Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
М.І.Панченко. Цивільне право України, 2005 - перейти к содержанию учебника

Які особливості обов'язкового особистого страхування пасажирів?

Обов'язковість страхування пасажирів передбачена Положенням про обов'язкове особисте страхування від нещасних випадків на транспорті від 14 серпня 1996 р. Застрахованими вважаються: - пасажири залізничного, морського і водного, автомобільного та електротранспорту; - водії усіх підприємств, організацій і закладів, незалежно від форм власності та виду діяльності, машиністи, провідники поїздів (у тому числі приміських і метрополітену), члени команди судна, працівники бригад медичної допомоги. Страхування не поширюється на пасажирів: - залізничного, морського і водного транспорту на екскурсійних і прогулянкових маршрутах; - внутрішнього водного транспорту внутрішньоміського сполучення і переправ; - автомобільного і електротранспорту на міських маршрутах. Обов'язковість страхування пасажирів полягає в тому, що сам факт придбання пасажиром квитка породжує страхові зобов'язання, оскільки при купівлі квитка страховий платіж включається до ціни квитка. Пасажири, які мають право на безоплатний проїзд згідно з чинним законодавством, підлягають обов'язковому страхуванню без сплати страхового платежу. Так, без сплати страхового платежу страхують осіб, які користуються безоплатним службовим проїзним квитком, діти віком до п'яти років та ін. Пасажир вважається застрахованим з моменту оголошення посадки на морське чи річкове судно, поїзд, автобус або інший транспортний засіб і до моменту закінчення поїздки, а води - тільки на період обслуговування поїздки. Страховими випадками вважаються: - загибель чи смерть застрахованого внаслідок нещасного випадку на транспорті; - отримання травми в результаті нещасного випадку на транспорті за умови встановлення потерпілому інвалідності; - тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на транспорті. На залізничному, морському, водному, автомобільному та електротранспорті пасажир вважається застрахованим на 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Про кожний нещасний випадок, який мав місце на транспорті, транспортна організація повинна скласти акт і видати потерпілому довідку із зазначенням страхової компанії (її місцезнаходження, дати укладення договору страхування). У разі загибелі чи смерті пасажира в результаті нещасного випадку на транспорті його спадкоємцям виплачується страхове відшкодування у розмірі 100 % страхової суми. У разі отримання застрахованим травми внаслідок нещасного випадку на транспорті при встановленні потерпілому інвалідності виплачується: при інвалідності І групи -90 % страхової суми; II - 75; III - 50 % страхової суми. У разі тимчасової втрати працездатності потерпілому пасажиру виплачується 0,2 % страхової суми за кожний день непрацездатності, але не більше як 50 % страхової суми. Страхова сума виплачується не пізніше 10 днів після подання всіх необхідних документів: заяви пасажира (чи його спадкоємців) про виплату, акта про нещасний випадок, медичної довідки про тимчасову втрату працездатності чи довідки про інвалідність або копії свідоцтва про смерть і документи про правомочність спадкоємців. Застрахованому пасажиру чи його спадкоємцям страхове відшкодування не виплачується: - якщо пасажир вчинив дії, в яких слідчі чи судові органи встановили ознаки злочину; - якщо дії пасажира перебувають у прямому причинному зв'язку з алкогольним, наркотичним чи токсичним сп'янінням; - якщо потерпілий сам спричинив собі шкоду з метою отримання страхового відшкодування; - якщо пасажир не виконав розпорядження капітана корабля, начальника поїзда, водія автобуса або інших уповноважених на це офіційних осіб на транспорті, порушив правила проїзду на транспорті. Підстави і межі відповідальності повітряного перевізника за шкоду, спричинену життю і здоров'ю пасажира, передбачає Положення про порядок і умови проведення обов'язкового страхування відповідальності повітряного перевізника і виконувача повітряних робіт по відшкодуванню збитків, спричинених пасажирам, багажу, пошті, вантажу, прийнятих до перевезення, іншим користувачам повітряного транспорту і третім особам, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 1998 р. Страхова сума, яка виплачується за шкоду, спричинену пасажиру під час виконання польоту в межах України, визначається договором обов'язкового страхування. Розмір страхової суми не повинен бути меншим за суму, еквівалентну 20 тис. дол. СІЛА за офіційним курсом гривні на день здійснення польоту (п. 6 Положення).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "Які особливості обов'язкового особистого страхування пасажирів?"
 1. Стаття 197. Операції, звільнені від оподаткування
  197.1. Звільняються від оподаткування операції з: 197.1.1. постачання продуктів дитячого харчування, товарів дитячого асортименту для немовлят за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України; 197.1.2. постачання послуг із здобуття вищої, середньої, професійно-технічної та дошкільної освіти навчальними закладами, в тому числі навчання аспірантів і докторантів, навчальними закладами, що
 2. § 3. Категорія господарського (підприємницького) договору
  Свого часу мала поширення теорія господарського договору як особливого виду договору. Зараз цей вид угод набув дещо інших рис, він активно використовується у сфері підприємницької діяльності. З'явився цей договір у СРСР ще під час кредитної реформи 30-х років. Але протягом тривалого часу термін "господарськіїй Договір" вживався у законодавчих актах не часто і, як правило, лише стосовно одного з
 3. § 1. Договір купівлі-продажу
  Відносини купівлі-продажу в широкому розумінні регулюються гл. 54 ЦК. (інституту традиційної купівлі-продажу присвячені §§ 1-2 'зазначеної глави), Законом України від 12 травня 1991 р. "Про захист прав споживачів" (в редакції Закону від 1 грудня 2005 р.), а також іншими нормативними актами різної юридичної сили залеж.- но від особливостей предмета договору (правочини із земельними ділянками -
 4. § 6. Особливі випадки спадкування
  Вітчизняне цивільне законодавство передбачає низку спеціальних випадків спадкування, пов'язаних, головним чином, з урахуванням особливостей об'єктів спадкування. Далі зупинимося на характеристиці найбільш важливих з них. Право власності на земельну ділянку переходить до спадкоємців на загальних підставах, зі збереженням її цільового призначення (ст. 1225 ЦК). ЗК закріплює право громадян
 5. § 3. Правове значення і порядок державної реєстрації
  Відповідно до ч. 4 ст. 87 ЦК юридична особа вважається створенню з дня її державної реєстрації. За ч. 1 ст. 58 ГК суб'єкт господарювання підлягає державній реєстрації як юридична особа чи фізична особа - підприємець. Аналогічні вимоги передбачені також Законом України «Про господарські товариства». Отже, державна реєстрація і є необхідною обов'язковою умовою їх участі, в конкретних
 6. § 6. Державна реєстрація припинення суб'єкта господарювання
  Насамперед зауважимо, що юридична особа - суб'єкт господарювання припиняється в результаті передання всього майна, прав та обов'язків іншим юридичним особам правонаступником у результаті злиття, приєднання, поділу перетворення (реорганізації) або в результаті ліквідації за рішенням, прийнятим засновниками (учасниками) юридичної особи або уповноваженим ними органом, за судовим рішенням або за
 7. § 3. Класифікація господарських договорів
  Класифікація господарських договорів виражає їх систему залежно від підстави їх виникнення у ролі і встановленні господарських зв'язків, порядку укладання, становища сторін, тривалості застосування у сфері господарської діяльності тощо. Класифікуються вони за ознаками цивільно - правових договорів із врахуванням особливостей, передбачених господарським законодавством, тому їх поділ можна
 8. Запобіжні заходи
  Запобіжні заходи використовуються як засіб примусового припинення правопорушень і запобігання їхніх шкідливих наслідків. Ці заходи спрямовані на примусове припинення протиправного поводження, недопущення, усунення шкідливих його наслідків, на створення умов для можливого залучення винних осіб до адміністративної відповідальності. Головна їх ціль складається в припиненні протиправного
 9. Що розуміють під терміном "цивільне право"?
  Цивільне право - одна з провідних галузей національного права України, яка регулює певну групу правових відносин за участю фізичних, юридичних осіб, держави, територіальних громад, іноземних держав та інших суб'єктів публічного права. Протягом свого життя ми не часто вступаємо у відносини з кримінальним, кримінально-процесуальним, адміністративним, виправно-трудовим правом, однак з цивільним
 10. Які особливості договору купівлі-продажу?
  За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) передає або зобов'язується передати майно (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець приймає або зобов'язується прийняти майно (товар) і сплатити за нього певну грошову суму. Це сплатний, двосторонній і консенсуальний договір. Він спрямований на безповоротне відчуження продавцем майна і перехід його у власність покупця, і,
© 2014-2022  yport.inf.ua