Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е. А. Гречушкіна . Спадкування і заповіт, що часто задаються, зразки документів, 2008 - перейти до змісту підручника

Що входить до складу спадщини?

Cостав спадщини - це майно і всі речі , що належали спадкодавцеві на день його смерті (ст. 1112 ЦК). Передаватися у спадок може як рухоме майно (наприклад, гроші, цінні папери, коштовності, предмети побуту та інші речі), так і нерухоме майно, яке належало спадкодавцеві. Під нерухомим майном розуміються земельні ділянки, будівлі, квартири, гаражі та інші об'єкти, які міцно пов'язані з землею і переміщення яких неможливе (ст. 130 ЦК). Також до нерухомого майна прирівнюються автотранспортні засоби, оскільки право власності на них та інші речові права підлягають обов'язковій державній реєстрації.
Крім того, до складу спадщини входять майнові права та обов'язки спадкодавця. Тобто передаватися у спадок можуть боргові, кредитні зобов'язання спадкодавця, а також право на отримання боргу або кредиту, заставні зобов'язання та інші права і обов'язки.
Не можуть бути передані у спадок ті права та обов'язки, які були нерозривно пов'язані з особою спадкодавця. ГК до них, зокрема, відносить право на отримання аліментів або обов'язок по їх виплаті, обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров'ю громадянина, або право на отримання такого відшкодування, обов'язок відшкодування моральної шкоди та ін
Особисті немайнові права і блага (право авторства, право особистої недоторканності, свободи переміщення, честь, добре ім'я та інші) не входять до складу спадщини.
Приклад
В. був визнаний судом винним у заподіянні шкоди здоров'ю С. і повинен був щомісяця у відшкодування цієї шкоди виплачувати їй певні грошові суми. Після смерті В. громадянка С. зажадала від спадкоємців В. продовження виплати грошових коштів у відшкодування заподіяної їй шкоди. Обов'язок виплати грошових коштів на користь С. до складу спадкового майна включена не буде, оскільки прямо пов'язана з особистістю В . і припинилася у зв'язку з його смертю.
Не може бути включено до складу спадщини нерухоме та інше майно, що залишилося після смерті спадкодавця, якщо якісь громадяни або юридичні особи сумлінно і відкрито володіли ним як власники на Протягом 15 років (нерухоме майно) або п'яти років (інше майно), так як у зазначеному випадку ці особи набули право власності на майно, що належало спадкодавцеві (п. 1 ст. 234 ЦК). Не можуть також успадковуватися самовільно зведені і не оформлені в власність будівлі та приміщення, так як вони визнаються не належать спадкодавцеві на законних підставах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змістом підручника =
Інформація, релевантна "Що входить до складу спадщини?"
 1. § 9. Комерційна концесія
  Поняття договору комерційної концесії . Традиційно поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна
 2. § 2. Поняття і основні види угод
  Фактичний склад угоди. Стаття 153 ЦК розуміє під угодами дії громадян або юридичних осіб, спрямовані на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків, тобто на викликання правового наслідки. За допомогою угод суб'єкти цивільного права встановлюють, змінюють або припиняють свої цивільні права та обов'язки за своєю вираженою зовні волі і в своєму
 3. § 5 . Умовні угоди
  Умова в угоді: поняття, види, допустимість. Стаття 157 ЦК виділяє угоди, зроблені під умовою. Умовна операція містить в собі умову (condicio), тобто визначення, за допомогою якого настання або припинення дії угоди з волі сторін поставлено в залежність від майбутнього невідомого обставини * (554). Проте й саме ця обставина також називається умовою. Закон
 4. § 3. Об'єкти довірчого управління
  Загальна характеристика об'єктів довірчого управління. У п. 1 ст. 1013 ЦК встановлено, що об'єктами довірчого управління можуть бути підприємства та інші майнові комплекси, окремі об'єкти, що відносяться до нерухомого майна, цінні папери, права, засвідчені бездокументарними цінними паперами, виняткові права та інше майно. Таким чином, перелік майна, яке
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 6. § 1. Поняття та ознаки шлюбу
  Поняття шлюбу. Російський законодавець не дає легального визначення шлюбу. У теорії сімейного права панівною є точка зору, що шлюб являє собою "союз чоловіка і жінки" * (254). Прихильники цієї точки зору не беруть до уваги наступні обставини. По-перше, поняття шлюбу є сімейно-правовим і, отже, Цивілістичному поняттям. Тому при визначенні шлюбу
 7. § 2. Спадкодавець, спадкоємці, спадщина
  спадкодавець. Оскільки спадкування пов'язано зі смертю (оголошенням померлим), спадкодавцем може бути тільки громадянин (фізична особа). Інші учасники цивільного обороту (юридичні особи, держава, її суб'єкти та муніципальні освіти) не можуть бути спадкодавцем і використовувати спадкування як правову форму передачі майна іншим особам. Водночас, оскільки
 8. § 3. Особливості успадкування та іншого посмертного переходу окремих видів майна
  Спадкування прав участі (членства) в юридичних особах. Оскільки громадяни можуть бути засновниками (учасниками) юридичних осіб, логічним є запитання про можливість успадкування права участі (членства) померлого до тих чи інших правосуб'єктності організації. Відповідь на нього залежить від самої організації і особливостей її пристрою (організаційно-правової форми). У тих організаціях, щодо яких
 9. § 2. Особливості спадкування за законом окремими спадкоємцями
  Спадкування за правом представлення. При спадкуванні за правом представлення частка спадкоємця за законом, який помер до відкриття спадщини або одночасно з спадкодавцем, переходить по праву представлення до його нащадкам, прямо зазначених у законі (п. 1 ст. 1146 ЦК). Інакше кажучи, спадкоємець за правом представлення як би заступає на місце свого померлого предка, який успадковував би в рамках
 10. § 1. Здійснення спадкових прав
  Прийняття спадщини. У момент відкриття спадщини виникає право на прийняття спадщини. Можливість здійснення даного суб'єктивного цивільного права залежить виключно від волі спадкоємця, який може як реалізувати його, прийнявши спадщину, так і відмовитися від спадщини. Таким чином, виникнення спадкових прав у конкретного спадкоємця пов'язане з таким юридичним фактом, як
© 2014-2022  yport.inf.ua