Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
О. В. Дзера. Цивільне право України. Книга 1, 2002 - перейти к содержанию учебника

§ 6. Захист авторського права і суміжних прав


Порядок захисту авторського права і суміжних прав. Захист особистих майнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав може здійснюватися в адміністративному, кримінально-правовому та цивільно-правовому порядку.
При захисті прав авторів значну роль відіграє спеціальний орган виконавчої влади - установа у сфері інтелектуальної власності. Ця установа забезпечує реалізацію державної політики у сфері охорони авторського права і суміжних прав, здійснює свої повноваження у межах, що передбачені законом, і виконує такі функції:
реалізує моніторинг застосування і додержання національного законодав ства і міжнародних договорів у сфері авторського права і суміжних прав;
веде облік організацій колективного управління після їх реєстрації, здійс нює нагляд за діяльністю цих організацій і надає їм методичну допомогу;
здійснює посередництво у переговорах і при розв'язанні конфліктів між організаціями колективного управління, а також між цими організаціями і суб' єктами авторського права і (або) суміжних прав;
організує розробку нормативів і таблиць щодо розміру мінімальної винаго роди і її розподілу між авторами та іншими суб'єктами авторського права і (або) суміжних прав і подає їх для затвердження Кабінетові Міністрів України;
5 забезпечує відтворювачів, імпортерів і експортерів примірників аудіовізу альних творів, фонограм (відеограм) контрольними марками відповідно до Зако ну України "Про розповсюдження примірників аудіовізуальних творів і фоног рам", веде Єдиний реєстр одержувачів контрольних марок;
організує приймання і розгляд заявок на державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і мистецтва, а також на реєстрацію договорів, які сто суються прав авторів на твори, і здійснення їх реєстрації;
забезпечує складання і періодичне видання каталогів усіх державних ре єстрацій авторського права;
організує публікацію офіційного бюлетеня з питань охорони авторського права і суміжних прав;
забезпечує розробку і реалізацію освітніх програм у сфері охорони автор ського права і суміжних прав;
представляє інтереси України з питань охорони авторського права і су міжних прав у міжнародних організаціях відповідно до чинного законодавства та інші;
Державна реєстрація авторського права і договорів, які стосуються права автора на твір, здійснюється установою у сфері інтелектуальної власності відповідно до затвердженого Кабінетом Міністрів України порядку. Установа складає і періодично видає каталоги всіх державних реєстрацій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Информация, релевантная "§ 6. Захист авторського права і суміжних прав"
 1. § 6. Захист авторського права та суміжних прав
  захисту авторського права та суміжних прав. Захист особистих майнових прав суб'єктів авторського права і суміжних прав може здійснюватися в адміністративному, кримінально-правовому та цивільно-правовому порядку. При захисті прав авторів значну роль відігравало Державне агентство України з авторських і суміжних прав (ДААСП). Цей державний орган представляв інтереси авторів та їх
 2. Види порушень авторського права і суміжних прав
  захисту авторського права і суміжних прав: вчинення будь-якою особою дій, які порушують особисті немайнові права суб'єктів авторського права і суміжних прав; піратство у сфері авторського права і суміжних прав - опублікування, відтворення, ввезення на митну територію України, вивезення з митної території України і розповсюдження контрафактних примірників творів (у тому числі ком п'ютерних
 3. Способи цивільно-правового захисту
  захистом авторського права та суміжних прав. Суд має право постановити рішення чи ухвалу про: відшкодування моральної (немайнової) шкоди, завданої порушенням ав торського права і (або) суміжних прав, з визначенням розміру відшкодування; відшкодування збитків, завданих порушенням авторського права і (або) суміжних прав; стягнення з порушника авторського права і (або) суміжних прав
 4. § 1. Поняття та види інтелектуальної власності
  захист інтелектуальної власності, авторських прав громадян, їхніх моральних і матеріальних інтересів, що виникають у зв'язку з інтелектуальною діяльністю. Конкретною правовою основою здійснення і захисту інтелектуальної власності в Україні є низка спеціальних законів: Закон "Про охорону прав на винаходи і корисні моделі", а також закони України від 15 грудня 1993 р. "Про охорону прав на
 5. Книга четверта ПРАВО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
  захист їх авторів. Разом з тим норми сучасного цивільного! права регулюють відносини з організації (на підставі договорів) створення, передачі та використання нових досягнень у галузі науково-технічної, художньої та іншої творчої діяльності. Норми цивільного права сприяють підвищенню культур-1 ного рівня суспільства, охороні прав та інтересів творців наукових і літературно-художніх цінностей. У
 6. Стаття 140. Особливості визнання витрат подвійного призначення
  захисту, що необхідні для виконання професійних обов'язків, а також продуктами спеціального харчування за переліком, що встановлюється Кабінетом Міністрів України, який для банківських установ доповнюється переліком, затвердженим Національним банком України. Витрати (крім тих, що підлягають амортизації), здійснені в порядку, встановленому законодавством, на організацію, утримання та
 7. Стаття 160. Особливості оподаткування нерезидентів
  захист потерпілих у ДТП за участі автовласників-нерезидентів країни. У цілому «Зелена карта» - це поліс, створений відповідно до Закону про обов' язкове страхування власників транспортних засобів, без якого водій не має права керувати автомобілем на території країн-учасниць даної системи. Вимоги до рейтингів фінансової надійності (стійкості) страховиків та перестрахувальників-нерезидентів
 8. Стаття 170. Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів
  захисту для бездомних громадян, центрам соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, санаторіям для ветеранів та інвалідів, які утримуються за рахунок державного та місцевого бюджетів, для розподілу благодійної допомоги між особами, які перебувають у таких закладах; д) платнику податку, який проводить наукове дослідження або розробку, для відшкодування вартості
 9. Підрозділ 4. Особливості справляння податку на прибуток підприємств
  захисту майнових інтересів фізичних та юридичних осіб у разі настання страхових випадків, визначених договором про страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів (ст. 1 Закону від 07.03.1996 р. № 85/96-ВР «Про
 10. § 5. Поняття суміжних прав
  захисту. Охорона суміжних прав здійснюється відповідно до Закону України "Про авторське право і суміжні права". Суб'єктів авторського права і суміжних прав об'єднує дух творчої діяльності. Правовий аспект взаємовідносин полягає в тому, що грунтом для виникнення суміжних прав є твір автора, який може бути певним шляхом розповсюджений. Носіями суміжних прав є диригент та музиканти, які
© 2014-2022  yport.inf.ua