Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

19.2. Кредитний договір. Товарний та комерційний кредити

За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки на неї. Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність кредитного договору. Такий договір вважається нікчемним.
Кредитор має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в строк. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, повідомивши про це кредитора до встановленого договором строку його надання, якщо інше не передбачено законом, іншими правовими актами або кредитним договором.
Товарний кредит
Сторонами може бути укладений договір, який передбачає обов'язок одного боку надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками. До такого договору застосовуються правила про кредит, якщо інше не передбачено договором і не випливає із суті зобов'язання.
Умови про кількість, асортимент, комплектності, якості, тарі та (або) про упаковку надаються речей повинні виконуватися відповідно до правил про договір купівлі-продажу товарів, якщо інше не передбачено договором товарного кредиту.
Комерційний кредит
Договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту, в тому числі в вигляді авансу, попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше не встановлено законом.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.2. Кредитний договір. Товарний та комерційний кредити "
 1. 23.3. Договір товарного кредиту
  Договір товарного кредиту - це угода сторін, за яким одна сторона надає іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (ст. 822 ГК РФ). Сторони договору - будь-які суб'єкти цивільного права. Предметом даного кредитного договору є такі товари, як сільськогосподарська продукція, напівфабрикати, сировину, паливномастильні матеріали тощо, недолік яких може
 2. 79. Кредитний договір. Товарний та комерційний кредити
  За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити відсотки на неї. Кредитний договір повинен бути укладений у письмовій формі. Недотримання письмової форми тягне недійсність кредитного
 3. Контрольні питання до § 5.14
  1. Поняття розрахункових і кредитних правовідносин. 2. Позика і кредит. 3. Товарний та комерційний кредит. 4. Фінансування під поступку грошової вимоги. 5. Банківський вклад, його види. 6. Договір банківського
 4. § 2. Кредитний договір
  1. Визначення. Кредитний договір - це угода, в силу якого банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (ст. 819 * ГК РФ). 2. Сутність і значення. Кредитний договір є різновидом
 5. Стаття 822. Товарний кредит
  Сторонами може бути укладений договір, який передбачає обов'язок одного боку надати іншій стороні речі, визначені родовими ознаками (договір товарного кредиту). До такого договору застосовуються правила параграфа 2 цієї глави, якщо інше не передбачено такою договором і не випливає із суті зобов'язання. Умови про кількість, про асортимент, про комплектність, про якість,
 6. § 3. Товарний та комерційний кредит
  § 3. Товарний та комерційний
 7. Стаття 821. Відмова від надання чи отримання кредиту
  1. Кредитор має право відмовитися від надання позичальникові передбаченого кредитним договором кредиту повністю або частково за наявності обставин, очевидно які свідчать про те, що надана позичальникові сума не буде повернута в строк. 2. Позичальник має право відмовитися від одержання кредиту повністю або частково, повідомивши про це кредитора до встановленого договором строку його
 8. Стаття 823. Комерційний кредит
  1. Договорами, виконання яких пов'язане з передачею у власність іншій стороні грошових сум або інших речей, визначених родовими ознаками, може передбачатися надання кредиту, в тому числі у вигляді авансу, попередньої оплати, відстрочення та розстрочення оплати товарів, робіт або послуг (комерційний кредит), якщо інше не встановлено законом. 2. До комерційного кредиту
 9. 23.2. Кредитний договір
  Кредитний договір - це угода сторін, за яким банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути отриману грошову суму і сплатити відсотки на неї (п. 1 ст. 819 ГК РФ). Даний договір має свої особливості. По-перше, кредиторами за таким
 10. Стаття 819. Кредитний договір
  1. За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї. 2. До відносин за кредитним договором застосовуються правила, передбачені параграфом 1 цієї глави, якщо інше не
 11. Кредитний договір
  Кредитний договір - це угода, в силу якого банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (ст. 819 ГК РФ). Кредитний договір є різновидом договору позики. Закон прямо визначає, що
 12. Стаття 1541. Співвідношення права на комерційне позначення з правами на фірмове найменування і товарний знак
  br> 1. Виключне право на комерційне позначення, що включає фірмове найменування правовласника або окремі його елементи, виникає і діє незалежно від виключного права на фірмове найменування. 2. Комерційне позначення або окремі елементи цього найменування можуть бути використані правовласником в належному йому товарному знаку. Комерційне позначення,
 13. 4. Договори товарного і комерційного кредиту
  У господарській діяльності іноді виникає потреба у тимчасовому запозиченні негрошових коштів, а сировини, матеріалів, насіння і тому подібних речей. При цьому одержувач нерідко зацікавлений у стабільності таких відносин, яку не може забезпечити реальний договір позики. У таких випадках використовується договір товарного кредиту. Він передбачає обов'язок кредитора надати іншій
 14. 50. Договори кредитування.
  У соотв зі ст. 382 ГК кредитування агр підприємців має прямий (осущ саме для агр товаровиробника), цільової (позика використовується тільки за призначенням), тимчасовий (отримані кошти повинні бути повернені в строк, обумовлений договором позики), і «зворотнього» (за користування коштами банк списує соотв відсотки) характер. Залежно від банківської установи кредитні договірні
 15. Глава III. ДОГОВІР ПОЗИКИ по російському цивільному праву
  У частині другій нового Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ГК, ЦК РФ, Кодекс) договором позики (позиковим зобов'язанням) було повернуто істинне і традиційне його значення, яке надавалося йому в російському дореволюційному законодавстві і було втрачено в радянський період розвитку цивільного права: договір позики знову став родовим поняттям по відношенню до всіх іншим операціях,
 16. Поняття та ознаки договору кредиту
  . За кредитним договором банк або інша кредитна організація (кредитор) зобов'язується надати грошові кошти (кредит) позичальникові у розмірі та на умовах, передбачених договором, а позичальник зобов'язується повернути кредит та сплатити проценти на неї (п. 1 ст. 819 ЦК). Договір кредиту, на відміну від договору позики, є консенсуальним, двостороннім і оплатним.
© 2014-2022  yport.inf.ua