Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 242.4. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти бюджету суб'єкта Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями казенних установ суб'єкта Російської Федерації

(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
1. Виконавчий документ, що передбачає звернення стягнення на кошти бюджету суб'єкта Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями його казенної установи - боржника, надсилається судом на прохання стягувача або самим стягувачем вме-сте з документами, зазначеними у пункті 2 статті 242.1 цього Кодексу, в орган, який здійснює відкриття та ведення особового рахунку казенної установи суб'єкта Російської Федерації, за місцем відкриття боржникові як одержувачу коштів бюджету суб'єкта Росій-ської Федерації особових рахунків для обліку операцій з виконання видатків бюджету суб'єкта Російської Федерації (далі в настою-щей статті - особові рахунки боржника).
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. Орган, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, не пізніше п'яти робочих днів після отримання виконавчого документа направляє боржникові повідомлення про надходження виконавчого до-кумента і про дату його прийому до виконання з доданням копії судового акта і заяви стягувача.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
За наявності підстав, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 242.1 цього Кодексу, орган, здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, повертає виконавчі документи зі усіма надійшли додатками до них стягувачу без виконання протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження із зазначенням причини повернення.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
3. Боржник протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення подає до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, інформацію про джерело утворення заборгованості і про коди бюджетної класифікації Російської Федерації, за якими мають бути зроблені витрати бюджету суб'єкта Російської Феде- рації по виконанню виконавчого документа стосовно до бюджетної класифікації Російської Федерації поточного фінан-сового року.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Якщо виплати по виконанню виконавчого документа мають періодичний характер, боржник одночасно з інформацією, вказаною в абзаці першому цього пункту, подає до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних уч-нов суб'єкта Російської Федерації, інформацію про дату щомісячної виплати по даному виконавчим документом.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Для виконання виконавчого документа за рахунок коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації боржник одночасно з інформацією, вказаною в абзаці першому цього пункту, подає до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, платіжне доручення на перерахування коштів у розмірі повного чи часткового виконання виконавчого документа в межах залишку обсягів фінансування видатків , відображених на його особовому рахунку получа-теля коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, за відповідними кодами бюджетної класифікації Російської Федеративної-ції.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Абзаци четвертий - п'ятий втратили чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 08.05.2010 N 83-ФЗ.
При порушенні боржником вимог, встановлених цією статтею, орган, що здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, призупиняє до моменту усунення порушення здійснення опе-рацій щодо витрачання коштів на всіх особових рахунках боржника, включаючи особові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділі-ний, відкриті в даному органі, що здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єктів Російської Феде-рації (за винятком операцій з виконання виконавчих документів), з повідомленням боржника та його структурних (відокремлений-них) підрозділів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
4. При відсутності або недостатності відповідних лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування видатків для повного виконання виконавчого документа боржник надсилає органу державної влади, який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів бюджету суб'єкта Російської Феде-рації, у віданні якого він знаходиться, запит-вимогу про необхідність виділення йому додаткових лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування витрат з метою виконання виконавчого документа із зазначенням-ем дати його надходження до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Феде-рації.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
5. Орган державної влади, який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів бюд-жету суб'єкта Російської Федерації, у тримісячний строк з дня надходження виконавчого документа до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, забезпечує виділення лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування витрат відповідно до запиту-вимогою.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
6. Боржник зобов'язаний подати до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Рос-сийской Федерації, платіжне доручення на перерахування в установленому порядку коштів для повного або часткового виконання виконавчого документа не пізніше наступного робочого дня після дня отримання в установленому порядку лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування видатків за відповідними кодами бюджетної класифікації-ції Російської Федерації відповідно до абзацу першого пункту 3 цієї статті.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
При невиконанні боржником вимог, встановлених цим пунктом , орган, що здійснює відкриття та ведення особу-вих рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, призупиняє до моменту усунення порушення здійснення операцій з витрачання коштів на всіх особових рахунках боржника, включаючи особові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділ-лений, відкриті в даному органі, здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єктів Російської Федерації (за винятком операцій з виконання виконавчих документів), з повідомленням боржника та його структурних (обо-відокремлених) підрозділів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
7. При невиконанні боржником протягом трьох місяців з дня надходження виконавчого документа до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, а також при порушенні боржником терміну виплат, вказаної ним відповідно до пункту 3 цієї статті, за виконавчим документом, що передбачає виплати періодичного характеру, даний орган призупиняє до моменту усунення порушення здійснення операцій з витрачання коштів на всіх особових рахунках боржника, включаючи особові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділів, відкриті в даному органі, що здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єктів Російської Федерації (за винятком операцій з виконання виконавчих документів), з повідомленням боржника та його структурних (відокремлених) підрозділі-ний.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Операції по особових рахунках боржника не припиняються при пред'явленні боржником до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, документа, що підтверджує виконання виконай-тельного документа, документа про відстрочку, про розстрочення або про відкладення виконання судових актів чи документа, скасовувати або припиняти виконання судового акта, на підставі якого видано виконавчий документ.
(В ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
При невиконанні боржником виконавчого документа протягом трьох місяців з дня його надходження до органу, здійснюю-щий відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, зазначений орган протягом 10 днів ін-формує про це стягувача.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
8. При надходженні до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Фе-ської Федерації, заяви стягувача про відкликання виконавчого документа зазначений орган повертає стягувачу повністю або частково невиконаний виконавчий документ із зазначенням в супровідному листі причини його невиконання.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
У разі часткового виконання боржником виконавчого документа зазначений документ повертається стягувачу з відміткою про розмір перерахованої суми.
При надходженні заяви стягувача про відкликання виконавчого документа до органу, який здійснює відкриття та ведення особу-вих рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, в період призупинення операцій з витрачання коштів на ли-цевих рахунках боржника (за винятком операцій з виконання виконавчих документів) зазначений орган повідомляє боржника про скасування призупинення операцій по особових рахунках боржника, а виконавчий документ повертає стягувачу в порядку, визна-поділ абзацами першим і другим цього пункту.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
9. У разі задоволення судом заяви стягувача про стягнення коштів з органу державної влади, який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, у порядку субсідіар-ної відповідальності на підставі повністю або частково невиконаного виконавчого документа за грошовими зобов'язаннями перебуває у його віданні одержувача коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації виконавчий документ про стягнення коштів з органу державної влади, який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, направляється в орган за місцем відкриття головному розпоряднику коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації особового рахунку як одержувачу коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації для виконання в порядку, встановленому цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
10. Орган, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, при ис-полнении в повному обсязі виконавчого документа надсилає виконавчий документ з відміткою про розмір перерахованої суми до суду, який видав цей документ.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
11. Орган, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків казенних установ суб'єкта Російської Федерації, веде облік і здійснює зберігання виконавчих документів та інших документів, пов'язаних з їх виконанням, у встановленому ним поряд-ке.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
12. У разі, якщо рахунки боржника відкриті в установі Центрального банку Російської Федерації або в кредитній організа-ції, виконання виконавчого документа проводиться відповідно до законодавства Російської Федерації про виконавець-ном виробництві.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 242.4. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти бюджету суб'єкта Російської Федерації за грошовими зобов'язаннями казенних установ суб'єкта Російської Федерації "
 1. Стаття 239. Імунітет бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 197-ФЗ) 1. Імунітет бюджетів бюджетної системи Російської Федерації являє собою правовий режим, за якого звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється тільки на підставі судового акту, за винятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 цього
 2. Стаття 222.1. Право на звернення до арбітражного суду з заяв-ленням про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
    Коментар до статті 222.1. Справи про присудження компенсації підвідомчі арбітражним судам у разі, якщо вимога про присудження компенсації викликано тривалим терміном судочинства у справі в арбітражному суді або тривалим невиконанням судового акта арбітражного суду. Див: п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 23.12.2010 N 30/64 "Про деякі питання, що виникли при
 3. Розділ 10. Імунітет бюджетів
    Імунітет бюджетів - правовий режим, за якого звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ здійснюється тільки на підставі судового акту, за винятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 Бюджетного кодексу РФ. За загальним правилом виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ Федеральної
 4. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
    Порядок виконання судових актів визначений у гл. 24.1 ("Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації") БК РФ. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи за доходами і видатками здійснюється Федеральним казначейством та його територіальними органами. Кошти бюджетів надаються фактичним одержувачам
 5. Стаття 130. Видача судового наказу стягувачу
    1. Судовий наказ набуває властивість исполнимости після закінчення встановленого строку для подачі боржником заперечень проти виконання наказу. Один примірник наказу, виготовлений на спеціальному бланку і підписаний суддею, залишається у провадженні суду (ч. 3 ст. 127 ЦПК), а другий його примірник з тими ж атрибутами і завірений гербовою печаткою суду видається стягувачу для пред'явлення до
 6. Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
    Коментар до статті 222.Ліцамі, що не мають права на подачу заяви, є в тому числі: - особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи; - особи, що вимагають присудження
 7. Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013

 8. Стаття 29. Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації
    (В ред. Федерального закону від 20.08.2004 N 120-ФЗ) Принцип єдності бюджетної системи Російської Федерації означає єдність бюджетного законодавства Російської Феде-рації, принципів організації та функціонування бюджетної системи Російської Федерації, форм бюджетної документації і бюд-житній звітності, бюджетної класифікації бюджетної системи Російської Федерації, санкцій за порушення
 9. Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією
    1. На належне виконавцю виключне право на виконання звернення стягнення не допускається. Однак на права вимоги виконавця до інших осіб за договорами про відчуження виключного права на виконання і за ліцензійними договорами, а також на доходи, отримані від використання виконання, може бути звернено стягнення. На виключне право, що належить не самому
 10. Стаття 100. Забезпечення виконання судових актів
    Коментар до статті Відповідно до ст. 100 АПК РФ правила про забезпечення позову, передбачені гол. 8 Кодексу, застосовуються при забезпеченні виконання судових актів. Згідно ч. 7 ст. 182 АПК РФ арбітражний суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення, не зверненої до негайного виконання, за правилами, встановленими гл. 8 АПК РФ. При цьому
 11. Стаття 242.5. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти місцевого бюджету за грошовими зобов'язаннями муніципальних казен-них установ
    (В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) 1. Виконавчий документ, що передбачає звернення стягнення на кошти місцевого бюджету за грошовими обов'язковий-ствам його казенної установи - боржника, надсилається судом на прохання стягувача або самим стягувачем разом з документами, зазначеними у пункті 2 статті 242.1 цього Кодексу, в орган, який здійснює відкриття та ведення
 12. Завдання 4. Як виповнюється рішення суду
    1. Виконавчий лист направляється в службу судових приставів за місцем реєстрації відповідача; 2. Передбачений інший порядок виконання рішення. Відповідь необхідно обгрунтувати, посилаючись на відповідні нормативні акти. Зразок заяви щодо стягнення грошових коштів з бюджету суб'єкта РФ на підставі виконавчих листів судових органів Додаток N К Правил організації роботи комітету
 13. Питання для самоконтролю
    1. Що такий бюджетний процес. 2. Скільки виділяється стадій бюджетного процесу. 3. Що таке бюджетний (фінансовий) рік та бюджетний період. 4. Що означає принцип самостійності бюджетів. 5. Що таке принцип прозорості бюджетів. 6. Що таке принцип єдності каси. 7. Якими повноваженнями в рамках бюджетного процесу наділений Президент РФ. 8. Які існують види витратних
 14. Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти
    1. Стягнення аліментів у розмірі, встановленому угодою про сплату аліментів або рішенням суду, а також стягнення заборгованості по аліментах проводиться з заробітку і (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти; при недостатності заробітку і (або) іншого доходу аліменти утримуються з знаходяться на рахунках в банках або в інших кредитних установах грошових коштів особи,
© 2014-2022  yport.inf.ua