Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 2. Частина 2., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 2. Елементи договору доручення

Суб'єкти договору доручення. Сторонами договору доручення є довіритель і повірений. Функції кожного з них можуть виконувати як громадяни, так і юридичні особи.
У більшості випадків довірителі володіють повною дієздатністю. Проте можливо і інше. Наприклад, в силу відсутності в ГК відповідної заборони довірителем може виступати і неповнолітній громадянин, який досяг 14 років. Укладений таким громадянином договір доручення потребує попереднього чи наступному згодою його законного представника (п. 1 ст. 26 ЦК).
Оскільки правові наслідки вчинення повіреним зазначених у договорі доручення дій наступають в особі довірителя, ці наслідки повинні відповідати правоздатності довірителя. З цієї причини некомерційна організація не може дати доручення про укладення договору простого товариства для здійснення підприємницької діяльності, так як в даному випадку носієм прав та обов'язків товариша здатний виступати лише індивідуальний підприємець або комерційна організація (п. 2 ст. 1041 ЦК).
Виконання доручення передбачає вчинення повіреним відомих вольових дій. Звідси випливає, що в якості повіреного не може фігурувати недієздатна особа, зокрема громадянин, визнаний судом недієздатним з підстав, зазначених у п. 1 ст. 29 ГК.
Крім дієздатності повірений повинен володіти правоздатністю, що дозволяє йому стати суб'єктом прав та обов'язків за угодою, яку він укладає від імені довірителя. Це пояснюється тим, що згідно з п. 1 ст. 183 ЦК у разі вчинення такого правочину без повноваження або з перевищенням повноваження за відсутності схвалення довірителя її стороною вважається повірений. Тому якщо має місце доручення про укладення договору простого товариства для здійснення підприємницької діяльності, то статусом підприємця повинен володіти не тільки довіритель, але і повірений.
Термін договору доручення. У більшості випадків довіритель наділяє повіреного повноваженням на певний термін, який вказується в довіреності. Цей термін, іменований подп. 1 п. 1 ст. 188 ГК строком довіреності, є строком існування повноваження. Тому з його закінченням повноваження припиняється, навіть якщо повірений не завершив виконання доручення.
Згідно п. 2 ст. 971 ГК термін існування повноваження може бути визначений не тільки в довіреності, але і в договорі доручення. При розбіжності терміну, зазначеного в довіреності, з терміном, визначеним у договорі, перевагу слід віддавати довіреності, тому що вона покликана оформляти угоду акредитуючої (довірителя) про наділення представника (повіреного) повноваженням.
Крім терміну існування повноваження в договорі можуть обумовлюватися терміни виконання повіреним даного йому доручення, які не повинні перевищувати терміну існування повноваження. Так, повірений, повноваження якого припиняється 15 серпня, може зобов'язатися до укладення від імені довірителя договори оренди до 1 серпня і внесенню орендної плати до 5 серпня. У разі недотримання повіреним обумовлених строків виконання доручення у довірителя виникає домагання проти повіреного на відшкодування завданих збитків (п. 1 ст. 15 ЦК).
Форма договору доручення. Так як в гол. 49 ГК відсутні вказівки щодо форми договору доручення * (812), тут застосовуються відповідні приписи § 1 гл. 9 і гол. 28 ГК.
Від складових договір доручення узгоджених волевиявлень довірителя і повіреного необхідно відрізняти чинену довірителем у зв'язку з цим договором односторонню угоду про наділення повіреного повноваженням на вчинення відомих юридичних дій * (813). Ця угода зазвичай оформляється у вигляді самостійного документа - доручення (п. 1 ст. 185, п. 1 ст. 975 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 2. Елементи договору доручення "
 1. 4. Договір транспортної експедиції з Основ цивільного законодавства 1991 р.
  елементи зобов'язань по транспортно-експедиційного обслуговування вантажовідправників та вантажоодержувачів з боку організацій автомобільного транспорту, що здійснюють централізоване завезення (вивезення) вантажів на станції залізниць, в порти (на пристані) і аеропорти. Зазначена регламентація здійснювалася в основному за рахунок відомчих нормативних актів. Правда, в той час відбулася одна
 2. 1. Договір морського агентування і агентський договір
  елементи як прямого (дії від імені судновласника), так і непрямого (від свого імені) представництва. Як представницький договір, що допускає дії морського агента за дорученням судновласника, в тому числі від імені останнього, договір морського агентування слід віднести також до фідуціарні угодами. Дана обставина має те значення, що, як вказує М.І. Брагінський
 3. § 1. Управління на місцях до 1864
  елемент супідрядності органів самоврядування різного рівня. Магістрати завідували господарством міст, поліцейськими справами, кримінальним та цивільним судом, фінансовими, господарськими питаннями, народною освітою. Вони діяли як колегіальні установи, що складалися з президента, бурмистров і ратманов (радників). Зазначені посадові особи обиралися жителями на сходах, а потім їх
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  елемента цивільного обороту (ст. 128, п. 2 ст. 130 ЦК). Комерційний характер цінних паперів обумовлений тим, що вони являють собою один з найбільш зручних механізмів переносу мінової вартості, можуть, за відомих обставин, виступати в якості засобу розрахунків за зобов'язаннями та способу кредитування. Такі, наприклад, товаророзпорядчі цінні папери, векселі, чеки. Участь у
 5. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  елементів майнового комплексу. Вони визначаються в договорі на основі повної інвентаризації підприємства, проведеної відповідно до встановлених правил такої інвентаризації. Істотною умовою договору продажу підприємства є умова про ціну. У даному випадку діє загальне положення про ціну в договорі продажу нерухомості (ст. 555 ЦК), відповідно до якого при відсутності в
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  елементи договору позики, доручення і комісії »[5]. Ця точка зору не враховувала головне - специфіку взаємовідносин банку і клієнта і тому була неспроможною, а нині закріплена легально в частині другій ДК система окремих видів зобов'язань взагалі не дає жодних підстав для заперечення самостійності договору банківського рахунку. Згідно п. 3 ст. 421 ГК до відносин сторін
 7. § 4. Страхування
  елементом: договори на дожиття, а також договори страхування, пов'язані з періодичними виплатами (ануїтети). До їх числа відносяться договори страхування пенсій. Слід зазначити, що в окремих видах страхування до страхувальника можуть пред'являтися додаткові вимоги. У майновому страхуванні страхувальником може бути лише особа, яка має самостійний майновий інтерес у
 8. § 7. Агентування
  елементи агентського договору, запозичені з договорів доручення і комісії, є традиційними і добре відомими. Незважаючи на те, що і раніше сторони могли використовувати окремі елементи названих договорів, створивши змішаний договір, однак подібну конструкцію навряд чи можна було вважати задовільною. Як правильно відзначає Г.Е.Авілов [1], традиційні інститути не охоплюють
 9. § 9. Комерційна концесія
  елементами, як фактіче-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 417 ські відносини правовласника зі своїми контрагентами. Найважливішими з них є наявність постійних клієнтів, перспективи розвитку та комерційний досвід правовласника. Названі елементи не є об'єктами виключного права, однак вони
 10. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  елемент рішення арбітражного суду з економічного спору. Разом з тим вимога про визнання права може бути предметом самостійних видів позовів - позовів про визнання прав - наприклад, права власності або інших речових прав. Наслідки порушення прав та інтересів можуть бути різними. Залежно від цього відбувається або відновлення становища, яке існувало до порушення права, або
© 2014-2022  yport.inf.ua