Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваІсторія права → 
« Попередня Наступна »
Іво Пуха. Римське право (базовий підручник), 1998 - перейти до змісту підручника

§ 108. Опіка над жінками


Propter levitatem animi і propter rerum forensium ignorantiam, як були переконані старі римляни, жінки і після повноліття залишалися під опікою.
Опіка над жінками головним чином грунтувалася на тих же принципах, що й опіка над неповнолітніми. Тим часом, коли стало ясно, що немає необхідності встановлення опіки над дорослими жінками, римляни, залишаючись за формою вірними традиції, по суті змінили все це встановлення. Це сталося з введенням так званої tutela fiduciaria. Tutela optiva грунтувалася на заповіті і давала право дружині pater familias вільно вибирати собі опікуна. (172) Tutela fiduciaria встановлювалася в разі, коли дружина хотіла уникнути законної опіки агнатов. У цьому випадку дружина укладала фіктивний шлюб (coemptio fiduciae causa) і домовлялася з фіктивним чоловіком, що він відразу ж її реманціпірует, тобто звільнить від статусу in mancipatio і отримає положення опікуна. Коли таким чином жінка могла повністю уникнути опіки, встановлення агнатичної опіки над жінками стало зайвим (lex Claudia). Був відкритий шлях для повного зникнення цього інституту. Це сталося за розпорядженням Августа (jus liberorum) (173) і по конституції імператора Гонорія. (174)
За той час, що жінки перебували під опікою, опікун не мав стосовно них особисто ніяких прав. Він навіть не мав права сам управляти їх майном. Основним правом опікуна було interpositio auctoritatis, або дача згоди на найзначніші акції стародавнього права (actus legitimi). Інші правові акти жінка робила самостійно. Тим часом, коли для досягнення цілей actus legitimi за приписами гонорарного права були передбачені альтернативні правові дії, жінка, по суті, стала повністю дієздатною. Це стало ясно особливо після того, як вона отримала право, за допомогою державних органів, змушувати опціонних і фідуціарних опікунів давати згоду на укладення угоди і в тих випадках, коли вони цього не бажали. (175)
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація , релевантна "§ 108. Опіка над жінками"
 1. Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.
  Перелік питань місцевого значення може встановлюватися і змінюватися тільки законом про організацію місцевого самоврядування в Російській Федерації. Чинний Федеральний закон про організацію місцевого самоврядування кожному виду муніципального освіти встановлює окремий перелік питань місцевого значення, тобто питання місцевого значення поселення не збігаються з питаннями місцевого
 2. § 3. Повноваження органів місцевого самоврядування в соціально-культурній сфері
  У соціально-культурній сфері повноваження органів місцевого самоврядування мають найчастіше управлінський характер. Вони стосуються організації надання соціальних послуг або забезпечення різного роду процесів надання соціальних послуг (матеріально-технічного, організаційного, інформаційного та інш.), Керівництва муніципальними установами та організаціями в даній сфері, надання
 3. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  Законодавство - сукупність пов'язаних між собою законів, інших нормативних правових актів, нормативних договорів (міжнародних і внутрішньодержавних), правових позицій конституційних (статутних) судів. Зв'язки між складовими законодавство актами складні і різноманітні. З їх урахуванням в законодавстві виділяють ряд його внутрішніх структур, зокрема, ієрархічну (вертикальну),
 4. § 2. Реформи самоврядування земств (1864, 1890 рр..) Та міст (1870, 1892 рр..)
  Звільнення селян з кріпосної залежності, розвиток капіталістичних відносин, зростання соціальної напруженості підштовхнули монархію до реформ державного та місцевого управління. Імператором Олександром II 1 січня 1864 було затверджено Положення про губернські і повітових земських установах, а 16 червня 1870 - Міське положення. Реформа була спрямована на зміцнення
 5. § 5. Компетенція муніципальних утворень
  Компетенцію муніципальних утворень складають питання місцевого значення. Законодавець визначає їх як питання безпосереднього забезпечення життєдіяльності населення муніципального освіти, вирішення яких відповідно до Конституції РФ і Федеральним законом про загальні принципи організації місцевого самоврядування здійснюється населенням і (або) органами місцевого самоврядування
 6. Короткий перелік латинських виразів , що використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 7. 22. ДІЄЗДАТНІСТЬ ФІЗИЧНИХ ОСІБ. ДІЄЗДАТНІСТЬ часткова дієздатність і недієздатним
  Дієздатність в римському праві - здатність від свого імені і за своїм розумінням вживати правові дії та особисто відповідати за скоєння протиправної дії (деліктів). Дієздатність визначалася: 1) віком. Повна дієздатність наступала після досягнення повноліття - 25 років, але імператори могли надати пільгу, що робила жінку правоздатною з 18 років, а чоловіка -
 8. 27. ОПІКА І ПІКЛУВАННЯ
  Опіка (tutela) - встановлення правового заступництва однієї особи відносно інших, які в силу традиції або прямих вимог закону визнавалися потребують опіки, або «охороняючому управлінні». Форми опіки: - обов'язкова опіка домовладики щодо всіх членів своєї сім'ї і всіх підвладних; - заповідальне опіка, яка встановлювалася за заповітом домовладики в
 9. Глава 24 Формування нової системи права
  Основним джерелом права в період становлення абсолютної монархії залишалось Соборне Укладення 1649 р., чия правова сила неодноразово підтверджувалася указами. У першій чверті XVIII в. коло джерел суттєво змінився: він поповнився маніфестами, іменними указами, статутами, регламентами, установами, оголошеними указами (усними актами), затвердженими доповідями (резолюції монарха) і
 10. Стаття 61. Обставини, що пом'якшують покарання Коментар до статті 61
  У КК РФ наводяться обставини, що пом'якшують і обтяжують покарання, а не відповідальність, як це було в КК РРФСР. Це справедливо, оскільки зазначені обставини не можуть впливати на встановлення ознак злочину або самого складу злочину, але можуть істотно вплинути на призначення покарання. Наприклад, надання допомоги потерпілому при вчиненні автодорожнього
© 2014-2022  yport.inf.ua