Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

19.1. Договір позики

За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості. Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей.
Договір позики між громадянами повинен бути укладений у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці, а в разі, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми.
На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника. Якщо інше не передбачено договором позики, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, визначених договором.
У випадках, коли термін повернення позики договором не встановлений, сума позики повинна бути повернута протягом тридцяти днів з дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це. Сума позики, наданої під проценти, може бути повернена достроково за згодою позикодавця.
Види позик:
Цільовий - якщо договір позики укладено з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі.
Договір позики може бути укладений шляхом передачі позичальником векселя, що засвідчує нічим не обумовлене зобов'язання векселедавця (простий вексель) або іншого вказаного у векселі платника (перекладної вексель) виплатити по наступі передбаченого векселем терміну отримані в борг грошові суми.
У випадках, передбачених законом або іншими правовими актами, договір позики може бути укладений шляхом випуску та продажу облігацій.
Договір державної позики - позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а позикодавцем - громадянин або юридична особа.
За угодою сторін борг, що виник з купівлі-продажу, оренди майна чи іншого підстави, може бути замінений позиковим зобов'язанням.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.1. Договір позики "
 1. Стаття 817. Договір державної позики
  1. За договором державної позики позичальником виступає Російська Федерація, суб'єкт Російської Федерації, а позикодавцем - громадянин або юридична особа. 2. Державні позики є добровільними. 3. Договір державної позики укладається шляхом придбання позикодавцем випущених державних облігацій чи інших державних цінних паперів, що засвідчують право позикодавця на
 2. Стаття 807. Договір позики
  1. За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості . Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей. 2.
 3. Стаття 811. Наслідки порушення позичальником договору позики
  1. Якщо інше не передбачено законом або договором позики, у випадках, коли позичальник не повертає у строк суму позики, на цю суму підлягають сплаті відсотки у розмірі, передбаченому пунктом 1 статті 395 цього Кодексу, з дня, коли вона повинна була бути повернута, до дня її повернення позикодавцеві, незалежно від сплати відсотків, передбачених пунктом 1 статті 809 цього Кодексу. 2. Якщо
 4. Стаття 814. Цільову позику
  1. Якщо договір позики укладено з умовою використання позичальником отриманих коштів на певні цілі (цільова позика), позичальник зобов'язаний забезпечити можливість здійснення позикодавцем контролю за цільовим використанням суми позики. 2. У разі невиконання позичальником умови договору позики про цільове використання суми позики, а також при порушенні обов'язків, передбачених пунктом 1
 5. Стаття 808. Форма договору позики
  1. Договір позики між громадянами повинен бути укладений у письмовій формі, якщо його сума не менш як у десять разів перевищує встановлений законом розмір оплати праці, а в разі, коли позикодавцем є юридична особа, - незалежно від суми. 2. На підтвердження договору позики та його умов може бути представлена розписка позичальника або інший документ, який посвідчує передання йому
 6. Стаття 813. Наслідки втрати забезпечення зобов'язань позичальника
  При невиконанні позичальником передбачених договором позики обов'язків щодо забезпечення повернення суми позики, а також при втраті забезпечення або погіршення його умов за обставинами, за які позикодавець не відповідає, позикодавець має право вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних відсотків, якщо інше не передбачено
 7. Стаття 810. Обов'язок позичальника повернути суму позики
  1. Позичальник зобов'язаний повернути позикодавцеві отриману суму позики в строк і в порядку, які передбачені договором позики. У випадках, коли термін повернення договором не встановлений або визначений моментом вимоги, сума позики повинна бути повернута позичальником протягом тридцяти днів з дня пред'явлення позикодавцем вимоги про це, якщо інше не передбачено договором. 2. Якщо інше не
 8. Стаття 812. Оспорювання договору позики
  1. Позичальник має право оспорити договір позики на тій, доводячи, що гроші або інші речі насправді не були одержані ним від позикодавця або одержані у меншій кількості, ніж вказано в договорі. 2. Якщо договір позики має бути укладений у письмовій формі (стаття 808), його оспорювання по безгрошовість шляхом показань свідків не допускається, за винятком випадків, коли
 9. Стаття 809. Відсотки за договором позики
  1. Якщо інше не передбачено законом або договором позики, позикодавець має право на одержання від позичальника процентів на суму позики у розмірах і в порядку, визначених договором. При відсутності в договорі умови про розмір відсотків їх розмір визначається яка у місці проживання позикодавця, а якщо позикодавцем є юридична особа, в місці його перебування ставкою банківського відсотка
 10. 78. Договір позики
  За договором позики одна сторона (позикодавець) передає у власність другій стороні (позичальникові) гроші або інші речі, визначені родовими ознаками, а позичальник зобов'язується повернути позикодавцеві таку ж суму грошей (суму позики) або рівну кількість інших отриманих їм речей того ж роду і якості. Договір позики вважається укладеним з моменту передання грошей або інших речей. Договір позики
 11. До статті 807 ГК РФ ("Договір позики") і статті 819 ГК РФ ("Кредитний договір").
  Застосування правових форм, передбачених зазначеними статтями ГК РФ, безпосередньо не викликає виникнення податкових правовідносин, за винятками, прямо передбаченими податковим законом, зокрема п. 6 ст. 250 НК РФ, якщо отримані доходи у вигляді відсотків, отриманих за договорами позики, кредиту, банківського рахунку, банківського вкладу, а також з цінних паперів та інших боргових
 12. Види договору позики
  Цільовий позику передбачає як істотного умова про використання позичальником отриманих коштів на визначені договором цілі. Цільове використання позики забезпечується: - обов'язком позичальника забезпечити можливість контролю займодавцем за цільовим використанням суми позики; - правом позикодавця вимагати від позичальника дострокового повернення суми позики та сплати належних
© 2014-2022  yport.inf.ua