Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Містобудівний кодекс Російської Федерації з виправленнями та доповненнями на 05.04.2013 року, 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга-на місцевого самоврядування міського округу

1. Рішення про підготовку документації з планування території приймається органом місцевого самоврядування поселення або органом місцевого самоврядування міського округу з ініціативи зазначених органів або на підставі пропозицій фізичних або юридичних осіб про підготовку документації з планування території, а також на підставі заяв про прийняття рішень про підго-товке документації з планування території від осіб, зазначених у частині 8.1 статті 45 цього Кодексу.
(В ред. Федерального закону від 27.12.2009 N 343-ФЗ)
2. Зазначене у частині 1 цієї статті рішення підлягає опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування-кованими муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації, протягом трьох днів з дня прийняття такого рішення та розмі-тається на офіційному сайті поселення (при наявності офіційного сайту поселення) або на офіційному сайті міського округу (за наявності офіційного сайту міського округу) у мережі "Інтернет".
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
3. З дня опублікування рішення про підготовку документації з планування території фізичні або юридичні особи мають право подати до органу місцевого самоврядування поселення або орган місцевого самоврядування міського округу свої пропозиції про по-рядку, термінах підготовки та утриманні документації з планування території.
4. Орган місцевого самоврядування поселення або орган місцевого самоврядування міського округу здійснює перевірку документа-ції з планування території на відповідність вимогам, встановленим частиною 10 статті 45 цього Кодексу. За результа-там перевірки зазначені органи приймають відповідне рішення про направлення документації з планування території чолі по-селища, голові міського округу або про відхилення такої документації та про направлення її на доопрацювання.
5. Проекти планування території та проекти межування території, підготовлені в складі документації з планування тер-ритор на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або органу місцевого самоврядування міського округу, до їх затвердження підлягають обов'язковому розгляду на публічних слуханнях.
6. Порядок організації та проведення публічних слухань за проектом планування території та проекту межування території визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального утворення з урахуванням положень цієї статті.
7. З метою дотримання права людини на сприятливі умови життєдіяльності, прав і законних інтересів правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва публічні слухання за проектом планування території та проекту Межева-ня території проводяться з участю громадян, що проживають на території, стосовно до якої здійснюється підготовка про-єкта її планування та проекту її межування, правовласників земельних ділянок і об'єктів капітального будівництва, розташований-них на зазначеній території, осіб, законні інтереси яких можуть бути порушені у зв'язку з реалізацією таких проектів.
8. При проведенні публічних слухань за проектом планування території та проекту межування території всім зацікавленим особам повинні бути забезпечені рівні можливості для вираження своєї думки.
9. Учасники публічних слухань за проектом планування території та проекту межування території вправі подати до уповноважених на проведення публічних слухань орган місцевого самоврядування поселення або орган місцевого самоврядування міського округу свої пропозиції та зауваження, що стосуються проекту планування території або проекту межування території, для включення їх до протоколу публічних слухань .
10. Висновок про результати публічних слухань за проектом планування території та проекту межування території підлягає опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування муніципальних правових актів, іншої офіційної інформації, і розміщується на офіційному сайті поселення (при наявності офіційного сайту поселення) або на офіційному сайті місто -ського округу (за наявності офіційного сайту міського округу) у мережі "Інтернет".
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
11. Термін проведення публічних слухань з дня оповіщення жителів муніципального освіти про час і місце їх прове-дення до дня опублікування висновку про результати публічних слухань визначається статутом муніципального освіти і (або) нормативними правовими актами представницького органу муніципального освіти і не може бути менше одного місяця і більше трьох місяців.
12. Орган місцевого самоврядування поселення або орган місцевого самоврядування міського округу направляє відповідно голові місцевої адміністрації поселення, голові місцевої адміністрації міського округу підготовлену документацію з планування території, протокол публічних слухань за проектом планування території та проекту межування території та висновок про резуль-татах публічних слухань не пізніше ніж через п'ятнадцять днів з дня проведення публічних слухань.
13. Голова місцевої адміністрації поселення або голова місцевої адміністрації міського округу з урахуванням протоколу публічних слухань за проектом планування території та проекту межування території та висновку про результати публічних слухань прини-маєт рішення про затвердження документації з планування території або про відхилення такої документації та про направлення її в ор -ган місцевого самоврядування на доопрацювання з урахуванням зазначених протоколу і висновку.
14. Затверджена документація з планування території (проекти планування території та проекти межування території) підлягає опублікуванню в порядку, встановленому для офіційного опублікування муніципальних правових актів, іншої офіційні-ної інформації, протягом семи днів з дня затвердження зазначеної документації та розміщується на офіційному сайті муніципального освіти (при наявності офіційного сайту муніципального освіти) в мережі "Інтернет".
(В ред. Федерального закону від 31.12.2005 N 210-ФЗ)
15. На підставі документації з планування території, затвердженої головою місцевої адміністрації поселення або головою місцевої адміністрації міського округу, представницький орган місцевого самоврядування вправі вносити зміни в правила землекористування і забудови в частині уточнення встановлених містобудівним регламентом граничних параметрів дозволеного будівництва та реконструкції об'єктів капітального будівництва.
16. Підготовка документації з планування межселенних територій на підставі правил землекористування і забудови Межс-лених територій здійснюється на підставі рішення органу місцевого самоврядування муніципального району відповідно до вимог цієї статті.
17. У разі, якщо фізична або юридична особа звертається до органу місцевого самоврядування із заявою про видачу йому гра-достроітельного плану земельної ділянки, проведення процедур, передбачених частинами 1 - 16 цієї статті, не потрібно. Орган місцевого самоврядування протягом тридцяти днів з дня надходження зазначеного звернення здійснює підготовку містобудівник-ного плану земельної ділянки та затверджує його. Орган місцевого самоврядування надає заявнику містобудівний план земельними ділянки без справляння плати.
18. Втратив силу. - Федеральний закон від 13.05.2008 N 66-ФЗ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 46. Особливості підготовки документації з планування території, яка розробляється на підставі рішення органу місцевого самоврядування поселення або орга-на місцевого самоврядування міського округу "
 1. Стаття 41. Призначення і види документації по планиров-ке території
  1. Підготовка документації з планування території здійснюється з метою забезпечення сталого розвитку територій, виділення елементів планувальної структури (кварталів, мікрорайонів, інших елементів), встановлення меж земельних ділянок, на яких розташовані об'єкти капітального будівництва, меж земельних ділянок, призначених для будівництва та размеще-ня лінійних об'єктів.
 2. Стаття 42. Проект планування території
  1. Підготовка проекту планування території здійснюється для виділення елементів планувальної структури, встановлення параметрів планованого розвитку елементів планувальної структури, зон планованого розміщення об'єктів федерального значення, об'єктів регіонального значення, об'єктів місцевого значення. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Проект планування території
 3. Стаття 30. Правила землекористування і забудови
  1. Правила землекористування і забудови розробляються з метою: 1) створення умов для сталого розвитку територій муніципальних утворень, збереження навколишнього середовища та об'єктивним тов культурної спадщини; 2) створення умов для планування територій муніципальних утворень; 3) забезпечення прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб , в тому числі правовласників земельних
 4. Стаття 43. Проекти межування територій
  1. Підготовка проектів межування територій здійснюється стосовно забудованим і підлягає забудові територій-ям, розташованим у межах елементів планувальної структури. (В ред. Федерального закону від 20.03.2011 N 41-ФЗ) 2. Підготовка проектів межування забудованих територій здійснюється з метою встановлення меж забудованих земельних ділянок та меж незабудованих земельних
 5. Стаття 30.2. Особливості надання земельних ділянок для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності
  (введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191-ФЗ) 1. Земельні ділянки для їх комплексного освоєння з метою житлового будівництва, яке включає в себе підготовку документації з планування території, виконання робіт з облаштування території за допомогою будівництва об'єктів інженерної інфраструктури, здійснення житлового та іншого будівництва відповідно до видів
 6. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 7. § 4. Правове регулювання містобудівної діяльності
  Поряд з архітектурними проектами, будівництво вимагає і гра-достроітельной документації. Згідно ст. 6 Закону «Про основи містобудування в РФ» містобудівна документація - це єдина система взаємопов'язаних проектних документів, що передбачає обов'язковість урахування раніше затверджених видів проектної документації при розробці наступних, і служить основною для складання проектів
 8. Стаття 163. Військова підготовка засуджених військовослужбовців
  Коментар до статті 163 1. Проходження військової служби передбачає підготовку (навчання) військовослужбовця, що необхідно для виконання ним обов'язків по військовій службі. Вимога про проведення такої підготовки поширюється і на засуджених військовослужбовців. Військова підготовка засуджених військовослужбовців, їх військове навчання і виховання проводяться за спеціальними програмами,
 9. Стаття 70.1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб
  (введена Федеральним законом від 10.05.2007 N 69-ФЗ) 1. Резервування земель для державних або муніципальних потреб здійснюється у випадках, передбачених статтею 49 цього Кодексу, а земель, що перебувають у державній або муніципальній власності і не наданих громадянам та юридичним особам, також у випадках, пов'язаних з розміщенням об'єктів інженерної, транспортної та
 10. Стаття 163. Військова підготовка засуджених військово-службовців
  Військова підготовка засуджених військовослужбовців, їх військове навчання і виховання проводяться за спеціальними програмами, які розробляються федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з вироблення і реалізації державної політики, нормативно-правового регулювання у галузі оборони. Для їх проведення створюється необхідна навчально-матеріальна база. (В ред. Федерального закону
 11. § 7. Правовий режим земель повітряного транспорту
  Правовий режим земель повітряного транспорту встановлений Повітряним кодексом РФ, прийнятим 19 березня 1997 До земель повітряного транспорту належать ділянки, зайняті як безпосередньо об'єктами повітряного транспорту, так і обслуговуючими їх спорудами та будівлями: - аеропортами, включаючи аеродроми та відокремлені споруди (об'єкти управління повітряним рухом, радіонавігації, посадки і
 12. Стаття 38.2. Особливості проведення аукціону з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва
    (Введена Федеральним законом від 29.12.2004 N 191-ФЗ) 1. Аукціон з продажу права на укладення договору оренди земельної ділянки із земель, що перебувають у державній або муніципальній власності, для його комплексного освоєння з метою житлового будівництва (далі для цілей цієї статті - аукціон) проводиться тільки щодо земельної ділянки, що пройшов державний
© 2014-2022  yport.inf.ua