Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

ГЛАВА 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ.

Перелік питань місцевого значення може встановлюватися і змінюватися тільки законом про організацію місцевого самоврядування в Російській Федерації.
Діючий Федеральний закон про організацію місцевого самоврядування кожному виду муніципального освіти встановлює окремий перелік питань місцевого значення, тобто питання місцевого значення поселення не збігаються з питаннями місцевого значення муніципального району та міського округу.
Таке нововведення виправило існуючу раніше ситуацію, коли є муніципальними утвореннями мільйонне місто і поселення з числом жителів у кілька сотень людей володіли однаковими повноваженнями, незважаючи на очевидну несумісність їхніх економічних, соціальних і демографічних потенціалів.
Так, до компетенції поселень віднесене вирішення більшої частини питань місцевого значення, що безпосередньо торкається повсякденні життєві інтереси населення, а муніципальними районами значною мірою реалізуються окремі державні повноваження. У зв'язку з введенням дворівневої системи місцевого самоврядування в Російській Федерації передбачено виділення в колі питань місцевого значення питань межпоселенческого характеру, вирішення яких належить до відання муніципальних районів.
Конкретний перелік питань місцевого значення кожного муніципального освіти повинен закріплюватися в його статуті.
При вирішенні питань місцевого значення суб'єкти, їх реалізують, наділені правом приймати правові акти як нормативного, так і правозастосовчого (індивідуального) характеру.
До питань місцевого значення поселення відносяться:
1) формування, затвердження, виконання бюджету поселення і контроль за виконанням даного бюджету;
2) встановлення, зміна та скасування місцевих податків і зборів поселення;
3) володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності поселення;
4) організація в межах поселення електро-, тепло-, газо-і водопостачання населення, водовідведення, постачання населення паливом;
5) утримання і будівництво автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд у межах населених пунктів поселення , за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення;
6) забезпечення незаможних громадян, що проживають в поселенні і потребують поліпшення житлових умов, житловими приміщеннями відповідно до житловим законодавством, організація будівництва та утримання муніципального житлового фонду, створення умов для житлового будівництва;
7) створення умов для надання транспортних послуг населенню та організація транспортного обслуговування населення в межах поселення;
8) участь у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах поселення;
9) забезпечення первинних заходів пожежної безпеки в межах населених пунктів поселення;
10) створення умов для забезпечення жителів поселення послугами зв'язку, громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування;
11) організація бібліотечного обслуговування населення, комплектування бібліотечних фондів бібліотек поселення;
12) створення умов для організації дозвілля та забезпечення жителів поселення послугами організацій культури;
13) збереження, використання та популяризація об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури), що перебувають у власності поселення, охорона об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) місцевого (муніципального) значення, розташованих на території поселення;
14) забезпечення умов для розвитку на території поселення фізичної культури та масового спорту, організація проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів поселення;
15) створення умов для масового відпочинку жителів поселення і організація облаштування місць масового відпочинку населення;
16) надання сприяння у встановленні у відповідності з федеральним законом опіки та піклування над нужденними в цьому жителями поселення;
17) формування архівних фондів поселення;
18) організація збору та вивезення побутових відходів та сміття;
19) організація благоустрою та озеленення території поселення, використання та охорони міських лісів, розташованих в межах населених пунктів поселення;
20) затвердження генеральних планів поселення, правил землекористування та забудови, затвердження підготовленої на основі генеральних планів поселення документації з планування території, видача дозволів на будівництво, дозволів на введення об'єктів в експлуатацію, затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування поселень, резервування і вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок в межах поселення для муніципальних потреб, здійснення земельної контролю за використанням земель поселення ;
21) організація освітлення вулиць та встановлення покажчиків з назвами вулиць і номерами будинків;
22) організація ритуальних послуг та утримання місць поховання;
23) організація та здійснення заходів з цивільної оборони, захисту населення і території поселення від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
24) створення, утримання і організація діяльності аварійно-рятувальних служб і (або) аварійно-рятувальних формувань на території поселення;
25) організація та здійснення заходів з мобілізаційної підготовки муніципальних підприємств і установ, що знаходяться на території поселення;
26) здійснення заходів щодо забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охорони їх життя і здоров'я;
27) створення, розвиток і забезпечення охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого значення на території поселення;
28) сприяння у розвитку сільськогосподарського виробництва, створення умов для розвитку малого підприємництва;
29) розрахунок субсидій на оплату житлового приміщення та комунальних послуг та організація надання субсидій громадянам, які мають право на їх отримання відповідно з житловим законодавством;
30) організація та здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю в поселенні;
31) здійснення в межах, встановлених водним законодавством Російської Федерації, повноважень власника водних об'єктів, інформування населення про обмеження їх використання;
32) створення умов для розвитку місцевого традиційного народного художньої творчості, участь у збереженні, відродженні та розвитку народних художніх промислів в поселенні.
Органи місцевого самоврядування поселення вправі вирішувати інші питання, не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органів державної влади і не виключені з їх компетенції федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, тільки за рахунок власних доходів місцевих бюджетів (за винятком субвенцій та дотацій, що надаються з федерального бюджету і бюджету суб'єкта Російської Федерації).
До питань місцевого значення муніципального району належать:
1) формування, затвердження, виконання бюджету муніципального району, контроль за виконанням даного бюджету;
2) встановлення, зміна та скасування місцевих податків і зборів муніципального району;
3) володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності муніципального району;
4) організація в межах муніципального району електро-та газопостачання поселень;
5) утримання і будівництво автомобільних доріг загального користування між населеними пунктами, мостів та інших транспортних інженерних споруд поза межами населених пунктів у межах муніципального району, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення;
6) створення умов для надання транспортних послуг населенню та організація транспортного обслуговування населення між поселеннями в межах муніципального району;
7) участь у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території муніципального району;
8) організація охорони громадського порядку на території муніципального району муніципальної міліцією;
9) організація заходів межпоселенческого характеру з охорони навколишнього середовища;
10) створення умов для забезпечення поселень, що входять до складу муніципального району, послугами з організації дозвілля та послугами організацій культури;
11) організація надання загальнодоступного і безкоштовної початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами, за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення освітнього процесу, віднесених до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації; організація надання додаткової освіти і загальнодоступного безкоштовного дошкільної освіти на території муніципального району, а також організація відпочинку дітей в канікулярний час;
12) організація надання на території муніципального району швидкої медичної допомоги (за винятком санітарно-авіаційної), первинної медико-санітарної допомоги в амбулаторно-поліклінічних, стаціонарно-поліклінічних і лікарняних установах, медичної допомоги жінкам у період вагітності, під час і після пологів;
13) опіка та піклування;
14) організація утилізації та переробки побутових і промислових відходів;
15) затвердження схем територіального планування муніципального району, правил землекористування та забудови межселенних територій, затвердження підготовленої на основі схеми територіального планування муніципального району документації по плануванні території, ведення інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності, здійснюваної на території муніципального району, резервування і вилучення, у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок в межах муніципального району для муніципальних потреб, затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування межселенних територій, здійснення земельної контролю за використанням земель межселенних територій;
16) формування та утримання муніципального архіву, включаючи зберігання архівних фондів поселень;
17) зміст на території муніципального району межпоселенческіх місць поховання, організація ритуальних послуг;
18) створення умов для забезпечення поселень, що входять до складу муніципального району, послугами зв'язку, громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування;
19) організація бібліотечного обслуговування населення межпоселенческого бібліотеками, комплектування їх бібліотечних фондів;
20) вирівнювання рівня бюджетної забезпеченості поселень, що входять до складу муніципального району, за рахунок коштів бюджету муніципального району;
21) організація та здійснення заходів з цивільної оборони, захисту населення і території муніципального району від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру;
22) створення, розвиток і забезпечення охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого значення на території муніципального району;
23) організація та здійснення заходів з мобілізаційної підготовки муніципальних підприємств і установ, що знаходяться на межселенних територіях;
24) здійснення заходів щодо забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охорони їх життя і здоров'я;
25) створення умов для розвитку сільськогосподарського виробництва в поселеннях, розширення ринку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства;
26) забезпечення умов для розвитку на території муніципального району фізичної культури та масового спорту, організація проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих та спортивних заходів муніципального району;
27) організація та здійснення заходів межпоселенческого характеру по роботі з дітьми та молоддю;
28) здійснення в межах, встановлених водним законодавством Російської Федерації, повноважень власника водних об'єктів, встановлення правил використання водних об'єктів загального користування для особистих і побутових потреб;
29) створення умов для розвитку місцевого традиційного народного художньої творчості в поселеннях, що входять до складу муніципального району;
До питань місцевого значення поселень і муніципального району відносяться профілактика тероризму та екстремізму, а також участь у мінімізації та (або) ліквідації їх проявів.
Органи місцевого самоврядування муніципального району володіють всіма повноваженнями органів місцевого самоврядування поселення на межселенних територіях і в сільських населених пунктах, які не є муніципальними утвореннями, в тому числі повноваженнями органів місцевого самоврядування поселення щодо встановлення, зміни та скасування місцевих податків і зборів відповідно до законодавства Російської Федерації про податки і збори.
  Органи місцевого самоврядування муніципального району вправі вирішувати інші питання, не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органів державної влади і не виключені з їх компетенції федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, тільки за рахунок власних доходів місцевих бюджетів (за винятком субвенцій та дотацій, що надаються з федерального бюджету і бюджету суб'єкта Російської Федерації).
  До питань місцевого значення міського округу відносяться:
  1) формування, затвердження, виконання бюджету міського округу і контроль за виконанням даного бюджету;
  2) встановлення, зміна та скасування місцевих податків і зборів міського округу;
  3) володіння, користування і розпорядження майном, що перебуває в муніципальній власності міського округу;
  4) організація в межах міського округу електро-, тепло-, газо-і водопостачання населення, водовідведення, постачання населення паливом;
  5) зміст та будівництво автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд у межах міського округу, за винятком автомобільних доріг загального користування, мостів та інших транспортних інженерних споруд федерального і регіонального значення;
  6) забезпечення незаможних громадян, що проживають в міському окрузі і потребують поліпшення житлових умов, житловими приміщеннями відповідно до житловим законодавством, організація будівництва та утримання муніципального житлового фонду, створення умов для житлового будівництва;
  7) створення умов для надання транспортних послуг населенню та організація транспортного обслуговування населення в межах міського округу;
  8) участь у попередженні та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій в межах міського округу;
  9) організація охорони громадського порядку на території міського округу муніципальної міліцією;
  10) забезпечення первинних заходів пожежної безпеки в межах міського округу;
  12) створення умов для розвитку місцевого традиційного народного художньої творчості, участь у збереженні, відродженні та розвитку народних художніх промислів в міському окрузі;
  13) організація надання загальнодоступного і безкоштовної початкової загальної, основної загальної, середньої (повної) загальної освіти за основними загальноосвітніми програмами, за винятком повноважень щодо фінансового забезпечення освітнього процесу, віднесених до повноважень органів державної влади суб'єктів Російської Федерації; організація надання додаткової освіти і загальнодоступного безкоштовного дошкільної освіти на території міського округу, а також організація відпочинку дітей в канікулярний час;
  14) організація надання на території міського округу швидкої медичної допомоги (за винятком санітарно-авіаційної), первинної медико-санітарної допомоги в стаціонарно-поліклінічних і лікарняних установах, медичної допомоги жінкам у період вагітності, під час і після пологів;
  15) створення умов для забезпечення жителів міського округу послугами зв'язку, громадського харчування, торгівлі та побутового обслуговування;
  16) організація бібліотечного обслуговування населення, комплектування бібліотечних фондів бібліотек міського округу;
  17) створення умов для організації дозвілля та забезпечення жителів міського округу послугами організацій культури;
  18) охорона та збереження об'єктів культурної спадщини (пам'яток історії та культури) місцевого (муніципального) значення, розташованих в межах міського округу;
  19) забезпечення умов для розвитку на території міського округу фізичної культури та масового спорту, організація проведення офіційних фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів міського округу;
  20) створення умов для масового відпочинку жителів міського округу і організація облаштування місць масового відпочинку населення;
  21) опіка та піклування;
  22) формування та утримання муніципального архіву;
  23) організація ритуальних послуг та утримання місць поховання;
  24) організація збору, вивезення, утилізації та переробки побутових і промислових відходів;
  25) організація благоустрою та озеленення території міського округу, використання та охорони міських лісів, розташованих в межах міського округу;
  26) затвердження генеральних планів міського округу, правил землекористування та забудови, затвердження підготовленої на основі генеральних планів міського округу документації з планування території, затвердження місцевих нормативів містобудівного проектування міського округу, ведення інформаційної системи забезпечення містобудівної діяльності, здійснюваної на території міського округу, резервування і вилучення , у тому числі шляхом викупу, земельних ділянок в межах міського округу для муніципальних потреб, здійснення земельної контролю за використанням земель міського округу;
  27) організація освітлення вулиць та встановлення покажчиків з назвами вулиць і номерами будинків;
  28) організація та здійснення заходів з цивільної оборони, захисту населення і території міського округу від надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, включаючи підтримку в стані постійної готовності до використання систем оповіщення населення про небезпеку, об'єктів цивільної оборони, створення та утримання в цілях цивільної оборони запасів матеріально-технічних, продовольчих, медичних та інших засобів;
  29) створення, утримання і організація діяльності аварійно-рятувальних служб і (або) аварійно-рятувальних формувань на території міського округу;
  30) створення, розвиток і забезпечення охорони лікувально-оздоровчих місцевостей і курортів місцевого значення на території міського округу;
  31) організація та здійснення заходів з мобілізаційної підготовки муніципальних підприємств і установ, що знаходяться на території міського округу;
  32) здійснення заходів щодо забезпечення безпеки людей на водних об'єктах, охорони їх життя і здоров'я;
  33) створення умов для розширення ринку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства, сприяння розвитку малого підприємництва;
  34) організація та здійснення заходів щодо роботи з дітьми та молоддю в міському окрузі;
  35) розрахунок субсидій на оплату житлового приміщення та комунальних послуг та організація надання субсидій громадянам, які мають право на їх отримання відповідно до закону;
  36) здійснення в межах, встановлених водним законодавством Російської Федерації, повноважень власника водних об'єктів, встановлення правил використання водних об'єктів загального користування для особистих і побутових потреб та інформування населення про обмеження використання таких водних об'єктів.
  Органи місцевого самоврядування міського округу вправі вирішувати інші питання, не віднесені до компетенції органів місцевого самоврядування інших муніципальних утворень, органів державної влади і не виключені з їх компетенції федеральними законами і законами суб'єктів Російської Федерації, тільки за рахунок власних доходів місцевих бюджетів (за винятком субвенцій та дотацій, що надаються з федерального бюджету і бюджету суб'єкта Російської Федерації).

  Рекомендована література.
  1. Васильєв В.І. Державна влада і місцеве самоврядування: продовження суперечки / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004.
  2. Бабічев І.В. Місцеве самоврядування в сучасній Росії: деякі підсумки і перспективи / / Муніципальна влада. 2004. Січень - лютий.
  3. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
 Інформація, релевантна "Глава 7. ПИТАННЯ МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ."
 1. Глава 4. ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    питань територіального устрою, надання органам місцевого самоврядування спеціальних повноважень або вилучення будь-яких повноважень. Наприклад, у Російській Федерації діють особливі умови організації місцевого самоврядування в містах федерального значення - місті Москві та місті Санкт-Петербурзі, в закритих адміністративно-територіальних утвореннях, в наукогради Російської
 2. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
    голова муніципального освіти (муніципального округу, міста, селища), місцева адміністрація, контрольний орган. Жителі міст федерального значення не обмежені у своїх правах. Будь-який громадянин Російської Федерації, який має місце проживання в місті федерального значення, незалежно від строків проживання і місця народження, відповідно до встановлених законодавством гарантіями прав
 3. § 2. Організація місцевого самоврядування в закритих адміністративно-територіальних утвореннях.
    голова місцевої адміністрації спільно з керівниками підприємства і (або) об'єкта зобов'язаний здійснювати заходи з порятунку і охорони життя та здоров'я людей, захисту їх прав, збереження матеріальних цінностей, а при необхідності до початку роботи відповідних органів, утворених Урядом Російської Федерації, приймати рішення про евакуацію населення. Законом можуть бути встановлені межі
 4. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
    голова муніципального освіти, які вважають, що прийнятим і опублікованим в установленому порядку нормативним правовим актом порушена їх компетенція. Крім судів загальної юрисдикції захист прав місцевого самоврядування здійснюється в арбітражному судочинстві. Зокрема, відповідно до ч. 2 ст. 192 Арбітражного процесуального кодексу Російської Федерації органи місцевого самоврядування
 5. § 4. Голосування з відкликання депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування.
    голова муніципального освіти може бути відкликаний у наступних випадках: 1) якщо їм не був скасований виданий ним правовий акт або окремі його положення, які були визнані судом такими, що суперечать Конституції Російської Федерації, федеральному конституційному закону, федеральному закону, конституції (статуту), закону суб'єкта Федерації , статутом муніципального освіти і при цьому спричинили
 6. § 6. Сход громадян.
    голова муніципального освіти або інша особа, яка обирається сходом громадян. Рішення сходу громадян вважається прийнятим, якщо за нього проголосувало більше половини учасників сходу громадян. Рішення, прийняті на сході громадян, підлягають обов'язковому виконанню на території поселення. Органи місцевого самоврядування та посадові особи місцевого самоврядування забезпечують виконання рішень,
 7. § 2. Система муніципальних правових актів
    голова муніципального освіти є головою представницького органу або постанови і розпорядження в разі, якщо глава муніципального освіти є головою місцевої адміністрації. Голова представницького органу муніципального утворення видає постанови і розпорядження з питань організації діяльності представницького органу. Голова місцевої адміністрації в
 8. § 5. Правотворческий процес.
    голова місцевої адміністрації, будучи відповідальним за виконання місцевого бюджету та фінансових зобов'язань муніципального освіти, міг донести до ініціаторів вказаних проектів нормативних правових актів і представницького органу муніципального утворення в цілому свою точку зору на фінансову обгрунтованість проектів і тим самим впливати на прийняття рішення про схвалення або
 9. § 2. Місцеві бюджети
    голова муніципального освіти, адміністрація муніципального освіти, контрольний орган та інші органи, посадові особи, на які федеральним і регіональними законодавствами, муніципальними правовими актами покладені бюджетні повноваження. Підготовка та затвердження проекту місцевого бюджету. Рішення про підготовку проекту місцевого бюджету муніципального освіти, як правило,
 10. § 2. Структура органів місцевого самоврядування
    голова муніципального освіти; місцева адміністрація (виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти); контрольний орган муніципального освіти; інші органи та виборні посадові особи місцевого самоврядування, передбачені статутом муніципального освіти і володіють власними повноваженнями у вирішенні питань місцевого значення. Наявність у структурі органів
© 2014-2022  yport.inf.ua