Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 35. Зміна територіальної підсудна-сти кримінальної справи

1. Територіальна підсудність кримінальної справи може бути змінена:
1) за клопотанням сторони - в разі задоволення відповідно до статті 65 цього Кодексу звільненого нею відводу всьому складу відповідного суду;
2) за клопотанням сторони або з ініціативи голови суду, в який надійшла кримінальна справа, - у випадках:
а) якщо всі судді даного суду раніше брали участь у виробництві з даного кримінальній справі, що є осно -ристанням для їх відводу відповідно до статті 63 цього Кодексу;
б) якщо не всі учасники кримінального судочинства по даній кримінальній справі проживають на території, на яку поширюється юрисдикція даного суду, і всі обвинувачені згодні на зміну територіальної підсудності даної кримінальної справи.
2. Зміна територіальної підсудності кримінальної справи допускається лише до початку судового розгляду.
3. Питання про зміну територіальної підсудності кримінальної справи з підстав, зазначених у частині першій цієї статті, дозволяється головою вищестоящого суду або його заступником у порядку, встановленому частинами третьою, четвертою та шостою статті 125 цього Кодексу.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 04.07.2003 N 92-ФЗ)
4. За клопотанням Генерального прокурора Російської Федерації або його заступника (далі - клопотання) кримінальну справу хоча б про один із злочинів, передбачених статтями 205, 205.1, 205.2, 206, 208, 209, 211, 277 - 279 і 360 Кримінального кодексу Російської Федерації, якщо існує реальна загроза особистій безпеці учасників судового розгляду, їх близьких родичів, родичів чи близьких осіб, за рішенням Верховного Суду Російської Федерації може бути передано для розгляду до окружного (флотський) військовий суд за місцем скоєння злочину.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 346-ФЗ)
5. Питання про зміну територіальної підсудності кримінальної справи з підстав, зазначених у частині четвертій цієї статті, дозволяється колегією, що складається з трьох суддів Верховного Суду Російської Федерації, в судовому засіданні за участю про-курор, обвинуваченого та його захисника в термін до 15 діб з дня надходження клопотання.
(Частина п'ята введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 346-ФЗ)
6. На початку засідання головуючий оголошує, яка клопотання підлягає розгляду, роз'яснює явівшімся в су-судове засідання особам їх права і обов'язки. Потім прокурор обгрунтовує клопотання, після чого заслуховуються інші з'явилися в судове засідання особи. За рішенням суду обвинувачений бере участь в судовому засіданні шляхом використання систем відеоконференц-зв'язку.
(Частина шоста введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 346-ФЗ)
7. За результатами розгляду клопотання колегія виносить одну з таких постанов:
1) про задоволення клопотання і направлення кримінальної справи для розгляду до відповідного окружної (флотський) під-енний суд;
2) про відмову в задоволенні клопотання.
(Частина сьома введена Федеральним законом від 27.12.2009 N 346-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 35. Зміна територіальної підсудна-сти кримінальної справи"
 1. Стаття 34. Передача кримінальної справи за підсудністю
  1. Суддя, встановивши при вирішенні питання про призначення судового засідання, що надійшла кримінальна справа не підсудна дан-ному суду, виносить постанову про направлення даної кримінальної справи за підсудністю. 2. Суд, встановивши, що перебуває в його виробництві кримінальну справа підсудна іншому суду того ж рівня, має право за згодою підсудного залишити дану кримінальну справу у своєму
 2. Стаття 32. Договірна підсудність
  1. Договірна (добровільна) підсудність заснована на угоді сторін, які вправі змінити встановлену законом територіальну підсудність і за обопільною згодою вибрати суд, найбільш зручний для них. Для суду, обраного сторонами, угода сторін про зміну підсудності обов'язково, якщо воно не суперечить вимогам закону. Зокрема, угодою сторін не може бути змінена
 3. Стаття 37. Договірна підсудність
  Коментар до статті Загальна територіальна підсудність або альтернативна підсудність може бути змінена за згодою сторін. При цьому АПК РФ не вимагає укладення угоди про підсудність у формі підписання єдиного документа. Див, наприклад: Постанова Президії ВАС РФ від 29.06.2010 N
 4. § 2. Підсудність
  Коментар до § У науці підсудність прийнято поділяти на кілька видів: 1) родова підсудність, яка розмежовує компетенцію по розгляду справ між судами однієї юрисдикції різного рівня (по вертикалі), 2) територіальна підсудність, яка розмежовує компетенцію по розгляду справ між судами однієї юрисдикції одного рівня (по горизонталі). Дану підсудність, в свою
 5. Стаття 31. Підсудність кількох пов'язаних між собою справ
  1. Під підсудністю кількох пов'язаних між собою справ розуміється підсудність, при якій заявлена вимога підлягає розгляду в суді, де розглядається іншого пов'язане з ним вимога (справа). При цьому необхідна така зв'язок між вимогами (справами), яка дозволяє об'єднати їх в одне провадження. 2. Правило загальної територіальної підсудності вимагає, щоб позов пред'являвся
 6. Стаття 32. Територіальна підсудність кримінально-го справи
  Частина перша статті 32 визнана не відповідною Конституції РФ в тій мірі, в якій вона в системі чинного правового регулювання не дозволяє однозначно визначати територіальну підсудність кримінальних справ приватного обвинувачення про злочини, вчинені громадянами Російської Федерації відносно громадян Російської Федерації поза межами Російської Федерації, По-становленням
 7. Стаття 451. Напрямок кримінальної справи до суду
  (в ред. Федерального закону від 24.07.2002 N 98-ФЗ) У разі, коли кримінальну справу було порушено або залучення особи як обвинуваченого відбулося в порядку, встановленому статтею 448 цього Кодексу, після закінчення попереднього розслідування кримінальну справу стосовно такої особи, за винятком випадків, передбачених статтею 452 цього Кодексу, направляється до суду, якому
 8. Стаття 405. Незмінність місця розгляду справи
  Сформована міжнародна практика визнає компетенцію того національного суду, до виробництва якого прийнято справу з дотриманням правил підсудності. У період розгляду справи по суті можуть відбутися зміни, пов'язані з громадянством, місцем проживання або місцем перебування осіб, що у справі. Якщо ці факти відбулися після прийняття справи до провадження, то вони є юридично
 9. Стаття 248. Виключна компетенція арбітражних судів у Російської Федерації у справах за участю іноземних осіб
  Коментар до статті У коментованій статті визначається підсудність справ за участю іноземних осіб. Іноземні громадяни, особи без громадянства, іноземні юридичні особи можуть виступати у ролі сторін, заявників, третіх осіб. Підсудність, визначена ст. 402 ЦПК РФ, може бути змінена пророгаційної угодою. Не допускається зміна виключної підсудності, передбаченої
 10. Стаття 36. Недопустимість спорів про підсудність
  Спори про підсудність між судами не допускаються. Будь-яка кримінальна справа, передана з одного суду до іншого в порядку, встановленому статтями 34 і 35 цього Кодексу, підлягає безумовному прийняттю до виробництва тим судом, якому вона
 11. Стаття 31. Підсудність кримінальних справ
  1. Світовому судді підсудні кримінальні справи про злочини, за вчинення яких максимальне покарання не перевищує трьох років позбавлення волі, за винятком кримінальних справ про злочини, передбачені статтями 107 частиною першою, 108, 109 частинами першою і другою, 134, 135, 136 частиною першою, 146 частиною першою, 147 частиною першою, 170, 171 частиною першою, 171.1 частиною першою, 174 частиною першою,
 12. Стаття 8. Здійснення правосуддя тільки судом
  1. Правосуддя по кримінальній справі в Україні здійснюється тільки судом. 2. Ніхто не може бути визнаний винним у вчиненні злочину і підданий кримінальному покаранню інакше як за вироком суду і в порядку, встановленому цим Кодексом. 3. Підсудний не може бути позбавлений права на розгляд його кримінальної справи в тому суді і тим суддею, до підсудності яких воно віднесено
 13. Стаття 32. Договірна підсудність
  Коментар до статті § 1. 18 червня 1997 С. уклав з ЗАТ "Арманд-Пежо" договір купівлі-продажу автомобіля "Пежо-406". У зв'язку з виявленням в автомобілі істотних недоліків С. звернувся в Приволзький районний суд м. Казані, за місцем свого проживання, з позовом до ЗАТ "Арманд-Пежо" про розірвання договору купівлі-продажу автомобіля, стягнення вартості товару та неустойки. Ухвалою
© 2014-2022  yport.inf.ua