Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Т.К. Андрєєва. Арбітражний процесуальний кодекс російської федерації з постатейними матеріалами судової практики і коментарями, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 321. Строки пред'явлення виконавчого листа до виконання

Коментар до статті Відповідно до ст. 318 АПК РФ судові акти арбітражних судів приводяться у виконання після вступ-лення їх законної сили, за винятком випадків негайного виконання, в порядку, встановленому Кодексом та іншими федеральними законами, які регулюють питання виконавчого провадження. Примусове виконання судового акта проводиться на підставі видаваного арбітражним судом виконавчого листа, якщо інше не передбачено названим Кодексом.
Трирічний термін пред'явлення виконавчого листа у разі примусового виконання судового акта, визначений ст. 321 Кодексу, про що зазначає суспільство, дійсно закінчився. Однак виконавчий лист по виконанню рішення від 17.12.2002 не видавався, на що звернув увагу суду касаційної інстанції. Разом з тим комітет до органів реєстрації прав на нерухоме майно та угод з ним за зміною відомостей ЕГРП на підставі рішення від 17.12.2002 не звертався тривалий час, що значно перевищує термін примусового виконання судових актів. З цієї причини судам необхідно оцінити обгрунтованість збереження забезпечувальної міри у вигляді арешту майна з урахуванням, що позов задоволено вісім років тому, однак рішення не виконано (Постанова Президії ВАС РФ від 28.07.2011 N 1557/11).
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК РФ виконавчий лист може бути пред'явлений до виконання протягом трьох років з дня набрання судового акта в законну силу.
Відповідно до ч. 4 цієї ж статті у разі повернення виконавчого листа стягувачу у зв'язку з неможливістю його іс-полнения новий термін для пред'явлення виконавчого листа до виконання обчислюється з дня його повернення.
Названим положенням АПК РФ відповідають положення ст. ст. 21, 22 Закону про виконавче провадження.
В силу ч. 4 ст. 46 Закону про виконавче провадження повернення стягувачу виконавчого документа не є пре-пятствіем для його повторного пред'явлення до виконання в строки, встановлені ст. 21 Закону.
У справі, що дійшов до Президії ВАС РФ, виконавчий лист повернутий торговому дому "Уралхимпласт" у зв'язку з невозмож-ністю його виконання 27.11.2007. Товариство "Уралхимпласт" звернулося до арбітражного суду з заявою про процесуальну заміну взи-скателя 18.06.2010, тобто в межах трирічного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання.
Суди в задоволенні заяви відмовили, посилаючись на подальшу неможливість примусового виконання судових актів, так як виконавчий лист вже пред'являвся до виконання і виконавче виробництво по ньому було закінчено, при цьому іс-полнітельний лист не повернутий стягувачеві. Президія ВАС РФ з такою логікою не погодився і зробив наступний висновок: "... з мате-ріалів справи вбачається, що виконавчий лист, повернутий судовим приставом-виконавцем, торговому дому" Уралхимпласт "не надійшов і докази повторного пред'явлення його до виконання відсутні. Ця обставина не є підставою для відмови в задоволенні заяви товариства "Уралхимпласт", оскільки відповідно до частини 1 статті 323 АПК РФ стягувачу (суспільству "Уралхимпласт" як правонаступнику) може бути виданий дублікат виконавчого листа "(Постанова Президії ВАС РФ від 28.07.2011 N 9285/10).
У судовій практиці виникло питання: протягом якого терміну можна звернутися за примусовим виконанням рішення міжнародних рідного арбітражу? Президія ВАС РФ міркував таким чином:
"На підставі пункту 1 частини 1 статті 321 АПК РФ виконавчий лист може бути пред'явлений до виконання протягом трьох років з дня набрання судового акта в законну силу.
Отже, в силу сукупної дії статті 246 та пункту 1 частини 1 статті 321 АПК РФ визнання і приведення у виконання іноземного арбітражного рішення на території Російської Федерації здійснюються протягом шести років: три роки надано для його добровільного виконання або пред'явлення до суду для визнання та примусового виконання, три - в рамках виконавчого провадження при пред'явленні виконавчого листа до виконання.
Згідно з постановою Міжрайонного відділу з особливих виконавчим виробництвам Управління Федеральної служби су-Дебні приставів по Рязанської області про порушення виконавчого провадження від 13.04.2010 виконавчий лист від фірми по-ступив на виконання 13.04.2010 без закінчення строку пред'явлення документа до виконання.
Таким чином, суди апеляційної та касаційної інстанцій неправомірно дійшли висновку про те, що рішення Німецькій ін-статиці з арбітражу (DIS) від 11.08.2005, від 14.10.2005 і від 27.12.2005 у справі N DIS-SV-B-454/04 виконуються на території Росій-ської Федерації з дня їх винесення, а не з дати їх легалізації російськими судами - з 02.02.2010.
Зазначений висновок привів до невірного визначення судами строку пред'явлення виконавчого листа до виконання - до 11.08.2008, 14.10.2008, 27.12.2008 відповідно. Це зробило нездійсненними Постанова Президії Вищого Арбітражного Суду Російської Федерації від 02.02.2010 N 13211/09 і виданий на його підставі виконавчий лист, що спричинило за собою порушення принципу обов'язковості виконання судових актів "(Постанова Президії ВАС РФ від 09.03.2011 N 13211/09).
Чи є якісь умови надання відстрочки, розстрочки виконання судового акта? Президія ВАС РФ таким чином відповів на це питання: "... відповідно до пункту 1 частини 1 статті 321 АПК РФ виконавчий лист може бути пред'явлений до виконання протягом трьох років з дня закінчення строку, встановленого при відстрочку або розстрочку виконання судового акта.
За заявою самого боржника судом була надана відстрочка виконання судового акта до 02.10.2008, в тому числі з причини відсутності грошових коштів, необхідних для виконання виконавчого документа, і дотримання процедури по їх виділенню. Отже, стягувач має право пред'явити виконавчий лист до виконання протягом трьох років починаючи з 03.10.2008.
При цьому будь-яких обмежень за термінами надання відстрочки (розстрочки) судового акта стаття 324 АПК РФ, регулюються-ючий зазначені процесуальні дії, не містить "(Постанова Президії ВАС РФ від 27.07.2010 N 3865/10).
У Росії поступово складається практика, що дозволяє відшкодовувати шкоду з казни за незаконні дії судових приставів-виконавців. Суди зіткнулися з проблемою, чи припустимо стягувати з казни грошові кошти у разі, коли абстрактно не втрачено можливість виконання судового акта, наприклад, через дії судового пристава-виконавця у боржника не залишилося майна, однак, оскільки виконавче провадження закінчено і виконавчий лист повернутий стягувачу, протягом трьох років він має право знову пред'явити його до виконання. Президія ВАС РФ прийшов до висновку, що "положення статті 321 АПК РФ, що надають стягувачу право неодноразового після повернення виконавчого листа пред'явлення його до стягнення, не можуть бути витлумачені в сенсі відсутності у стягувача, який втратив можливість отримати належні з боржника суми у зв'язку з вибуттям його майна з причини незаконних дій судового пристава-виконавця, права на відшкодування шкоди "(Постанова Президії ВАС РФ від 03.11.2009 N 8974/09).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 321. Строки пред'явлення виконавчого листа до виконання "
 1. Стаття 322. Відновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
  Коментар до статті 1. У коментованій статті регулюються питання відновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання. Пропуск строку пред'явлення виконавчого документа до виконання перешкоджає порушенню виконавчого провадження (а значить, і примусовому виконанню) і є підставою для винесення судовим приставом-виконавцем постанови
 2. Стаття 321. Строки пред'явлення виконавчого листа до виконання
  Коментар до статті 1. Коментована стаття встановлює правила, пов'язані з термінами пред'явлення виконавчого документа арбітражного суду до виконання. Згідно ч. 1 даної статті строк пред'явлення до виконання виконавчого листа, виданого арбітражним судом, за загальним правилом становить три роки. Названий термін обчислюється не з дати видачі виконавчого листа, а з дати вступу
 3. Стаття 438. Поновлення виконавчого виробництва
  1. Положення коментованої статті необхідно застосовувати у взаємозв'язку зі ст. 433-437 ЦПК, що регулюють питання роз'яснення постанови суду, що підлягає виконанню, відстрочки, розстрочки, зміни способу та порядку його виконання, індексації присуджених грошових сум, відкладення виконавчих дій, зупинення виконавчого провадження, а також у нормативно-правового зв'язку зі ст. 42
 4. Стаття 322. Відновлення пропущеного строку для пред'явлення виконавчого листа до виконання
  Коментар до статті У практиці Президії ВАС РФ виникло питання: чи можна пред'явити виконавчий лист до виконання вдруге? Вища судова інстанція, спираючись на наступні мотиви, прийшла до негативної відповіді на це питання: "... згідно частини 4 статті 321 АПК РФ тільки в разі повернення виконавчого листа стягувачу у зв'язку з неможливістю його виконання новий термін для пред'явлення
 5. Стаття 323. Видача дубліката виконавчого листа
  Коментар до статті 1. Відповідно до ч. 2 ст. 12 Федерального закону "Про виконавче провадження" у разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для виконання є його дублікат, що видається судом або іншим органом, який виніс відповідний акт, в порядку, передбаченому федеральним законом. Термін "дублікат" не тотожний поняттю "копія виконавчого документа",
 6. Стаття 430. Видача судом дубліката виконавчого листа або судового наказу
  1. Згідно ч. 2 ст. 12 Федерального закону від 2 жовтня 2007 р. N 229-ФЗ "Про виконавче провадження" * (372) у разі втрати оригіналу виконавчого документа підставою для стягнення є його дублікат. Таким чином, дублікат виконавчого листа має силу виконавчого документа. За своїм змістом він повністю збігається з втраченим оригіналом і відрізняється від нього лише
 7. Коментар до статті 31.9
  1. Про терміни вступу постанови (рішення) про призначення адміністративного покарання законної сили і про приведення у виконання зазначеної постанови (рішення) див. коментарі до ст. 31.1, 31.4 КоАП. Під ухиленням особи від виконання постанови (рішення) про призначення адміністративного покарання мається на увазі невиконання особою обов'язків, приписаних винесеною постановою,
 8. Стаття 142. Виконання мирової угоди
  Коментар до статті Частина 2 ст. 142 АПК РФ встановлює лише можливість примусового виконання мирової угоди, що не виконаного добровільно, і сама по собі не регулює порядок видачі виконавчого листа, який встановлюється в розд. VII цього Кодексу. Крім того, сама по собі видача виконавчого листа лише фіксує встановлені судовим актом права та обов'язки сторін і
 9. Стаття 246. Примусове виконання рішення іно-дивного суду або іноземного арбітражного рішення
  Коментар до статті На території РФ іноземні арбітражні рішення виконуються з моменту прийняття арбітражним судом рішення про їх визнання і примусове виконанні згідно з національними процесуальними нормами (ст. III Нью-Йоркської конвенції про визнання і приведення у виконання іноземних арбітражних рішень 1958 р., ч. 1 ст. 241 АПК РФ). На підставі п. 1 ч. 1 ст. 321 АПК РФ
 10. Стаття 426. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
  1. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду в цілому збігаються з підставами для скасування рішення третейського суду, передбаченими ст. 421 ЦПК (див. коментар до даної статті). 2. Разом з тим коментована стаття передбачає і додаткову підставу для відмови у видачі виконавчого листа у разі, коли рішення ще не
 11. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації як джерело виконавчого виробництва
  У арбітражному процесуальному кодексі Російської Федерації виконавчого провадження відведений VII розділ. Основні положення Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації про виконавче провадження: - судові акти арбітражних судів приводяться у виконання після набрання ними законної сили, за винятком випадків негайного виконання, в порядку, встановленому АПК РФ і
 12. Стаття 142. Виконання мирової угоди
  Коментар до статті 1. У силу принципу диспозитивності сторони, укладаючи мирову угоду, самостійно визначають обсяг прав і обов'язків по відношенню один до одного, самі встановлюють терміни виконання зобов'язань. Продовженням принципу диспозитивності є і положення про необхідність добровільного виконання умов мирової угоди сторонами. Положення ч. 1 коментованої статті
 13. Стаття 246. Примусове виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення
    Коментар до статті 1. За загальним правилом примусове виконання рішення іноземного суду або іноземного арбітражного рішення проводиться на підставі виконавчого листа, видаваного арбітражним судом, який розглянув справу про його визнання і приведення у виконання. Інший порядок може бути встановлений міжнародними договорами Російської Федерації. 2. У виконавчому листі, виданому
 14. Стаття 424. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Змістом заяви є реквізити, в яких виражаються його заснування і предмет, прохання заявника, а також вказуються інші відомості, необхідні для прийняття та розгляду заяви судом. Вимоги до форми і змісту заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду подібні з вимогами, що пред'являються ст. 419 ЦПК до заяви про скасування
 15.  Стаття 426. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Стаття 426. Підстави для відмови у видачі виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського
 16. Стаття 237. Вимоги до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Коментар до статті 1. Стаття 237 АПК РФ визначає вимоги, що пред'являються до заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду, а також наслідки їх недотримання. Наявні відмінності в переліку документів, які додаються до заяви, порівняно з ст. 45 Федерального закону "Про третейські суди в Російській Федерації" і ст. 35 Закону РФ "Про
 17.  Стаття 424. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Стаття 424. Форма і зміст заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського
 18.  Стаття 425. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Стаття 425. Порядок розгляду заяви про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського
 19. Стаття 240. Визначення арбітражного суду у справі про видачу виконавчого листа на примусове виконання рішення третейського суду
    Коментар до статті 1. За підсумками розгляду заяви про видачу виконавчого листа арбітражний суд виносить постанову у формі ухвали про видачу виконавчого листа або про відмову в його видачі за правилами, встановленими для прийняття рішення. Так, в ухвалі повинні бути зазначені фактичні та інші обставини справи, встановлені арбітражним судом; докази, на яких
 20. Термін у виконавчому провадженні
    Термін - відрізок часу, який включає в себе три елементи: початок, перебіг і кінець. Якщо виконавчий документ не буде пред'явлений до виконання в межах встановленого терміну, стягувач втрачає право на його виконання за допомогою процедури примусового виконання, боржник (відповідач) може і добровільно виконати свої зобов'язання перед стягувачем (позивачем) після закінчення цього терміну. За
© 2014-2022  yport.inf.ua