Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

8. Договір про надання готельних послуг

Відповідно до Правил надання готельних послуг в Російській Федерації, затвердженими Постановою Уряду РФ від 25 квітня 1997 р. N 490 (1), готельні послуги виявляються споживачам в готелях, під якими розуміється майновий комплекс (будівля, частина будівлі, обладнання та інше майно), призначений для надання послуг з тимчасового проживання (п. 2 і п. 4 Правил надання готельних послуг).
---
(1) СЗ РФ. 1997. N 18. Ст. 2153; 1999. N 41. Ст. 4923; 2000. N 39. Ст. 3871; 2005. N 7. Ст. 560.
Договір про надання готельних послуг полягає при пред'явленні споживачем документа, оформленого в установленому порядку і підтверджуючого особу споживача. Виконавець зобов'язаний забезпечити цілодобове оформлення споживачів, що приїжджають в готель і виїжджають з неї. При оформленні проживання в готелі виконавець видає квитанцію (талон) або інший документ, що підтверджує укладення договору на надання послуг, який повинен містити: найменування виконавця; прізвище, ім'я, по батькові споживача; відомості про наданий номер (місце в номері); ціну номера (місця в номері) та інші необхідні дані на розсуд виконавця. Отже, договір про надання готельних послуг повинен укладатися в письмовій формі.
За загальним правилом договір про надання готельних послуг є публічним. Згідно п. 7 Правил надання готельних послуг виконавець - комерційна організація - зобов'язаний укласти із споживачем договір на надання послуг, крім випадків, коли відсутня можливість надання послуг. Разом з тим установчими документами виконавця або цивільно-правовим договором, укладеним з ним, може бути передбачений обов'язок виконавця в певному порядку надавати послуги відповідної категорії осіб. Таким чином, якщо установчими документами виконавця або цивільно-правовим договором, укладеним з ним, встановлено його обов'язок надавати послуги тільки певної категорії осіб, такий договір не може бути визнаний публічним.
Якість надання споживачеві готельних послуг має відповідати загальним вимогам, встановленим ГК (ст. 721 і ст. 783) і Правилами надання готельних послуг (п. 14). Крім того, матеріально-технічне забезпечення готелю, перелік та якість послуг, що надаються повинні відповідати вимогам присвоєної їй категорії.
При наданні готельних послуг ціна номера або місця в номері, перелік послуг, які входять в ціну номера або місця в номері, а також порядок і форма їх оплати встановлюються виконавцем. При цьому виконавцем може використовуватися подобова або погодинна оплата проживання.
При виконанні готельних послуг виконавець визначає порядок проживання в готелі, а споживач зобов'язаний дотримуватися встановленого виконавцем порядок проживання та правила протипожежної безпеки. Виконавець при наданні готельних послуг має право встановити граничний термін проживання в готелі, однаковий для всіх споживачів.
Виконавець зобов'язаний надати споживачеві без додаткової оплати ряд послуг, в тому числі:
- виклик швидкої допомоги;
- користування медичною аптечкою ;
- доставку в номер кореспонденції (за її отриманні);
- побудку до певного часу;
- надання окропу, голок , ниток, одного комплекту посуду і столових приладів.
При виявленні недоліків наданої готельної послуги споживач має право за своїм вибором вимагати безоплатного усунення недоліків чи відповідного зменшення ціни за надану послугу. Виконавець зобов'язаний усунути недоліки наданої послуги протягом години з моменту пред'явлення споживачем такого вимоги. Вимога споживача про зменшення ціни наданої послуги підлягає задоволенню протягом 10 днів з дня його пред'явлення.
Споживач має право розірвати договір про надання готельних послуг і вимагати відшкодування збитків у повному обсязі, якщо виконавець у встановлений строк не усунув недоліки або якщо споживачем виявлені істотні недоліки в наданій послузі або інші істотні відступи від умов договору. Крім того, споживач має право вимагати також повного відшкодування збитків, заподіяних йому у зв'язку з недоліком наданої послуги.
За порушення термінів задоволення окремих вимог споживача виконавець сплачує споживачеві за кожну годину (день, якщо термін визначено в днях) прострочення неустойку в розмірі 3% добової ціни номера (місця в номері) або ціни окремої послуги, якщо її можна визначити. За порушення термінів початку надання послуг за договором на бронювання місць у готелі виконавець сплачує споживачеві кожний день прострочення неустойку в розмірі 3% добової ціни заброньованих місць.
Відповідальність виконавця за порушення термінів початку або відповідно закінчення надання послуги, а також за недоліки в наданій послузі є безвиновной (що не залежить від його вини). Виконавець звільняється від відповідальності, якщо доведе, що порушення термінів надання послуги сталося або недоліки виникли внаслідок непереборної сили або з вини споживача.
Слід мати на увазі, що споживач має право в будь-який час відмовитися від замовленої їм готельної послуги (або послуги громадського харчування) за умови оплати виконавцю фактично понесених витрат.
Споживач у свою чергу зобов'язаний відшкодувати збитки у разі втрати або пошкодження майна виконавця, а також несе відповідальність за інші порушення договірних зобов'язань. Оскільки законодавством не встановлено інше, споживач зобов'язаний відшкодовувати завдані виконавцю збитки в повному обсязі (ст. 15 і ст. 393 ЦК).
Додаткова література
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга третя. Договори про виконання робіт і надання послуг. М., 2002.
Кабалкин А.Ю. Цивільно-правовий договір у сфері обслуговування. М., 1980.
Козлова Н.В. Договір надання правових послуг / / Законодавство. 2002. N 3, 4.
Кротов М.В. Зобов'язання з надання послуг у радянському цивільному праві. Л., 1990.
КонсультантПлюс: примітка.
Стаття Степанова Д.І. "Послуги як об'єкт цивільних прав" включена до інформаційного банку відповідно до публікації - "Російська юстиція", 2000 N 2.
Степанов Д.І. Послуги як об'єкт цивільних прав. М., 2005.
Суханов Е.А., Шерстобитов А.Є. Договір на обслуговування громадян / / Вісник Московського університету. Сер. 11 "Право". 1984. N 4.
Шешенин О.Д. Класифікація цивільно-правових зобов'язань з надання послуг / / Цивільне право і сфера обслуговування. Свердловськ, 1984.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 8. Договір про надання готельних послуг "
 1. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами
 2. § 3. Зберігання
  договору зберігання. Основною метою зберігання є забезпечення належної схоронності речі як від зовнішніх впливів навколишнього середовища, так і від можливості присвоєння третіми особами. При цьому зберігання забезпечується особою, яка не є власником, або власником іншого речового права на збережену річ і здійснюється в інтересах останніх. Зобов'язання зберігання виникає в більшості
 3. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  договору. Дії сторін щодо виконання договору зумовлюються його змістом. Зміст же договору становлять ті умови, про які сторони досягли угоди при його укладенні. Однак не всі умови договору мають рівне юридичне значення. За ступенем правового ефекту, виробленого умовами договору, прийнято виділяти істотні, звичайні та випадкові умови * (1156). В якості
 4. § 1. Зобов'язання з надання послуг
  договір про надання послуг з моделі "зобов'язання досягнення результату", є досить складним * (466). Найбільшу гостроту це питання набуло стосовно договорами на надання правових послуг. У таких договорах сторони найчастіше ставлять оплату наданих виконавцем послуг повністю або в певній частині в залежність від досягнення позитивного, з точки зору замовника, ефекту,
 5. 1. Поняття франчайзингу
  договору як у закордонній, так і у вітчизняній підприємницької практиці призвело до необхідності його прямого законодавчого закріплення (яке поки відсутня навіть у деяких розвинених правопорядках). Йдеться про оплатне придбання однією підприємцем (користувачем) у іншого підприємця, зазвичай - у комерційної організації зі сформованою, добре відомої споживачам
 6. 1. Система договорів возмездного надання послуг
  договорів возмездного надання послуг може будуватися за різними критеріями. Згідно ст. 783 ГК поряд із загальними положеннями про підряд до договору возмездного надання послуг застосовуються і положення про побутовому підряді, якщо замовником виступає громадянин-споживач. Це дає підстави для виділення в якості його видів: - договору надання побутових послуг; - договору возмездного
 7. 1. Поняття спеціальних видів зберігання
  договірному зобов'язанні. Спеціальні види зберігання виділяються наявністю спеціальних суб'єктів, що виступають у ролі хранителя, а також тим, що більша частина цих зобов'язань має риси публічного договору. В якості зберігачів при спеціальних видах зберігання законом передбачені: - ломбард; - банк; - транспортна організація загального користування, у віданні якої знаходяться камери
 8. У
  договору надання У. XIII, 54, § 2 (1) - с. 85 - 86 - поняття зобов'язань з надання У. XIII, 54, § 1 (1) - с. 82 - 84 - правові У. XIII, 54, § 4 (5) - с. 112 - 113 - система договорів возмездного надання У. XIII, 54, § 4 (1) - с. 95 - 96 - зміст договору возмездного надання У. XIII, 54, § 3 (1 - 2) - с. 89 - 95 - соціальні У. XIII, 54, § 4 (3) - с. 105 - 106 -
 9. 10. Публічні договори
  договір, укладений комерційної організацією і встановлює її обов'язки з продажу товарів, виконання робіт або надання послуг, що така організація за характером своєї діяльності повинна здійснювати стосовно кожного, хто до неї звернеться (роздрібна торгівля , перевезення транспортом загального користування, послуги зв'язку, енергопостачання, медичне, готельне обслуговування тощо).
 10. 4. Джерела правового регулювання
  договорі підряду були розраховані на охоплення як робіт, так і послуг. Те ж, що представляло собою "особистий найм" у вузькому сенсі, з перших післяреволюційних років і до нинішнього часу офіційно трансформувалося в трудовий договір, який знайшов місце в Трудовому кодексі. Правове значення гл. 39 чинного Кодексу полягає в тому, що вона розрахована на цивільні правовідносини, які ще не
© 2014-2022  yport.inf.ua