Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І ., Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 1. Правомірна поведінка: поняття, види, мотиви

Абсолютна більшість учасників суспільних відносин поводиться правомірно, тобто нормально, нічого не порушуючи, дотримуючись законів країни, користуючись своїми правами, свободами і виконуючи обов'язки. Це основна і переважна форма поведінки суб'єктів - індивідуальних і колективних.
Правомірне поведінка охоплює насамперед найбільш свідому частину населення, іншими словами, законослухняних або правопослушних громадян. А законоуваженіе - найважливіша риса правової держави, його високої культури - загальної, політичної, юридичної, моральної, духовної. Така поведінка - необхідна умова організованого людського співжиття, взаємоприйнятних, цивілізованих відносин. Ще римляни казали: "Хто живе за законом, той нікому не шкодить".
Отже, правомірна поведінка - це така поведінка, яка відповідає вимогам юридичних норм. При цьому підпорядкування правовим імперативів не є в більшості випадків суто механічним (рефлекторним), а обумовлено всім життєвим досвідом індивіда, його культурними, моральними і правовими поглядами. Існує презумпція правомірної поведінки, заснованого на відомому принципі "не заборонене законом дозволено".
Особливості правомірної поведінки полягають в тому, що воно: по-перше, є, як правило, суспільно корисним, по-друге, виражає і реалізує свободу волі людини, по-третє, задовольняє інтереси і потреби як самого індивіда, так і держави, по-четверте, забезпечує необхідний правопорядок у суспільстві, по-п'яте, пов'язане з позитивною відповідальністю особистості.
Тут потрібне застереження про те, що в якихось випадках поведінка суб'єкта може бути правомірним, але небажаним, а стало бути, і шкідливим (збитковим). Наприклад, коли людина без видимих причин багаторазово одружується і розлучається, то це формально не суперечить закону, який не встановлює, скільки разів можна одружуватися, але йде врозріз із прагненням держави і суспільства до зміцнення сім'ї. Точно так само відмова від голосування на виборах не є протиправним вчинком, проте з соціально-політичної точки зору така поведінка суб'єкта важко назвати корисним, так як держава, суспільство знову-таки зацікавлені в тому, щоб усі виборці виконували свій громадянський обов'язок, так чи інакше висловлювали свою волю.
Прямого шкоди в наведених ситуаціях немає, але й користі теж. Подібних прикладів чимало, оскільки в більш загальному плані поведінку суб'єкта, не суперечить закону, може виявитися морально негожим, засуджувана. У цілому ж правомірна поведінка в переважній більшості випадків є не тільки бажаним, а й корисним. І саме така поведінка безроздільно домінує у величезній масі правомірних дій і вчинків, скоєних у суспільстві.
У науковій літературі правомірна поведінка визначається як суспільно необхідне, бажане чи припустиме з погляду інтересів держави поведінку громадян і колективів, що складається в дотриманні (виконанні), здійсненні норм права (В.Н. Кудрявцев).
У сфері дії права поведінка людини може бути або правомірним, або неправомірним, або юридично байдужим (індиферентним). У перших двох випадках поведінка є правовою, оскільки воно опосередковується правовими нормами і, отже, суб'єкт повинен співвідносити свої вчинки з їх приписами. У третьому випадку поведінка не є правовою, оскільки виходить за рамки правового поля і, отже, не опосередковується правом. Там діють інші регулятори - мораль, звичаї, традиції і т.д. Втім, останні мають "ходіння" і на правовому полі, але оцінюють поведінку за допомогою своїх критеріїв - добра, зла, совісті, честі, благородства, неблагородства та інших неюридичних понять.
Правомірне поведінка - найважливіша соціальна характеристика особистості, сутність якої, як відомо, виявляється в практичній діяльності, а не в замкнутому світі власних переживань і самосвідомості. Гегель визначав людину як "ряд його вчинків". Глибоко вірна думка. Не можна судити про людину по тому, що він сам про себе думає, за його абстрактним достоїнств, красивим словам. Потрібні конкретні дії, вчинки, справи, позиція, а нерідко і боротьба. Суворе проходження праву, його велінням - один з показників здорового правосвідомості індивіда.
До складу правомірної поведінки входять наступні елементи: 1) суб'єкт (праводееспособностью особа); 2) об'єкт (суспільно корисний результат), 3) об'єктивна сторона (дії або бездіяльність, не суперечить праву), 4) суб'єктивна сторона (позитивні цілі, мотиви, установки).
У теорії права досить детально висвітлені різні аспекти правомірної поведінки, його ознаки, характеристики, особливості. Звичайно, юристи мають справу насамперед з протиправними вчинками людей, але їм необхідно також знати, якими мотивами керуються ті, хто дотримується законів, який еталон нормального поведінки, що вважати відхиленням від нього. Важливо зрозуміти психологію і технологію як правомірного, так і неправомірної поведінки, їх механізми і спонукальні причини, внутрішні і зовнішні чинники.
У спеціальній літературі виділяються наступні види і мотиви правомірної поведінки.
Соціально активна поведінка. Це глибоко усвідомлене, цілеспрямоване ініціативну поведінку, спрямоване на здійснення правових норм, підтримка правопорядку, законності, стабільності, захист інтересів держави, суспільства, інших громадян. Суб'єкт нерідко вживає рішучих дій з припинення правопорушень, сприяє правоохоронним органам у їхній боротьбі із злочинністю. Норми права сприймаються індивідом як об'єктивно необхідні, доцільні, виражають його власні погляди, потреби, устремління. Перед нами підвищений ступінь самосвідомості особистості, розвинене почуття її позитивної відповідальності.
Соціально пасивна поведінка. Суб'єкти в основному утримуються від здійснення протиправних дій; без особливої активності, байдуже дотримуються законів, хоча нерідко внутрішньо з ними не згодні. Фактично це примусове або вимушене поведінку. Наукові дослідження показують, що приблизно 20% росіян не йдуть на вчинення кримінальних діянь при сприятливих умовах, інакше кажучи, долають кримінальний спокуса, спокуса через загрозу покарання, викриття. Виходить, ця частина громадян дотримується право не за совість, а за страх. Тільки це, тобто боязнь відповідальності, утримує їх від фатального кроку. Істина стара. Ще Гегель в "Критиці філософії права" зауважив: "Дуже часто право не порушують тільки через страх перед покаранням чи перед іншими неприємностями, наприклад, втратити своє добре ім'я, честь, репутацію, дискредитувати себе в очах друзів, знайомих, рідних" " * ". Але це все ж правомірна поведінка, як би воно не забезпечувалося - підпорядкування закону очевидна, мети законодавця досягаються.
---
"*" Гегель Г.В.Ф. Роботи різних років. М., 1979. Т. 2. С. 32.
Звичний поведінка. Згідно з соціологічними опитуваннями приблизно одна третина російських громадян дотримуються правові норми за звичкою, не замислюючись над тим, чому саме так чинять. Вони зазвичай важко навіть виразно пояснити мотиви свого законослухняності. Як правило, відповідають: "так треба", "так привчені", "так виховані", "інакше не можна". Для них правомірна поведінка є природним, само собою зрозумілим способом життя.
Така поведінка формується під впливом багатьох чинників - традицій, сімейного та іншого виховання, здорового консерватизму, усталених засад, правил, стереотипів; прагнення до порядку, спокою і справедливості; розуміння того, що це вигідно, зручно , комфортно, що тільки таким шляхом можна добитися поставлених цілей, бажань, успіху. Виправдовується відома сентенція про те, що звичка - друга натура. Все це відповідає загальному благу, інтересам особистості, суспільства і держави.
Конформистское поведінку. Даний вид правомірної поведінки - менш цінний, ніж описаний вище, оскільки в значній мірі схильний до впливу оточуючих, залежить від "чужої думки" і тому, як правило, виявляється кон'юнктурним, несамостійним, пристосовницьких. Слово "конформізм" у перекладі з латинської означає подібність, відповідність, прагнення до одноманітності, однодумності. Поступаю "як всі", "як багато", "як інші" або навіть "як він" - ось суть конформістського поведінки. Це в основному ситуативний спосіб дій, що виключає чітку громадянську позицію, яка, можливо, у суб'єкта ще не сформувалася.
Мотивація проста: небажання вважатися "білою вороною", вибиватися з "загального ряду", боязнь втратити довіру близьких, друзів, знайомих або, навпаки, прагнення заслужити їх схвалення, похвалу. Важливе значення має фактор наслідування. "Слід визнати, що конформистское поведінку, будучи в цілому прийнятним для суспільства, не є все ж для нього бажаним, оскільки являє собою беззастережне покору, сліпе слідування праву без активного ставлення до нього на підставі власних оцінок" (В.В. Оксамитний).
Маргінальна поведінка. Маргінали - це люди, що вибилися з нормальної колії життя, що опинилися на її узбіччі або навіть на дні (бомжі, бездомні бродяги, жебраки, хронічні алкоголіки і наркомани; не знайшли собі місця під сонцем колишні ув'язнені; біженці, вимушені переселенці, переміщені особи, так звані "групи ризику" та інші верстви населення). Їх поведінка найчастіше буває на межі правомірної і неправомірної. Маргінальність в перекладі з латинської як раз і означає край, кордон, проміжність.
Психіка вказаного "спецконтингенту" нестійка (занепокоєння, невпевненість у завтрашньому дні, відчай, надмірна чутливість, агресивність). Відірвані від соціальних коренів, з зламаним долею, ці люди готові на все. З метою виживання легко йдуть на різні правопорушення, злочину. Сама потенційно кримінальна середовище визначає їх ставлення до права, моралі, інших цінностей; їх світ замкнутий тільки на себе. На жаль, в сучасній Росії армія маргіналів зростає, і держава, суспільство не в змозі найближчим часом радикально вирішити цю проблему.
Нігілістичне поведінку. Нігілізм означає негативне ставлення до певних правилам, нормам, принципам, поглядам, законам, способу життя. Це - одна з форм світовідчування і соціальної поведінки індивіда. Нігілізм багатоликий, він може бути моральним, правовим, політичним, ідеологічним, релігійним та іншим, залежно від того, які цінності заперечуються, про яку сферу знань і суспільної практики йде мова - культурі, науці, етиці, політиці, праві.
Поведінка нігілістично налаштованих людей має свої особливості (скептицизм, сумніви, протест, екстремізм, радикалізм). При цьому самі нігілісти, як правило, ніяких позитивних програм і методів їх здійснення не висувають. Їхні дії найчастіше балансують на межі дозволеного і недозволеного. Нерідко вони вважають, що поважати і дотримуватися закону "старомодно", схильні до максималізму, завищеним вимогам. Юридична наука повинна враховувати подібний тип поведінки.
В.Н. Кудрявцев дає дещо іншу класифікацію правомірної поведінки, підкреслюючи деяку її умовність: 1) матеріальні дії (здійснення прав, виконання обов'язків), 2) інструментальні дії (придбання прав і обов'язків, захист прав і законних інтересів). Він також виділяє правомірна поведінка громадянина, колективу та посадової особи, що само собою зрозуміло.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Правомірне поведінка: поняття, види, мотиви "
 1. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  правомірне діяння (дія або бездіяльність) відповідних суб'єктів муніципальних відносин, яке заподіяло чи могло завдати шкоди (шкода) відповідним цінностям. Об'єктом муніципальної-правового делікту є регульовані і охоронювані Конституцією РФ, федеральними законами, законами суб'єктів РФ, статутами муніципальних утворень суспільні відносини, на які посягають
 2. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  правомірні юридичні дії, спрямовані на виникнення, зміну і припинення цивільних прав та обов'язків, можуть не всі суб'єкти цивільного права, а лише ті з них, які володіють для цього таким необхідним якістю, як сделкоспособность. У різних суб'єктів цивільного права це якість з'являється в різні моменти і має неспівпадаючі зміст. У громадян
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  правомірних дій, М.М. Агарков називає другу і третю групи відповідно "юридичними вчинками" і "діями, що створюють зазначені в законі об'єктивувати результати" (Агарков М.М. Поняття угоди по радянському цивільному праву / / Радянська держава і право. 1946. N 3-4. С. 50-52). * (502) Див: Larenz K., Wolf M. Allgemeiner Teil des burgerlichen Rechts. 8 Aufl. Munchen, 1997.
 4. § 1. Об'єкти авторського права
  правомірного оприлюднення. Якщо протягом зазначеного строку автор твору, оприлюдненого анонімно або під псевдонімом, розкриє свою особистість або його особистість не буде далі залишати сумнівів, майнові права будуть охоронятися протягом звичайного терміну. Після закінчення терміну дії виключного права твір науки, літератури чи мистецтва, як оприлюднене, так і
 5. § 6. Про принцип "не заборонене законом дозволено"
    правомірності поведінки індивіда. Тому лаяти даний принцип як такий абсурдно, подібно до того як наївно нарікати на дзеркало або, скажімо, сварити демократію, гласність, багатопартійність, парламентаризм, свободу слова, поділ влади, інші інститути тільки тому, що ми не навчилися ними користуватися. Проблема полягала в тому, що основна маса населення не була привчена до
 6. § 3. Співвідношення права і моралі: єдність, відмінність, взаємодія, протиріччя
    правомірного - неправомірного, законного - незаконного, караного - карається, то мораль підходить до людських вчинків з позицій добра і зла, похвального і ганебного, чесного і ганебного, благородного і неблагородного, совісті, честі, боргу і т.д. Іншими словами, у них різні оціночні критерії, соціальні мірки. У зв'язку з цим норми права містять в собі більш-менш докладний
 7. § 1. Правосвідомість: поняття, структура, види
    правомірні і протиправні вчинки громадян, власну поведінку суб'єкта (самооцінка). Піти від оціночного судження правосвідомості дуже важко. Правосвідомість визначає "що таке добре" і "що таке погано" у правовій сфері. Наприклад, правомірна поведінка, та ще активне, - це добре, а протиправну поведінку, тим більше злочинне, - це погано. Правосвідомість зважує на терезах
 8. § 4. Заохочення і покарання як санкції норми права
    правомірної поведінки, в результаті якого суб'єкт чимось винагороджується. Негативними санкціями вважаються правові покарання, під якими можна розуміти форму і міру юридичної засудження (осуду) винного, протиправної поведінки, в результаті якого суб'єкт у чомусь обов'язково обмежується, чогось позбавляється. Загальні ознаки заохочень і покарань як санкцій юридичних норм:
 9. § 2. Правопорушення: поняття, ознаки, види
    правомірному. За своєю спрямованістю та змістом ці поняття виступають як антиподи, характеризуються полярністю, непримиренністю - одне виключає інше. Правопорушення є зло, з яким в будь-якій демократичній державі ведеться боротьба. Звичайно, окремо взяте правопорушення, особливо некримінального характеру, може і не представляти собою великий соціальної небезпеки, але, взяті разом,
 10. § 3. Обставини, що виключають протиправність діяння і юридичну відповідальність
    правомірним і, отже, не тягне ніякої юридичної відповідальності. Що це за обставини? Їх передбачив сам закон. 1. Необхідна оборона (ст. 37 КК РФ). "Не є злочином заподіяння шкоди посягає особі в стані необхідної оборони, тобто при захист особи і обороняється або інших осіб, що охороняються законом інтересів суспільства чи держави від суспільно
© 2014-2022  yport.inf.ua