Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. Л. Забарчук. Коментар до Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації, 2009 - перейти до змісту підручника

Стаття 62. Судові доручення

Коментар до статті § 1. Судам необхідно забезпечити дотримання передбаченого ч. 2 ст. 62 ЦПК РФ місячного терміну виконання судового доручення, протягом якого починається наступного дня після надходження до суду копії ухвали про судове доручення (ч. 3 ст. 107 ЦПК РФ).
Протокол судового засідання, складений при виконанні судового доручення, повинен відображати всі істотні обставини, які доручено з'ясувати суду, і містити вичерпні відповіді на поставлені питання (ст. 229 ЦПК РФ). Крім того, в протоколі повинні бути відображені і інші мають значення для правильного вирішення справи обставини, встановлені при виконанні доручення (п. 8 Постанови Пленуму ВС РФ від 26 червня 2008 р. N 13 "Про застосування норм Цивільного процесуального кодексу Російської Федерації при розгляді та вирішенні справ у суді першої інстанції ").
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 62. Судові доручення "
 1. Стаття 63. Порядок виконання судового доручення
  1. При виконанні судового доручення суд застосовує відповідні правила, передбачені гол. 15 ЦПК для судового розгляду. Усі сформульовані у визначенні про доручення питання з'ясовуються в судовому засіданні з складанням протоколу (ст. 230 ЦПК). У разі неможливості або затруднительности доставки в суд письмових або речових доказів вони можуть бути оглянуті і
 2. Стаття 974. Обов'язки повіреного
  Повірений зобов'язаний: особисто виконувати дане йому доручення, за винятком випадків, зазначених у статті 976 цього Кодексу; повідомляти довірителю на його вимогу всі відомості про хід виконання доручення; передавати довірителю без зволікання все отримане за угодами, здійсненим на виконання доручення; по виконанні доручення або при припиненні договору доручення до його виконання без
 3. Стаття 865. Виконання доручення
  1. Банк, що прийняв платіжне доручення платника, зобов'язаний перерахувати відповідну грошову суму банкові одержувача коштів для її зарахування на рахунок особи, зазначеного в дорученні, у строк, встановлений пунктом 1 статті 863 цього Кодексу. 2. Банк має право залучати інші банки для виконання операцій по перерахуванню грошових коштів на рахунок, вказаний у дорученні клієнта. 3. Банк
 4. Стаття 977. Припинення договору доручення
  1. Договір доручення припиняється внаслідок: скасування доручення довірителем; відмови повіреного; смерті довірителя або повіреного, визнання будь-кого з них недієздатним, обмежено дієздатним або безвісно відсутнім. 2. Довіритель вправі скасувати доручення, а повірений відмовитися від нього повсякчас. Угода про відмову від цього права є нікчемною. 3. Сторона,
 5. Стаття 978. Наслідки припинення договору доручення
  1. Якщо договір доручення припинений до того, як доручення виконано повіреним повністю, довіритель зобов'язаний відшкодувати повіреному понесені при виконанні доручення витрати, а коли повіреному належало винагороду, також сплатити йому винагороду пропорційно виконаній ним роботі. Це правило не застосовується до виконання повіреним доручення після того, як він дізнався або повинен був
 6. Стаття 864. Умови виконання банком платіжного доручення
  1. Зміст платіжного доручення та подаються разом з ним розрахункових документів та їх форма повинні відповідати вимогам, передбаченим законом і встановленими згідно з ним банківськими правилами. 2. При невідповідності платіжного доручення вимогам, зазначеним у пункті 1 цієї статті, банк може уточнити зміст доручення. Такий запит повинен бути зроблений
 7. Стаття 971. Договір доручення
  1. За договором доручення одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії. Права і обов'язки по угоді, зробленої повіреним, виникають безпосередньо у довірителя. 2. Договір доручення може бути укладений із зазначенням строку, протягом якого повірений має право діяти від імені довірителя, або без такого
 8. Поняття договору доручення
  . Доручення - це договір, за яким одна сторона (повірений) зобов'язується вчинити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії (п. 1 ст. 971 ЦК). У цьому договорі повірений виступає як представник, а довіритель - як представник. Тому договір доручення можна охарактеризувати як договір про представництво. Оскільки договір
 9. Стаття 972. Винагорода повіреного
  1. Довіритель зобов'язаний сплатити повіреному винагороду, якщо це передбачено законом, іншими правовими актами або договором доручення. У випадках, коли договір доручення пов'язаний зі здійсненням обома сторонами або однією з них підприємницької діяльності, довіритель зобов'язаний сплатити повіреному винагороду, якщо договором не передбачено інше. 2. При відсутності в безкоштовне
 10. Стаття 975. Обов'язки довірителя
  1. Довіритель зобов'язаний видати повіреному довіреність (доручення) на вчинення юридичних дій, передбачених договором доручення, за винятком випадків, передбачених абзацом другим пункту 1 статті 182 цього Кодексу. 2. Довіритель зобов'язаний, якщо інше не передбачено договором: відшкодовувати повіреному понесені витрати; забезпечувати повіреного засобами, необхідними для
 11. Стаття 976. Передоручення виконання доручення
  1. Повірений має право передати виконання доручення іншій особі (заступникові) лише у випадках і на умовах, передбачених статтею 187 цього Кодексу. 2. Довіритель вправі відвести заступника, обраного повіреним. 3. Якщо можливий заступник повіреного пойменований у договорі доручення, повірений не відповідає ні за його вибір, ні за ведення ним справ. Якщо право повіреного передати
 12. Стаття 180. Оголошення показань свідків
  1. У передбачених ЦПК випадках показання свідка можуть бути отримані до судового засідання по вирішенню конкретної цивільної справи. Так буває при допиті свідка в порядку судового доручення, при отриманні показань свідка судом в порядку забезпечення доказів, при допиті свідка в його місце перебування, при допиті свідка у разі відкладення розгляду справи (див.
 13. Форма договору доручення
  . Так як в гол. 49 ЦК відсутні вказівки щодо форми договору доручення * (812), тут застосовуються відповідні приписи § 1 гл. 9 і гол. 28 ЦК. Від складових договір доручення узгоджених волевиявлень довірителя і повіреного необхідно відрізняти чинену довірителем у зв'язку з цим договором односторонню угоду про наділення повіреного повноваженням на вчинення відомих
 14. Стаття 866. Відповідальність за невиконання або неналежне виконання доручення
  1 . У разі невиконання або неналежного виконання доручення клієнта банк несе відповідальність на підставах і в розмірах, які передбачені главою 25 цього Кодексу. 2. У випадках, коли невиконання або неналежне виконання доручення мало місце у зв'язку з порушенням правил розрахункових операцій банком, залученим для виконання доручення платника, відповідальність,
 15. Стаття 62. Судові доручення
  1. При розгляді та вирішенні справи суд зобов'язаний безпосередньо досліджувати докази, представлені сторонами та іншими що у справі особами або витребувані за їх клопотанням (див. коментар до ст. 57, 157 ЦПК). Відійти від цього загального правила суд може лише у виняткових випадках, коли безпосереднє дослідження доказів стає неможливим або вкрай
 16. Стаття 15.8. Порушення терміну виконання доручення про перерахування податку або збору (внеску)
  Порушення банком або іншою кредитною організацією встановленого терміну виконання доручення платника податків (платника збору) або податкового агента про перерахування податку або збору, а одно інкасового доручення (розпорядження) податкового органу, митного органу про перерахування податку або збору, відповідних пені та (або) штрафів у бюджет - (в ред. Федерального закону від 24.07.2009 N
© 2014-2022  yport.inf.ua