Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінально-процесуальне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Кримінально-виконавчий кодекс Російської федерації зі змінами від 07.06.2013, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 26. Умови виконання та відбування наказа-ня у вигляді обов'язкових робіт

1. Засуджені до обов'язкових робіт зобов'язані: дотримуватися правил внутрішнього розпорядку організацій, в яких вони відбувши-ють обов'язкові роботи, сумлінно ставитися до праці; працювати на визначених для них об'єктах і відпрацювати встановлений судом строк обов'язкових робіт; ставити до відома кримінально-виконавчу інспекцію про зміну місця проживання, а також з'являтися за її викликом.
(В ред. Федерального закону від 09.01.2006 N 12-ФЗ)
2. Надання засудженому чергової щорічної відпустки за основним місцем роботи не зупиняє виконання на-казания у вигляді обов'язкових робіт.
3. У випадках важкої хвороби засудженого, що перешкоджає відбуванню покарання, або визнання його інвалідом першої групи засуджений вправі звернутися до суду з клопотанням про звільнення його від подальшого відбування покарання.
(Частина третя в ред. Федерального закону від 09.01.2006 N 12-ФЗ)
3.1. У разі настання вагітності жінка, засуджена до обов'язкових робіт, має право звернутися до суду з клопотанням про відстрочку їй відбування покарання з дня надання відпустки по вагітності та пологах.
(Частина третья.1 введена Федеральним законом від 09.01.2006 N 12-ФЗ)
4. Обов'язкові роботи виконуються засудженим на безоплатній основі.
(Частина четверта введена Федеральним законом від 08.12.2003 N 161-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 26. Умови виконання та відбування наказа-ня у вигляді обов'язкових робіт"
 1. Звільнення від покарання у зв'язку з хворобою
  умовним і закінчать-им. Військовослужбовці, які відбувають арешт або вміст у дисциплінарної військовій частині, звільняються від подальшого відбування наказ-ия у разі захворювання, що робить їх непридатними до військової служби. Невідбуту ч. наказ-ия м / б замінена їм> м'яким видом наказ-ия. Особи, звільнені від наказ-ия у зв'язку з психічним розладом або іншою важкою хворобою, що перешкоджає
 2. Відстрочка відбування покарання вагітним жінкам і жінкам, які мають малолітніх дітей
  відбування призначеного судом наказ-ия. У ст. прямо не говориться, від яких видів наказ-ия можливо подібне освоб-е, але з тексту закону можна зробити висновок, що йдеться про освоб-і тільки від одного виду наказ-ия - лиш-я свободи. Що стосується хар-ра і категорії досконалого переступив-я, то в ст. 82 КК на цей рахунок не міститься жодних обмежень, крім одного: не дозволяється застосовувати подібний
 3. Класифікація злочинів та її значення
  умовно-дострокового освоб-я від відбування наказ-ия, освоб-е від уг.ой відповідь-і у зв'язку із закінченням терміну давності і в зв'язку з ізм-ем обстановки, освоб-е від відбування наказ-ия у зв'язку із закінченням терміну давності обвинувального вироку, погашення і зняття
 4. Стаття 25. Порядок виконання покарання у вигляді орга-тільних робіт
  умови відбування покарання; согласен-ють з органами місцевого самоврядування перелік об'єктів, на яких засуджені відбувають громадські роботи; контролюють поведінку засуджених; ведуть сумарний облік відпрацьованого засудженими часу. (В ред. Федерального закону від 08.12.2003 N
 5. Заміна невідбутої частини покарання більш м'яким видом покарання і її кримінально-правова характеристика
  умовний характер, т.е . законодавець тут, на відміну від умовно-дострокового звільнення, не висуває ніяких усл-й щодо подальшої поведінки засудженого. І навіть якщо поведінка особи в період відбування> м'якого наказ-ия буде непр.мерним, суд не може скасувати цю заміну. ??У випадках ж коли засуджений під час відбування> м'якого наказ-ия вчинить новий злочин-е, то до наказ-ію за нього
 6. Стаття 26. Умови виконання та відбування покарання у вигляді обов'язкових робіт
  виконання покарання. 3. Якщо в період відбування покарання у засудженого настало психічний розлад або він захворів на іншу тяжку хворобу, що перешкоджає відбуванню покарання, засуджений (його законний представник) може звернутися до суду з клопотанням про звільнення його від подальшого відбування покарання. Хвороба засудженого повинна міститися в Переліку захворювань, що перешкоджають
 7. Стаття 29. Відповідальність засуджених до орга-тільних роботам
  умов відбування покарання кримінально-виконавча інспекція ція попереджає його про відповідальність відповідно до законодавства Російської Федерації. 2. Відносно засуджених, які злісно ухиляються від відбування обов'язкових робіт, кримінально-виконавча інспекція на спрямовує до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим видом покарання відповідно до частини третьої статті 49
 8. Стаття 53. Обмеження свободи Коментар до статті 53
  умови його відбування, включаючи матеріально-побутове та медико-санітарне забезпечення засуджених, і, крім того, проведення виховної роботи із засудженими, заходи їх заохочення і стягнення. 4. Обмеження свободи в коментованій статті визначено у вигляді утримання засудженого в спеціальній установі без ізоляції від суспільства, але в умовах здійснення за ним нагляду. У ч. 7 ст. 16 ДВК РФ
 9. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  виконання кримінальних наказа-ний. 2. У разі, якщо поведінка засудженого до примусових робіт створює загрозу життю або здоров'ю оточуючих або самого засудженого, а також з метою недопущення з його боку протиправних дій такий засуджений за рішенням адміністрації ис-виправних центру може бути поміщений в безпечне приміщення для короткострокового утримання засуджених терміном до 24
 10. Стаття 18.1 . Оголошення розшуку і здійснення оперативно-розшукової діяльності при виконанні наказа-ний, не пов'язаних з ізоляцією засуджених від суспільства
  умовно засуджених, засуджених з відстрочкою відбування покарання, які ухиляються від контролю кримінально-виконавчих інспекцій, здійснюються кримінально -виконавчою інспекцією. 2. Оголошення розшуку засуджених до покарань у вигляді обов'язкових робіт, виправних робіт, обмеження волі, а також умовно засуджених, засуджених з відстрочкою відбування покарання, які ухиляються від контролю
 11. Стаття 49. Обов'язкові роботи Коментар до статті 49
  умови і порядок виконання даного виду покарання, обчислення строку обов'язкових робіт, обов'язки адміністрації організацій, в яких засуджені відбувають громадські роботи, відповідальність засуджених. В них же розкривається поняття злісного ухилення від відбування обов'язкових робіт, що є підставою для заміни обов'язкових робіт іншими більш строгими видами покарань відповідно
 12. Умовно-дострокове звільнення і його кримінально-правова характеристика
  умовним. Протягом невідбутої частини наказ -ия засуджений зобов'язаний виконувати визна-і вимоги. Види наказ-ия, від подальшого відбування кіт-их засуджений м / б звільнений, передбачені законом (ст. 79 КК). До них відносяться: виправить-е роботи, обмеження по військовій службі, обмеження волі, тримання в дисциплінарному батальйоні військовослужбовців, лиш-е волі. Цей перелік явл. вичерпним. другий усл-ем
 13. Стаття 120. Виправні колонії загального режиму
  умовах у виправних колоніях загального режиму відбувають покарання засуджені до позбавлення волі, посту-пили в дане виправний заклад, а також засуджені, переведені з полегшених і суворих умов відбування наказа-ня. Якщо засуджений в період перебування у слідчому ізоляторі не допустив порушень встановленого порядку утримання під вартою, за які до нього застосовувалася міра
 14. Стаття 39. Порядок виконання покарання у виді исправи-них робіт
  умови відбування покарання; контролі-руют дотримання умов відбування покарання засудженими і виконання вимог вироку адміністрацією організацій, в кото-яких працюють засуджені; проводять із засудженими виховну роботу; за участю співробітників поліції в порядку, передбачений-ном законодавством Російської Федерації, контролюють поведінку засуджених; звертаються до органів місцевого
 15. Стаття 29. Відповідальність засуджених до обов'язкових робіт
  відбування покарання, кримінально-виконавча інспекція направляє до суду подання про заміну обов'язкових робіт іншим видом покарання (позбавленням волі). До подання додаються копії документів, що підтверджують його ухилення від відбування покарання. У разі заміни залишився невідбутий строк обов'язкових робіт враховується з розрахунку один день позбавлення волі за вісім годин обов'язкових
 16. Стаття 25. Порядок виконання покарання у вигляді обов'язкових робіт
  умовою є посильность цих робіт. Засуджений не може відмовитися від запропонованої йому роботи. 2. У день надходження розпорядження суду з копією вироку (ухвали, постанови) інспекція реєструє його в журналі, день реєстрації вважається днем ??постановки засудженого на облік. Цього же день інспекція направляє до суду, який виніс вирок, повідомлення про прийняття його до виконання. В
 17. Система і види покарань. Їх класифікація
  наказ-ий, розташований в визна -ої по => сти виходячи зі ступеня їхньої тяжкості СН базується на загальних принципах уг.ого пр.. У ній виражаються принципи законності, рівності громадян перед законом, провини, справедливості та гуманізму. КК з рахунком корінних змін, що відбулися в гос-ве та суспільстві за останні роки, передбачає наступну сис-му наказ-ий: 1) штраф; 2) лиш-е пр. займати визна-і посади
 18. Стаття 46. Відповідальність за порушення порядку та умов відбування виправних робіт і за злісне ук-лоненіе від їх відбування
  умов відбування засудженим виправних робіт є: а) неявка на роботу без поважних причин протягом п'яти днів з дня одержання припису кримінально-виконавчої ін-спекції; (п. "а" в ред. Федерального закону від 08.12.2003 N 161-ФЗ) б) неявка в кримінально-виконавчу інспекцію без поважних причин; в) втратив чинність. - Федеральний закон від 08.12.2003 N 161-ФЗ; г) прогул або
 19. Стаття 122. Виправні колонії суворого ре-жиму
  условиях в исправительных колониях строгого режима отбывают наказание осужденные к лишению свободы, посту-пившие в данное исправительное учреждение, кроме осужденных за умышленные преступления, совершенные в период отбывания лише-ния свободы, а также осужденные, переведенные из облегченных и строгих условий отбывания наказания. Если в период пребывания в следственном изоляторе к осужденному не
© 2014-2020  yport.inf.ua