Головна
ГоловнаМитне, податкове, медичне правоМедичне право → 
« Попередня Наступна »
Г.Р. Дзвонів, Н.І. Махонько. Медичне право: навчальний посібник., 2009 - перейти до змісту підручника

3.2. Сучасна система охорони здоров'я - система регульованого страхування здоров'я громадян


Охорона, засноване на соціальне медичне страхування, почало складатися в кінці XIX - початку XX вв., А до теперішнього часу є в більшості цивілізованих країн, в тому числі і в нашій країні. Як правило, такі системи охорони здоров'я в тій чи іншій мірі управляються державою (регульовані системи страхування здоров'я).
Для такої системи характерні такі ознаки:
наявність декількох основних джерел фінансування, серед яких - кошти бюджетів, обов'язкові платежі по страхуванню, здійснювані як роботодавцями, так і самими працівниками ;
наявність децентралізованої системи фінансування, заснованої на незалежних спеціалізованих організаціях (фондах, страхових компаніях);
здійснення контролю якості медичної допомоги та обсягів видатків при наданні медичних послуг фінансують організаціями ;
різноманіття форм власності і господарювання медичних установ і приватних осіб, які надають послуги застрахованим;
регульоване ціноутворення на медичні послуги, різноманіття форм і способів оплати медичної допомоги.
Таким чином, система, заснована на соціальне страхування, об'єднує в собі позитивні риси державного та приватного охорони здоров'я.
Об'єктом медичного страхування є страховий ризик, пов'язаний з витратами на надання лікувально-діагностичних послуг при виникненні страхового випадку.
Страховий ризик визначається як певна подія, на випадок настання якої проводиться страхування. Подія, що розглядається в якості страхового ризику, повинно мати ознаки ймовірності та випадковості його настання, як наприклад, розвиток того чи іншого захворювання.
Під страховим випадком розуміють доконане подія, передбачена договором страхування або законом, з настанням якої виникає обов'язок страховика здійснити страхову виплату страхувальнику, застрахованій особі, вигодонабувачеві або іншим третім особам.
Економічною базою медичного страхування є спеціально формований фонд грошових коштів, з яких сплачуються послуги. Роль центральної організації, яка фінансує у страховій медицині в нашій країні виконують фонди обов'язкового медичного страхування як економічно самостійні некомерційні структури.
Вони вступають у правові та фінансові відносини або з громадянами (фізичними особами), або з підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами, страхувальниками), страховими організаціями, лікувальними установами.
До найбільш важливих переваг системи регульованого страхування відносять:
високий ступінь охоплення населення медичним страхуванням;
наявність гарантій безкоштовної допомоги;
вільний вибір фондів медичного страхування (страхових організацій) населенням, роботодавцем;
поділ функцій фінансування і надання медичних послуг;
забезпечення високого, гарантованого державою рівня якості надання медичної допомоги.
До недоліків даної системи можна віднести:
недостатньо повне охоплення населення програмами обов'язкового медичного страхування;
високу вартість медичних послуг, неефективність заходів щодо стримування цін;
недостатнє застосування довгострокового стратегічного планування в національному масштабі;
високі адміністративні витрати, зумовлені насамперед веденням інформаціонноемкіх облікових операцій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3.2. Сучасна система охорони здоров'я - система регульованого страхування здоров'я громадян "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  сучасності. М., 1988. С. 242-243; Алексєєв С.С. Філософія права. М., 1997. С. 239 і слід. * (5) Див, напр.: Агарков М.М. Цінність приватного права / / Правознавство. 1992. N 2. С. 46; Черепахін Б.Б. До питання про приватне і публічне право. Іркутськ, 1926; Братусь С.Н. Про предмет радянського цивільного права / / Радянська держава і право. 1940. N 1. С. 36 і слід. * (6) Див: Мейер Д.І. Указ. соч.
 2. § 2. Трудові відносини у сфері міжнародного господарського обороту і колізії права
  сучасного життя багато держав практикують видачу дозволів на в'їзд іноземним громадянам та особам без громадянства на свою територію в поєднанні з наданням дозволу на роботу (Австрія, Великобританія, Іспанія , Канада, США, Франція, ФРН, Швейцарія та ін.) В інших державах отримання дозволу на роботу потрібно не від фізичної особи, який планує здійснювати трудову
 3. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  сучасних технологій і проведення науково-дослідних робіт, пов'язаних з виробництвом, переробкою, зберіганням і реалізацією сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб. З метою формування федерального і регіональних фондів сільсько-господарської продукції, сировини і продовольства Уряд РФ та органи виконавчої влади суб'єктів РФ визначають
 4. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  сучасне суспільство, тому спочатку необхідно вводити невелике коло податків, найбільш простих, ощадливих і зрозумілих при зборі. 3. Особливу увагу на місцевому рівні слід приділяти земельного і майнових податків з урахуванням міжнародного досвіду місцевого оподаткування. 4. Прояв органами місцевого самоврядування податкової ініціативи в рамках своєї компетенції. 5. Місцеві податки повинні
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  сучасну редакцію ст. 552 ГК, а також ст. 273 ГК з попередньої). В іншій ситуації, коли продавець тепер уже земельної ділянки відчужує його без знаходиться на ньому будівлі, споруди та іншого об'єкта нерухомості, він зберігає за собою право користування відповідною земельною ділянкою (див. скасовану ст. 553 ГК, ср сучасну редакцію ст. 271 ГК з попередньої). * (90) Термінологічна
 6. § 1. Сутність і правове регулювання спадкування
  сучасне взаєморозташування глав 62, 63 ЦК), з іншого - деякі норми закону обмежують свободу заповіту (абз. 2 п. 1 ст. 1119, 1149 ЦК). Заповіт - тільки можливий, але не необхідний і не винятковий регулятор спадкового правонаступництва: коли і оскільки це не змінено заповітом, має місце спадкування за законом, останнє також має місце і в інших випадках, встановлених в
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  сучасному цивільному праві / / Збитки та практика їх відшкодування: зб. статей / відп. ред. М.А. Рожкова. М., 2006. С. 24-25). * (24) Див: Шевченко А.С. Відшкодування шкоди, заподіяної правомірними діями. Владивосток, 1989. С. 45. * (25) Див: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга перша. Загальні положення. М., 1999. С. 568. * (26) Указ. соч. С. 568. * (27) Див: Брагінський
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності і деяких інших, які зажадали поновлення і певної переробки як відповідних розділів підручника, так і розділів програми курсу цивільного права. Розділ I. ВСТУП У ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО Тема 1. Поняття приватного права Приватне і
 9. 2. Договірні умови
  система ставок, за якими здійснюються розрахунки за електричну та теплову енергію, а також розмір плати за послуги (маються на увазі цінові ставки розрахунку за послуги, що надаються як на оптовому, так і на споживчому ринку). У відповідних актах, зокрема, розмежовано компетенція федеральної і регіональної комісій щодо встановлення цін. Розбіжності з приводу встановлення
 10. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  сучасні автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило, єдина підстава цивільно - правової (і всякої іншої) відповідальності. Інакше кажучи, склад правопорушення є тим юридичним фактом, який породжує правовідносини між правопорушником і потерпілим і створює певні претензії
© 2014-2022  yport.inf.ua