Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
П. П. Глущенко, Н. Н. Жільскій, В. І. Кайнов, І. В. Куртяк. Адміністративне право. Короткий курс, 2011 - перейти до змісту підручника

15.2. Адміністративна відповідальність

Адміністративна відповідальність виступає як засіб забезпечення не тільки адміністративно-правових, а й інших норм: трудового, фінансового, житлового права та ін Вона настає за порушення не кожній норми адміністративного права, а тільки тих з них, які містять санкції у вигляді заходів адміністративного стягнення Забезпечення невідворотності адміністративної відповідальності завжди є найважливішим завданням законодавства Адміністративна відповідальність переслідує мети відновлення соціальної справедливості, запобігання адміністративних правопорушень, виховання у членів суспільства шанобливого ставлення до норм адміністративного права і являє собою спосіб превентивного впливу на волю і мотиви поведінки суб'єктів суспільних відносин. Поняття інституту адміністративної відповідальності конструюється на двох основних елементах:
| обов'язки особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, відзвітувати перед компетентним органом адміністративної юрисдикції;
| обов'язках зазнати певні позбавлення майнового, морального, правового або іншого передбаченого в законі характеру у вигляді адміністративного стягнення.
Саме тому адміністративну відповідальність не можна ототожнювати з покаранням або стягненням, оскільки покарання (стягнення) - лише один з компонентів адміністративної відповідальності, а не сама відповідальність. Поняття адміністративної відповідальності дещо ширше поняття адміністративного стягнення
Адміністративна відповідальність - це передбачена нормами адміністративного права обов'язок особи, винної у скоєнні адміністративного правопорушення, відзвітувати про свої неправомірні дії перед уповноваженим органом адміністративної юрисдикції або представляють цей орган посадовою особою , відшкодувати заподіяну матеріальну шкоду в розмірі та порядку, передбаченому адміністративним законодавством, і понести відповідне покарання Будучи складовою частиною державного примусу, адміністративна відповідальність має такими відмітними ознаками (рисами)
| Підставою адміністративної відповідальності є юридичний факт - адміністративне правопорушення (проступок)
| Адміністративній відповідальності підлягають особи, які досягли на момент вчинення адміністративного правопорушення віку 16 років
| Порядок притягнення до адміністративної відповідальності регламентується адміністративним законодавством, відрізняється від порядку притягнення до кримінальної та цивільно-правової відповідальності порівняльної простотою і можливістю її застосування багатьма державними юрисдикційними органами або представляють їх посадовими особами
| Адміністративна відповідальність менш сувора, ніж кримінальна, і не тягне судимості.
| Мірою адміністративної відповідальності є державно-правова реакція на певний вид протиправної поведінки, демонстрована у вигляді особливого роду санкцій - адміністративних стягнень
| Адміністративне стягнення як елемент адміністративної відповідальності може бути накладено тільки в порядку, встановленому законом, і не пізніше двох місяців з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - двох місяців з дня його виявлення У разі відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи, але при наявності в діях порушника юридичного складу адміністративного проступку стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи або про його припинення
Адміністративна відповідальність є засобом боротьби не з думками та намірами, а з конкретними зовнішніми матеріалізовані проявами людської діяльності, що носять протиправний антигромадський характер
Обставини, що виключають адміністративну відповідальність. Допомогою закріплення обставин, що виключають настання адміністративної відповідальності, створюються необхідні юридичні гарантії, що забезпечують охорону громадян від необгрунтованого накладення адміністративних стягнень за вчинення діянь, хоча і підпадають зовні під ознаки адміністративних проступків, але не мають суспільно шкідливого характеру Разом з тим такі обставини мають стимулююче значення в сфері адміністративно-правового регулювання і відповідають інтересам суспільства і законослухняних громадян До числа обставин, що виключають настання адміністративної відповідальності, законодавець відносить такі
| Вчинення особою дії, хоча і підпадає під ознаки юридичного складу адміністративного правопорушення, але досконалого в стані крайньої необхідності (ст. 2. 7 КпАП), тобто якщо дія особи було направлено на усунення більш значної небезпеки, яка не могла бути усунута іншими засобами (наприклад, для усунення небезпеки, яка загрожує державному або громадському порядку, порядку управління та т п)
Стан крайньої необхідності виникає, коли є готівкова, дійсна, реальна, а не уявна небезпека зазначеним інтересам, і не в майбутньому, а в теперішньому
| Вчинення протиправної дії особою, яка перебувала в цей час в стані неосудності (ст. 2. 8 КпАП), тобто
якщо особа не могла усвідомлювати свої дії або керувати ними внаслідок хронічної душевної хвороби, тимчасового розлади душевної діяльності, слабоумства чи іншого хворобливого стану
Інакше кажучи, не підлягає адміністративній відповідальності особа, в протиправних діях якого відсутня суб'єктивна сторона юридичного складу адміністративного правопорушення Невменяемость визначається законом як особливий психічний стан суб'єкта в момент вчинення адміністративного проступку, викликане хворобливими порушеннями психіки такої глибини, за якої особа позбавляється здатності віддавати собі звіт у своїх діях або керувати ними Рівним чином законодавець підходить до питання про можливість притягнення до адміністративної відповідальності неповнолітніх правопорушників При цьому така можливість обмежена умовою досягнення віку 16 років, що вказує на позицію законодавця в оцінці вікової дієздатності особи та звільнення її за цим пунктом від адміністративної відповідальності, якщо до вчинення адміністративного проступку особі не виповнилося 16 років У даному випадку мова йде про особисту відповідальність індивідуума і про застосування до нього у необхідних випадках заходів державного примусу у вигляді адміністративного стягнення
| До обставин, що виключають настання адміністративної відповідальності, можна віднести і термін давності накладення адміністративного стягнення (ст. 4. 5 КпАП). Після закінчення визначеного в законі строку провадження у справі не може бути розпочато, а розпочате підлягає припиненню У даній нормі встановлено, що адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше двох місяців з дня вчинення правопорушення За загальним правилом, строк давності притягнення до адміністративної відповідальності дорівнює двом календарним місяцях з дня вчинення адміністративного проступку або з дня його виявлення (при триваючому правопорушенні); в разі відмови в порушенні кримінальної справи або припинення кримінальної справи, але при наявності в діях порушника ознак адміністративного правопорушення адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше одного місяця з дня прийняття рішення про відмову в порушенні кримінальної справи Разом з тим строк давності, встановлений ст. 4.5 КоАП, діє тільки при залученні до відповідальності індивідуальних суб'єктів У чинному адміністративному законодавстві немає єдиних
норм про терміни давності накладення адміністративних стягнень на колективних суб'єктів або юридичних осіб
Особливе місце законодавець відводить адміністративної відповідальності військовослужбовців та інших осіб, на яких поширюється дія дисциплінарних статутів, за вчинення адміністративних проступків (ст. 2. 5 КпАП).
До таких осіб належать:
| військовослужбовці і призвані на збори військовозобов'язані;
| особи рядового і начальницького складу органів МВС.
Відповідальність даної категорії осіб обмежена вузькими рамками правопорушень, за які адміністративні стягнення можуть бути застосовані з загальних підставах, - це правопорушення, пов'язані з правилами дорожнього руху, правилами полювання, рибальства і охорони рибних запасів, митними правилами і за контрабанду. До зазначених осіб не можуть бути застосовані виправні роботи і адміністративний арешт, а до військовослужбовців, крім того, штраф і позбавлення права керування транспортними засобами. У всіх інших випадках за вчинення проступків, що містять ознаки складів адміністративних правопорушень, що розглядаються особи несуть не адміністративну, а дисциплінарну відповідальність
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "15.2. Адміністративна відповідальність"
 1. Стаття 4.1. Загальні правила призначення адміністративного покарання
  адміністративного правопорушення призначається в межах, встановлених законом, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення, відповідно до цього Кодексу. 2. При призначенні адміністративного покарання фізичній особі враховуються характер вчиненого ним адміністративного правопорушення, особу винного, його майновий стан, обставини,
 2. 17.1. Поняття, особливості та види адміністративної відповідальності
  адміністративна відповідальність це вимога до майбутньої активної, ініціативної діяльності суб'єктів адміністративного права. Традиційна (ретроспективна) адміністративна відповідальність - це вид юридичної відповідальності, що виражається в застосуванні уповноваженими органами і посадовими особами адміністративного стягнення до особи, яка вчинила правопорушення. Особливості
 3. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають: 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачено адміністративну відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення; 4) обставини, що пом'якшують
 4. Стаття 26.1. Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення
  адміністративне правопорушення з'ясуванню підлягають: 1) наявність події адміністративного правопорушення; 2) особа, яка вчинила протиправні дії (бездіяльність), за які цим Кодексом або законом суб'єкта Російської Федерації передбачено адміністративну відповідальність; 3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення; 4) обставини, що пом'якшують
 5. Стаття 2.9. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності адміністративного правопорушення
  адміністративного правопорушення суддя, орган, посадова особа, уповноважені вирішити справу про адміністративне правопорушення, можуть звільнити особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, від адміністративної відповідальності і обмежитись усним
 6. Стаття 2.9. Можливість звільнення від адміністративної відповідальності при малозначності адміністративного правопорушення
  адміністративного правопорушення суддя, орган, посадова особа, уповноважені вирішити справу про адміністративне правопорушення, можуть звільнити особу, яка вчинила адміністративне правопорушення, від адміністративної відповідальності і обмежитись усним
 7. 5.6. Адміністративна відповідальність громадян
  адміністративного правопорушення. Для притягнення до адміністративної відповідальності громадянин повинен мати адміністративної деліктоздатність. Адміністративна деліктоздатність громадянина - здатність громадянина в силу норм права нести відповідальність за вчинення адміністративного правопорушення. Умови адміністративної деликтоспособности громадянина: 1) досягнення
 8. Стаття 4.3. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність
  адміністративну відповідальність, визнаються: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її; 2) повторне вчинення однорідного адміністративного правопорушення, якщо за вчинення першого адміністративного правопорушення особа вже було піддано адміністративному покаранню, по якому не закінчився термін, передбачений статтею 4.6
 9. Стаття 4.3. Обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність
  адміністративну відповідальність, визнаються: 1) продовження протиправної поведінки, незважаючи на вимогу уповноважених на те осіб припинити її; 2) повторне вчинення однорідного адміністративного правопорушення, якщо за вчинення першого адміністративного правопорушення особа вже було піддано адміністративному покаранню, по якому не закінчився термін, передбачений статтею 4.6
 10. 16.1. Поняття та ознаки адміністративного правопорушення
  адміністративні правопорушення встановлена адміністративна відповідальність. Існують наступні ознаки адміністративного правопорушення. Суспільна небезпека. У результаті вчинення адміністративного правопорушення завдається шкода (урон) правам і законним інтересам громадян, суспільства і держави. Це об'єктивний ознака адміністративного правопорушення. Протиправність
 11. Стаття 2.3. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність
    адміністративного правопорушення віку шістнадцяти років. 2. З урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності з застосуванням до нього заходи впливу, передбаченої
 12. Стаття 2.3. Вік, після досягнення якого настає адміністративна відповідальність
    адміністративного правопорушення віку шістнадцяти років. 2. З урахуванням конкретних обставин справи і даних про особу, що вчинила адміністративне правопорушення у віці від шістнадцяти до вісімнадцяти років, комісією у справах неповнолітніх і захисту їх прав зазначена особа може бути звільнена від адміністративної відповідальності з застосуванням до нього заходи впливу, передбаченої
© 2014-2022  yport.inf.ua