Головна
ГоловнаТрудове правоТрудове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Трудовий кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 07.06.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 269. Додаткові гарантії працівникам віком до вісімнадцяти років при розірванні трудового договору

Розірвання трудового договору з працівниками у віці до вісімнадцяти років з ініціативи роботодавця (за винятком слу-чаю ліквідації організації або припинення діяльності індивідуальним підприємцем) крім дотримання загального порядку допускається тільки за згодою відповідної державної інспекції праці та комісії у справах неповнолітніх і захисту їх прав.
(В ред. Федерального закону від 30.06.2006 N 90-ФЗ)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Стаття 269. Додаткові гарантії працівникам віком до вісімнадцяти років при розірванні трудового договору"
 1. Стаття 270. Норми виробітку для працівників у віз-расте до вісімнадцяти років
  працівників віком до вісімнадцяти років норми виробітку встановлюються виходячи із загальних норм виробітку пропорційно встановленої для цих працівників скороченої тривалості робочого часу. Для працівників віком до вісімнадцяти років, які поступають на роботу після закінчення загальноосвітніх закладів та об-разовательной установ початкової професійної освіти, а
 2. Стаття 347. Припинення трудового договору з працівником релігійної організації
  додаткових підстав припинення трудових правовідносин. Релігійне об'єднання як роботодавець може передбачити додаткові підстави розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця при його укладенні. Ці підстави встановлюються на додаток до передбачених чинним ТК (див. коментар. До ст. 81). Органи управління релігійного об'єднання, передбачаючи при
 3. Стаття 269. Додаткові гарантії працівникам віком до вісімнадцяти років при розірванні трудового договору
  додаткові гарантії щодо соціальної підтримки дітей-сиріт та дітей, які залишилися без піклування батьків "(в ред. Від 17.12.2009) * (410) . Працівникам з числа зазначених осіб роботодавець (чи його правонаступник - при ліквідації роботодавця) у разі їх звільнення у зв'язку з ліквідацією організації, скороченням чисельності або штату працівників зобов'язаний забезпечити навчання з подальшим працевлаштуванням.
 4. Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб віком до вісімнадцяти років
  працівниками у віці до вісімнадцяти років ваг, що перевищують встановлені для них граничні норми. Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці працівників у віці до вісімнадцяти років, а також граничні норми важких речей затверджуються в порядку, встановленому Урядом Російської Федерації з урахуванням думки Російської тристоронньої комісії з регулювання соціально-трудових
 5. Стаття 267. Щорічна основна оплачувана від-пуск працівникам віком до вісімнадцяти років
  працівникам віком до вісімнадцяти років надається тривалістю 31 календарний день у зручний для них
 6. Стаття 272. Особливості працевлаштування осіб віком до вісімнадцяти років
  віком до вісімнадцяти років визначаються трудовим законодавством, колективним до-говором, угодою. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 7. Стаття 271. Оплата праці працівників у віці до вісімнадцяти років при скороченій тривалості еже-денної роботи
  працівникам віком до вісімнадцяти років виплачується з урахуванням скороченої тривалості роботи. Роботодавець може за рахунок власних коштів проводити їм доплати до рівня оплати праці праців-ників відповідних категорій при повній тривалості щоденної роботи. Праця працівників віком до вісімнадцяти років, допущених до відрядних робіт, оплачується за встановленими
 8. Глава 1. ЗАГАЛЬНИЙ ПОРЯДОК РОЗІРВАННЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ З ПРАЦІВНИКОМ
  додаткові підстави для певних категорій працівників). Загальні підстави перераховані в ст. 77 Трудового кодексу РФ і уточнені в ст. ст. 71 і 78 - 84 Трудового кодексу РФ. Спеціальні підстави для розірвання трудових договорів наведені в розд. XII "Особливості регулювання праці окремих категорій працівників "Трудового кодексу РФ; - оформлення розірвання трудового договору з
 9. Стаття 92. Скорочена тривалість робочого часу
  працівників віком до шістнадцяти років - не більше 24 годин на тиждень; для працівників віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років - не більше 35 годин на тиждень; для працівників, які є інвалідами I або II групи, - не більше 35 годин на тиждень; для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими і (або) небезпечними умовами праці, - не більше 36 годин на тиждень у порядку, встановленому Урядом
 10. Стаття 268. Заборона направлення в службові відрядження, залучення до понаднормової роботи, роботи в нічний час, у вихідні, святкові та неробочі дні робіт-ників у віці до вісімнадцяти років
  працівників у віці до вісімнадцяти років (за винятком творчих працівників засобів масової ін-формації, організацій кінематографії, теле-і відеос'емочних колективів, театрів, театральних і концертних організацій , цирків та інших осіб, що беруть участь у створенні і (або) виконанні (експонуванні) творів, у відповідності з переліками робіт, професій, посад цих працівників, які затверджуються
 11. Стаття 263. Додаткові відпустки без збереження заробітної плати особам, що здійснюють догляд за дітьми
  додаткові відпустки без збереження заробітної плати у зручний для них час тривалістю до 14 календарних днів. Зазначена відпустка за письмовою заявою працівника може бути приєднаний до щорічної оплачуваної відпустки або використаний окремо повністю або по частинах. Перене-сеніе цієї відпустки на наступний робочий рік не допускається. (в ред. Федерального закону від 30.06.2006 N
 12. Стаття 342. Сторони трудового договору в релігійній організації
  працівником у письмовій формі. Працівником є особа, яка досягла віку вісімнадцяти років, уклала трудовий договір з релігійною організацією, особисто виконує певну роботу і підкоряється внутрішнім звичаями релігійної
 13. Стаття 348.8. Особливості регулювання праці спортсменів у віці до вісімнадцяти років
  стаття 348.4 на-вартого Кодексу) трудовий договір з ним за місцем тимчасової роботи полягає в порядку, встановленому цим Кодексом для укладання трудових договорів з працівниками відповідного
 14. Стаття 78. Розірвання трудового договору за угодою сторін
  працівника і розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця тут необхідно спільне волевиявлення сторін, спрямоване на закінчення трудових відносин. Хоча законодавець не вимагає письмової форми угоди про розірвання договору, представляється, що така угода має бути письмовим, оскільки трудовий договір укладений у письмовій формі, а отже, і його розірвання
 15. Стаття 261. Гарантії вагітній жінці та особам із сімейними обов'язками при розірванні трудового дого-злодія
  працівника і неможливо з письмової згоди жінки пере-вести її до закінчення вагітності на іншу наявну в роботодавця роботу (як вакантну посаду або роботу, відповідаю-щую кваліфікації жінки, так і вакантну нижчу посаду або нижчеоплачувану роботу) , яку жінка може ви-конувати з урахуванням її стану здоров'я. При цьому роботодавець зобов'язаний пропонувати їй всі
 16. Глава 27. Гарантії і компенсації працівникам, пов'язані з розірванням трудового договору
  працівникам, пов'язані з розірванням трудового
© 2014-2022  yport.inf.ua