Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів

(в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
Касове обслуговування виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації і бюджетів територі-торіальних державних позабюджетних фондів здійснюється органами Федерального казначейства.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 148. Касове обслуговування виконання бюд-жетів державних позабюджетних фондів "
 1. Стаття 168. Покладання на органи Федерального ка-значейства функцій з виконання бюджетів держав-них позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних-них державних позабюджетних фондів та місцевих бюд-жетів
  виконання відповідно бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації, бюджетів суб'єктів Російської Федерації, бюджетів територіальних державних-них позабюджетних фондів та місцевих бюджетів через органи Федерального казначейства на підставі угод. (Частина перша в ред. Федерального закону від 07.05.2013 N 104-ФЗ) При цьому повноваження органів Федерального казначейства
 2. Стаття 215.1. Основи виконання бюджету
  касового плану. (Частина друга в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Бюджет виконується на основі єдності каси і підвідомчості витрат. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється Федеральним казначейства. За угодою з виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації повноваження Федерального
 3. Стаття 241.1. Основи касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації
  касовому обслуговуванні виконання бюджетів: облік операцій з коштами бюджетів здійснюється на єдиних рахунках бюджетів, відкритих відповідно до цього Кодек-сом органам Федерального казначейства окремо для кожного бюджету в установах Центрального банку Російської Федерації; управління коштами на єдиних рахунках бюджетів здійснюють фінансові органи, органи управління
 4. Стаття 215. Втратила чинність з 1 січня 2008 року. - Феде-ральний закон від 26.04.2007 N 63-ФЗ.
  Касового обслуговування виконання бюджетів державних позабюджетних фондів Російської Федерації органами Федерального
 5. 26. Виконання бюджету
  касового обслуговування виконання бюджету суб'єкта РФ, бюджетів територіальних державних позабюджетних фондів суб'єкта РФ і бюджетів муніципальних утворень, що входять до складу даного суб'єкта РФ, можуть бути передані виконавчим органам державної влади суб'єкта РФ за умови фінансового забезпечення зазначених повноважень за рахунок власних доходів бюджету і наявності необхідного
 6. Стаття 7. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; здійснення касового обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи Російської Федерації; встановлення порядку та умов надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету; надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету; визначення загального порядку і принципів здійснення
 7. Стаття 150. Контроль за виконанням бюджетів дер-жавних позабюджетних фондів
  виконанням бюджетів державних позабюджетних фондів здійснюється в порядку, встановленому настою-щим Кодексом для відповідних бюджетів. (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 2. Втратив чинність з 1 січня 2008 року. - Федеральний закон від 26.04.2007 N
 8. Стаття 264.3. Формування звітності про використан-нении консолідованого бюджету і бюджетів державного-ських позабюджетних фондів
  виконання консолідованого бюджету му-муніципальні району у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. Фінансовий орган міського округу або внутрішньоміської території міста федерального значення представляє бюджетну звітність у фінансовий орган суб'єкта Російської Федерації. 2. Органи управління територіальними державними позабюджетними фондами представляють бюджетну
 9. Стаття 184. Порядок і терміни складання проектів бюд-жетів
  бюджету і проектів бюджетів державних позабюджетних фондів Рос-сийской Федерації встановлюються Урядом Російської Федерації з дотриманням вимог, встановлених цим Кодексом. Узгодження показників прогнозу соціально-економічного розвитку Російської Федерації, бюджетних проектировок на оче-говий фінансовий рік і плановий період і показників зведеного фінансового
 10. 11. Учасники бюджетного процесу. Міністерство фінансів РФ, Центральний банк РФ, органи Федерального казначейства
  касове обслуговування бюджетів. Повноваження органів Федерального казначейства встановлені ст. 166.1 БК РФ. До повноважень органів Федерального казначейства відносяться: 1) розподіл доходів та інших надходжень між бюджетами за встановленими нормативами; 2) відкриття рахунків з обліку коштів федерального бюджету та інших коштів, передбачених законодавством; 3) встановлення порядку
 11. Тема 6. Правовий режим державних і муніципальних грошових фондів
  бюджетних фондів. Види бюджетних фондів: цільові бюджетні фонди, фонди, утворені у складі видатків бюджету, та резервні фонди. Інвестиційний фонд РФ. Фонди фінансової підтримки. Федеральний фонд фінансової підтримки суб'єктів РФ. Федеральний фонд співфінансування витрат. Федеральний фонд компенсацій. Резервні фонди. Фонд національного добробуту. Роль і значення цільових бюджетних
 12. 48. Державні позабюджетні фонди Російської Федерації
  виконанні бюджету державного позабюджетного фонду складається органом управління відповідного фонду і представляється Урядом РФ на розгляд і затвердження Федеральному Ообранію у формі проекту федерального закону. В аналогічному порядку затверджується звіт про виконання бюджету регіонального державного позабюджетного
 13. Стаття 13. Федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації
  виконання витратних зобов'язань Російської Федерації. Використання федеральними органами державної влади інших форм освіти і витрачання грошових коштів, призначених для виконання витратних зобов'язань Російської Федерації, не допускається. Федеральний бюджет і звід консолідованих бюджетів суб'єктів Російської Федерації (без урахування міжбюджетних трансфертів між цими
 14. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться : федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів, бюджети внутрішньоміських муніципальних утворень міст
 15. Державні позабюджетні фонди
  стаття 144 БК РФ). Бюджети державних позабюджетних фондів не включаються до консолідовані бюджети, але їх проекти проходять обов'язкове узгодження у федеральному (регіональному) міністерстві, що відповідає за питання соціальної політики і соціального страхування. Прийнято рішення про те, що касове виконання всіх державних позабюджетних фондів здійснюється Федеральним казначейством, в
 16. 6. Бюджетні повноваження Російської Федерації
  обслуговування державного боргу РФ; 9) встановлення бюджетної класифікації РФ і загального порядку її застосування. До другої групи повноважень належать: 1) встановлення порядку: а) складання і розгляду проектів федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів; б) затвердження та виконання федерального бюджету і бюджетів державних позабюджетних фондів; в)
© 2014-2022  yport.inf.ua