Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
І.Б. Новицький. Римське право, 1993 - перейти до змісту підручника

§ 2 ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ РИМСЬКИХ ГРОМАДЯН

1 Римське громадянство купувалося насамперед шляхом народження (в законному шлюбі) від римських громадян, потім - шляхом відпущення на свободу з рабства , а також за допомогою дарування римського громадянства іноземцеві.
Припинялося римське громадянство або смертю, або в результаті capitis deminutio maxima. Ця остання (після різних історичних змін) в епоху Юстініана наступала у разі присудження до найбільш важких кримінальних покаранням і пр., у випадках захоплення римського громадянина у владу ворогів або принаймні недружнього народу (втім, у разі подальшого повернення на римську територію така особа відновлювалося у всіх правах; це називалося ius postliminii).
2. Правоздатність римського громадянства в області приватного права складалася з двох основних елементів: ius conubii, тобто права вступати в законний шлюб, при якому діти діставали права римського громадянства, а батькові належала влада над дітьми (див. нижче, розд. IV, § 4), і ius commercii - за визначенням Ульпіана (Regulae 19,3) emendi vendendique invicem ius, тобто право торгувати, здійснювати операції, а отже, набувати і відчужувати майно.
Істотне значення мало розподіл римських громадян на вільнонароджені і вільновідпущеників (libertini); останні не тільки знаходилися в залежності від своїх патронів (тобто що відпустили їх на свободу), але нерідко і експлуатувалися ними.
У III в. н.е. формально була проголошена рівність в правоздатності.
Насправді повного рівняння не відбулося. Зокрема, нерівність викликалося утворенням в період імперії станів,, яке супроводжувалося прикріпленням до професій. Розрізнялися наступні стани: сенатори, 1 вершники, військовий стан, міські декуріони або куріали, торговці, ремісники, селяни.
Станові і інші соціальні відмінності особливо сильно давали себе знати в області податкового обкладення і взагалі в публічному праві ; але вони позначалися і в області приватного права, наприклад не допускали шлюб між сенатором і вольноотпущенніцей і пр.
3. У сучасному праві розрізняють правоздатність і дієздатність (тобто здатність здійснювати дії з відповідними юридичними наслідками). Римське право не знало відповідних категорій, однак і в Римі не за кожною особою визнавалася здатність здійснювати дії з юридичними наслідками.
Дієздатність людини завжди і скрізь залежить насамперед від віку так як розуміння сенсу здійснюваних дій і здатність володіти собою і тверезо ухвалювати те чи інше рішення приходить лише з роками. У Римському праві різнилися: infantes (до 7 років) - цілком недієздатні; impuberes (хлопчики від 7 до 14 років, дівчинки від 7 до 12 років).
Impuberes визнавалися здатними самостійно здійснювати такі операції, які ведуть до одного лише придбання для неповнолітнього (без яких-небудь втрат або встановлення обов'язків). Для здійснення дій, які можуть призвести до припинення права неповнолітнього або до встановлення його обов'язки, був потрібний дозвіл опікуна (auctoritas tutoris), яке мало даватися неодмінно при самому здійсненні угоди (не раніше і не пізніше). Опікуном був зазвичай найближчий родич по вказівці батька неповнолітнього, зробленій в його заповіті, або за призначенням магістрату. Опікун зобов'язаний був піклуватися про особистість і майно неповнолітнього. Відчужувати майно неповнолітнього опікун не мав права, за винятком випадків, коли це було безумовно необхідно.
Якщо неповнолітній здійснював операцію без дозволу опікуна, вона юридично зобов'язувала його тільки в межах отриманого від неї збагачення. Наступний щабель віку становив період з 14 (для женшин з 12) до 25 років. У цьому віці особа була дієздатний. Але на прохання таких осіб претор (в останні роки республіки) став давати їм можливість відмовитися від укладеної угоди і відновити той майновий стан, яке було до звершення угоди (так звана реституція, restitutio in integrum, див. вище, розд. II, § 5, п. 3), Co II ст.н.е. за особами, які не спіткали 25 років, стали визнавати право випросити собі куратора (піклувальника). Джерела римського права дають матеріал для того, щоб визначити, чим піклування відрізняється від опіки. Історично ці два інститути склалися так, що опіка призначалася над неповнолітніми, а також (аж до класичного періоду) над жінками незалежно від віку; піклування ж встановлювалося відносно повнолітніх, які не досягли 25 років, а також щодо душевнохворих.
Якщо повнолітній, який не досяг 25 років, просив призначення піклувальника, він ставав обмеженим в своїй дієздатності в тому сенсі, що для дійсності скоєних їм угод, з якими пов'язане зменшення майна, була потрібна згода (consensus) попечителя, яке могло бути дане в будь-який час (заздалегідь або при здійсненні операції, або у вигляді подальшого схвалення). Молоді люди у віці 14 (12) - 25 років могли без згоди піклувальника здійснювати заповіт, а також вступати в шлюб.
На дієздатність фізичної особи впливали також всякого роду душевні хвороби. Душевнохворі і недоумкуваті визнавалися недієздатними і знаходилися під піклуванням. Тілесні недоліки впливали тільки у відповідній сфері діяльності; наприклад, оскільки договір стипуляции відбувався у формі усного питання і відповіді, то його не могли здійснювати ні німі, ні глухі і т.п.
Обмежувалися в дієздатності також марнотрати , тобто особи слабовільні, не здатні дотримувати необхідну міру у витрачанні майна і тому так марнують його, що створювалася загроза повного розорення. Марнотратнику призначали піклувальника, після чого марнотратник міг самостійно здійснювати тільки такі угоди, які спрямовані лише на придбання; крім того , марнотрат визнавався відповідальним за делікти (правопорушення). Угоди, пов'язані з зменшення майна або встановленням зобов'язання, Марнотрат могла здійснювати тільки за згодою піклувальника. Складати заповіт марнотрат не міг.
В протягом ряду століть існували серйозні обмеження правоздатності та дієздатності для жінок.
У республіканському римському праві жінки знаходилися під вічною опікою домовласника, чоловіка, найближчого родича. Наприкінці класичного періоду було визнано, що доросла жінка, яка не перебуває під владою ні батька, ні чоловіка, самостійна в управлінні і розпорядженні своїм майном, але не має права приймати на себе в тій чи іншій формі відповідальність по чужих боргах. У праві Юстиниановой епохи обмеження правоздатності та дієздатності жінки були ослаблені, але рівноправності статей все-таки не було і тоді D. 1.5.9, Папиниан: «... за багатьма постановами нашого права жінки перебувають у гіршому становищі, ніж чоловіки»).
4. В якості обставини, що відбивалася на правовому положенні римського громадянина, слід згадати ще применшення честі. Однією з найсерйозніших форм применшення честі була infamia, безчестя. Infamia наступала: а) як наслідок засудження за карний злочин або за особливо порочить приватне правопорушення, внаслідок присудження по позовах з таких відносин, де передбачається особлива чесність (наприклад, з договору доручення, товариства, зберігання, див. нижче, розд. VII), з відносини з приводу опіки і т. п.; б) безпосередньо в силу порушення деяких правових норм, що стосуються шлюбу (вважалася за infamis вдова, що вступила в новий шлюб до закінчення року після смерті першого чоловіка), або з огляду заняття ганебної професією (наприклад, звідництвом і т. п.). У класичному праві обмеження, пов'язані з infamia, були досить значні. Personae infames не могли представляти інших в процесі, а також призначити процесуального представника собі; таким особам не дозволялося вступати в законний шлюб з особою вільнонароджені, вони були обмежені в області спадкового права.
Від personae infames відрізнялися personae turpes - це особи, які визнавалися громадською думкою ганебними по загальному характеру своєї поведінки. Найбільш істотним обмеженням personae turpes було обмеження в області успадкування.
Мала важливе значення і така форма безчестя, як intestabilitas. Ще в законах XII таблиць була постанова, що особа, яка брала участь в угоді як свідок і яка відмовилася потім дати на суді показання з приводу цієї угоди, визнається intestabilis, тобто нездатним так чи інакше брати участь (ні як сторона, ні як свідок) в здійсненні операцій, що вимагають участі свідків (наприклад, не здатне скласти заповіт).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § +2 ПРАВОВЕ положення римських громадян "
 1. 16. ПРАВОВЕ ПОЛОЖЕННЯ РИМСЬКИХ ГРОМАДЯН
  правового становища римські громадяни ділилися на дві групи: - свободнорожденниє - були носіями повної правоздатності; - вольноотпущенники - звільнені з рабства римським громадянином, що піддавалися в якості римських громадян деяких обмежень у правах. Політичні права римських громадян: - голосування у народних зборах (jus suffragii); - обрання в магістрати (jus
 2. § 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  правової самостійності з урахуванням віку та деяких інших факторів приховувала за собою дієздатність. Правовий стан і його види. Суб'єкт права в Стародавньому Римі-це не просто людина, а передусім вільна людина, що володіє станом свободи-status libertatis. Але для повноправного суб'єкта було мало і цього, так як їм ставав не будь-який, а тільки римський громадянин-civis Romanus.
 3. § 4. СІМЕЙНЕ СТАН
  правовому режиму прирівнювалося до пекулія і, залишаючись власністю paterfamilias, лише експлуатувалося відповідними членами сім'ї. Члени сім'ї, раби, речі-над всім цим paterfamilias спочатку мав однакову абсолютну владу (manus). Однак розвиток товарного виробництва, поступово витісняється натуральне господарство, починає помалу підточувати і засновані на ньому
 4. 31 ПОНЯТТЯ І ЗМІСТ ПРАВА ВЛАСНОСТІ. ВИДИ ВЛАСНОСТІ
  правове становище римських громадян і пригорнув було зрівняне, і власність пригорнув злилася з бонітарной. Римське право власності мало певні межі. У римському праві враховувалися взаємні інтереси власників і встановлювалися кордону впливу власників на речі. Обмеження в більшості випадків встановлювалися щодо права власності на земельні ділянки та
 5. § 1. Введення в цивільне (приватне) право
  правових норм не хаотична і не випадкова, а внутрішньо організована і структурована), б) санкціоновані державою (тобто визнані ним в якості особливих - правових - регуляторів суспільних відносин); в) забезпечені примусовою силою держави; г) мають властивість нормативності (а тому не мають персонального адресата і звернені до невизначеного кола осіб); д) формально
 6. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  правовий зв'язок між особою і державою, принципова для вирішення багатьох правових питань. Цивільне право за загальним правилом однаково регулює відносини за участю фізичних осіб незалежно від їх громадянства. Не випадково синонімом терміна "громадянин" сьогодні є термін "фізична особа", а в назві гл. 3 ГК другий термін дається "через дужку" (в гол. 2 ЦК 1964 р. законодавець
 7. § 3. Виробничий кооператив (артіль)
  правової форми комерційної організації та специфічної цивільно-правової форми організації колективного (спільного) праці, синтез прибутку і заробітної плати, які особа отримує як учасник і як працівник комерційної організації, оптимальна форма юридичної особи, яким управляє трудовий колектив. Цей висновок спочиває на наступній сукупності формальних аргументів. 1. Кооператив
 8. § 1. Поняття і значення речового права
  правових підгалузей - речового права. Саме речове право оформляє приналежність речей - найпоширеніших об'єктів цивільних прав - особам, встановлюючи тим самим необхідні стартові передумови для цивільного обороту. Не викликає сумніву, що відчуження матеріальних благ неможливо без чіткого попереднього розрізнення "свого" і "чужого", тобто без визначення суб'єктивного
 9. § 5. Початкові підстави набуття права власності
  правових актів. Недодержання цієї умови, як правило, не дає виробнику права власності а призводить до різних наслідків залежно від характеру правопорушення (зокрема, ст. 220 ЦК - переробка які не належать особі матеріалів, ст. 222 ЦК - самовільна споруда, ст. 223 КК - незаконне виготовлення зброї). Створена річ може бути як рухомої, так і нерухомої. Для
 10. § 1. Право приватної власності громадян. Загальні положення
  правовою формою наділення громадян матеріальними благами для задоволення їх потреб у сучасних умовах є право приватної власності. У зв'язку з цим саме визначення права приватної власності для російського цивільного права має принципове значення. Визнання права приватної власності у Росії насилу пробивало собі дорогу. Це обумовлено тим, що право приватної
© 2014-2022  yport.inf.ua