Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф. Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

1.1.2. Зміст роботи

Зміст даного навчально-методичного посібника являє собою інтегровані знання про розглянутих державних і правових явищах, що об'єднують узагальнену наукову інформацію не тільки з теорії держави і права, а й по галузевих юридичних дисциплін, супроводжувану історичним, бібліографічним і іншим довідковим матеріалом. Тому воно складається як з фундаментальних положень, що лежать в основі будь-яких правознавчих дисциплін, так і з деяких прикладних знань, накопичених зусиллями багатьох фахівців. Представляється невірним думку, нібито теорія права звалилася, зазнала поразки разом з марксизмом. Державно-правові знання накопичувалися з давніх часів. Нині вони очищаються від монополії однієї державно-встановленої ідеології. Але це - не поразка, а необхідна передумова для подальшого збагачення цих знань.
Правовий нігілізм поки продовжує давати про себе знати. На жаль, в гонитві за якимось прагматизмом, що прийшов в юрісдікціональную сферу разом з ринковими відносинами, він набуває нові небезпечні форми. З великими труднощами пробиває собі шлях розуміння того:
? що правила поведінки учасників всіх відносин в ринкових умовах задаються правовими нормами;
? що вміння належним чином розбиратися в цих нормах для всіх категорій осіб є найважливішим елементом їх професіоналізму;
? що право і закон не тотожні;
? що норма права не є саме право (як клітина організму не їсти ще саме тіло) і т.п.
Від того, наскільки швидко утвердиться фундаментальне розуміння права і держави, наскільки професіонали усвідомлюють призначення, методи, межі та рівні правового регулювання тих чи інших економічних, соціальних, політичних відносин, в якій мірі вони засвоюють цивілізовані правила «гри» в основних сферах суспільного життя і яку цінність в них будуть вбачати, чи зуміє суспільство зупинити девальвацію таких державно-правових феноменів, як громадянське суспільство і правова держава, природні права і свободи людини і громадянина, суд присяжних, муніципальне самоврядування, приватне право , конституційне правосуддя, поділ влади, багато в чому залежить майбутнє країни.
Запитання для самоконтролю
1) Що слід розуміти під правознавством?
2) Що об'єднує комплекс дисциплін у поліструктурності спільність, іменовану правознавством?
3) Розкрийте поняття об'єкта і предмета дисципліни, сформулюйте їх співвідношення.
4) Які групи властивостей притаманні конкретному об'єкту?
5) Яким критеріям повинні відповідати властивості об'єкта, що становлять предмет пізнання?
6) Що слід розуміти під різноманіттям державно-правової дійсності і чим подібне різноманіття обумовлено?
7) Які властивості об'єкта набувають статусу закономірностей?
8) Які групи закономірностей притаманні соціальним об'єктам?
9) Як слід трактувати дуалізм предмета правознавства?
10) Що собою являють правовий нігілізм?
11) У чому небезпека правового прагматизму?
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1.1.2. Зміст роботи "
 1. Стаття 60.10. Утримання із заробітної плати осуж-денних до примусових робіт
  змістом відповідно до статті 60.5 цього Кодексу. 2. Відшкодування засудженими до примусових робіт витрат за їх змісту виробляється після задоволення всіх вимог стягувачів у порядку, встановленому Федеральним законом від 2 жовтня 2007 року N 229-ФЗ "Про виконавче виробництві". 3. У виправних центрах засудженим до примусових робіт виплачується не
 2. Стаття 60.3. Обчислення строку примусових ра-бот
  утримання засудженого під вартою як запобіжного заходу, час прямування у виправний центр під конвоєм, а також час короткострокових виїздів, що надаються засудженому відповідно до статті 60.4 цього Кодексу, з розрахунку один день утримання під вартою, один день прямування до виправного центру під конвоєм, один день короткострокового виїзду за один день примусових
 3. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим договором
  утримання та (або) обсяг додаткової роботи. Зміст визначає характер виконуваної роботи (кваліфікована - некваліфікована, що вимагає спеціальної підготовки чи ні і т.п.). Зазвичай зміст праці знаходить відображення в найменуванні професії, спеціальності, посади і у визначенні рівня її складності (розряди, класи, категорії тощо). Обсяг роботи визначає її кількість (див.
 4. § 6. Порядок визначення строків покарань при складанні покарань. Обчислення строків покарань та зарахування покарання
  вмісту в дис-ціплінарной військової частини , б) 2 дні обмеження волі; в) 3 дні виправних робіт або обмеження по військовій службі; г) 8:00 обов'язкових робіт. Штраф або позбавлення права обіймати певні повинно-сті або займатися певною діяльністю, позбавлення спе-ціального, військового або почесного звання, класного чину і державних нагород при додаванні їх з
 5. Стаття 151. Оплата праці при суміщенні професії-сій (посад), розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи або виконанні обов'язків тимчасово від-присутність працівника без звільнення від роботи, визна-діленої трудовим договором
  утримання та (або) обсягу додаткової роботи (стаття 60.2 справжнього
 6. Стаття 766. Зміст державного або муніципального контракту
  роботи, терміни її початку і закінчення, розмір та порядок фінансування та оплати робіт, способи забезпечення виконання зобов'язань сторін. (в ред. Федерального закону від 02.02.2006 N 19-ФЗ) 2. У разі, якщо державний чи муніципальний контракт укладається за результатами торгів або запиту котирувань цін на роботи, що проводяться з метою розміщення замовлення на виконання підрядних робіт для
 7. Стаття 72. Обчислення строків покарань та зарахування покарання Коментар до статті 72
  тримання в дисциплінарному військової частини та позбавлення волі можуть бути призначені у вироку суду в місцях і роках , а обов'язкових робіт - у годинах. Із зазначеного правила існують винятки, що застосовуються при заміні покарань (ст. ст. 49, 50, 53 КК РФ), складанні покарань (ст. ст. 69, 70 КК РФ), а також при заліку в строк покарання часу тримання особи під вартою до судового
 8. Стаття 265. Роботи, на яких забороняється застосований-ня праці осіб віком до вісімнадцяти років
  змісту). (В ред. Федеральних законів від 30.06.2006 N 90-ФЗ, від 05.04.2013 N 58-ФЗ) Забороняються перенесення і пересування працівниками у віці до вісімнадцяти років ваг, що перевищують встановлені для них граничні норми. Перелік робіт, на яких забороняється застосування праці працівників у віці до вісімнадцяти років, а також граничні норми важких речей затверджуються в порядку,
 9. Стаття 60.12. Виховна робота із засудженими-ми до примусових робіт
  роботам адміністрацією виправного центру проводиться виховна робота. 2. Активну участь засуджених до примусових робіт у проведених заходах виховного характеру заохочується і враховується при застосуванні до них передбачених статтями 60.13 і 60.14 цього Кодексу заходів заохочення і стягнення. 3. Виховна робота із засудженими до примусових робіт проводиться з
 10. Стаття 68. Оформлення прийому на роботу
  роботу оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, виданим на підставі укладеного трудового договору. Зміст наказу (розпорядження) роботодавця має відповідати умовам укладеного трудового договору. Наказ (розпорядження) роботодавця про прийом на роботу оголошується працівникові під розпис у триденний строк з дня фактіче-ського початку роботи. На вимогу працівника
 11. Стаття 110. Основні форми і методи виховання-котельної роботи із засудженими до позбавлення волі
  вмісту в індивідуальних, групових і масових формах на основі психолого-педагогічних методів. 3. Для організації виховної роботи із засудженими у виправних установах створюється матеріально-технічна ба-за відповідно до норм, затверджених Урядом Російської
 12. Н
  зміст і виконання на виконання Н.-і., Про.-К. і Т. р. XII, 52, § 1 (2) - с. 53 - 55 Науково-технічна продукція - виконання договору на передачу Н.-т. п. XII, 52, § 2 (2) - с. 57 - 58 - поняття договору на передачу Н.-т. п. XII, 52, § 2 (1) - с. 55 - 57 Наукові пошуки XII, 52, § 1 (1) - с. 52 Нерухомість XIII, 58, § 1 (3) - с. 278 Недійсність - Н. зобов'язань по
 13. Стаття 60.18. Нагляд за засудженими до примусових-ним роботам і заходи з попередження порушень порядку та умов відбування примусових робіт
  утримання засуджених терміном до 24
 14. Стаття 743. Технічна документація і кошторис
  зміст робіт та інші вимоги до них, і з кошторисом, що визначає ціну робіт. При відсутності інших вказівок у договорі будівельного підряду передбачається, що підрядник зобов'язаний виконати всі роботи, зазначені в технічній документації та в кошторисі. 2. Договором будівельного підряду мають бути визначені склад і зміст технічної документації, а також має бути
 15. Стаття 60.2. Суміщення професій (посад). Розширення зон обслуговування, збільшення обсягу роботи. Іс-конання обов'язків тимчасово відсутнього працівника без звільнення від роботи, визначеної трудовим догово-ром
  зміст і обсяг встановлюються роботодавцем-лем з письмової згоди працівника. Працівник має право достроково відмовитися від виконання додаткової роботи, а роботодавець - достроково скасувати доручення про її виконання, попередивши про це іншу сторону у письмовій формі не пізніше ніж за три робочих
 16. Стаття 157. Злісне ухилення від сплати коштів на утримання дітей або непрацездатних батьків Коментар до статті 157
  зміст потерпілих (у ч. 1 - неповнолітніх, а також непрацездатних дітей, що досягли 18-річного віку; в ч. 2 - непрацездатних батьків). 3. Ухилення може проявитися в прямому відмову виконувати рішення суду, а також у приховуванні місця роботи або додаткових джерел доходу, зміну місця роботи або місця проживання без повідомлення про нове місце роботи і проживання особі, на користь
 17. 1. Права та обов'язки сторін договору будівельного підряду
  змісту договору будівельного підряду є надзвичайне різноманіття прав і обов'язків його сторін. У зв'язку з цим права та обов'язки сторін можуть бути згруповані стосовно до основних умов договору будівельного підряду та порядку виконання випливають з нього зобов'язань. При цьому можна виділити наступні групи прав і обов'язків сторін за договором будівельного підряду:
© 2014-2022  yport.inf.ua