить постанову.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 399. Порядок вирішення питань, пов'язаних з виконанням вироку "
 1. Стаття 303. Складання вироку
  вирішення питань, зазначених у статті 299 цього Кодексу, суд переходить до складання вироку. Він викладається на тій мові, на якому проводилося судовий розгляд, і складається з вступної, описово-мотивувальної та резолютивної частин. 2. Вирок повинен бути написаний від руки або виготовлений за допомогою технічних засобів одним із суддів, що беруть участь в його по-становленні. Вирок
 2. Стаття 310. Проголошення вироку
  порядок ознайомлення з його повним
 3. Стаття 143. Порядок і умови виконання покарання у ви-де обмеження по військовій службі
  виконанні видається наказ, в якому оголошується, на якій підставі і протягом якого терміну засуджений військовослужбовець не представляється до підвищення на посаді і присвоєнню військового звання , який термін йому не зараховують ється в строк вислуги років для присвоєння чергового військового звання. Крім того, вказується, в якому розмірі повинні проводитися згідно з вироком суду утримання в
 4. Стаття 35. Обов'язки органів, правомочних анулювати дозвіл на заняття певною діяльністю
  дозвіл на заняття відповідною діяльністю. 2. Зазначені органи не пізніше трьох днів після одержання копії вироку суду та повідомлення кримінально-виконавчої інспекції-ції зобов'язані анулювати дозвіл на заняття тією діяльністю, яка заборонена засудженому, вилучити відповідний доку-мент, що надає даній особі право займатися зазначеною діяльністю, і направити повідомлення
 5. Стаття 186. Порядок виконання смертної кари
  виконанні смертної кари присутні прокурор, представник установи, в якому виповнюється смертна кара, і лікар. 3. Настання смерті засудженого констатується лікарем. Про виконання вироку суду складається протокол, який під підписується особами, зазначеними у частині другій цієї статті. 4. Адміністрація установи, в якій виконана смертна кара, зобов'язана довести до
 6. Стаття 37. Обов'язки засудженого до позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  пов'язані із здійсненням контролю за відбуванням покарання. Засуджений зобов'язаний на вимогу інспекції представляти документи, пов'язані з відбуванням покарання: довідки, характеристики з місця роботи, копії наказів і розпоряджень адміністрації організації і т.д. Засуджений зобов'язаний повідомляти в інспекцію про всі зміни, пов'язаних з виконанням покарання - про зміну місця роботи чи звільнення з
 7. Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
  виконання штрафу регламентується ДВК РФ і Федеральним законом від 14 вересня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження". Засуджений до штрафу без розстрочки виплати зобов'язаний оплатити його протягом 30 днів після вступу вироку в законну силу. Якщо засуджений згоден з вироком суду, він може оплатити штраф відразу після винесення вироку. Квитанцію банківської установи про оплату
 8. Стаття 186. Порядок виконання смертної кари
  виконання смертної кари призупиняється. 2. Смертна кара виповнюється непублічно шляхом розстрілу. Виконання смертної кари щодо кількох засуджених проводиться окремо щодо кожного і в відсутність інших. При виконанні страти присутні прокурор, представник установи, в якому виповнюється смертна кара, і лікар. 3. Настання смерті засудженого
 9. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
  вирішення відповідного питання. 2. Особи, зацікавлені у вирішенні питань, зазначених у частині 1 цієї статті, повідомляються про місце і час їх розгляду. При цьому неявка зацікавлених осіб без поважних причин не є перешкодою для вирішення відповідних питань. 3. Рішення з питань про відстрочку, про розстрочення, призупинення виконання постанови про
 10. Стаття 312. Вручення копії вироку
  вироку його копії вручаються засудженому або виправданому, його захиснику і обві нітелей. У той же термін копії вироку можуть бути вручені потерпілому, цивільному позивачеві, цивільному відповідачеві та їх пред-ставники при наявності клопотання зазначених
 11. Стаття 31.8. Дозвіл питань, пов'язаних з виконанням постанови про призначення адміністративного покарання
  вирішення відповідного питання. (В ред. Федерального закону від 02.10.2007 N 225-ФЗ) 2. Особи, зацікавлені у вирішенні питань, зазначених у частині 1 цієї статті, повідомляються про місце і час їх розгляду. При цьому неявка зацікавлених осіб без поважних причин не є перешкодою для вирішення відповідних питань. 3. Рішення з питань про роз'яснення способу
 12. Стаття 83. Звільнення від відбування покарання у зв'язку із закінченням строків давності обвинувального вироку суду Коментар до статті 83
  питання про звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності, питання про застосування строків давності до особи , засудженому до смертної кари або довічного позбавлення волі, вирішується тільки судом. Якщо суд не визнає за можливе застосувати до такої особи строки давності, смертна кара або довічне позбавлення волі не можуть бути
 13. Стаття 33. Порядок виконання покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю
  порядок і умови відбування покарання, його права та обов'язки, уточнюються і перевіряються анкетні дані та інші питання, що мають значення для здійснення контролю за виконанням засудженим вимог вироку. У засудженого відбирається підписка, що він попереджений про те, що у разі невиконання вимог вироку йому буде продовжено термін покарання на період, протягом якого він буде
 14. Стаття 61. Виконання вироку суду про позбавлення спеці-ального, військового або почесного звання, класного чину і дер-жавних нагород
  вирок про позбавлення засудженого спеціального, військового або почесного звання, класного чину і державного-ських нагород, після набрання ним законної сили направляє копію вироку посадовій особі, який привласнив засудженому звання, класний чин чи нагороди його державною нагородою. 2. Посадова особа в установленому порядку вносить до відповідних документів запис про позбавлення
 15. Стаття 31. Порядок виконання покарання у вигляді штрафу
  питаннях судової практики призначення і виконання кримінального покарання см. Постанова Пленуму Верховного Суду РФ від 29.10.2009 N
 16. Стаття 145. Переміщення засудженого військовослуж-ного по службі
  пов'язаної з керівництвом підлеглими, він за рішенням відповідного командира військової частини переміщається на іншу посаду як в межах військової частини, так і у зв'язку з переведенням в іншу частину або місцевість, про що сповіщається суд, ви-несший
© 2014-2022  yport.inf.ua