Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
« Попередня Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Стаття 25. Момент припинення шлюбу при його розірванні


1. Чітке визначення моменту припинення шлюбу сприяє упорядкуванню правових відносин колишнього подружжя, дає можливість отримати більш достовірні статистичні дані, що стосуються розлучення як такого, запобігає укладення шлюбів з порушенням ст. 14 СК. Цей момент визначається залежно від порядку розірвання шлюбу (див. коментар до ст. 19 СК). Якщо шлюб розривається в органах РАЦС, моментом його припинення вважається день державної реєстрації розірвання шлюбу в книзі реєстрації актів цивільного стану. Державна реєстрація розірвання шлюбу провадиться органом РАЦС за місцем проживання подружжя (одного з подружжя) або за місцем державної реєстрації укладення шлюбу (ст. 32 Закону про акти громадянського стану).
Державна реєстрація розірвання шлюбу за заявою одного з подружжя проводиться в його присутності після закінчення місяця з дня подачі заяви про розірвання шлюбу (п. 3 ст. 19 СК, ст. 34 Закону про акти громадянського стану) .
Орган ЗАГС, що прийняв заяву про розірвання шлюбу, сповіщає в триденний термін дружина, яка відбуває покарання, або опікуна недієздатного чоловіка або керуючого майном безвісно відсутнього чоловіка, а разі їх відсутності орган опіки та піклування про що надійшов заяві про розлучення і датою, призначеної для державної реєстрації розірвання шлюбу. У разі якщо шлюб розривається з недієздатною чи засудженим до позбавлення волі на термін понад три роки, в сповіщення органів ЗАГС також вказується на необхідність повідомити до дати, призначеної для державної реєстрації розірвання шлюбу, яке прізвище він обирає при розірванні шлюбу.
Моментом припинення расторгнутого судом шлюбу вважається день набрання рішенням суду законної сили. Згідно ч. 1 ст. 209 ЦПК рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне або касаційне оскарження, якщо воно не було оскаржене. Такий термін дорівнює 10 дням (ст. 321, 338 ЦПК).
Коли на позов про розірвання шлюбу, розглянутий світовим суддею, подана апеляційна скарга, то рішення мирового судді набирає законної сили після розгляду судом цієї скарги. Якщо рішення мирового судді скасовано або змінено і прийнято нове рішення, воно набирає законної сили негайно.
У разі подання касаційної скарги, рішення суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після розгляду справи судом касаційної інстанції.
2. У якому б порядку не здійснювалося розірвання шлюбу, воно підлягає державній реєстрації в органах РАЦС. Але якщо розлучення відбулося в суді, то останній зобов'язаний протягом трьох днів направити витяг з судового рішення до органу РАЦС за місцем державної реєстрації укладення шлюбу.
Державна реєстрація розірвання шлюбу здійснюється відповідно до ст. 31-38 Закону про акти громадянського стану, в яких докладно перераховуються підстави для державної реєстрації розірвання шлюбу, порядок такої реєстрації.
Державна реєстрація розірвання шлюбу полягає в складанні актового запису про розірвання шлюбу, куди вносяться такі відомості:
- прізвище (до і після розірвання шлюбу), ім'я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, національність (вноситься за бажанням заявника), місце проживання кожного з осіб, розірвав шлюб;
- дата складання, номер запису акта про укладення шлюбу та найменування органу РАЦС, в якому зроблена державна реєстрація укладання шлюбу;
- відомості про документ, що є підставою для державної реєстрації розірвання шлюбу;
- дата припинення шлюбу;
- реквізити документів, які засвідчують особи розірвав шлюб;
- серія та номер свідоцтва про розірвання шлюбу (п. 1 ст. 37 Закону про акти громадянського стану).
Після внесення необхідних відомостей до книги актів цивільного стану видається свідоцтво про розірвання шлюбу, в якому відповідно до п. 1 ст. 38 Закону про акти громадянського стану повинні міститися такі відомості:
- прізвище (до і після розірвання шлюбу), ім'я, по батькові, дата і місце народження, громадянство, національність (якщо це зазначено в актовому записі про розірвання шлюбу) кожного з осіб, розірвав шлюб;
- відомості про документ, що є підставою для державної реєстрації розірвання шлюбу;
- дата припинення шлюбу;
- дата складання і номер запису акта про розірвання шлюбу;
- місце державної реєстрації розірвання шлюбу (найменування органу РАЦС, якими здійснено державна реєстрація розірвання шлюбу);
- прізвище, ім'я, по батькові особи, якій видається свідоцтво про розірвання шлюбу;
- дата видачі свідоцтва про розірвання шлюбу.
Свідоцтво про розірвання шлюбу видається органом РАЦС кожному з осіб, розірвав шлюб (п. 2 ст. 38 Закону про акти громадянського стану). За державну реєстрацію розірвання шлюбу, включаючи видачу свідоцтва про розлучення, стягується відповідно до ст. 333.26 НК державне мито:
- при взаємній згоді подружжя, які мають неповнолітніх дітей - 400 руб. з кожного з подружжя;
- при розірванні шлюбу в судовому порядку - 400 руб. з кожного з подружжя;
- при розірванні шлюбу за заявою одного з подружжя, якщо інший чоловік визнаний судом безвісно відсутнім, недієздатним або засуджений за вчинення злочину до позбавлення волі на термін понад три роки - 200 руб.
Подружжя не вправі вступити в новий шлюб до отримання свідоцтва про розірвання шлюбу в органах РАЦС за місцем проживання кожного з них. Висновок нового шлюбу без розірвання попереднього є підставою для визнання повторного шлюбу недійсним (див. коментар до ст. 14, п. 1 ст. 27 СК).
У разі втрати свідоцтва про розірвання шлюбу орган РАГСу, в якому зберігається перший примірник актового запису, видає повторний примірник цього свідоцтва. А якщо перший примірник не зберігся, повторне свідоцтво видається органом виконавчої влади суб'єкта РФ, в якому зберігається другий примірник запису акта цивільного стану про розірвання шлюбу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 25. Момент припинення шлюбу при його розірванні "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  стаття трактує про передачу проданої речі із застереженням про збереження права власності за продавцем до оплати речі покупцем або настання іншої обставини, тобто про невідкладно обумовленому договорі про передачу. Абзац 1 ст. 491 ГК відокремлює умовну традицію (речову угоду) від лежить в її основі не умовна купівлі-продажу (обязательственной угоди), а також показує, що угода
 2. § 1. Поняття і види сімейних правовідносин
  статтях Сімейного кодексу і, безсумнівно, використовується в них в різних значеннях, розкривається він лише одного разу в ст. 2 СК, присвяченій предмету сімейного права. До відносин, регульованим сімейним законодавством, зазначена стаття відносить, серед інших, особисті немайнові та майнові відносини між членами сім'ї: подружжям, батьками і дітьми (усиновителями і усиновленими), а у випадках
 3. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  статтями відповідної глави. * (137) Дане питання врегульовано тільки стосовно до права на використання авторських творів, та й то лише у випадку їх входження до складу виморочність майна (п. 2 ст. 1283 ЦК). В інших випадках доля прав, що переходять до держави, залишається неясною. * (138) В принципі, вона мала бути реалізована ще до 1 січня 2008 р., так як часу для
 4. 4. Сторони в договорах найму житлових приміщень
  стаття може діяти тільки за умови, якщо на цей рахунок буде міститися пряма вказівка в договорі. З двох виділених в ній ситуацій одна (п. 1 ст. 686 ЦК) має місце тоді, коли наймач і "громадяни, які постійно проживають разом з наймачем", відповідно до досягнутого між ними угодою вимагають заміни наймача будь-ким з них. Така заміна передбачає неодмінно
 5. Коментар до п. 1
  стаття присвячена різним техніко-правових питань, пов'язаних з порядком визначення термінів військової служби (початку, тривалості, закінчення), а також терміну контракту про проходження військової служби і часу його закінчення. Необхідно мати на увазі, що у зв'язку з поетапним скороченням термінів військової служби за призовом Федеральним законом від 6 липня 2006 р. N 104-ФЗ п. 1 ст. 38 коментованого
 6. Стаття 307. Подача заяви про внесення виправлень або змін до запису акта цивільного стану
  момент звернення до суду із заявою спору про право, підвідомчого суду, суддя виносить ухвалу про залишення заяви без розгляду, в якому роз'яснює заявникові та іншим зацікавленим особам їх право вирішити суперечку в порядку позовного провадження (ч. 3 ст. 263 ЦПК). 5. Справи про внесення виправлень або змін до записів актів цивільного стану слід відрізняти від справ про
 7. Тема 7.2. Сімейні правовідносини
  моменту народження, але її обсяг змінюється з віком суб'єкта (наприклад, права одружитися, усиновити дитину і інші з'являються з досягненням повноліття). Обмеження сімейної правоздатності можливе лише у випадках і порядку, прямо визначених законом (наприклад, позбавлення судом батьківських прав). Сімейна дієздатність - це здатність особи своїми діями створювати сімейні
 8. § 2. Види джерел МПП
  стаття і окремі положення деяких інших розділів Закону являють собою нормативний масив, що був у відповідних розділах Основ цивільного законодавства 1961 і 1991 рр.., А також цивільних кодексах союзних республік, зокрема ЦК УРСР 1964 р., що стосується МПП, проте істотно доповнений новими колізійними принципами та правовими рішеннями сучасного характеру.
 9. Стаття 3. Сімейне законодавство і інші акти, що містять норми сімейного права
  моментом припинення шлюбу при його розірванні в суді після 1 травня 1996 є день набрання рішенням суду законної сили. Шлюб, розірваний в судовому порядку до 1 травня 1996 р., вважається припиненим з дня державної реєстрації розірвання шлюбу в книзі реєстрації актів цивільного стану. Умови та порядок укладання шлюбних договорів та угод про сплату аліментів,
 10. Стаття 8. Захист сімейних прав
  стаття СК не визначає способів його захисту. Але вони називаються в гол. 12 СК, присвяченій правам та обов'язкам батьків. Проте стосовно праву дитини, коли захищається його право одним з батьків, інший все-таки виступає в ролі його законного представника і може звертатися до суду за захистом інтересів неповнолітнього. Якщо виникають перешкоди в спілкуванні з близькими родичами,
© 2014-2022  yport.inf.ua