Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 4: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Договір про надання послуг громадського харчування

Згідно з Правилами надання послуг громадського харчування, затвердженим Постановою Уряду РФ від 15 серпня 1997 р. N 1036 (1), послуги громадського харчування опиняються в ресторанах, кафе, барах, їдальнях , закусочних та інших місцях громадського харчування, типи яких (а для ресторанів і барів також їхніх класи - люкс, вищий, перший) визначаються виконавцем відповідно до державного стандарту.
---
(1) СЗ РФ. 1997. N 34. Ст. 3980.
Виконавцю при наданні послуг громадського харчування надається право самостійно встановлювати в місцях надання послуг правила поведінки для споживачів, що не суперечать законодавству Російської Федерації, в тому числі: обмеження куріння, заборона перебування у верхньому одязі та інші, а також визначати перелік надаваних послуг у сфері громадського харчування. Разом з тим він повинен мати асортиментний перелік виробленої ним продукції громадського харчування, відповідний обов'язковим вимогам нормативних документів.
Відповідно до ст. 4 та ст. 7 Закону про захист прав споживачів, а також ст. ст. 12, 15 - 20 Федерального закону від 2 січня 2000 р. N 29-ФЗ "Про якість та безпеку харчових продуктів" (1), виконавець зобов'язаний дотримуватися встановлених законодавством обов'язкові вимоги до якості і безпеки харчових продуктів, а також послуг, що надаються для життя і здоров'я людей. Крім того, на нього покладаються обов'язки щодо надання споживачеві повної та достовірної інформації про сам виконавця, режим його роботи, а також надаються ним.
---
(1) СЗ РФ. 2000. N 2. Ст. 150; 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 2; 2003. N 2. Ст. 167; N 27 (ч. 1). Ст. 2700; 2004. N 35. Ст. 3607; 2005. N 19. Ст. 1752 (далі - Закон про якість та безпеку харчових продуктів).
Слід мати на увазі, що поряд з послугами громадського харчування в даній сфері саме широке поширення має виготовлення і продаж напівфабрикатів продуктів харчування, а також готових страв. У цих випадках до відносин, що виникають між виконавцем і замовником, застосовуються правила продажу окремих видів продовольчих і непродовольчих товарів.
Аналіз п. 16 Правил надання послуг громадського харчування дає підстави вважати, що цей вид договору надання послуг належить до категорії публічного договору. Так, виконавець при наданні послуг громадського харчування зобов'язаний надати послугу будь-якому споживачеві, який звернувся до нього з наміром замовити послугу, на умовах, погоджених сторонами, а умови надання послуги, в тому числі її ціна, встановлюються однаковими для всіх споживачів (за винятком випадків, коли федеральним законом і іншими правовими актами допускається надання пільг для окремих категорій споживачів). Отже, при порушенні вимог, встановлених законодавством, виконавець буде нести несприятливі наслідки, зазначені в п. 3 та п. 5 ст. 426 ГК.
При попередньому замовленні послуг громадського харчування формою договору може виступати замовлення, квитанція тощо, які містять необхідні відомості. Крім того, допускається оформлення замовлення за допомогою телефонного, електронного чи іншого зв'язку. Якщо ж скасувати замовлення оформлявся, слід дійти висновку про те, що договір про надання послуг громадського харчування полягає в усній формі за правилами п. 2 ст. 159 ГК.
Терміни надання споживачеві послуг громадського харчування визначаються сторонами в договорі.
Якість надаються споживачу послуг громадського харчування, враховуючи необхідність дотримання спеціальних правил, що стосуються безпеки життя і здоров'я споживачів, має відповідати насамперед обов'язковим вимогам нормативних документів, а також умовам замовлення. У зв'язку з цим виконавець повинен проводити контроль якості та безпеки послуг, що надаються, а до виготовлення та обігу харчових продуктів, а також надання послуг у сфері громадського харчування допускаються тільки працівники, які пройшли обов'язкові, попередні (при вступі на роботу) і періодичні медичні огляди, а також гігієнічне навчання відповідно до законодавства (ст. 23 Закону про якість та безпеку харчових продуктів).
Споживач зобов'язаний оплатити надані йому послуги громадського харчування у строки та в порядку, які узгоджені з виконавцем. При цьому виконавець може пропонувати споживачеві попередню оплату послуг, оплату після відбору страв або після прийому їжі або інші форми оплати, а також готівковий або безготівковий порядок розрахунку за надані послуги залежно від методу обслуговування, типу, спеціалізації виконавця та інших умов. При розрахунках за надані послуги виконавець зобов'язаний видати споживачеві документ, що підтверджує їх оплату (касовий чек, рахунок і т.д.).
У випадках порушення виконавцем термінів виконання попереднього замовлення про надання послуг громадського харчування, а також виявлення недоліків наданої послуги споживач має право за своїм вибором:
- або призначити виконавцю новий термін , протягом якого він повинен приступити до надання послуги або відповідно завершити її надання, а також вимагати зменшення ціни за надану послугу;
- або зажадати зменшення ціни за надану послугу;
- або зажадати безоплатного усунення недоліків у розумний термін, призначений споживачем, чи виготовлення аналогічної продукції громадського харчування належної якості, або її заміни іншою продукцією;
- або відмовитися від надання послуги.
При цьому у разі відмови від надання послуги споживач має право вимагати відшкодування завданих йому збитків у повному обсязі, включаючи відшкодування моральної шкоди.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Договір про надання послуг громадського харчування "
 1. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  Договорів без урахування встановлених законодавчими або іншими нормативними актами Російської Федерації пріоритетів; необгрунтовано перешкоджати створенню нових господарюючих суб'єктів у якій-небудь сфері діяльності; необгрунтовано надавати окремим господарюючому суб'єкту або декільком господарюючим суб'єктам пільги, що ставлять їх у переважне положення по відношенню до інших
 2. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  договором поставки неустойки за недопоставку або прострочення поставки товарів. Якщо підлягає сплаті неустойка явно не відповідає наслідків порушення зобов'язання, то відповідно до ч. 1 ст. 333 ЦК суд має право зменшити неустойку. У постанові Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 01.07.96 р. № 6/8 (п. 42) «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої
 3. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  договору купівлі-продажу. Купівля-продаж - економічне відношення, покоїться на формулі "товар - гроші". Поява купівлі-продажу по праву пов'язують з початком цивілізованих товарних відносин, з історичною епохою появи грошей, на частку яких випала роль і функція загального вартісного еквівалента. Відносини купівлі-продажу не слід змішувати з опосредующей їх юридичною формою - договором
 4. § 1. Загальна характеристика договору комерційної концесії
  договору комерційної концесії. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на
 5. § 3. Зміст договору комерційної концесії
  договору комерційної концесії утворюють права і обов'язки сторін, які можуть бути класифіковані по декількох підставах. Насамперед, явно виділяються первинні і поточні права та обов'язки. Перші являють собою, як правило, разові дії, які необхідно вчинити на першому етапі співробітництва сторін, на який лягає основне навантаження по "запуску" підприємства.
 6. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. PACTA SUNT SERVANDA [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. PACTA TERTIS NEC NOCENT NEC PROSUNT [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. PAR IN PAREM IMPERIUM (JURISDICTIONEM) NON HABET [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 7. 1. Юридична природа договорів про участь у будівництві
  договору будівельного підряду, а використовують інші договірні форми, звані ними договорами про спільну діяльність; про співробітництво в будівництві та експлуатації об'єкта; про участь у пайовому будівництві; договорами пайової участі і т.п. У судово-арбітражній практиці зазначені договори зазвичай об'єднуються терміном "договори на участь у будівництві".
 8. 1. Поняття франчайзингу
  договору як у закордонній, так і у вітчизняній підприємницької практиці призвело до необхідності його прямого законодавчого закріплення (яке поки відсутня навіть у деяких розвинених правопорядках). Йдеться про оплатне придбання однією підприємцем (користувачем) у іншого підприємця, зазвичай - у комерційної організації зі сформованою, добре відомої споживачам
 9. 1. Система договорів возмездного надання послуг
  договорів возмездного надання послуг може будуватися за різними критеріями. Згідно ст. 783 ГК поряд із загальними положеннями про підряд до договору возмездного надання послуг застосовуються і положення про побутовому підряді, якщо замовником виступає громадянин-споживач. Це дає підстави для виділення в якості його видів: - договору надання побутових послуг; - договору возмездного
 10. 8. Договір про надання готельних послуг
  договору на надання послуг, який повинен містити: найменування виконавця; прізвище, ім'я, по батькові споживача; відомості про наданий номер (місце в номері); ціну номера (місця в номері) та інші необхідні дані на розсуд виконавця. Отже, договір про надання готельних послуг повинен укладатися в письмовій формі. За загальним правилом договір про надання
© 2014-2022  yport.inf.ua