Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 26. Відновлення шлюбу у разі явки чоловіка, оголошеного померлим або визнаного безвісно відсутнім


1. Оголошення громадянина померлим передбачено ст. 45 ГК. Громадянин може бути оголошена судом померлою, якщо у місці її проживання немає відомостей про місце його перебування протягом п'яти років, а якщо він пропав без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припускати його загибель від певного нещасного випадку, - протягом шести місяців (п. 1 ст. 45 ЦК). Спеціально ГК виділяє пропажу без вісті в зв'язку з військовими діями, що дозволяє суду в таких випадках оголосити померлим військовослужбовця чи іншого громадянина не раніше ніж після закінчення двох років з дня закінчення воєнних дій (п. 2 ст. 45 ЦК). Днем смерті громадянина, оголошеного померлим, вважається день набрання законної сили рішення суду. У разі оголошення померлим громадянина, який зник без вісті за обставин, що загрожували смертю або дають підставу припустити її загибель від певного нещасного випадку, суд може визнати днем його смерті день передбачуваної загибелі.
Оголошення одного з подружжя померлим відноситься до надзвичайних подій, служить підставою для автоматичного припинення шлюбу. Тому заява про оголошення громадянина померлим розглядається тільки судом в порядку окремого провадження за місцем проживання або місцем знаходження відповідної особи (ст. 276 ЦПК). Неодмінним учасником судового процесу в справах подібного роду є прокурор.
Зміст заяви має відповідати вимогам ст. 277 ЦПК, зокрема, в заяві про оголошення громадянина померлим необхідно вказати, яку мету переслідує заявник; на які обставини він посилається. Відносно військовослужбовців чи інших громадян, зниклих без вісті в зв'язку з військовими діями, в заяві вказується день закінчення військових дій.
Враховуючи серйозність питання про оголошення громадянина померлим, цивільно-процесуальне законодавство звертає увагу на ретельність досудової підготовки справи до слухання, коли суду потрібно заздалегідь з'ясувати, хто може повідомити відомості про відсутнього громадянина, запитати відповідні організації за останнім відомим місцем проживання, місцем роботи відсутнього громадянина, отримати відповідну інформацію від органів внутрішніх справ, з військової частини про наявні про неї відомостях.
Рішення суду, яким громадянин оголошений померлим, є підставою для внесення органом РАЦС записи про смерть в книгу державної реєстрації актів цивільного стану (ч. 2 ст. 279 ЦПК). Однак не виключені випадки, коли оголошений померлим людина виявляється живим - або він сам заявляє про себе, або виявляється місце його перебування. Тоді виникає проблема скасування винесеного раніше судового рішення. Прохання про скасування цього рішення може бути заявлена як особою, оголошеним померлим, так і зацікавленим у тому особою і, очевидно, прокурором. Нове рішення суду, в свою чергу, грунтується на ретельному аналізі доказів у справі, коли мова йде про виявлення особи, чиє місце проживання вдалося встановити. Саме по собі його поява в особливих доказів не потребує. Після винесення судом відповідного рішення, шлюб може бути поновлений органом РАЦС, а колишня запис анулюється. Але відновлення шлюбу органами ЗАГС допустимо лише за наявності на те згоди обох подружжя.
Сімейно-правовий статус повернувся до життя чоловіка в разі відновлення шлюбу залишається колишнім. Він має право на розлучення на загальних підставах, розділ спільно нажитого раніше майна, як би довго цей чоловік ні значився померлим. Але в разі спору з приводу спільно нажитого майна, суд може визнати майно, нажите кожним з подружжя в період їх роздільного проживання при припиненні сімейних відносин, власністю кожного з них (див. коментар до ст. 38 СК). Зберігаються у "реабілітованого" в правовому сенсі дружина аліментні права та обов'язки, право на спілкування зі своєю дитиною, спадкові та інші права. Але якщо шлюб не відновлений, можна говорити про збереження лише батьківських, а не подружніх прав та обов'язків.
Дещо відрізняється стан справ при визнанні подружжя безвісно відсутнім з підстав, передбачених ст. 42 ГК. Відповідно до цієї статті громадянин може бути за заявою зацікавлених осіб визнаний судом безвісно відсутнім, якщо протягом одного року в місці його проживання немає відомостей про місце його перебування. При неможливості встановити день одержання останніх відомостей про відсутнього початком визначення терміну для визнання безвісної відсутності вважається перше число місяця, наступного за тим, в якому були одержані останні відомості про нього, а при неможливості встановити цей місяць - 1 січня наступного року.
Заява про визнання громадянина безвісно відсутнім розглядається в порядку окремого провадження. Воно подається до суду за місцем проживання або місцем знаходження зацікавлених осіб, в число яких входять ті, для кого визнання безвісно відсутнім має правове значення. Наприклад, для використання спрощеного порядку розірвання шлюбу (див. коментар до п. 2 ст. 19 СК). У заяві вказується, для якої мети заявнику необхідно визнати громадянина безвісно відсутнім, а також викладаються обставини, що підтверджують безвісну відсутність громадянина. Відносно військовослужбовців чи інших громадян, зниклих без вісті в зв'язку з військовими діями, в заяві вказується день закінчення військових дій (ст. 277 ЦПК). Враховуючи особливості справ про визнання громадянина безвісно відсутнім, ЦПК досить докладно регламентує стадію підготовки судового розгляду таких справ. Так, згідно з ч. 1 ст. 278 ЦПК суддя з'ясовує на даному етапі своєї діяльності, хто може повідомити відомості про відсутнього громадянина, а також запитує відповідні організації за останнім відомим місцем проживання, місцем роботи відсутнього громадянина, органи внутрішніх справ, військові частини про наявні про неї відомостях. Відповідно до ч. 3 ст. 278 ЦПК розгляд заяви про визнання громадянина безвісно відсутнім входить в категорію справ з обов'язковою участю прокурора.
Задоволення прохання про визнання громадянина безвісно відсутнім дозволяє іншому дружину розірвати шлюб у спрощеному порядку шляхом подання заяви до органів РАГС (див. коментар до п. 2 ст. 19 СК). Крім того, визнання особи безвісно відсутньою відноситься до таких фактів, що мають юридичне значення, як факт втрати дитиною батьківського піклування через тривалу відсутність батьків (найчастіше одного з них). Звідси випливає необхідність виявлення та обліку таких дітей з подальшою (при необхідності) захистом їх права на належне сімейне виховання (див. коментар до п. 2 ст. 54, п. 1 ст. 121, п. 1-3 ст. 122 СК) .
Визнання громадянина безвісно відсутнім зовсім не означає, що його немає в живих. Він може, по-перше, об'явитися, по-друге, не виключається виявлення місця його перебування. Тоді він або зацікавлені особи звертаються до суду з відповідною заявою. У таких випадках належить представити суду докази, що пояснюють позицію заявника у справі.
Винесення судом нового рішення про скасування рішення про визнання громадянина безвісно відсутнім є підставою для можливого відновлення шлюбу, розірваного у відповідності з п. 2 ст. 19 СК у зв'язку з тривалою відсутністю чоловіка. Але на те потрібна згода обох подружжя.
Скасування судового рішення про визнання особи безвісно відсутньою не вимагає будь-якої реєстрації в органах РАЦС. При відновленні шлюбу особи, визнаного судом безвісно відсутнім, воно набуває можливість реально користуватися своїми правами, виконувати свої обов'язки, у тому числі передбачені сімейним законодавством. Мова може йти про права та обов'язки чоловіка як особистого, так і майнового характеру, батьківських правах і обов'язках, а також аліментних зобов'язаннях.
Якщо шлюб не відновлений, то залишаються чинними батьківські права і обов'язки, аліментні зобов'язання по відношенню до своїх неповнолітнім і повнолітнім непрацездатним дітям (див. коментар до ст. 85 СК). Поява в житті дитини батька, раніше визнаного безвісно відсутнім, саме по собі не дає підстав для виключення дітей з категорії залишились без батьківського піклування. Формальний момент - скасування судового рішення про визнання батьків безвісно відсутнім, на наш погляд, в цьому сенсі правового значення не має.
2. Прагненням законодавця зберегти стабільність шлюбу пояснюється накладення заборони на відновлення шлюбу, якщо інший чоловік вступив у новий шлюб. Коли він не бажає відновлювати сімейні відносини з тим, хто знову з'явився в його житті, - проблем немає, бо існували раніше шлюбно-сімейні правовідносини припинили своє існування. Але якщо є прагнення відновити колишню сім'ю, нічого іншого не залишається, як розірвати новий шлюб на загальних підставах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 26. Відновлення шлюбу у разі явки чоловіка, оголошеного померлим або визнаного безвісно відсутнім "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 2. Стаття 16. Підстави для припинення шлюбу
  відновлений органом РАЦС, але тільки за спільною заявою подружжя. Аналогічні правові наслідки явки громадянина, оголошеного померлим. Причому мається на увазі не тільки його поява, але і виявлення місця його перебування. До сімейно-правових наслідків такої події відноситься відновлення шлюбу за спільною заявою подружжя. Але це неможливо, якщо інший чоловік вступив у новий
 3. Стаття 120. Припинення аліментних зобов'язань
  стаття містить перелік підстав припинення вже існуючих аліментних зобов'язань, що виникли на підставі угоди про сплату аліментів, шлюбного договору (див. коментар до ст. 42 СК) або на підставі судових актів: судового наказу або рішення суду. Структура коментованої статті видається дещо ускладненою, а її редакція - неточною. Оптимальним видається виділення загальних
 4. § 4. Безвісна відсутність та юридична смерть
  відновлений органом РАЦС: за спільною заявою подружжя (тобто шлюб не відновлюється автоматично); якщо інший чоловік не вступив у новий шлюб (ст. 26 СК). Оголошення громадянина померлим. Оголошення громадянина померлим покоїться на фактичному складі, який утворюють наступні юридичні факти: фактична відсутність громадянина в місці його проживання; тривала відсутність відомостей
 5. § 5. Припинення шлюбу
  відновлений в органі реєстрації актів цивільного стану за спільною заявою подружжя. Якщо це відбувається, то майно, набуте подружжям у період роздільного проживання, як правило, визнається їх спільним сумісним майном, а народжені у дружини в цей період діти - їх спільними дітьми. Шлюб не підлягає відновленню, якщо після оголошення дружина померлим інший чоловік уклав новий
 6. § 2. Усиновлення (удочеріння) дітей
  стаття 126.1, яка встановила неприпустимість посередницької діяльності з усиновлення дітей, тобто будь-якої діяльності фізичних та юридичних осіб, не уповноважених на те законом (у тому числі органів соціального захисту, дитячих установ та ін.), з метою підбору і передачі дітей на усиновлення від імені і в інтересах осіб, які бажають усиновити дітей. Незаконні дії щодо усиновлення, вчинені з
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 8. § 1. Підстави виникнення правовідносин між батьками і дітьми
  шлюбу та відповідного медичного документа про факт народження дитини запис про батьківство може бути проведена за заявою будь-якого з батьків. По-друге, заперечення чоловіка матері дитини щодо даної записи органом РАЦС до уваги не приймаються. По-третє, дія розглянутого правила пролонгується в часі і охоплює декілька юридичних "метаморфоз" шлюбного союзу:
 9. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  стаття не стосується випадків успадкування кількома особами права довічного успадкованого володіння ділянкою. Це сумнів тільки підсилює наступне: a) de lege lata у випадку з правом власності на ділянку об'єктом спадкування є сама ділянка, а у випадку з правом довічного успадкованого володіння ділянкою об'єкт спадкування - дане право (ст. 1181 ЦК); b) цивільному
 10. 4. Наслідки явки громадянина, оголошеного померлим
    відновленні його суб'єктивних прав, в першу чергу його права власності. У даному випадку велике значення має підставу придбання його майна іншими особами - безоплатно або на відплатних засадах. Згідно п. 2 ст. 46 ГК незалежно від часу своєї явки громадянин може зажадати від будь-якої особи повернення збереженого майна, яке безоплатно перейшло до цієї особи після
© 2014-2022  yport.inf.ua