Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 242.5. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти місцевого бюджету за грошовими зобов'язаннями муніципальних казен-них установ

(в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
1. Виконавчий документ, що передбачає звернення стягнення на кошти місцевого бюджету за грошовими обов'язковий-ствам його казенної установи - боржника, надсилається судом на прохання стягувача або самим стягувачем разом з документами, зазначеними у пункті 2 статті 242.1 цього Кодексу, в орган, який здійснює відкриття та ведення особового рахунки муніципального казенного установи, за місцем відкриття боржникові як одержувачу коштів місцевого бюджету особових рахунків для обліку операцій з виконання видатків місцевого бюджету.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
2. Орган, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, не пізніше п'яти робочих днів після отримання виконавчого документа направляє боржникові повідомлення про надходження виконавчого документа і дату його прийому до виконання з доданням копії судового акта і заяви стягувача.
(В ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
За наявності підстав, зазначених у пунктах 3 і 4 статті 242.1 цього Кодексу, орган, що здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, повертає виконавчі документи зі усіма надійшли додатками до них стягувачу без виконання протягом п'яти робочих днів з дня їх надходження із зазначенням причини повернення.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
3. Боржник протягом 10 робочих днів з дня отримання повідомлення подає до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, інформацію про джерело утворення заборгованості і про коди бюджетної клас-сификации Російської Федерації, за якими мають бути зроблені видатки місцевого бюджету по виконанню виконавчого документа стосовно до бюджетної класифікації Російської Федерації поточного фінансового року.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Якщо виплати по виконанню виконавчого документа мають періодичний характер, боржник одночасно з інформацією, вказаною в абзаці першому цього пункту, подає до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муниципаль-них казенних установ, інформацію про дату щомісячної виплати по даному виконавчим документом.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Для виконання виконавчого документа за рахунок коштів місцевого бюджету боржник одночасно з інформацією, вказаною в абзаці першому цього пункту, подає до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, платіжне доручення на перерахування коштів у розмірі повного чи часткового виконання виконавчого документа в межах залишку обсягів фінансування витрат, відображених на його особовому рахунку отримувача коштів місцевого бюджету, по відповідним кодами бюджетної класифікації Російської Федерації.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Абзаци четвертий - п'ятий втратили чинність з 1 січня 2011 року. - Федеральний закон від 08.05.2010 N 83-ФЗ.
При порушенні боржником вимог, встановлених цим пунктом, орган, що здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, призупиняє до моменту усунення порушення здійснення операцій за видатками-ванию коштів на всіх особових рахунках боржника, включаючи лицьові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділів, відкриті в даному органі, що здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ (за винятком операцій з виконання виконавчих документів), з повідомленням боржника та його структурних (відокремлених) підрозділів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
4. При відсутності або недостатності відповідних лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування видатків для повного виконання виконавчого документа боржник направляє органу місцевого само-врядування, який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів місцевого бюджету, у віданні яких-го він знаходиться, запит-вимогу про необхідність виділення йому додаткових лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнувань) і (або) обсягів фінансування витрат з метою виконання виконавчого документа із зазначенням дати його надхо-дження до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ .
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
5. Орган місцевого самоврядування, який здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів ме-стного бюджету, у тримісячний строк з дня надходження виконавчого документа до органу, який здійснює відкриття та ведення лі-цевих рахунків муніципальних казенних установ, забезпечує виділення лімітів бюджетних зобов'язань (бюджетних асигнування ний) і (або) обсягів фінансування витрат відповідно до запиту-вимогою.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
6. Боржник зобов'язаний подати до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, платіжне доручення на перерахування в установленому порядку коштів для повного або часткового виконання виконавчого документа не пізніше наступного робочого дня після дня отримання в установленому порядку лімітів бюджетних зобов'язань (бюд- житніх асигнувань) і (або) обсягів фінансування видатків за відповідними кодами бюджетної класифікації Російської Федерації відповідно до абзацу першого пункту 3 цієї статті.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
При невиконанні боржником вимог, встановлених цим пунктом, орган, що здійснює відкриття та ведення особу-вих рахунків муніципальних казенних установ, призупиняє до моменту усунення порушення здійснення операцій з рас-витрачання коштів на всіх особових рахунках боржника, включаючи особові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділів, відкриті в даному органі, що здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ (за винятком операцій з виконання виконавчих документів), з повідомленням боржника та його структурних (відокремлених) підрозділів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
7. При невиконанні боржником протягом трьох місяців з дня надходження виконавчого документа до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, а також при порушенні боржником терміну виплат, вказаної ним відповідно до пункту 3 цієї статті, за виконавчим документом, що передбачає виплати періодичного характе-тера, даний орган призупиняє до моменту усунення порушення здійснення операцій з витрачання коштів на всіх особі-вих рахунках боржника, включаючи особові рахунки його структурних (відокремлених) підрозділів, відкриті в даному органі, здійснюю-щем відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ (за винятком операцій з виконання виконавець-них документів), з повідомленням боржника та його структурних (відокремлених) підрозділів.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
Операції по особових рахунках боржника не припиняються при пред'явленні боржником до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, документа, що підтверджує виконання виконавчого документа, документа про відстрочку, про розстрочення або про відкладення виконання судових актів чи документа, який скасовує чи припиняю- ного виконання судового акта, на підставі якого видано виконавчий документ.
(В ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
При невиконанні боржником виконавчого документа протягом трьох місяців з дня його надходження до органу, здійснюю-щий відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, зазначений орган протягом 10 днів інформує про це стягувача.
(В ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
8. При надходженні до органу, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, заявлений-ня стягувача про відкликання виконавчого документа зазначений орган повертає стягувачу повністю або частково невиконаний виконавчий документ із зазначенням в супровідному листі причини його невиконання.
(В ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
У разі часткового виконання боржником виконавчого документа вказаний документ повертається стягувачу з відміткою про розмір перерахованої суми.
При надходженні заяви стягувача про відкликання виконавчого документа до органу, який здійснює відкриття та ведення особу-вих рахунків муніципальних казенних установ, в період призупинення операцій з витрачання коштів на особових рахунках боржника (за винятком операцій з виконання виконавчих документів) зазначений орган повідомляє боржника про скасування при-остановления операцій по особових рахунках боржника, а виконавчий документ повертає стягувачу в порядку, визначеному абза-цями першим і другим цього пункту.
(Абзац запроваджено Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ, в ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
9. У разі задоволення судом заяви стягувача про стягнення коштів з органу місцевого самоврядування, що здійснює бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів місцевого бюджету, у порядку субсидіарної відповідальності на підставі повністю або частково невиконаного виконавчого документа за грошовими зобов'язаннями перебуває у його веде-нии одержувача коштів місцевого бюджету виконавчий документ про стягнення коштів з органу місцевого самоврядування, здійснюва-ляющего бюджетні повноваження головного розпорядника (розпорядника) коштів місцевого бюджету, направляється в орган за місцем від-закриття головному розпоряднику коштів місцевого бюджету особового рахунку як одержувачу коштів місцевого бюджету для виконання в порядку, встановленому цим Кодексом.
(В ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
10. Орган, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, при виконанні в повному обсязі виконавчого документа надсилає виконавчий документ з відміткою про розмір перерахованої суми до суду, який видав цей документ.
(В ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
11. Орган, який здійснює відкриття та ведення особових рахунків муніципальних казенних установ, веде облік і здійснює зберігання виконавчих документів та інших документів, пов'язаних з їх виконанням, в установленому ним порядку.
(В ред. Федеральних законів від 02.11.2007 N 247-ФЗ, від 08.05.2010 N 83-ФЗ)
12. У разі якщо рахунки боржника відкриті в установі Центрального банку Російської Федерації або в кредитній організації, виконання виконавчого документа проводиться відповідно до законодавства Російської Федерації про виконавче провадження.
(В ред. Федеральних законів від 26.04.2007 N 63-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Стаття 242.5. Виконання судових актів, передба-чає звернення стягнення на кошти місцевого бюджету по грошовими зобов'язаннями муніципальних казен-них установ "
 1. Стаття 222.1. Право на звернення до арбітражного суду з заяв-ленням про присудження компенсації за порушення права на судопро-ництво в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
  Коментар до статті 222.1. Справи про присудження компенсації підвідомчі арбітражним судам у разі, якщо вимога про присудження компенсації викликано тривалим терміном судочинства у справі в арбітражному суді або тривалим невиконанням судового акта арбітражного суду. Див: п. 7 Постанови Пленуму ЗС РФ і Пленуму ВАС РФ від 23.12.2010 N 30/64 "Про деякі питання, що виникли при
 2. Стаття 239. Імунітет бюджетів
  (в ред. Федерального закону від 27.12.2005 N 197-ФЗ) 1. Імунітет бюджетів бюджетної системи Російської Федерації являє собою правовий режим, за якого звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації здійснюється тільки на підставі судового акту, за ис -нятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 93.6, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 цього
 3. Розділ 10. Імунітет бюджетів
    Імунітет бюджетів - правовий режим, за якого звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ здійснюється тільки на підставі судового акту, за винятком випадків, встановлених статтями 93.3, 93.4, 142.2, 142.3, 166.1, 218 і 242 Бюджетного кодексу РФ. За загальним правилом виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи РФ Федеральної
 4. 8. Виконання судових актів з позовами до Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень про відшкодування шкоди, завданої громадянинові або юридичній особі в результаті незаконних дій (бездіяльності) органів державної влади (державних органів), органів місцевого самоврядування або посадових осіб цих органів.
    Порядок виконання судових актів визначений у гл. 24.1 ("Виконання судових актів щодо звернення стягнення на кошти бюджетів бюджетної системи Російської Федерації") БК РФ. Касове обслуговування виконання бюджетів бюджетної системи за доходами і видатками здійснюється Федеральним казначейством та його територіальними органами. Кошти бюджетів надаються фактичним одержувачам
 5. Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією
    1. На належне виконавцю виключне право на виконання звернення стягнення не допускається. Однак на права вимоги виконавця до інших осіб за договорами про відчуження виключного права на виконання і за ліцензійними договорами, а також на доходи, отримані від використання виконання, може бути звернено стягнення. На виключне право, що належить не самому
 6. Стаття 100. Забезпечення виконання судових актів
    Коментар до статті Відповідно до ст. 100 АПК РФ правила про забезпечення позову, передбачені гол. 8 Кодексу, застосовуються при забезпеченні виконання судових актів. Згідно ч. 7 ст. 182 АПК РФ арбітражний суд за заявою осіб, які беруть участь у справі, може вжити заходів щодо забезпечення виконання рішення, не зверненої до негайного виконання, за правилами, встановленими гл. 8 АПК РФ. При цьому
 7. Стаття 222.6. Повернення заяви про присудження компенсації за порушення права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк
    Коментар до статті 222.Ліцамі, що не мають права на подачу заяви, є в тому числі: - особи, щодо яких Європейським судом з прав людини винесено рішення з питання прийнятності їх скарги на передбачуване порушення їх права на судочинство в розумний строк або права на виконання судового акта в розумний строк або по суті їх справи; - особи, що вимагають присудження
 8. Стаття 112. Звернення стягнення на майно особи, зобов'язаного сплачувати аліменти
    1. Стягнення аліментів у розмірі, встановленому угодою про сплату аліментів або рішенням суду, а також стягнення заборгованості по аліментах проводиться з заробітку і (або) іншого доходу особи, зобов'язаної сплачувати аліменти; при недостатності заробітку і (або) іншого доходу аліменти утримуються з знаходяться на рахунках в банках або в інших кредитних установах грошових коштів особи,
 9. Стаття 237. Звернення стягнення на майно за зобов'язаннями власника
    1. Вилучення майна шляхом звернення стягнення на нього за зобов'язаннями власника проводиться на підставі рішення суду, якщо інший порядок звернення стягнення не передбачений законом або договором. 2. Право власності на майно, на яке звертається стягнення, припиняється у власника з моменту виникнення права власності на вилучене майно в особи, до якого переходить
 10. Стаття 278. Звернення стягнення на земельну ділянку
    Звернення стягнення на земельну ділянку по зобов'язаннях його власника допускається лише на підставі рішення
 11. Стаття 1319. Звернення стягнення на виключне право на виконання та на право використання виконання за ліцензією Коментар до статті 1319
    1. Відповідно до ст. 1241 ЦК РФ перехід виключного права можливий не тільки на підставі договору. До бездоговірним способам переходу виключного права відноситься перехід права в результаті звернення стягнення на нього. У числі виключних прав, на які можливе звернення стягнення, виконавські права. Особисті немайнові права виконавця не можуть бути предметом звернення
 12. Стаття 442. Захист прав інших осіб при виконанні судового постанови чи постановлення державного чи іншого органу
    1. Стаття, що застосовується у взаємозв'язку з положеннями ст. 80-86, 119 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження", що регулюють питання звернення стягнення на майно боржника та захисту прав інших осіб, порушених при вчиненні виконавчих дій. Арешт майна в рамках виконавчого провадження проводиться судовим
 13. Стаття 80. Звернення стягнення на частку учасника у складеному капіталі повного товариства
    Звернення стягнення на частку учасника у складеному капіталі повного товариства за власними боргами учасника допускається лише при недоліку іншого його майна для покриття боргів. Кредитори такого учасника мають право вимагати від повного товариства виділу частини майна товариства, що відповідає частці боржника у складеному капіталі, з метою звернення стягнення на це майно.
 14. Стаття 45. Звернення стягнення на майно подружжя
    1. За зобов'язаннями одного з подружжя стягнення може бути звернено лише на майно цього чоловіка. При недостатності цього майна кредитор має право вимагати виділу частки подружжя-боржника, яка належала б дружину-боржнику при розділі спільного майна подружжя, для звернення на неї стягнення. 2. Стягнення звертається на спільне майно подружжя за спільними зобов'язаннями подружжя, а
 15. Коментар до статті 32.2
    1. Адміністративний штраф є найпоширенішим видом адміністративних покарань; про правові критерії його обчислення див. коментар до ст. 3.5. Обчислення адміністративного штрафу у величині, кратної вартості предмета, з'явився безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення, на момент закінчення або припинення адміністративного правопорушення, передбачено ст. 7.27
 16. Стаття 211. Рішення суду, що підлягають негайному виконанню
    1. У коментованій статті сформульовано перелік судових постанов, при винесенні яких суд зобов'язаний зазначити в резолютивній частині про їх негайне виконання (ст. 204 ЦПК). Окрім рішень це можуть бути судові накази, які по перерахованих у ст. 211 ЦПК категоріях справ видаються за вимогами про стягнення аліментів та про стягнення нарахованої, але не виплаченої працівникові заробітної плати
 17. Стаття 319. Порядок оскарження судових постанов, пов'язаних з відновленням втраченого судового провадження
    1. У процедурі відновлення втраченого судового провадження судом виносяться постанови в різних процесуальних формах: рішень - за підсумками розгляду заяви, визначень - при виконанні конкретних процесуальних дій. Отже, норму коментованої статті про оскарження судових постанов у порядку, встановленому цим Кодексом, необхідно застосовувати під
 18. Стаття 130. Видача судового наказу стягувачу
    1. Судовий наказ набуває властивість исполнимости після закінчення встановленого строку для подачі боржником заперечень проти виконання наказу. Один примірник наказу, виготовлений на спеціальному бланку і підписаний суддею, залишається у провадженні суду (ч. 3 ст. 127 ЦПК), а другий його примірник з тими ж атрибутами і завірений гербовою печаткою суду видається стягувачу для пред'явлення до
 19. Стаття 255. Звернення стягнення на частку в спільному майні
    Кредитор учасника часткової або спільної власності при недостатності у власника іншого майна має право пред'явити вимогу про виділ частки боржника в спільному майні для звернення на неї стягнення. Якщо в таких випадках виділення частки в натурі неможливо або проти цього заперечують інші учасники часткової чи спільної власності, кредитор має право вимагати продажу боржником
© 2014-2022  yport.inf.ua