Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-процесуальний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 27. Підстави припинення кримінальної пре-слідування

1. Кримінальне переслідування стосовно підозрюваного чи обвинуваченого припиняється з таких підстав:
1) непричетність підозрюваного або обвинуваченого до вчинення злочину;
2) припинення кримінальної справи з підстав, передбачених пунктами 1 - 6 частини першої статті 24 цього Кодексу;
3) внаслідок акта про амністію;
4) наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого вступило в законну силу вироку за тим же обвинуваченням або оп-ределения суду чи постанови судді про припинення кримінальної справи по тому ж обвинуваченню;
5) наявність у відношенні підозрюваного або обвинуваченого нескасована постанова органу дізнання, слідчого або прокурора про припинення кримінальної справи по тому же обвинуваченням або про відмову в порушенні кримінальної справи;
6) виключено. - Федеральний закон від 24.07.2002 N 98-ФЗ;
7) виключено. - Федеральний закон від 29.05.2002 N 58-ФЗ;
6) відмова Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації в дачі згоди на позбавлення недоторканності Президента Російської Федерації, що припинив виконання своїх повноважень, і (або) відмова Ради Федерації у позбавленні непрікос новения даної особи.
Частина друга статті 27 в її конституційно-правовому тлумаченні, що витікає з зберігають свою силу Постанов Кон-ституционного Суду РФ, не перешкоджає суду розглянути по суті перебуває в його виробництві кримінальну справу, якщо до винесення вироку новим кримінальним законом усувається злочинність і караність інкримінованого обвинуваченому діяння, і не позбавляє обвинуваченого права на доступ до правосуддя та права на ефективний судовий захист у встановлених законом процесуальних формах (Визначення Конституційного Суду РФ від 05.11.2004 N 362-О).
2. Припинення кримінального переслідування з підстав, зазначених в пунктах 3 і 6 частини першої статті 24, статтях 25, 28 і 28.1 цього Кодексу, а також пунктах 3 і 6 частини першої цієї статті, не допускається, якщо підозрюваний чи обвинувачений проти цього заперечує. У такому випадку провадження у кримінальній справі продовжується в звичайному порядку.
(В ред. Федеральних законів від 24.07.2002 N 98-ФЗ, від 08.12.2003 N 161-ФЗ, від 07.12.2011 N 420-ФЗ)
3. Кримінальне переслідування щодо особи, яка не досягла до моменту вчинення діяння, передбаченого кримінальним законом, віку, з якого настає кримінальна відповідальність, підлягає припиненню по підставі, зазначеному у пункті 2 частини першої статті 24 цього Кодексу. За цим же підставі підлягає припиненню кримінальне переслідування і щодо неповнолітнього, який хоч і досяг віку, з якого настає кримінальна відповідальність, але внаслідок відставання в психічному розвитку, не пов'язаного з психічним розладом, не міг повною мірою усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій (бездіяльності) і керувати ними в момент вчинення діяння, передбаченого кримінальним законом.
4. У випадках, передбачених цією статтею, допускається припинення кримінального переслідування стосовно підозрюваного, обвинуваченого без припинення кримінальної справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 27. Підстави припинення кримінальної пре-слідування "
 1. Стаття 212. Підстави припинення кримінальної справи та кримінального переслідування
  1. Кримінальну справу і кримінальне переслідування припиняються за наявності підстав, передбачених статтями 24 - 28.1 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 29.12.2009 N 383-ФЗ) 2. У випадках припинення кримінальної справи з підстав, передбачених пунктами 1 і 2 частини першої статті 24 та пунктом 1 частини першої статті 27 цього Кодексу, слідчий або прокурор приймає
 2. Стаття 1293. Право слідування
  1. У разі відчуження автором оригіналу твору образотворчого мистецтва при кожній публічній перепродажу відповідного оригіналу, в якій в якості продавця, покупця чи посередника бере участь галерея образотворчого мистецтва, художній салон, магазин чи інша подібна організація, автор має право на отримання від продавця винагороди у вигляді процентних відрахувань від
 3. Стаття 213. Постанова про припинення кримінально-го справи та кримінального переслідування
  1. Кримінальну справу припиняється за постановою слідчого, копія якої направляється прокурору. 2. У постанові зазначаються: 1) дата і місце його винесення; 2) посаду, прізвище, ініціали особи, його виніс; 3) обставини, що послужили приводом і підставою для порушення кримінальної справи; 4) пункт, частина, стаття Кримінального кодексу Російської Федерації, що передбачають злочин,
 4. Стаття 439. Закінчення попереднього слідства
  1. По закінченні попереднього слідства слідчий виносить постанову: 1) про припинення кримінальної справи - з підстав, передбачених статтями 24 і 27 цього Кодексу, а також у випадках, коли характер вчиненого діяння і психічний розлад особи не пов'язані з небезпекою для неї або інших осіб або можливістю заподіяння їм іншого суттєвої шкоди; 2) про направлення
 5. Стаття 300. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності Коментар до статті 300
  1. Злочин в коментованій статті є окремим випадком перевищення посадових повноважень з боку зазначених у ній осіб. 2. Незаконне звільнення від кримінальної відповідальності може мати місце у відносинах двох категорій учасників кримінального процесу - підозрюваного (ст. 46 КПК) та обвинуваченого (ст. 47 КПК РФ) у скоєнні злочину. 3. Об'єктивна сторона полягає в
 6. Стаття 208. Підстави припинення учнівського договору
  Оскільки учнівський договір укладається на певний строк, передбачається, що він припиняється у зв'язку із закінченням терміну навчання. Разом з тим представляється, що відповідно до ст. 205 ТК допустимо дострокове припинення учнівського договору, що може вироблятися з підстав, передбачених для припинення трудового договору. Підстави дострокового припинення учнівського
 7. Стаття 249. Участь потерпілого
  1. Судовий розгляд відбувається за участі потерпілого і (або) його представника, якщо інше не передбачено частинами другою і третьою цієї статті. 2. При неявці потерпілого суд розглядає кримінальну справу в його відсутність, за винятком випадків, коли явка потерпілого визнана судом обов'язковою. 3. По кримінальних справах приватного обвинувачення неявка потерпілого без поважних
 8. Стаття 28.1. Припинення кримінального переслідування у справах про злочини у сфері економічної діяльності
  (в ред. Федерального закону від 07.12.2011 N 420-ФЗ) 1. Суд, а також слідчий за згодою керівника слідчого органу або дізнавач за згодою прокурора припиняє карного переслідування відносно особи, підозрюваного або обвинуваченого у вчиненні злочину, передбаченого статтями 198 - 199.1 Кримінального кодексу Російської Федерації, за наявності підстав, передбачених
 9. Стаття 443. Постанова суду
  1. Визнавши доведеним, що діяння, заборонене кримінальним законом, вчинено даною особою в стані неосудності або що у цієї особи після вчинення злочину настало психічний розлад, що робить неможливим призначення покарання або його виконання, суд виносить постанову відповідно до статей 21 і 81 Кримінального кодексу Російської Федерації про звільнення цієї особи від
 10. Стаття 24. Підстави відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи
  1. Кримінальну справу не може бути порушено, а порушена кримінальна справа підлягає припиненню за наступними основани-ям: 1) відсутність події злочину; 2) відсутність в діянні складу злочину; 3) закінчення строків давності кримінального переслідування; Взаємозалежні положення пункту 4 частини першої статті 24 і пункту 1 статті 254 КПК Російської Федерації, що закріплюють в якості підстави
 11. Стаття 77. Загальні підстави припинення трудового договору
  Коментар до статті 1. Коментована стаття передбачає загальні підстави припинення трудового договору, тобто такі підстави, які можуть бути застосовані до всіх працівників, незалежно від їх категорії. 2. Припинення трудового договору тягне за собою припинення трудового відносини. Підстави припинення трудового договору, перераховані в ч. 1 коментованої статті, умовно можна
 12. Стаття 427. Припинення кримінального переслідування із застосуванням примусового заходу виховного воздей-наслідком
  1. Якщо в ході попереднього розслідування кримінальної справи про злочин невеликої або середньої тяжкості буде встановлено, що виправлення неповнолітнього обвинуваченого може бути досягнуто без застосування покарання, то слідчий за згодою ру-ника слідчого органу, а також дізнавач за згодою прокурора вправі винести постанову про припинення кримінального переслідування і
 13. Стаття 352. Припинення розгляду кримінальної справи у зв'язку з встановленою неосудністю підсудного
  1. Якщо в ході розгляду кримінальної справи судом за участю присяжних засідателів будуть встановлені обставини, свідоцтв про неосудність підсудного в момент вчинення діяння, в якому він звинувачується, або свідчать про те, що після скоєння злочину у підсудного настало психічний розлад, що робить неможливим призначення або виконання покарання, що
 14. Незаконне звільнення особи від кримінальної відпові-ності (ст. 300 КК).
  Факультативним об'єктом може бути, наприклад, право потерпілого на відшкодування майнової шкоди, на відновлення на роботі. Об'єктивна сторона злочину полягає в незакон-ном звільнення підозрюваного або обвинуваченого від уголов-ної відповідальності. Під підозрюваним розуміється особа, щодо якої порушено кримінальну справу за підставами і в порядку, передбаченої
 15. Стаття 147. Припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі
  Коментар до статті 147 1. Підставою припинення виконання покарання у вигляді обмеження по військовій службі можуть бути закінчення терміну покарання і дострокове звільнення від відбування покарання (в порядку амністії, звільнення по хворобі, умовно-дострокового звільнення та з інших підстав, передбачених законом). Відбування обмеження по військовій службі припиняється в останній день
 16. Загальні підстави припинення агентського зобов'язання
  . Агентська зобов'язання може бути припинено як за загальними, так і по спеціальних підстав. Звичайним підставою його припинення служить належне виконання агентом і принципалом своїх обов'язків (п. 1 ст. 408 ЦК). Якщо агентський договір був укладений на певний термін (п. 3 ст. 1005 ЦК), то витікання цього терміну також припиняє агентську зобов'язання. Його дострокове припинення можливе
 17. Стаття 229. Підстави проведення попереднього слухання
  1. Суд за клопотанням сторони або з власної ініціативи за наявності підстав, передбачених частиною другою цієї статті, проводить попереднє слухання у порядку, встановленому главою 34 цього Кодексу. 2. Попереднє слухання проводиться: 1) за наявності клопотання сторони про виключення докази, заявленого згідно з частиною третьою цієї стат-ті; 2) при
 18. Стаття 19
  Припинення повноважень не має дії відносно третьої особи, за винятком випадків, коли вона знала або повинна була знати про таке припинення або про ті факти, що спричинили таке
 19. Стаття 407. Підстави припинення зобов'язань
  1. Зобов'язання припиняється повністю або частково з підстав, передбачених цим Кодексом, іншими законами, іншими правовими актами або договором. 2. Припинення зобов'язання на вимогу однієї із сторін допускається лише у випадках, передбачених законом або
 20. Стаття 348.11. Додаткові підстави припинення трудового договору зі спортсменом
  1. До введення в ТК коментованої статті в ньому не були встановлені специфічні підстави припинення трудового договору з професійними спортсменами. До професійним спортсменам і тренерам можуть застосовуватися загальні підстави припинення трудового договору, оскільки вони встановлені стосовно всіх працівників незалежно від місця роботи, трудової функції, профілю діяльності та інших
© 2014-2022  yport.inf.ua