Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
О. А. Жидков, Н. А. Крашеніннікова , В. А. Савельєв. Історія держави і права зарубіжних країн. Частина 2, 1996 - перейти до змісту підручника

Липнева монархія. Хартія 1830

Провокаційна політика ультрароялістов прийшла в очевидне протиріччя з інтересами розвитку громадянського суспільства. Чергова серія антидемократичних ордонансов Карла X, який вважав себе єдиним носієм установчої влади, передбачала призупинення свободи друку, розпуск неугодної палати депутатів, нові обмеження у виборчому праві і т. д., що викликало хвилю народного обурення, що вилився в липневу революцію 1830 Ліберальні політичні діячі, опинилися в керівництві рухом, скористалися його результатами: шляхом династичної перетасовки (Карл Х відрікся від престолу) вони домоглися збереження самої королівської влади, яка за рішенням двох палат була передана Луї Філіппу, представнику Орлеанської династії.
В обстановці революційного підйому новий король мав продемонструвати свою лояльність по відношенню до революції і до французького народу. Він видав конституційну Хартію (Хартія 1830 р.), яка являла собою кілька видозмінену Хартію 1814 р., але вона більшою мірою враховувала реалії нового капіталістичного суспільства. Вона давала підстави трактувати французька держава як обмежену і представницьку монархію, пов'язану рамками конституційної законності. Була опущена преамбула про дарування конституції королівською владою. Заборонялося введення цензури, право пропозиції законів надавалося королеві, а також палаті перів і палаті депутатів.
Був знижений віковий ценз: для виборців - до 25 років, для депутатів - до 30 років. Хартія 1830 дещо скоротила і майновий ценз (відповідно 200 і 500 фр. Прямого податку). Хоча число виборців в результаті реформи збільшилася, палата депутатів залишалася чисто плутократичним органом, оскільки навіть буржуазні підприємницькі кола були тут представлені головним чином так званої фінансової аристократією.
Липнева монархія, як став іменуватися режим, встановлений Луї Філіпом, повною мірою використовувала і розвинула далі що дісталася їй від попередніх урядів систему централізованого бюрократичного управління і організацію каральних органів.
Для придушення республіканської опозиції та зростаючого робітничого руху королівський уряд, не вважала себе в таких випадках пов'язаним конституційними принципами, застосовувало найрізноманітніші методи поліцейського нагляду і репресії. Префектура поліції Парижа перетворилася на великий адміністративний орган, який за своїм значенням перевершував ряд міністерств. Для захисту державного ладу Липневої монархії замість ліквідованої в 1830 р. жандармерії була створена Національна гвардія з представників заможних верств - рантьє, торговців і т. д.
Високооплачувані державні посади, численні субсидії торговим і промисловим компаніям перетворювали бюджет Франції в прямій джерело збагачення фінансової та бюрократичної верхівки. Правляча камарилья час від часу посилювала репресивне законодавство (наприклад, посилила в 1835 р. контроль за пресою і т. д.), але рішуче відкидала будь-яку думку про демократичні реформи. Виправдовуючи високий майновий ценз, голова Ради міністрів Гізо заявив: "Збагачуйтеся, панове, і ви станете виборцями".
У 40-х рр.. XIX в. опозиція режиму Липневої монархії помітно збільшилася. Проти неї все активніше виступав швидко зростаючий робітничий клас Франції, посилилося невдоволення з боку дрібної, а також промислової буржуазії, усуненою від участі у виборах і в політичній владі. Криза 1847-1848 рр.. сприяв створенню нової революційної ситуації і швидкому зростанню популярності республіканських ідей. Лютнева революція 1848 р., у перемозі якій важливу роль зіграло робоче населення Парижа, яке вимагало вже не тільки відновлення республіки, а й проведення соціальних реформ, призвела до падіння уряду Луї Філіпа.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Липнева монархія. Хартія 1830 "
 1. Контрольні запитання до розділу 4
  монархії. Види монархій. Відмінність дуалістичної монархії від монархії парламентарної. 3. Поняття республіки. Види республік. Відмінність президентської республіки від парламентарної. 4. Унітарна форма державного устрою. 5. Основні ознаки федеративної форми державного устрою. 6. Яка федерація демократичніше - централізована або децентралізована? Чему протиставляти
 2. 3. Виникнення держави. Форма держави, основні форми правління
  монархія і республіка. Монархія - це форма правління, при якій вся державна влада зосереджена в руках однієї людини (царя, султана, імператора, короля і т. д.). Типові ознаки монархії: 1) монарх успадковує владу, здійснює її довічно і безстроково; 2) монарх виступає від імені всього народу, тим самим персоніфікуючи держава; 3) монарх виконує як функції
 3. Становлення колоніальної імперії.
  Липневої монархії в системі колоніального управління відбулися зміни головним чином у назвах колоніальних чиновників. Конституція 1848 р., знову скасувала рабство в колоніях, проголосила принцип інтеграції метрополії і колоній в єдину французьку державність. У ній знову підкреслювалося, що колонії є частиною французької території і підлягають дії конституційного права
 4. 4. Форми держави, основні форма правління
  монархія - верховна влада в країні належить правителю за правом спадкування на необмежений період, довічно. Монархія як форма правління присутній в наступних державах різних частин світу: Великобританія, Швеція, Голландія, Бельгія (у Європі), Саудівська Аравія, Японія (в Азії), Марокко (в Африці) та інші. Існує два види монархій: 1) абсолютна - влада монарха нічим
 5. РОЗДІЛ VI. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО буржуазної монархії
  РОЗДІЛ VI. ДЕРЖАВА І ПРАВО РОСІЙСЬКОЇ ІМПЕРІЇ В ПЕРІОД ПЕРЕХОДУ ДО БУРЖУАЗНОЇ
 6. 87. Чи поширюється Хартія Європейського Союзу про основні права на іноземців?
  Переважна більшість прав і свобод, закріплених у Хартії 2000 р., так само як і в ЄКПЛ 1950 р., є правами людини, тобто не пов'язані з належністю до певного громадянства. Таким чином, громадянин Росії, який перебуває на території Європейського Союзу, має право розраховувати на дотримання щодо його принципів і норм зазначених документів, крім окремих правомочностей,
 7. § 4. Співвідношення типу і форми держави
  монархії (давньосхідні деспотії - Єгипет, Вавилон, Ассирія, Китай, Індія, Римська імперія) і республіки (аристократичні, наприклад Римська в період з VI по I в. До н. е.., і демократичні, наприклад Афінське держава); для феодального типу - монархії (раннефеодальная, монархія періоду феодальної роздробленості, станово-представницька, абсолютна) та міські республіки (Венеція, Генуя,
 8. Глава 19. Середньовічне держава в Візантії
  монархію з розвиненим військово-бюрократичним апаратом, але з деякими обмеженнями влади імператора. Другий етап (з кінця VII до кінця XII в.) був періодом формування феодальних порядків. У цей час держава набуває закінчені риси своєрідної форми необмеженої монархії, відмінної від деспотичних монархій Сходу і монархій феодального Заходу. Імператорська влада у Візантії
 9. Реставрація Бурбонів. Хартія 1814
  монархії у Франції Також не була випадковістю. Всі післяреволюційний розвиток французької державності (правління Директорії, авторитарний режим Наполеона) сприяло компрометації республіканських інститутів в суспільній свідомості Франції, підводило його до пошуків "історичної справедливості" і до реставрації монархії з Бурбонами на чолі. Падіння Першої імперії і встановлення " білого
 10. § 7. Концепція правового становища особистості в Хартії основних прав Європейського союзу
  У праві Європейського союзу, і насамперед у сфері прав людини і громадянина, закладаються сьогодні новітні тенденції права майбутнього, відпрацьовуються форми і методи його функціонування. У цьому сенсі показова Хартія основних прав Європейського союзу від 7 грудня 2000 р. Цей документ ніби підводить підсумок всьому передував розвитку ідей прав людини в конституційному та міжнародному
 11. Глава 16. Середньовічне держава у Франції
  монархія (IX-XIII ст.), 2) станово-представницька монархія (XIV-XV ст.), 3) абсолютна монархія (XVI-XVIII ст.). Глибока криза всієї феодальної системи привів в 1789 році до революції, результатом якої було крах абсолютизму, а разом з ним всього старого
 12. Глава 18. Середньовічне держава в Англії
  монархіг в IX-XI ст.; 2) період централізованої сеньйоріальної монархії (XI-XII ст.) і громадянських воєн за обмеження королівської влади (XII в.), 3) період станово-представницької монархії (друга половина XIII-XV в.), 4) період абсолютної монархії (кінець XV - середина XVII
 13. § 3. Форма державного правління
  монарх або президент), законодавчий орган, уряд. Якщо як критерію розглядати становище глави держави, то форми правління підрозділяються на монархії і республіки. Монархія (від грецького monarchia - єдиновладдя) - це форма правління, при якій влада повністю або частково зосереджена в руках одноосібного глави держави (монарха): короля, царя, шаха,
 14. Контрольні питання до розділу 9
  монарха. 8. Способи
 15. 3.2. Форма правління
  монархії і республіки. Монархія - це така форма правління, при якій вся верховна влада зосереджена в руках одноособового глави держави (монарха), передається у спадок, або династически. Монархічна форма правління складається ще в рабовласницькому суспільстві і досі зберігається в деяких країнах. Звичайно, при цьому монархія як форма правління не залишалася незмінною.
 16. § 3. виморочність спадщину
  монархії з цього порядку було встановлено то виключення, що за муніципальним сенатом, церквою , монастирем і т.д. було визнано переважне право на отримання відумерлої спадщини після осіб, що належали до цих
 17. Федеральний уряд національної згоди.
  липневих виборах 1990 лідируючі позиції завойовує у федеральному зборах також "Громадянський форум", а КПЧ отримує лише 13,5%. голосів. Зростання революційних настроїв в НДР, вираження невдоволення значної частини населення країни існуючим порядком придбали, як уже зазначалося, форму масової втечі східних німців за кордон, призупинити яке не змогло і спорудження в 1961 р.
 18. Глава 17. Середньовічне держава в Німеччині
  монархії з окремими елементами станово-представницької монархії. Різні стадії розвитку феодальної держави можуть бути виявлені тут тільки в межах локальних територій, держав-князівств. У XIV-XVI ст. у князівствах Німеччини встановлюються станово-представницькі, а в XVII-XVIII ст. абсолютні монархії. У 1806 році під ударами військ Наполеона "Священна Римська імперія"
 19. Італія в перші десятиліття XX в. до встановлення фашистської диктатури.
  монархію. Король як глава держави мав широкі законодавчими і виконавчими повноваженнями. Законодавча влада здійснювалася ним спільно з парламентом. Він стверджував закони і міг видавати декрети для їх виконання, формував уряд, відповідальний перед ним, а не перед парламентом, призначав всіх посадових осіб держави, був головнокомандуючим збройними силами,
 20. Велика хартія вольностей.
  монархії з становим представництвом. Однак зміцнила свої позиції королівська влада не проявляла готовність залучати до вирішення питань державного життя представників пануючих станів. Навпаки, при наступників Генріха II, терпевших невдачі у зовнішній політиці, зростають крайні прояви монархічної влади, посилюється адміністративний і фінансовий свавілля короля і його
© 2014-2022  yport.inf.ua