Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації

1. Схеми територіального планування Російської Федерації, в тому числі внесення змін до такі схеми, затверджуються Урядом Російської Федерації, за винятком схем територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
2. Схеми територіального планування Російської Федерації в області оборони країни і безпеки держави утвер-ються Президентом Російської Федерації.
(Частина 2 в ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
3. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
4. Проекти схем територіального планування Російської Федерації до їх затвердження підлягають обов'язковому узгоджен-нию із зацікавленими органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації у порядку, встановленому статтею 12 на-вартого Кодексу.
5. Втратив силу. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
6. Зацікавлені особи мають право подати свої пропозиції щодо проектів схем територіального планування Російської Федерації.
7 - 8. Втратили чинність. - Федеральний закон від 20.03.2011 N 41-ФЗ.
9. Правовласники земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, якщо їх права і законні інтереси порушуються чи можуть бути порушені в результаті затвердження схем територіального планування Російської Федерації, має право оскаржити схеми територіального планування Російської Федерації в судовому порядку.
10. Органи державної влади Російської Федерації, органи державної влади суб'єктів Російської Федерації, ор-Гани місцевого самоврядування, зацікавлені фізичні та юридичні особи мають право подати пропозиції про внесення зраді-ний в схеми територіального планування Російської Федерації.
11. Внесення змін до схеми територіального планування Російської Федерації має здійснюватися відповідно до вимог, передбачених цією статтею та статтями 9 і 12 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
12. Склад, порядок підготовки проектів схем територіального планування Російської Федерації, порядок внесення зраді-ний в такі схеми встановлюються Урядом Російської Федерації.
13. Склад, порядок підготовки, порядок узгодження проектів схем територіального планування Російської Федерації, що включають в себе карти планованого розміщення об'єктів оборони та безпеки, порядок внесення змін до такі документи, особливості їх опублікування встановлюються відповідно до законодавства Російської Федерації в області оборони і законодав-ством Російської Федерації про державну таємницю.
(В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 11. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування Російської Федерації"
 1. Стаття 15. Підготовка і затвердження схем терри-торіального планування суб'єктів Російської Федерації
  статтями 9 і 16 цього Кодексу. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 10. Склад, порядок підготовки проектів схем територіального планування суб'єктів Російської Федерації, порядок вне-ня змін до такі схеми встановлюються відповідно до цього Кодексу законів суб'єктів Російської
 2. Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів
  територі-торіальних державних позабюджетних фондів здійснюється органами Федерального
 3. Стаття 32. Гідрографічне і водогосподарське районування території Російської Федерації
  стаття 6.1 Федерального закону від 03.06.2006 N
 4. Стаття 9. Загальні положення про документи територіальної-ного планування
  статтями 12, 16, 21 і 25 цього Кодексу про забезпечення доступу до про-ектам документів територіального планування Російської Федерації, документів територіального планування суб'єктів Рос-сийской Федерації, документів територіального планування муніципальних утворень і матеріалами з обгрунтування таких про-ектов в інформаційній системі територіального планування в триденний
 5. Коментар до п. 2
  підготовки до збройного захисту Російської Федерації, цілісності та недоторканності її території, в тому числі і шляхом організації добровільної підготовки громадян до військової служби. Правові основи даного виду діяльності закріплені в розд. III Положення про підготовку громадян Російської Федерації до військової служби, яке затверджене постановою Уряду Російської Федерації від 31
 6. Стаття 84. Порядок встановлення або зміни меж населених пунктів
  твердження або зміна генерального плану міського округу, поселення, що відображає межі населених пунктів, розташованих у межах відповідного муніципального освіти; 2) затвердження або зміна схеми територіального планування муніципального району, що відображає кордону сільських населених пунктів, розташованих за межами кордонів поселень (на межселенних
 7. Стаття 42. Проект планування території
  підготовки проекту планування території; 3) схему організації вулично-дорожньої мережі , яка може включати схему розміщення парковок (паркувальних місць), і схему руху транспорту на відповідній території; (в ред. Федерального закону від 21.04.2011 N 69-ФЗ) 4) схему меж територій об'єктів культурної спадщини; 5) схему меж зон з особливими умовами використання територій; 6)
 8. Стаття 24. Повноваження органів державної влади Російської Федерації в галузі водних відносин
  підготовки та прийняття рішення про надання водного об'єкта в користування, порядку підготовки та укладання договору водокористування; 7) визначення порядку створення та провадження діяльності басейнових рад; 8) гідрографічне і водогосподарське районування території Російської Федерації; 9) встановлення ставок плати за користування водними об'єктами, що знаходяться у федеральній
 9. Стаття 57.1. Федеральна державна інфор-ційна система територіального планування
  підготовки документів територіального планування інформації: 1) стратегії (програми) розвитку окремих галузей економіки, пріоритетні національні проекти, міждержавні програми, програми соціально-економічного розвитку суб'єктів Російської Федерації, плани і програми комплексного соціально-економічного розвитку муніципальних утворень, програми, прийняті в установленому
 10. Коментар до п. 2
  підготовки громадян з військово-обліковими спеціальностями. Реалізуючи систему політичних, економічних, військових, соціальних, правових та інших заходів з підготовки до збройного захисту Російської Федерації, цілісності і недоторканності її території, Уряд Російської Федерації на підставі пп. 17, 18 ст. 6 Федерального закону "Про оборону" від 31 травня 1996 р. N 61-ФЗ визначає порядок
 11. Стаття 29. Басейнові ради
  схем комплексного використання і охорони водних об'єктах-тов. 3. До складу басейнових рад входять представники уповноважених Урядом Російської Федерації федеральних ор-ганів виконавчої влади, органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, органів місцевого самоврядування, а також представники водокористувачів, громадських об'єднань, громад корінних нечисленних
 12. Планування розслідування
  Планування розслідування - діяльність слідчого щодо визначення шляхів, засобів і методів (включаючи порядок і терміни їх реалізації) поетапного вирішення кримінально-процесуальних і тактичних завдань у ході перевірки висунутих у справі
 13. Стаття 58. Помічник судді. Секретар судового засідання
  підготовки справи до судового засідання. На даній стадії багато функцій помічник судді може виконувати самостійно. Помічник судді може брати участь у підготовці справи до судового розгляду за дорученням судді. Він сприяє судді в організації судового процесу, його плануванні, в організації проведення співбесіди і попереднього засідання, со-вершает інші дії,
© 2014-2022  yport.inf.ua