Головна
ГоловнаКримінальну , кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. ВІДПОВІДІ НА ПИТАННЯ ДО ІСПИТУ з кримінального права (загальна частина), 2012 - перейти до змісту підручника

Юридична та фактична помилка: види, характеристика і кримінально-правове значення

.
Значення юр.-ой помилки для уг. відповідь-і.
Помилка - оману лише щодо фактичних обстоят-в, визна-чих характер і ступінь заг-ої небезпеки вчиненого діяння, або відносно юр.-ой характеристики діяння. Залежно від хар-ра неправильних уявлень суб'єкта розрізняються юр.-ая і фактична помилка.
Юридична помилка - це неправильна оцінка винним юр.-ой сутності чи юр.-їх наслідків вчиненого діяння. Прийнято розрізняти такі види юр.-ой помилки.
Невірна оцінка особою скоєного їм діяння як непрест-ого. уг.о не карається, тоді як насправді воно в соотв. з законом визнається переступив-ем, (не виключає умисної вини, оскільки незнання закону не рівнозначно відсутності свідомості заг-ої небезпеки).
Помилкова оцінка особою вчиненого діяння як прест-ого, тоді як насправді закон не відносить його до переступив-ям (так зване уявне переступив-е).
Неправильне уявлення особи про юр.-їх наслідки скоєного переступив-я: про його кваліфікації, виді і розмірі наказ-ия, кот-е м / б призначено за соверш-е цього діяння.
=>, Загальне правило. Така помилка зазвичай не впливає ні на форму провини, ні на кваліфікацію переступив-я, ні на розмір призначуваного наказ-ия.
Значення фактичної помилки для уг. відповідь-і.
Фактична помилка - це неправильне уявлення особи про фактичні обстоят-вах, що грають роль об'єктивних ознак складу даного переступив-я і опред-чих характер переступив-я і ступінь його заг-ої небезпеки. Залежно від змісту неправильних уявлень, тобто від предмета невірних сприйнять і оцінок, прийнято розрізняти такі види фактичної помилки: в об'єкті посягат-ва, в характері дії або бездіяльності, в тяжкості наслідків, у розвитку причинного зв'язку, в обстоят-вах, обтяжуючих відповідь-ь.
Практичне значення має лише істотна фактична помилка, тобто та, кот-ая стосується обстоят-в, що мають значення юр.-ого ознаки складу даного переступив-я і в цій якості впливають на зміст вини, її форму і межі уг.о-пр.вого впливу. Несуттєве оману (М: про модель і точної вартості викраденого у громадянина автомобіля) не розглядається як вид фактичної помилки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Юридична та фактична помилка: види, характеристика і кримінально-правове значення "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. EX OFFICIO
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  юридично, формально 17. DE LEGE FERENDA [де леге ференда] - з точки зору закону, видання якого бажано; з точки зору майбутнього права 18. DE LEGE LATA [де леге лата] - з точки зору існуючого закону 19. ERGA OMNES [ерга омнес] - отже, все; зобов'язання перед людством 20. EX AEQUO ET BONO [екс АКВО пов боно] - по справедливості і доброї совісті 21. EX OFFICIO
 3. 3. Застава
  юридичній літературі тривають вже понад сто останніх років, проте до теперішнього часу в доктрині це питання не отримав свого вирішення. Відсутність єдиного погляду на природу права застави серед дореволюційних цивілістів багато в чому зумовлювалося недосконалістю чинного тоді законодавства. Аналізуючи правила про заставу, що містилися в законодавстві, Анненков робить
 4. Стаття 158. Крадіжка Коментар до статті 158
  юридичному, сенсі і право власності як таке не завжди уражаються злочинами проти власності. Наприклад, злочини проти власності, передбачені ст. ст. 159, 163, 165 КК РФ, можуть бути пов'язані з порушенням не тільки права власності, але і інших майнових прав та інтересів, в тому числі і в рамках зобов'язальних відносин. У числі злочинів проти
 5. Стаття 13. Права поліції
  юридичних осіб довідки та документи (необхідну інформацію) по не зареєстрованим в Книзі обліку повідомлень про події (КУСП) повідомленнями про подію. Вони можуть, звичайно, скористатися наданим їм п. 10 ч. 1 ст. 13 цього Закону та ч. 1 ст. 15 Федерального закону "Про оперативно-розшукову діяльність" правом вилучати документи, предмети, матеріали. Однак таке
 6. 1. Поняття кримінальної армалогіі
  юридичних дисциплін. Криміналістика, мабуть, найбільш предметно і цілеспрямовано підходить до вивчення зброї, виділяючи його з числа інших об'єктів матеріального світу. Розглядає техніко-конструктивне поняття зброї, її ознаки, види, класифікацію, механізми следообразования на кулях і гільзах, а також на об'єктах, що піддавалися впливу зброї. Розробляє основи експертного
 7. 5. Зброя як елемент кримінально-правової характеристики злочину
  юридичному аналізі складу злочину. При кримінологічної ж підході злочин аналізується в контексті умов зовнішнього середовища і характеристик самої людини, причому не як одномоментний акт, а як певний процес, який розгортається в просторі та часі. Злочин, як відомо, є суспільно-небезпечним діянням - дією або бездіяльністю. Об'єктивна сторона
 8. Глава 8. ПРОБЛЕМА тріада
  юридичну долю речі: продавати, закладати та ін Право розпорядження включає і право знищення речі (ius abutendi). Див: Венедиктов А.В. Державна соціалістична власність. М.; Л., 1948. С. 17. Тим часом слід погодитися з О.О. Рубановим в тому, що "цей перелік не має універсального значення", що якби "розглянутий компонент повністю був відсутній, порушень
 9. Глава 17. Про ПОНЯТТІ ВОЛОДІННЯ
  юридичної картини світу з одночасним розривом історичних зв'язків, особливо важливих саме в теорії володіння, яка в силу одного тільки відродження нормального товарного обміну, як це в тій чи іншій мірі можна очікувати від інших юридичних феноменів, ніяк не може відновитися. Утретє володіння своєю історією призводить до примітивізації основ речових прав, які відіграють головну роль в
 10. 9. Помилка та її кримінально-правове значення
  юридичних ознак вчиненого, інші - як невірне, неправильне уявлення особи про фактичні та юридичних ознаках або властивостях вчиненого діяння і його наслідків, треті - як невірну оцінку особою своєї поведінки, четверті - як оману особи щодо об'єктивних і суб'єктивних ознак суспільно небезпечного діяння, які характеризують це діяння як злочин.
© 2014-2022  yport.inf.ua