Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Форма договору доручення

. Так як в гол. 49 ГК відсутні вказівки щодо форми договору доручення * (812), тут застосовуються відповідні приписи § 1 гл. 9 і гол. 28 ГК.
Від складових договір доручення узгоджених волевиявлень довірителя і повіреного необхідно відрізняти чинену довірителем у зв'язку з цим договором односторонню угоду про наділення повіреного повноваженням на вчинення відомих юридичних дій * (813). Ця угода зазвичай оформляється у вигляді самостійного документа - доручення (п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 975 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Форма договору доручення "
 1. § 2. Елементи договору доручення
  договору доручення. Сторонами договору доручення є довіритель і повірений. Функції кожного з них можуть виконувати як громадяни, так і юридичні особи. У більшості випадків довірителі володіють повною дієздатністю. Проте можливо і інше. Наприклад, в силу відсутності в ГК відповідної заборони довірителем може виступати і неповнолітній громадянин, який досяг 14 років. Укладений
 2. 5.16. Договір доручення. Агентський договір
  договором (ст. 972 ГК РФ). За допомогою договору доручення організації та громадяни здійснюють свої права і захищають інтереси через представників в інших містах, а також у разі, коли особиста участь акредитуючої скрутно. Договір доручення застосовується при наданні громадянам юридичної допомоги в суді. Договір доручення широко використовується при укладанні біржових
 3. § 4. Передача органам місцевого самоврядування інших державно-владних та адміністративно-владних повноважень.
  Форма передачі державних повноважень повинна мати стадію узгодження, оскільки згоду муніципального освіти (його органів і посадових осіб) на виконання тих чи інших доручень від органів державної влади, а також наявність певної інфраструктури для цього, необхідних ресурсів , навичок, досвіду, необхідних фахівців є запорукою якісного та своєчасного
 4. § 3. Права та обов'язки муніципальних службовців
  формації і матеріалів, необхідних для виконання посадових обов'язків; доступ в установленому порядку до відомостей, що становлять державну таємницю, необхідним для виконання посадових обов'язків; доступ в установленому порядку у зв'язку з виконанням посадових обов'язків у державні органи, органи місцевого самоврядування, громадські об'єднання, організації; ознайомлення
 5. § 1. Поняття і види підприємців
  формах: індивідуальні підприємці, господарські товариства, господарські товариства, виробничі кооперативи, державні та муніципальні унітарні підприємства. Таким чином, підприємець - це особа, яка здійснює підприємницьку діяльність. Факт здійснення особою підприємницької діяльності є підставою для визнання його особливим суб'єктом цивільного
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  формах, передбачених законами, отже, перелік легальних організаційних форм некомерційних організацій не закритий, що відрізняє їх від комерційних організацій. Діяльність некомерційних організацій регулює цілий ряд спеціальних нормативних актів, серед яких центральне місце займають Федеральні закони «Про громадські об'єднання» [1] і «Про некомерційні
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  формацію про товар, що пропонується до продажу, відповідну встановленим законом, іншими правовими актами та звичайно ставляться у роздрібній торгівлі вимогами до змісту і способів надання такої інформації. До укладення договору роздрібної купівлі-продажу покупець має право оглянути товар, вимагати проведення в його присутності перевірки властивостей або демонстрації використання товару,
 8. § 4. Страхування
  форма укладення договору страхування. Страхування являє собою систему відносин щодо захисту майнових інтересів громадян, підприємств, установ та організацій шляхом формування за рахунок сплачуваних ними внесків страхових фондів, призначених для відшкодування збитків і Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С.
 9. § 5. Доручення
  договору доручення. У певних випадках учасники комерційного обороту позбавлені можливості своїми власними діями набувати права і обов'язки. Наприклад, суб'єкт може виявитися позбавлений такої можливості у зв'язку з тим, що знаходиться в іншому місці і не в змозі сам безпосередньо своїми власними діями набувати права і обов'язки, або він не має достатніх навичок і
 10. § 6 . Комісія
  форма договору комісії встановлюється відповідно до загальних норм про форму угод. Термін. Договір комісії може бути укладений на певний строк або без зазначення строку. При цьому значення терміну в договорах комісії має суттєві відмінності порівняно з дру-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 395 шими
© 2014-2022  yport.inf.ua