Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

11.2. Застава як спосіб забезпечення зобов'язання

В силу застави кредитор за забезпеченим заставою зобов'язанням (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно (заставодавця), за винятками, встановленими законом. Застава земельних ділянок, підприємств, будівель, споруд, квартир та іншого нерухомого майна (іпотека) регулюється законом про іпотеку.
Застава виникає в силу договору. Застава виникає також на підставі закону при настанні вказаних у ньому обставин, якщо в законі передбачено, яке майно і для забезпечення виконання якого зобов'язання визнається які у заставі. Заставодавцем може бути як сам боржник, так і третя особа.
Предметом застави може бути всяке майно, в тому числі речі і майнові права (вимоги), за винятком майна, вилученого з обороту, вимог, нерозривно пов'язаних з особою кредитора, зокрема, вимог про аліменти, про відшкодування шкоди, заподіяної життю або здоров'ю, та інших прав, уступка яких іншій особі заборонена законом.
Якщо інше не передбачено договором, застава забезпечує вимогу у тому обсязі, який воно має до моменту задоволення, зокрема, відсотки, неустойку, відшкодування збитків, завданих простроченням виконання, а також відшкодування необхідних витрат заставодержателя на утримання закладеної речі і витрат по стягненню.
У договорі про заставу мають бути зазначені: предмет застави та його оцінка, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. У ньому має також бути вказівка на те, в якої зі сторін перебуває закладене майно. Договір про заставу має бути укладений у письмовій формі. Договір про заставу рухомого майна або прав на майно в забезпечення зобов'язань за договором, який повинен бути нотаріально посвідчений, підлягає нотаріальному посвідченню. Договір
про іпотеку повинен бути зареєстрований в порядку, встановленому для реєстрації угод з відповідним майном.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 11.2. Застава як спосіб забезпечення зобов'язання "
 1. Стаття 356. Переклад боргу за зобов'язанням, забезпеченим заставою
  З перекладом на іншу особу боргу за зобов'язанням, забезпеченим заставою, застава припиняється, якщо заставодавець не дав кредитору згоди відповідати за нового
 2. Стаття 329. Способи забезпечення виконання зобов'язань
  1. Виконання зобов'язань може забезпечуватися неустойкою, заставою, утриманням майна боржника, поручительством, банківською гарантією, завдатком та іншими способами, передбаченими законом або договором. 2. Недійсність угоди про забезпечення виконання зобов'язання не спричиняє недійсність цього зобов'язання (основного зобов'язання). 3. Недійсність основного
 3. Істотні умови і форма договору про заставу
  Істотні умови договору про заставу: 1) предмет застави; 2) оцінка предмета застави; 3) визначення, у якій зі сторін договору про заставу перебуватиме заставлене майно; 4) істота забезпеченого заставою зобов'язання; 5) розмір забезпеченого заставою вимоги; 6) строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. Договір про заставу у всіх випадках повинен бути
 4. Стаття 342. Наступний заставу
  1. Якщо майно, що перебуває в заставі, стає предметом ще одного застави в забезпечення інших вимог (наступний заставу), вимоги наступного заставодержателя задовольняються з вартості цього майна після вимог попередніх заставодержателів. 2. Наступний заставу допускається, якщо він не заборонений попередніми договорами про заставу. 3. Заставодавець зобов'язаний повідомляти
 5. Стаття 351. Дострокове виконання зобов'язання, забезпеченого заставою, і звернення стягнення на заставлене майно
  1. Заставодержатель має право вимагати дострокового виконання забезпеченого заставою зобов'язання у випадках: 1) якщо предмет застави вибув із володіння заставодавця, у якого він був залишений, не відповідно до умов договору про заставу; 2) порушення заставодавцем правил про заміну предмета застави (стаття 345); 3) втрати предмета застави за обставинами, за які заставодержатель не Забезпечення виконання зобов'язання. Загальні положення
 6. Забезпечення виконання зобов'язань є використання встановлених законом або договором забезпечувальних заходів (способів) майнового характеру, що існують у вигляді акцесорних (додаткових) зобов'язань, стимулюючих боржника до виконання зобов'язання і (або) іншим чином гарантують захист майнового інтересу кредитора у випадку несправності боржника. Забезпечення зобов'язання
  Контрольні питання до § 5.8
 7. 1. Поняття і зміст зобов'язання. 2. Часткові і солідарні зобов'язання. Регресні зобов'язання. 3. Виконання зобов'язань (спосіб, термін, місце виконання). 4. Способи забезпечення виконання зобов'язань: поняття, види неустойки; заставу, іпотека; порука, банківська гарантія; утримання; завдаток. 5. Відповідальність за порушення зобов'язань. 6. Умови відповідальності. 7.
  Стаття 339. Договір про заставу, його форма та реєстрація
 8. 1. У договорі про заставу мають бути зазначені предмет застави та його оцінка, істота, розмір і строк виконання зобов'язання, забезпеченого заставою. У ньому має також бути вказівка на те, в якої зі сторін перебуває закладене майно. 2. Договір про заставу має бути укладений у письмовій формі. Договір про заставу рухомого майна або прав на майно в забезпечення зобов'язань за
  15.2. Застава
 9. Кредитор (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами, за винятками, зазначеними в законі. Застава як спосіб забезпечення виконання зобов'язань надає кредитору додаткові кошти на випадок неналежного виконання боржником головного
  Стаття 355. Поступка прав за договором про заставу
 10. Заставоутримувач вправі передати свої права за договором про заставу іншій особі з дотриманням правил про передачу прав кредитора шляхом уступки вимоги (статті 382 - 390). Поступка заставоутримувачем своїх прав за договором про заставу іншій особі дійсна, якщо тій же особі відступлені права вимоги до боржника за основним зобов'язанням, забезпеченим заставою. Якщо не доведено інше, відступлення
  Стаття 334. Поняття і підстави виникнення застави
 11. 1. В силу застави кредитор за забезпеченим заставою зобов'язанням (заставодержатель) має право у разі невиконання боржником цього зобов'язання одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами особи, якій належить це майно (заставодавця), за винятками, встановленими законом. У випадках і в порядку, що встановлені законами,
  1. В силу залога кредитор по обеспеченному залогом обязательству (залогодержатель) имеет право в случае неисполнения должником этого обязательства получить удовлетворение из стоимости заложенного имущества преимущественно перед другими кредиторами лица, которому принадлежит это имущество (залогодателя), за изъятиями, установленными законом. В случаях и в порядке, которые установлены законами,
© 2014-2022  yport.inf.ua