Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
Б. А. Страшун. Конституційне (державне) право зарубіжних країн Том 3 Особлива частина. Країни Європи, 1997 - перейти до змісту підручника

3. Вибори органів місцевого самоврядування

Ці вибори, відповідно до Закону LXIV 1990 р. про вибори депутатів місцевого самоврядування та бургомістрів *, проводяться за дещо іншою системою.
* Русское слово «бургомістр», як і польське «бурмистр», походить від німецького Burgermeister, що означає буквально «староста городян». Таке ж значення в угорського слова polgarmester.
Голосування здійснюється за місцем проживання, однак допускається і за місцем тимчасового перебування в країні. Пасивним виборчим правом володіють тільки угорські громадяни.
У поселеннях з кількістю жителів до 10 тис. утворюється один виборчий округ, в якому в залежності від кількості мешканців обираються від трьох до 13 депутатів. Вибори проводяться по так званим малим списками, до яких включаються в алфавітному порядку всі висунуті кандидати. Якщо число висунутих кандидатів виявляється менше передбаченого законом числа депутатів, загальні вибори не проводяться і призначаються додаткові вибори.
Виборець повинен голосувати за кандидатів у числі не більшому, ніж потрібно обрати депутатів. В іншому випадку бюлетень недійсний. Обраними вважаються кандидати, які отримали найбільшу кількість голосів. При рівності голосів рішення приймається за жеребом. Так само обираються і бургомістри.
У поселеннях з кількістю жителів понад 10 тис. і в столичних округах для виборів депутатів застосовується змішана система. При числі жителів від 10 тис. до 70 тис. від 10 до 16 депутатів обираються в індивідуальних виборчих округах і від семи до 11 - за списками кандидатів,
які відіграють таку ж компенсаційну роль, що і загальнонаціональні списки з виборів до Державних зборів. На кожні наступні 10 тис. жителів додається один індивідуальний виборчий округ, а на кожні 15 тис. - один мандат, що заміщається за списком.
У Будапешті 66 членів столичного загальних зборів обираються прямими виборами за списками. У столиці утворюється єдиний виборчий округ. При виборах обласних загальних зборів у кожній області утворюються два виборчих округи - один для поселень з кількістю жителів 10 тис. і менш і другий для поселень з кількістю жителів понад 10 тис.
Висування кандидатів здійснюється виборцями або громадськими організаціями, причому виборці можуть це робити відкрито чи таємно. Для висунення кандидата в депутати в поселеннях чи індивідуальних виборчих округах необхідна підтримка не менше 3% виборців, а в обласних виборчих округах - не менше 0,5%. Для висунення кандидата в бургомістри в поселеннях з числом жителів 10 тис. і менш потрібна підтримка 5% виборців, в поселеннях з числом жителів до 100 тис. - 3%, понад 100 тис. - 2%, для висунення кандидата в головні бургомістри Будапешта - 1%.
При виборах депутатів за змішаною системою в індивідуальних виборчих округах обраним вважається кандидат, який отримав найбільшу кількість дійсних голосів. Якщо вибори не відбулися через відсутність кандидатів або якщо найбільше число голосів отримано більш ніж одним кандидатом, проводяться додаткові вибори. Мандати за списками кандидатів, що балотуються на території всього поселення або столичного округу, розподіляються пропорційно числу голосів, що залишилися невикористаними в індивідуальних виборчих округах. Мова йде в даному випадку про кандидатів, висунутих громадськими організаціями. Якщо кандидат виявився обраним в індивідуальному виборчому окрузі або на посаду бургомістра і одночасно за списком, зі списку він вибуває, а його мандат передається наступному за списком кандидату. Якщо кандидат балотувався в Будапешті по столичному списком і за списком столичного округу і за обома списками виявився обраним, він повинен зробити заяву про те, який мандат вибирає. Розподіл проводиться за модифікованим методом Сент-ЛаГю з тією відмінністю, що перший дільник дорівнює 1,5. Якщо список отримає більше мандатів, ніж у ньому є кандидатів, що залишилися мандати не заміняють.
Аналогічним чином розподіляються мандати при виборах столичного загальних зборів, з тим, однак, що застосовується 4-відсотковий загороджувальний пункт.
Депутати обласних загальних зборів також обираються за списками безпосередньо виборцями, за винятком виборців у містах з правами областей. Організація в області може виставити два списки кандидатів: один - для поселень з кількістю жителів до 10 тис. включно, а другий - для поселень з кількістю жителів понад 10 тис. У більшості областей число членів загальних зборів одно 40, найбільше - в області Пешт, де воно дорівнює 80. Тут також діє 4-відсотковий загороджувальний пункт.
Бургомістри (у столиці - головний бургомістр) обираються теж прямими виборами. Для обрання необхідно отримати найбільше число дійсних голосів. При рівності голосів або відсутності кандидатів призначаються додаткові вибори.
Законом передбачені, крім того, особливі гарантії для національних та етнічних меншин, представники яких можуть бути майорізіровани при рівних виборах. Встановлено також порядок обрання органів самоврядування цих меншин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Вибори органів місцевого самоврядування "
 1. Глава 9. ОРГАНІЗАЦІЯ МУНІЦИПАЛЬНИХ ВИБОРІВ
  вибори організовуються виборчими комісіями за сприяння органів державної влади, органів місцевого самоврядування. Організація конкретних виборів включає заходи щодо їх підготовки та проведення. У числі головних підготовчих дій призначення виборів, планування виборчих заходів, структурування виборчої території шляхом утворення виборчих округів,
 2. Стаття Місцеве самоврядування
  місцеве самоврядування, забезпечують його самостійність. Органи місцевого самоврядування не входять в систему державної
 3. Контрольні питання до розділу 14
  органів. Роль місцевого самоврядування в механізмі держави. 2. Основні риси адміністративно-територіального устрою зарубіжних країн. 3. Система органів самоврядування на місцях (США, Великобританія, Франція, Німеччина, Італія, Японія). 4. Основні функції і повноваження муніципальних органів, фінансування їх діяльності. 5. Порядок формування та особливості структури
 4. § 5. Державний контроль за здійсненням органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень.
  Органами місцевого самоврядування окремих державних повноважень, а також за використанням наданих на ці цілі матеріальних ресурсів та фінансових коштів. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані надавати уповноваженим державним органам документи, пов'язані із здійсненням окремих державних повноважень. У разі
 5. § 2. Система муніципального права
  органи місцевого самоврядування. 3. Основи місцевого самоврядування, що включають правові, територіальні та фінансово-економічну основи. 4. Питання місцевого значення та повноваження органів місцевого самоврядування щодо їх вирішення, що включають: поняття і форми реалізації повноважень органів місцевого самоврядування, а також конкретні повноваження органів місцевого самоврядування в різних сферах
 6. § 1. Призначення виборів
  виборів повинне бути ухвалене ним не пізніше ніж за 65 днів до дня закінчення терміну, на який були обрані відповідний орган, виборна посадова особа. У разі дострокового припинення повноважень зазначених органів або дострокового припинення повноважень депутатів, що тягне за собою неправомочність органу, вибори мають бути призначені не пізніше ніж через 14 днів з дня такого припинення
 7. § 1. Форми і принципи безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні.
  Вибори депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування; голосування з відкликання депутатів, членів виборного органу місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування; голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти, перетворення муніципального освіти; сход громадян; правотворча
 8. Стаття Народовладдя
  вибори. Вибори державних органів і органів місцевого самоврядування, передбачені Конституцією Російської Федерації, проводяться на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному голосуванні. (3) Ніхто не може привласнювати собі владу в державі. Узурпація державної влади є особливо тяжким злочином. (4) Громадяни Російської Федерації мають право
 9. 8.3. Форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування
  вибори; 3) голосування з відкликання депутата, члена представницького органу місцевого самоврядування, виборного посадової особи місцевого самоврядування, голосування з питань зміни кордонів муніципального освіти , перетворення муніципального освіти; 4) сход громадян; 5) правотворча ініціатива громадян; 6) територіальне громадське самоврядування; 7)
 10. Пешине Н.Л.. Державна влада і місцеве самоврядування в Росії: проблеми розвитку конституційно-правової моделі, 2007
  органами влади, а також невизначеність, за що саме мають відповідати державні органи, а за що - органи місцевого
 11. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
  організації місцевого самоврядування в Російській Федерації "N 131-ФЗ, прийнятого 6 жовтня 2003 (станом на 1 листопада 2006 р.). Описано повноваження органів місцевого самоврядування з питань місцевого значення та виконання цими органами окремих державних повноважень, містяться рекомендації про тлумачення норм і положень про повноваження органів місцевого самоврядування, а також
 12. Глава 8. Місцеве самоврядування
  органам. Стаття Державні органи не можуть обмежувати права місцевого самоврядування, встановлені Конституцією і законами. Органи місцевого самоврядування мають право делегувати окремі свої повноваження первинним територіальним колективам громадського самоврядування. Стаття Місцеве самоврядування здійснюється населенням через різні форми прямого волевиявлення (референдуми,
 13. Стаття 16 . Відшкодування збитків, заподіяних державними органами та органами місцевого самоврядування
  органів, органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів, у тому числі видання не відповідному закону чи іншому правовому акту акта державного органу або органу місцевого самоврядування, підлягають відшкодуванню Російською Федерацією, відповідним суб'єктом Російської Федерації чи муніципальній
 14. § 1. Види відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  виборного посадової особи, розпуск представницького органу влади та т . п. Згідно ст. 70 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" органи та посадові особи місцевого самоврядування відповідно до федеральних законів несуть відповідальність перед: а) населенням муніципального освіти; б) державою; в) фізичними та
 15. Глава 8. Місцеве самоврядування
  виборні та інші органи місцевого самоврядування. Місцеве самоврядування здійснюється в містах, районах, селищах, селах та інших територіальних одиницях (у тому числі утворених за урахуванням національних особливостей населення) республік, країв, областей, міст федерального значення, автономних областей, автономних округів. Зміна меж територіальних одиниць, в яких здійснюється
 16. Глава XIX Основи місцевого самоврядування
  органи (ради), місцеву адміністрацію, інші їх органи, місцеві референдуми, збори і сходи громадян, інші форми безпосередньої демократії. (3) Місцеве самоврядування здійснюється в межах територіальних одиниць, на які поділяються суб'єкти Російської Федерації. (4) Посадові особи місцевої адміністрації не можуть бути депутатами місцевих представницьких органів. (5) Органи місцевого
 17. Глава 16. ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. У широкому сенсі таку основу становить місцева економіка в цілому, включаючи діяльність господарюючих суб'єктів, які не знаходяться в муніципальній власності. Місцеве самоврядування спирається також на економічну підтримку
 18. Глава 10 . ЕКОНОМІЧНА ОСНОВА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  місцеве самоврядування повинне володіти відповідною економічною основою. Економічну основу місцевого самоврядування становлять знаходиться в муніципальній власності майно, кошти місцевих бюджетів, а також майнові права муніципальних утворень. Згідно ч. 2 ст. 8 Конституції Російської Федерації муніципальна власність визнається і захищається нарівні з приватною,
 19. § 1. Контрольний орган муніципального освіти
  виборах, або представницьким органом відповідно до статуту муніципального освіти. Результати перевірок, здійснюваних контрольним органом муніципального освіти, підлягають опублікуванню (оприлюдненню). Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування зобов'язані подавати до контрольний орган муніципального освіти на його вимогу необхідну