Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Матузов Н.І. , Малько А.В.. Теорія держави і права: Підручник, 2004 - перейти до змісту підручника

§ 3. Причини і форми виникнення держави

Держава - політична структура особливого роду, що виникла на певному етапі суспільного розвитку і представляє собою центральний інститут влади в політичній системі конкретного суспільства.
Питання про походження держави є дискусійним. Про причини виникнення держави йдеться в різних теоріях: теологічної (божественна сила); договірної (сила розуму, свідомості); психологічної (фактори психіки людини); органічної (біологічні фактори); матеріалістичної (соціально-економічні фактори); теорії насильства (військово-політичні фактори) і т.д.
Такий плюралізм думок обумовлений наступним: по-перше, на процес походження державності дійсно впливали багато чинників: соціально-економічні, військово-політичні, природно-кліматичні, інформаційно-управлінські, морально-релігійні, національно- історичні, духовно-культурні, екологічні, психологічні тощо; по-друге, мислителі, які пропонували пояснення цього процесу, жили в різні історичні епохи і, зрозуміло, використовували різний обсяг накопичених людством знань, по-третє, пояснюючи процес виникнення держави , вчені найчастіше брали для ілюстрації своїх ідей відомі їм регіони Землі, по-четверте, часто мислителі, захоплені досягненнями інших наук, намагалися ці результати застосувати до наук громадським і, зокрема, грунтуючись на тих чи інших досягненнях, по-новому поглянути на процес походження держави, роблячи це часом так захоплено, що не помічали впливу на розвиток суспільства інших факторів, по-п'яте, не можна виключити і того, що на погляди авторів теорій дуже часто сильно впливали їх філософські та ідеологічні пристрасті (Т.В. Кашаніна) .
У кожної з теорій є свої раціональні зерна, позитивні моменти, що відображають дійсність у тій чи іншій її частині. Разом з тим у них є і свої слабкі сторони, за які їх можна критикувати.
Розпад первісного суспільства з його родової організацією і становлення державної влади в різних історичних умовах мали свої специфічні особливості. Формування держави - тривалий процес, який у різних народів світу йшов різними шляхами.
На Сході найбільшого поширення набула така форма, як азіатський спосіб виробництва (Єгипет, Вавилон, Китай, Індія і т.п.). Подібний шлях виникнення держави багато в чому пов'язаний з необхідністю проведення в даних суспільствах масштабних соціальних робіт (будівництво та експлуатація іригаційних споруд, організація поливного землеробства і т.п.). Тому тут стійкими виявилися соціально-економічні структури родового ладу - земельна громада, колективна власність та інші, які в найбільшій мірі відповідали характеру даних завдань. Перші держави, що виникли на Древньому Сході, були докласове, вони одночасно і експлуатували сільські громади, і управляли ними, тобто виступали організаторами виробництва.
По іншому історичному шляху йшов процес в Афінах і Римі, де рабовласницьке держава виникла в результаті появи приватної власності і розколу суспільства на класи.
Афіни - це приклад класичної форми виникнення держави, оскільки держава з'явилася безпосередньо з класових протилежностей, що розвиваються всередині родового ладу. Дві революції, що відбулися протягом одного століття і закріплені реформами Солона (594 до н.е.) і Клісфена (509 до н.е.), привели до остаточного руйнування старого, родового устрою, існували форм правління, до територіальному поділу населення і утворенню політичної влади з її законодавчими, законодавчим, виконавчими органами, постійним військом, поліцією і митною вартою, в'язницями і іншими державними установами.
Особливості створення Римської держави полягали в тому, що цей процес був прискорений боротьбою плебеїв з римської родової знаттю - патриціями. Плебеї були особисто вільними людьми з населення підкорених територій, але стояли поза римських пологів і не були частиною римського народу. Володіючи земельною власністю, плебеї повинні були платити податки і відбувати військову службу, вони були позбавлені права обіймати будь-які посади, не могли користуватися і розпоряджатися римськими землями. Боротьба плебеїв як основний революційної сили проти привілеїв патриціїв була головним чином боротьбою проти стародавнього суспільного ладу, що покоїлося на кровних кайданах. Перемога плебеїв у цій боротьбі підірвала стару, родову організацію і спорудила державний устрій, заснований на територіальному поділі та майнових відмінностях.
Виникнення древнегерманского держави значною мірою пов'язані з завоюванням німецькими племенами великих чужих територій - західної частини Римської імперії. Ці племена, що мали до того часу ще родове пристрій, не могли за допомогою своїх організацій управляти римськими провінціями, оскільки для панування над ними родова організація не була пристосована. Знадобився спеціальний апарат примусу і насильства. Верховний воєначальник перетворювався на монарха, а народне надбання - в королівське майно; органи родового ладу були швидко перетворені в державні органи.
Разом з тим важливо враховувати, що ряд учених дотримується такої точки зору, що Німеччина, Росія і деякі інші держави виникли не як феодальні (з класичними ознаками подібної державності - закріпленням селянства і великої приватної власністю на землю), а як прафеодальние (з відповідними ознаками - знати ще мала великої приватної власності на землю, а селяни зберігали як свободу, так і власність на землю).
Отже: по-перше, держава існувала не завжди (значну частину своєї історії людство прожило без даної організації політичної влади), по-друге, воно виникло як соціальний інститут, як продукт суспільного розвитку; в- третій, на певному етапі розвитку суспільства, коли виникла потреба в особливому соціальному управлінні і особливих соціальних правилах поведінки, по-четверте, під впливом цілої системи факторів.
Як би не був тривалий процес формування держави, у всіх випадках це об'єктивно закономірний процес, зумовлений насамперед внутрішнім розвитком суспільства, його різними соціально-економічними, військово-політичними, культурно-історичними, етнічними, психологічними , морально-релігійними, еколого-географічними та іншими обставинами. Залежно від тих чи інших причин спектр названих чинників міг змінюватися, але завжди це було відоме поєднання зазначених почав при обов'язковій домінанті якого одного з них (див. схему 4).
Схема 4
--- ---
| ФОРМИ ВИНИКНЕННЯ ДЕРЖАВИ |
L --- ---
/ \
/ \
/ \
---
| Перша точка | | Друга точка зору |
| зору | | (євроцентристською) |
L --- -T --- L --- T ---
/ | \ / | \
/ | \ / | \
/ | \ / | \
--- --- | --- | --- ---
| "азіатський спосіб | | | прафеодальная | | давньогрецька | | | древнегерманская |
| виробництва" | | | (Німеччина, | L - --- | L ---
| (Єгипет, Вавилон, | | | Росія) | |
| Китай) | | | | --- + ---
L --- --- | L --- | давньоримська |
| L --- ---
--- + ---
| рабовласницька |
| (Стародавні Афіни і |
| Древній Рим) |??
L --- ---
Сьогодні в світі налічується близько двохсот держав. Однак процес виникнення нових держав зовсім не завершився. Одні держави підчас можуть розпадатися (СРСР, Югославія, Чехословаччина); інші об'єднуються в більші (такий процес, можливо, почався в рамках Європейського Союзу). Існує ще чимало народностей і націй, що не мають власних держав. Вони докладають певних зусиль для створення таких держав. Йдеться, наприклад, про палестинців, курдів, тіморців та ін
Таким чином, проблема появи держав зовсім не вирішена раз і назавжди. Можуть зародитися нові причини і форми такого виникнення, що, безперечно, тільки збагатить теорію держави.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Причини і форми виникнення держави "
 1. § 1. Поняття комерційного права
  причин цей результат не завжди досяжний. У таких випадках говорять про комерційний ризик. Комерційний ризик - це нормальне ринкове явище, пов'язане з можливістю настання несприятливих майнових наслідків діяльності підприємця. Причини таких несприятливих наслідків можуть бути різними: об'єктивними чи суб'єктивними. Якщо причини об'єктивні, незалежні від
 2. § 2. Повні і командитні товариства
  причини (ст. 77 ЦК). У другому випадку учасник повного товариства за наявності серйозних підстав може бути виключений з товариства тільки в судовому порядку і за одноголосним рішенням залишаються учасників (п. 2 ст. 76 ЦК). При виході з товариства учасник має право отримати грошовий еквівалент своєї частки у майні товариства, а за наявності відповідної умови в установчому
 3. § 4. Акціонерні товариства
  причиною помилки, допущеної в колишньому законодавстві, де ці форми були визначені як тотожні. Насправді, незважаючи на таку кількість спільних рис, між цими видами господарських товариств є сутнісні відмінності, що дозволяють визначити їх як різні організаційно-правові форми. Відмінність це, в першу чергу, полягає в тому, що природа частки в 000 принципово відрізняється від
 4. § 4. Правовий режим цінних паперів
  через відсутність аналогічних фінансових можливостей. Тому саме комерційні організації займають основну частку ринку акцій, облігацій та інших дохідних цінних паперів. Поняття цінного паперу та його характерні особливості. Визначення поняття цінного паперу міститься в нормі ч. 1 ст. 142 ПС. У відповідності з даним визначенням цінним папером визнається документ, що засвідчує з дотриманням
 5. § 1. Перевезення
  причиною неподання транспортних засобів перевізником, або їх невикористанням вантажовідправником. До них відносяться: непереборна сила, а також інші явища стихійного характеру (пожежі, замети, повені) і військові дії; припинення або обмеження перевезення вантажів у певних напрямках, встановлені в порядку, передбаченому відповідним транспортним статутом і кодексом.
 6. § 4. Страхування
  причини визначаються економічними особливостями страхування. Постараємося виявити ці особливості. Відомо, що обов'язки страхувальника не обмежуються лише внесенням страхового внеску, але існують протягом усього часу дії договору страхування. Ці обов'язки можна розділити на дві групи. До першої групи належать обов'язки, пов'язані з відношенням страхувальника до об'єкту
 7. § 5. Захист прав та інтересів підприємця у відносинах у сфері управління; роль прокуратури і нотаріату в правовому забезпеченні підприємницької діяльності
  заподіяну йому шкоду, тобто відшкодувати збитки, компенсувати збиток, нанесений його ділової репутації, опублікувати, якщо буде потрібно, інформацію в місцевій пресі, здійснити інші необхідні дії, аж до складення вибачень підприємцю і покарання посадових осіб державного органу, з вини яких було видано незаконний акт. Якщо орган, що видав акт, визнаний судом
 8. § 3. Активні операції комерційних банків
  причин можуть виявитися не в змозі виплатити відсотки за вкладами, а в найгірших випадках - повернути залучені гроші. Причин неплатоспроможності банків досить багато, однієї з поширених є тривіальний по своїй простоті неповернення виданих кредитів. З цієї причини виявилися неплатоспроможними такі відомі російські банки, як наприклад, «Кредобанк», «Тверьуниверсалбанк»,
 9. § 1. Поняття страхової діяльності, її державне регулювання та нормативна база
  причинами, що вимагають встановлення публічного контролю за страхуванням, є наступні: 1) вплив страхування на процес відтворення у рамках економіки всієї країни, 2) можливість і необхідність використання тимчасово вільних фінансових коштів, акумульованих у страхових компаніях (страхових резервів), для інвестицій в економіку; 3) здійснення протекціоністської політики по
 10. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  причин відмови. У тих випадках, коли недоліки у поданих документах носять незначний характер і можуть бути усунені, наглядовий орган видає ліцензію із зазначенням цих недоліків і часу, протягом якого вони повинні бути усунені. Вимоги, що пред'являються до страхових посередників. Крім ліцензування страхових організацій і ведення їх реєстру, на органи державного
© 2014-2022  yport.inf.ua