Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 456. Виклик свідка, потерпілого, екс-перта, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представ-ників, що знаходяться за межами території Росій-ської Федерації

1. Свідок, потерпілий, експерт, цивільний позивач, цивільний відповідач, їх представники, що знаходяться за межами тер-ритор Російської Федерації, можуть бути за їх згодою викликані службовою особою, у провадженні якого знаходиться кримінальна справа, для провадження процесуальних дій на території Російської Федерації.
2. Запит про виклик направляється в порядку, встановленому частиною третьою статті 453 цього Кодексу.
3. Процесуальні дії за участю з'явилися за викликом осіб, зазначених у частині першій цієї статті, виробляються в по-рядку, встановленому цим Кодексом.
4. Які з'явились за викликом особи, зазначені в частині першій цієї статті, не можуть бути на території Російської Федерації залучені в якості обвинувачуваних, взяті під варту або бути іншим обмеженням особистої свободи за діяння або на підставі вироків, які мали місце до перетину зазначеними особами Державного кордону Російської Федерації. Дія имму-нитета припиняється, якщо котре з'явилося за викликом особа, маючи можливість залишити територію Російської Федерації до закінчення безперервна терміну в 15 діб з моменту, коли його присутність більше не потрібна посадовій особі, який викликав його, продовжує оста-тися на цій території або після від'їзду повертається в Російську Федерацію.
5. Особа, що утримується під вартою на території іноземної держави, викликається в порядку, встановленому цією статтею, за умови, що ця особа тимчасово передається на територію Російської Федерації компетентним органом або посадовою особою іноземної держави для вчинення дій, зазначених у запиті про виклик. Така особа продовжує залишатися під вартою на весь час перебування його на території Російської Федерації, причому підставою утримання його під вартою служить відповідне рішення компетентного органу іноземної держави. Ця особа повинна бути повернута на територію відповідної іноземної держави у строки, зазначені у відповіді на запит. Умови передачі або відмови в ній визначаються міжнародними до-говорами Російської Федерації або письмовими зобов'язаннями на основі принципу взаємності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 456. Виклик свідка, потерпілого, екс-перта, цивільного позивача, цивільного відповідача, їх представ-ників, що знаходяться за межами території Росій-ської Федерації "
 1. Стаття 72. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі захисника, представника потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача
  1. Захисник, представник потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача не вправі брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він: 1) раніше брав участь у виробництві у даній кримінальній справі в якості судді, прокурора, слідчого, дізнавача, секретаря судового засідання, свідка, експерта, спеціаліста, перекладача або понятого; 2) є близьким родичем або
 2. Стаття 216. Ознайомлення потерпілого, громадян-ського позивача, цивільного відповідача або їх представників з матеріалами кримінальної справи
  1. За клопотанням потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та їх представників слідчий знайомить цих осіб з матеріалами кримінальної справи повністю або частково, за винятком документів, зазначених у частині другій статті 317.4 цього Кодексу. Цивільний позивач, цивільний відповідач або їх представники знайомляться з матеріалами кримінальної справи в тій частині, яка відноситься до
 3. Стаття 250. Участь цивільного позивача або громадянського відповідача
  1. У судовому розгляді беруть участь цивільний позивач, цивільний відповідач і (або) їх представники. 2. Суд має право розглянути цивільний позов у відсутність цивільного позивача, якщо: 1) про це клопоче цивільний позивач або його представник; 2) цивільний позов підтримує прокурор; 3) підсудний повністю згоден з пред'явленим цивільним позовом. 3. В інших випадках суд при
 4. Стаття 45. Представники потерпілого, громадян-ського позивача і приватного обвинувача
  Про конституційно-правовому сенсі частини першої статті 45 та про визнання скарг про перевірку конституційності зазначеної норми не підлягають розгляду см. визначення Конституційного Суду РФ від 05.12.2003 N 446-О, від 05.12.2003 N 447-О, від 05.02.2004 N 25-О. 1. Представниками потерпілого, цивільного позивача і приватного обвинувача можуть бути адвокати, а представниками цивільного позивача,
 5. Стаття 268. Роз'яснення потерпілому, цивільно-му позивачеві і цивільному відповідачеві їх прав
  1. Головуючий роз'яснює потерпілому, цивільному позивачеві, їх представникам, а також цивільному відповідачеві і його представникові їх права і відповідальність у судовому розгляді, передбачені відповідно статтями 42, 44, 45, 54 і 55 цього Кодексу. 2. Потерпілому роз'яснюється, крім того, його право на примирення з підсудним у випадках, передбачених статтею 25
 6. Стаття 55. Представник цивільного відповідача
  1. Представниками цивільного відповідача можуть бути адвокати, а представниками цивільного відповідача, що є юри-ною особою, також інші особи, правомочні відповідно до Цивільного кодексу Російської Федерації представляти його інтереси. За визначенням суду або постановою судді, слідчого, дізнавача в якості представника цивільного відповідача можуть бути також допущені
 7. Стаття 61. Обставини, що виключають участь у провадженні у кримінальній справі
  1. Суддя, прокурор, слідчий, дізнавач не може брати участь у провадженні у кримінальній справі, якщо він: 1) є потерпілим, цивільним позивачем, цивільним відповідачем або свідком по даній кримінальній справі; 2) брав участь в якості присяжного засідателя, експерта, спеціаліста, перекладача, понятого, секретаря судового засідання, за-щитника, законного представника підозрюваного,
 8. Стаття 62. Неприпустимість участі у провадженні у кримінальній справі осіб, які підлягають відведенню
  1. За наявності підстав для відводу, передбачених цією главою, суддя, прокурор, слідчий, дізнавач, секретар судового засідання, перекладач, експерт, спеціаліст, захисник, а також представники потерпілого, цивільного позивача або цивільного відповідача зобов'язані усунутися від участі у провадженні у кримінальній справі. 2. У разі, якщо особи, зазначені в частині першій цієї
 9. Стаття 191. Особливості допиту несовершеннолет-нього потерпілого чи свідка
  1. Допит потерпілого або свідка у віці до чотирнадцяти років, а за розсудом слідчого і допит потерпілого і свідка у віці від чотирнадцяти до вісімнадцяти років проводяться за участю педагога. При допиті неповнолітнього потерпілого або свідка має право бути присутнім його законний представник. 2. Потерпілі і свідки у віці до шістнадцяти років не попереджаються про
 10. Права та обов'язки експерта в процесі
  . Експерт бере участь у дослідженні обставин справи, які стосуються предмета експертизи. Він може задавати питання підсудному, потерпілому, свідкам, цивільному позивачеві і відповідачу про обставини, що мають значення для дачі висновку. За з'ясуванні всіх обставин, що мають значення для дачі висновку, головуючий пропонує підсудному, потерпілому, свідкам,
 11. Стаття 222. Напрямок кримінальної справи до суду
  (в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ) 1. Після затвердження обвинувального висновку прокурор направляє кримінальну справу до суду, про що повідомляє обвинуваченого, його захисника, потерпілого, цивільного позивача, цивільного відповідача та (або) представників і роз'яснює їм право заявляти клопотання про проведення попереднього слухання в порядку, встановленому главою 15 цього
 12. Стаття 170. Допит свідків при відкладення розгляду справи
  1. Правила коментованої статті спрямовані на економію часу громадян, що викликаються як свідків, на попередження можливих нових відкладень розгляду справи вже через неявку даних свідків. При цьому слід враховувати, що допит свідків у випадках, коли розгляд справи відкладено, є правом, а не обов'язком суду. Якщо ці процесуальні дії не будуть
 13. Коментар до статті 25.14
  Відповідно до Інструкції про порядок і розміри відшкодування витрат та виплати винагороди особам у зв'язку з їх викликом до органів дізнання , попереднього слідства, прокуратури або суду, затвердженої Постановою Ради Міністрів РРФСР від 14 липня 1990, N 245 (в ред. Постанови Уряду РФ від 4 березня 2003 р. N 140), свідки, потерпілі, законні представники потерпілих,
 14. Стаття 41. Заміна неналежного відповідача
  1. Інститут заміни неналежної сторони зазнав в новому ЦПК суттєвих змін. На відміну від ЦПК 1964 виключена можливість заміни неналежного позивача, тобто особи, якій відповідно до норм матеріального права не належить право вимоги за заявленим їм позовом. Заміна неналежного відповідача потрібна в тому випадку, коли позивач пред'явив позов до особи, яка відповідно до
 15. Коментар до статті 25.13
  1. Заявляти відвід захиснику, представнику, спеціалісту, експерту, перекладачеві за наявності обставин, передбачених ст. 25.12 КоАП, має право: а) особа, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, - згідно з ч. 1 ст. 25.1 КоАП, б) потерпілий, у тому числі і потерпілий, опитаний як свідок, - відповідно до ч. 2 ст. 25.2 КоАП; в)
© 2014-2022  yport.inf.ua