Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.В. Петренко. Цивільне право. Конспекти + шпаргалки., 2013 - перейти до змісту підручника

26.4. Право на секрет виробництва (ноу-хау)

Секретом виробництва (ноу-хау) визнаються відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково -технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості їх третім особам, до яких у третіх осіб немає вільного доступу на законній підставі й у відношенні яких власником таких відомостей введений режим комерційної таємниці.
Власникові секрету виробництва належить виключне право використання його що не суперечить закону способом, у тому числі при виготовленні виробів і реалізації економічних та організаційних рішень.
Особа, що стало сумлінно і незалежно від інших володарів секрету виробництва володарем відомостей, що становлять зміст охороняється секрету виробництва, набуває самостійне виключне право на цей секрет виробництва.
За договором про відчуження виключного права на секрет виробництва одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на секрет виробництва в повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права на цей секрет виробництва.
За ліцензійним договором одна сторона - володар виключного права на секрет виробництва (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання відповідного секрету виробництва у встановлених договором межах.
Виключне право на секрет виробництва, створений працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий секрет виробництва), належить роботодавцю.
Громадянин, якому у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця став відомий секрет виробництва, зобов'язаний зберігати конфіденційність отриманих відомостей до припинення дії виключного права на секрет виробництва.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 26.4. Право на секрет виробництва (ноу-хау) "
 1. Стаття 1466. Виключне право на секрет виробництва
  1. Власникові секрету виробництва належить виключне право використання його відповідно до статті 1229 цього Кодексу будь-яким не суперечить закону способом (виключне право на секрет виробництва), у тому числі при виготовленні виробів і реалізації економічних та організаційних рішень. Володар секрету виробництва може розпоряджатися зазначеним винятковим правом.
 2. Стаття 1468. Договір про відчуження виключного права на секрет виробництва
  1. За договором про відчуження виключного права на секрет виробництва одна сторона (правовласник) передає або зобов'язується передати належне їй виняткове право на секрет виробництва в повному обсязі іншій стороні - набувачеві виключного права на цей секрет виробництва. 2. При відчуження виключного права на секрет виробництва особа, розпорядитися своїм правом,
 3. Стаття 1470. Службовий секрет виробництва
  1. Виключне право на секрет виробництва, створений працівником у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця (службовий секрет виробництва), належить роботодавцю. 2. Громадянин, якому у зв'язку з виконанням своїх трудових обов'язків або конкретного завдання роботодавця став відомий секрет виробництва, зобов'язаний зберігати конфіденційність
 4. Стаття 1472. Відповідальність за порушення виключного права на секрет виробництва
  1. Порушник виключного права на секрет виробництва, в тому числі особа, яка неправомірно отримало відомості, що становлять секрет виробництва, і розголосила або використовувало ці відомості, а також особа, яка зобов'язана зберігати конфіденційність секрету виробництва відповідно до пункту 2 статті 1468, пунктом 3 статті 1469 або пунктом 2 статті 1470 цього Кодексу, зобов'язана відшкодувати
 5. Стаття 1467. Дія виключного права на секрет виробництва
  Виключне право на секрет виробництва діє до тих пір, поки зберігається конфіденційність відомостей, що становлять його зміст. З моменту втрати конфіденційності відповідних відомостей виключне право на секрет виробництва припиняється у всіх
 6. Стаття 1469. Ліцензійний договір про надання права використання секрету виробництва
  1. За ліцензійним договором одна сторона - володар виключного права на секрет виробництва (ліцензіар) надає або зобов'язується надати іншій стороні (ліцензіату) право використання відповідного секрету виробництва у встановлених договором межах. 2. Ліцензійний договір може бути укладений як з вказівкою, так і без зазначення строку його дії. У разі, коли термін,
 7. Стаття 1471. Секрет виробництва, отриманий при виконанні робіт за договором
  У випадку, коли секрет виробництва одержано при виконанні договору підряду, договору на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських або технологічних робіт або щодо державного чи муніципальних контрактом для державних або муніципальних потреб, виключне право на такий секрет виробництва належить підрядчику (виконавцю), якщо відповідним договором
 8. Право на секрет виробництва (ноу-хау)
  Секрет виробництва - це відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), а також відомості про способи здійснення професійної діяльності. Секретом виробництва можуть бути відомості про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, включаючи патентоспроможні результати, щодо яких правовласник прийняв
 9. § 2. Право на секрет виробництва (ноу-хау)
  1. Визначення. Секрет виробництва - це відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), а також відомості про способи здійснення професійної діяльності. Секретом виробництва можуть бути відомості про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, включаючи патентоспроможні результати, щодо яких
 10. Стаття 1465. Секрет виробництва (ноу-хау)
  Секретом виробництва (ноу-хау) визнаються відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або потенційну комерційну цінність в силу невідомості їх
 11. Глава 31. Право на топологію інтегральних мікросхем. Право на секрет виробництва (ноу-хау)
  Глава 31. Право на топологію інтегральних мікросхем. Право на секрет виробництва
 12. Глава 75. ПРАВО НА СЕКРЕТ ВИРОБНИЦТВА (НОУ-ХАУ)
  Глава 75. ПРАВО НА СЕКРЕТ ВИРОБНИЦТВА
 13. 23.4. Договір комерційної концесії
  За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені договором
 14. Стаття 1225. Охоронювані результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації
  1. Результатами інтелектуальної діяльності та прирівняними до них засобами індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона (інтелектуальною власністю), є: 1) твори науки, літератури і мистецтва; 2) програми для електронних обчислювальних машин (програми для ЕОМ); 3) бази даних; 4) виконання; 5)
 15. Захист інтелектуальних прав
  --- --- T --- --- | Способи захисту немайнових прав | Способи захисту виключних прав | + --- --- + --- --- | | 1) Визнання права | | 2) Припинення
 16. § 3. Охорона «ноу-хау»
  1. У всіх країнах правова охорона надається не тільки винаходам, а й відомостями (інформації) про інших технічних рішеннях. Ця інформація отримала найменування «ноу-хау», що являє собою скорочення англійського виразу «to know how to do it» («знати, як це робити»). Зараховують до «ноу-хау» відомості, нерідко визначаються в літературі як «знання і досвід», можуть представляти
 17. Стаття 1027. Договір комерційної концесії
  1. За договором комерційної концесії одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій стороні (користувачеві) за винагороду на строк або без зазначення строку право використовувати в підприємницькій діяльності користувача комплекс належних правоволодільцеві виключних прав, що включає право на товарний знак, знак обслуговування, а також права на інші передбачені
 18. 109. Інтелектуальні права і право власності
  Результатами інтелектуальної діяльності та прирівняними до них засобами індивідуалізації юридичних осіб, товарів, робіт, послуг і підприємств, яким надається правова охорона (інтелектуальною власністю), є: твори науки, літератури та мистецтва; програми для електронних обчислювальних машин (програми для ЕОМ); бази даних; виконання; фонограми; повідомлення в ефір
 19. § 1. Правова охорона секрету виробництва (ноу-хау)
  Поняття секрету виробництва (ноу-хау). Стаття 1465 ЦК визначає секрет виробництва (ноу-хау) як відомості будь-якого характеру (виробничі, технічні, економічні, організаційні та інші), в тому числі про результати інтелектуальної діяльності в науково-технічній сфері, а також відомості про способи здійснення професійної діяльності, які мають дійсну або
 20. 7.5. Ліцензійні договори на використання патентів і «ноу-хау»
  У сучасному світі ліцензійні договори, які представляють собою угоди, відповідно до яких одна сторона договору (ліцензіар) надає іншій стороні (ліцензіату) дозвіл (ліцензію) на використання об'єктів промислової власності в обсязі та на умовах, передбачених договором. Основний зміст ліцензійних угод, таким чином, полягає у передачі прав на
© 2014-2022  yport.inf.ua