Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

3.1. Загальносвітова практика функціонування охорони здоров'я


Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) ще в 1948 році сформулювала, що "здоров'я є станом повного фізичного, духовного і соціального благополуччя, а не тільки відсутністю хвороб і фізичних дефектів". ВООЗ проголошений принцип, відповідно до якого "мати найвищий досяжний рівень здоров'я є одним з основних прав кожної людини".
Основи законодавства України про охорону здоров'я громадян визначають охорону здоров'я як сукупність заходів політичного, економічного, правового, соціального, культурного, наукового, медичного, санітарно-гігієнічного та протиепідемічного характеру, спрямованих на збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров'я кожної людини, підтримання його довголітнього активного життя, надання йому медичної допомоги у випадку втрати здоров'я.
Національні системи охорони здоров'я можуть бути побудовані за трьома основними організаційно-економічним варіантами:
державна (бюджетна);
приватна охорона здоров'я (система, заснована на добровільній (приватне) медичне страхування або безпосередньої оплаті медичної допомоги);
система охорони здоров'я, заснована на соціальному (обов'язковому) медичному страхуванні.
Історично державна система охорони здоров'я була спадкоємицею благодійної медицини, при якій церква і держава брали на себе фінансування медичної допомоги незаможним верствам населення.
Особливості державної системи охорони здоров'я наступні:
1) основним джерелом фінансування охорони здоров'я за такої системи є державні податки, а структурами, які акумулюють фінансові ресурси охорони здоров'я, виступають бюджети різного рівня;
2) фінансування медичної допомоги здійснюється переважно по структурному принципом (відшкодування видатків установи в цілому, а не оплата окремих медичних послуг);
3) медичні установи мають державний некомерційний статус;
4) планування та управління державною системою відбувається централізовано (унітарно);
5) оплата праці лікарів проводиться тарифним способом, а правила найму та оплати праці диктуються державою ;
6) адміністративний контроль якості надання медичної допомоги.
Основні переваги державно-бюджетної системи охорони здоров'я:
високий ступінь соціальної захищеності громадян шляхом встановлення гарантій надання безкоштовної медичної допомоги, проведення суворого державного контролю за умовами надання медичної допомоги;
висока ефективність при впливі на захворюваність особливо небезпечними інфекційними захворюваннями, а також в умовах надзвичайних ситуацій.
Конституція СРСР 1977 р. вперше закріпила і забезпечила поруч гарантій право громадян на охорону здоров'я. У цю систему гарантій увійшла і гарантія надання безкоштовної медичної допомоги.
Медичні ресурси в переважній більшості були виключною власністю держави, а лікарі - державними службовцями.
У 50 - 60-х рр.. минулого сторіччя державна служба охорони здоров'я розглядалася як передова національна система організації медичної допомоги. Проте в подальшому було виявлено цілу низку істотних системних дефектів даної системи:
дефіцит фінансових та інших ресурсів охорони здоров'я, обумовлений нестабільним станом бюджетів у періоди економічного спаду і неефективним розподілом матеріальних і спеціальних ресурсів;
обмеженість матеріальних стимулів у діяльності медичних працівників та установ;
загальний низький рівень оплати праці медиків;
слабка залежність оплати праці медичних працівників і фінансування медичних установ від обсягів та якості виконуваної роботи;
відсутність можливості вибору лікаря та медичної установи пацієнтом;
слабке впровадження нових методів діагностики, лікування та профілактики захворювань;
відволікання значних фінансових ресурсів на утримання установ;
слабка оснащеність установ.
Приватна система охорони здоров'я грунтується на добровільному (приватне) медичне страхування і безпосередньої оплати медичної допомоги споживачами (платна медицина).
Особливості приватної системи:
переважно недержавний, комерційний статус страхових, медичних та інших організацій, що акумулюють фінансові кошти охорони здоров'я та забезпечують надання медичної допомоги;
вільне (нерегульоване) ціноутворення на медичні послуги;
висока частка національного доходу, що виділяється на охорону здоров'я;
основне джерело фінансування медичної допомоги - особисті кошти громадян і прибуток (дохід) юридичних осіб;
широкий діапазон медичних установ, різних за рівнем якості і вартості медичних послуг, які забезпечують задоволення різноманітних індивідуальних потреб;
особливу увагу до якості медичної допомоги , захист прав споживача;
високі доходи лікарів та інших медичних працівників.
Система приватної охорони здоров'я в чистому вигляді не функціонує ні в одній з національних систем організації медичної допомоги, що обумовлено деякими її недоліками:
висока вартість медичних послуг;
недоступність медичної допомоги для значних верств населення;
недостатня увага до допомоги вдома і профілактиці;
пріоритет в лікуванні легких захворювань;
неефективне використання ресурсів;
переважання витратних господарських механізмів;
гіпердіагностика, виконання значної частки дорогих процедур і втручань без достатніх медичних показань;
відсутність державного регулювання і контролю за якістю медичних процедур;
застосування медичних технологій, іноді небезпечних для здоров'я пацієнтів.
Виникнення приватної охорони здоров'я історично було пов'язано із задоволенням потреби у високоякісних і дорогих медичних послугах заможних верств населення, в силу чого дана система не може бути організаційно-фінансовою основою національної системи охорони здоров'я в цілому, а повинна використовуватися як додаток до державного охороні здоров'я або системі, заснованої на соціальне страхування.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.1. Загальносвітова практика функціонування охорони здоров'я "
 1. § 2. Місцева адміністрація
  практика, традиційно в апараті місцевої адміністрації утворюються організаційний відділ або організаційно-аналітичний відділ, загальний відділ, приймальня з особистих питань громадян, юридичний відділ (служба), інформаційна служба або прес-служба голови місцевої адміністрації, відділи (управління) кадрової служби, радники, консультанти і помічники керівництва адміністрації. У складі апарату
 2. § 2. Регулювання компетенції органів місцевого самоврядування
  практика, один і той же питання може розглядатися і як питання державного, і як питання місцевого значення. Як приклад тому можна привести Визначення Судової колегії в цивільних справах Верховного Суду Російської Федерації від 26 травня 2003 44-Г03-10. Фабула справи така. В силу абз. 5 п. 1 ст. 9 Закону Пермської області від 9 грудня 2002 р. N 502-94 "Про охорону навколишнього середовища
 3. § 2. Джерела цивільного права зарубіжних країн
  практика не визнається джерелом права . Однак рішення вищих судових інстанцій відіграють все більш значну роль. Так, у сучасній французькій доктрині всі судові органи діляться на ті, які розглядають справу по суті (jurisdiction de fond), і ті, які тлумачать закон, вказують, як треба застосовувати правову норму , а у відсутності правової норми створюють нове правило поведінки
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  практика правового регулювання господарських зв'язків у СРСР: автореф. дис .. .. д-ра юрид. наук. М., 1990. С. 25-26). * (22) О.А. Красавчиков виділив чотири типи цивільних організаційних відносин: а) предпосилочних, службовці зав'язці або розвитку майнових відносин (навігаційний договір , договір централізованої автоперевезення вантажів, спеціальні договори авіатранспортних підприємств і
 5. § 3. Правове забезпечення екологічних відносин
  практикується і достатньою мірою в інших країнах, наприклад, в США) ; до комплектування системи державних органів, уповноважених на охорону навколишнього середовища, на чолі з координуючим органом; до з'єднання всіх ланок організації, контролю та накладання стягнень без будь-яких прогалин у цьому механізмі охорони навколишнього середовища; до публічності здійснення основних владних і
 6. § 6. Право громадян і організацій на отримання екологічної інформації
  практиці виникає питання про те, які конкретні права і свободи громадян передбачаються або порушуються природоохоронними заходами і програмами, рішеннями про розміщення, проектуванні, будівництві, реконструкції, введення в експлуатацію підприємств, споруд та інших об'єктів, діями (або бездіяльністю) екологічних фондів. Громадяни та громадські екологічні об'єднання мають
 7. § 3. Використання зарубіжного досвіду правової охорони навколишнього середовища
  загальносвітове значення і загрожує глобальною екологічною кризою. Охорона навколишнього середовища все більш стає в даний час невід'ємною частиною економічної політики сучасного суспільства. Значне місце займають ці питання в договорах між державами: територія країн являє собою не тільки єдиний економічний і політичне, а й єдине екологічний простір. Чи не
 8. 1.3. Методи уніфікації права міжнародних контрактів
  практика свідчить про те, що це не так. Важливий не тільки вибір предмета , кола питань, що підлягають уніфікації, не менш важливим видається й вибір найбільш адекватного (що вимагає найменших витрат часу, зусиль і коштів) методу досягнення загальної згоди щодо обраної теми. Метою даного параграфа є виявлення існуючих методів і визначення їх ролі в забезпеченні
 9. 14.1. Правові основи боротьби з наркоманією
  практика, боротьба з наркоманіейне дала належного результату. У країні тільки офіційно зареєстрованих враховано близько 500 тис. наркоманів. Фактично, за оцінкою різних експертів, їх чисельність становить не менше 3,5-4 млн осіб. Відбувалася консолідація організованих злочинних наркоугруповань. Відзначалася спроба встановлення ними контролю над деякими галузями економіки, включаючи
 10. Стаття 228. Незаконні придбання, зберігання, перевезення, виготовлення , переробка наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів Коментар до статті 228
  практиці. Список N III включає психотропні речовини, обіг яких на території України обмежено і стосовно яких допускаються заходи контролю відповідно до законодавства та міжнародними договорами Російської Федерації. До психотропних речовин, щодо яких встановлено більш м'які форми контролю, відносяться: амінорекс, декстрометорфан, натрій оксибутират, тарен та ін Вони
© 2014-2022  yport.inf.ua