Головна
ГоловнаТеорія та історія права і державиТеорія права і держави → 
« Попередня Наступна »
Ф.Ф . Фаткуллин. Теорія держави і права, 2009 - перейти до змісту підручника

13.2.3. Заходи відновлення і відповідальність

Особистість, суспільство і держава зацікавлені в тому, щоб насамперед було відновлено порушене право. Незаконно звільнений працівник повинен бути поновлений на роботу, завдану майнову шкоду - відшкодовано, неправомірно вилучене майно - повернуте власникові і т.д. Все це в необхідних випадках робиться уповноваженими на те державними органами та посадовими особами примусово, незалежно від бажання чи небажання особи, яка є суб'єктом відхиляється. Саме такі примусові заходи, що вживаються з метою приведення порушеного права (свободи, стану) в початкове положення, вважаються заходами відновлювального характеру.
При правопорушення, перш за все, приймаються примусові заходи відновного порядку в рамках існуючого діспозіціонного правовідносини з тим, щоб його фактичний зміст привести у відповідність з юридичним, забезпечуючи тим самим нормальний розвиток і завершення даного правовідносини в цілому.
Звичайно, порушене право може відновлюватися тими, хто це допустив. Так, роботодавець може добровільно скасувати свій незаконний наказ про накладення стягнення на працівника, боржник - з власної волі повернути борг кредитору, голова районної адміністрації - сам анулювати незаконне розпорядження про вилучення земельної ділянки тощо
Тоді зникає необхідність у застосуванні примусових заходів відновлювального характеру. Якщо ж цього не відбувається, то без заходів примусового характеру неможливо відновити порушене право.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 13.2.3. Заходи відновлення і відповідальність "
 1. Стаття 109. Заходи з відновлення платоспроможності боржника
  заходи з відновлення платоспроможності боржника: перепрофілювання виробництва; закриття нерентабельних виробництв; стягнення дебіторської заборгованості; продаж частини майна боржника; поступка прав вимоги боржника; виконання зобов'язань боржника власником майна боржника - унітарного підприємства , засновниками (учасниками) боржника або третьою особою або третіми
 2. 15.6. Адміністративні правовосстановітельние заходи
  заходи це вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються в цілях відновлення порушеного правового стану шляхом спонукання суб'єкта до виконання раніше покладеного, але не виконаної юридичної обов'язки. До таких заходів відносяться: відшкодування шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням, знесення самовільно зведених будівель, виселення громадян із самовільно зайнятих житлових
 3. Стаття 183.1. Заходи щодо попередження банкрутства фінансової організації
  заходи. 2. У разі виникнення підстав для застосування заходів щодо попередження банкрутства фінансової організації вона зобов'язана затвердити і направити в контрольний орган план відновлення її платоспроможності в порядку, встановленому статтею 183.2 цього Закону. 3. План відновлення платоспроможності фінансової організації повинен містити аналіз фінансового стану
 4. Стаття 30. Заходи щодо попередження банкрутства організацій
  заходи щодо попередження банкрутства організацій. 3. З метою попередження банкрутства організацій засновники (учасники) боржника, власник майна боржника - унітарного підприємства до моменту подачі до арбітражного суду заяви про визнання боржника банкрутом вживають заходів, спрямованих на відновлення платоспроможності боржника. Заходи, спрямовані на відновлення платоспроможності
 5. Стаття 72. Відновлення в батьківських правах
  відновлені в батьківських правах у випадках, якщо вони змінили поведінку, спосіб життя і (або) ставлення до виховання дитини. 2. Відновлення в батьківських правах здійснюється в судовому порядку за заявою батьків, позбавленого батьківських прав. Справи про відновлення в батьківських правах розглядаються з участю органу опіки та піклування, а також прокурора. 3. Одночасно з
 6. Заходи захисту і заходи відповідальності
  заходи захисту і заходи відповідальності, які різняться між собою за підставами застосування, соціальним призначенням і виконуваних функцій, принципам реалізації та деяким іншим моментам. Найбільшу практичну значимість при цьому має та обставина, що за загальним правилом міри відповідальності на відміну від заходів захисту застосовуються лише до винного порушника суб'єктивного права і виражаються
 7. 15.5. Заходи адміністративно-процесуального забезпечення
  заходи, містять обмеження особистих немайнових прав, обмеження майнових прав, обмеження організаційного характеру. За характером функцій дані заходи поділяються на: заходи адміністративно-процесуального заходу; заходи, спрямовані на отримання доказів; заходи, спрямовані на виконання адміністративних покарань. Найбільш поширені заходи
 8. Загальні положення
  заходи захисту, як присудження до виконання обов'язку в натурі, а також міри відповідальності у вигляді відшкодування збитків і виплати неустойки для захисту нематеріальних благ неприйнятні , що обумовлено природою нематеріальних благ як духовних цінностей позаекономічного характеру. Інша справа, що зазначені заходи захисту та відповідальності можуть застосовуватися поряд із заходами щодо захисту нематеріальних
 9. 15.2. Адміністративний примус: поняття, особливості, мети, види
  заходи адміністративного попередження); - законність застосування забезпечується системою гарантій; - застосовується з метою забезпечення правового порядку та громадської безпеки. Мета адміністративного примусу: 1) попередження правопорушень і настання інших шкідливих наслідків, не пов'язаних з правопорушенням; 2) припинення правопорушень; 3) відновлення
 10. Стаття 396. Виконання рішень про поновлення на роботі
  відновлення на роботі незаконно звільненого або переведеного працівника означає, що роботодавець на наступний же день після винесення такого рішення зобов'язаний видати наказ про поновлення працівника на роботі відповідно з винесеним рішенням і допустити працівника до колишньої роботи, сплативши йому час вимушеного прогулу. 2. При затримці роботодавцем виконання рішення суду про відновлення
 11. Стаття 343. Дії суду першої інстанції після одержання касаційних скарги, подання
  відновленні або про відмову у відновленні строку подання касаційної скарги, принесення подання відповідно до ч. 5 ст. 112 ЦПК РФ може бути оскаржене до суду касаційної інстанції. Згідно з пунктом 2 частини 1 статті 343 ЦПК України суд першої інстанції повинен одночасно сповістити що у справі осіб про час і місце розгляду приватної скарги на зазначену ухвалу та касаційної
 12. Стаття 106. План зовнішнього управління
  заходи з відновлення платоспроможності боржника, умови і порядок реалізації зазначених заходів, витрати на їх реалізацію та інші витрати боржника. Платоспроможність боржника визнається відновленої за відсутності ознак банкрутства, встановлених статтею 3 цього Закону. 2. План зовнішнього управління повинен: відповідати вимогам, встановленим федеральними
 13. 3.5. Відповідальність за порушення договірного зобов'язання
  відновлення майнового становища, особи, чиє право порушено. Основні риси юридичної відповідальності: 1) юридична відповідальність - один з видів заходів державного примусового характеру; 2) юридична відповідальність застосовується до осіб, допустівшімправонарушеніе; 3) застосовується тільки уповноваженими на те державними органами; 4) полягає в застосуванні санкцій,
 14. Стаття 168.4. План відновлення платоспроможний-ності суб'єкта Російської Федерації (муніципального обра-тання)
  заходи з оздоровлення державних фінансів суб'єкта Російської Федерації (муніципальних фінансів муніципального освіти), включаючи перелік необхідних для їх реалізації нормативних правових актів органів державної влади суб'єкта Російської Федерації (муніципальних правових актів органів місцевого самоврядування). (В ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 3. Проект плану
 15. Стаття 148. Відновлення цінного паперу
  Відновлення прав за втраченим цінних паперів на пред'явника і ордерних цінних паперів провадиться судом у порядку, передбаченому процесуальним
 16. Стаття 396. Виконання рішень про поновлення на роботі
  відновлення на роботі незаконно звільненого працівника, про відновлення на колишній роботі працівника, незаконно переведеного на іншу роботу, підлягає негайному виконанню. При затримці роботодавцем виконання такого рішення орган, який прийняв рішення, виносить ухвалу про виплату працівникові за весь час затримки виконання рішення середнього заробітку або раз-ниці в
 17. 38. Майнова відповідальність за порушення вимог ефективного природокористування в сільському господарстві.
  Заходи стимулювання, спрямовані на заохочення органів, кіт здійснюють контроль у цій сфері, а також використання коштів на оздоровлення навколишнього середовища і здійснення природоохоронних
 18. Тема 15. Юридичні факти. Правовідносини
  заходи заохочення, заходи відновлення порушеного права, заходи нікчемності і інші заходи державного примусу як елементи змісту забезпечувального (охоронного або заохочувального) правовідносини. Місце і роль міліції у забезпеченні прав, свобод і законних інтересів особистості. Види правовідносин: диспозиційні (регулятивні, правонаделітельние) і забезпечувальні (охоронні,
© 2014-2022  yport.inf.ua